Vuosikertomukset

1.3.2023 julkaistu Taloudellinen katsaus 2022 sisältää toimitusjohtajan katsauksen, hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, palkitsemisraportin sekä selvityksen muista kuin taloudellisista tiedoista.
Samalla julkaistiin erikseen hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sisältävä Taloudellinen katsaus 2022 -raportti European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisesti. ESEFin vaatimusten mukaisesti konsernitilinpäätöksen päälaskelmat ja liitetiedot on merkitty XBRL-merkeillä.

Yritysvastuuraportti 2022 julkaistiin keväällä 2023.