Vuosikertomukset

Taloudellinen katsaus 2020 on julkaistu suomeksi ja englanniksi. Katsaus sisältää toimitusjohtajan katsauksen, hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin 2020. Hallituksen toimintakertomus sisältää myös selvityksen muista kuin taloudellisista tiedoista.

European Single Electronic Format (ESEF) raportointivaatimusten mukaisesti konsernitilinpäätöksen päälaskelmat on merkitty XBRL-merkeillä.