← Hakkapeliitta 80 vuotta

Nokialta maailmalle

Suomalaisen talvirenkaan matka maailmalle alkoi pian ensimmäisten Hakkapeliittojen valmistuttua. Aluksi ulkomaanmyynti oli tunnustelevaa, mutta kontakteja oli useisiin Euroopan maihin. Toisen maailmansodan jälkeen Hakkapeliitoilla ajettiin Pohjoismaissa, ja 1960-luvulla alkoi maailmanvalloitus uusille mantereille.

Suomen Gummitehdas harjoitti vientiä alusta asti. Varhaiset yhteydet syntyivät vientiasiamiesten välityksellä Baltian maihin sekä Romaniaan, Unkariin ja Sveitsiin. Ruotsiin oli saatu edustaja jo vuonna 1900. Yhtiöön nimitettiin vientipäällikkö vuonna 1927.

Hakkapeliittoja vietiin 1930-luvulla muun teknisen kumitavaran yhteydessä, aluksi Skandinaviaan ja Viroon. Nokialaiset renkaat löytyivät Teknillisen Kauppaosakeyhtiön Tallinnan myyntiluettelosta. Sotaa kohden vientiä rajoitettiin. Talvisota ja jatkosota katkaisivat käytännössä kokonaan Gummitehtaan viennin.

Sodan päätyttyä Suomen Gummitehdas avasi nopeasti suhteet Englantiin ja Yhdysvaltoihin koneiden ja raaka-aineiden toimituksia varten. Tanskaan tehtiin talvirenkaiden vientisopimukset vuonna 1948. Kauppa käynnistyi kunnolla vasta 1949, jolloin yhtiön osallistui Tukholmassa St. Erik’s –messuille sekä näyttelyyn Kööpenhaminassa. Gummitehtaan vuosikertomuksen sanoin ”Hakkapeliitat voittivat suurta tunnustusta.”

Vienti lentoon

Kansainvälisillä markkinoilla oli epävarmuutta vielä 1950-luvulla. Renkaiden viennin pääkohteiksi muodostuivat Ruotsi ja muut Pohjoismaat. Ruotsin Sundsvalliin vuonna 1959 perustettu tytäryhtiö Finska Gummi Ab myi ensimmäisenä vuonna 8 500 Hakkapeliittaa. Tämä tarkoitti kansainvälisyyden uutta alkua, sillä ensimmäistä kertaa vienti mainitaan erikseen yhtiön toimintakertomuksessa. Vuonna 1960 vientiä oli jo kahdeksaan maahan.

Hakkapeliitta toimi ulkomaanmyynnin veturina. Vuonna 1963 renkaiden osuus koko yhtiön viennin arvosta oli neljäkymmentä prosenttia. 1964 käynnistyi vienti Neuvostoliittoon. Nastoitettuja Hakkapeliittoja toimitettiin Leningradin ja Moskovan edustusautoihin. Ruotsi oli edelleen johtava vientimaa 36 000 vuosittaisella renkaalla. Norja ja Englanti tulivat mukaan, ja vuonna 1968 vientiä oli jo 20 maahan. Vuosikymmenen lopulla vientiluvut yli kaksinkertaistuivat. Uusi tärkeä kumppani oli USA.

Laajasti kansainvälinen

Vyörenkaan läpimurto 1970-luvulla merkitsi uusia avauksia. Vuonna 1972 alkoi vyörenkaiden vienti Englantiin. Erityisesti raskaiden renkaiden kauppa kasvoi. Valmetille toimitettiin traktorinrenkaita Brasiliaan. Öljykriisin ja autoteollisuuden laman vuoksi renkaiden myynti oli haasteiden edessä. Vientiaktiivisuutta lisättiin, ja teräsvyörenkaille löytyi menekkiä erityisesti Yhdysvalloista. Norjaan perustettiin 1978 tytäryhtiö Norsk Traktorkompani A/S. Euroopassa kumppaneita olivat Itävalta, Irlanti ja Hollanti. Vuosikymmenen lopulla Hakkapeliittoja myytiin myös Kanadaan, Grönlantiin ja Japaniin.

Nokian rengastuotannosta puolet suuntautui vientiin 1980-luvulla. Hakkapeliitta NR 09:stä tuli kärkituote. Vuonna 1983 Hakkapeliittoja myytiin ulkomaille 330 000 kappaletta. Torontoon 1980 perustettu tytäryhtiö Nokia Products Ltd toimitti metsäkonerenkaita Kanadaan. Skandinaviassa Hakkapeliitan markkinaosuus kolminkertaistui vuosikymmenessä. Norjassa yhtiö osti myyntiketju Wullm Dekk A/S:n.

Talvirenkaiden käyttö kasvoi Länsi-Euroopassa 1990-luvulla, mikä vauhditti Hakkapeliittojen kauppaa. Vuonna 1996 kolme neljästä nokialaisista henkilö- ja jakeluautonrenkaista myytiin ulkomaille. Nokian Renkaat kohosi 1990-luvun lopulla Pohjoismaiden johtavaksi rengasvalmistajaksi, jolla oli vientiä viiteenkymmeneen maahan.

Modernit tuotantolaitokset Suomessa ja YHDYSVALLOISSA

Nokian Renkaiden tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa ja Yhdysvalloissa. Pääkonttorin yhteydessä Nokialla tapahtuvat keskitetysti tuotekehitys sekä prototyyppien ja koe-erien valmistus. Nokian-tehtaassa valmistetaan henkilöautonrenkaita, raskaita renkaita sekä kuorma-autonrenkaiden pinnoitteita.

2010-luvun Nokian Renkaat suuntasi maailmalle entistä kattavammin. Nokian talvirenkaiden päämarkkina-alueet olivat Pohjoismaissa, Venäjällä ja muissa IVY-maissa, Pohjois-Amerikassa sekä Keski- ja Itä-Euroopassa. Pohjoisten olojen erikoisosaamista tarvitaan siellä, missä lumi ja jää ovat mukana liikenteessä. Vuonna 2015 maailman pohjoisimman rengasvalmistajan myynnistä oli talvirenkaita yhteensä 73 %. Erikoistuotteista varsinkin katumaasturirenkaat ovat nousseet yhä tärkeämpään rooliin.

Nokian Renkaat aloitti 29.6.2022 hallitun vetäytymisen Venäjältä. Yhtiö on jatkanut kapasiteetin nostamista Suomen- ja Yhdysvaltain-tehtaillaan ja on päättänyt investoida täysin uuteen valmistuskapasiteettiin Euroopassa.