Renkaamme käyvät läpi useita testejä

Renkaamme käyvät läpi useita testejä

Rengasvalmistajana meidän tulee huolehtia siitä, että kehittämämme, valmistamamme ja markkinoimamme renkaat ovat tutkitusti käyttäjilleen turvallisia ja laatuvaatimusten mukaisia ja että ne täyttävät asiakkaiden ja käyttäjien odotukset. 

Varmistamme tuotteidemme teknisen laadun testaamalla ja tutkimalla jokaisen renkaanvalmistuksen raaka-aineen ja kehittämällä yhä parempia kumisekoituksia. Etsimme ja testaamme aktiivisesti myös kierrätysmateriaaleihin perustuvia ja muita kestäviä raaka-aineita.

Renkaat käyvät läpi useita testejä, joissa mitataan sekä renkaan käyttäytymistä erilaisissa olosuhteissa, että sen kestävyyttä ja ympäristöystävällisyyttä. Yhteiskunnat, alueet (kuten EU) ja yhteistyöjärjestöt (kuten YK) ovat kukin määritelleet standardeja, jotka renkaan on täytettävä ennen markkinoille pääsyä. Testauksen määrä lisääntyy, kun uusia testejä ja tiukempia vaatimuksia otetaan käyttöön.

Yhtiömme toimintaa auditoivat vuosittain asiakkaat, autovalmistajat sekä erilaisiin standardeihin liittyvät tahot. Kansalliset rengasvalvontaviranomaiset sekä menetelmiä ja laitteita valvovat viranomaiset seuraavat ja arvioivat säännöllisesti tarkastuksissaan Nokian Renkaiden tutkimustyötä sekä renkaiden laadun ja turvallisuuden varmistavaa toimintaa. Lisäksi varmistamme sisäisillä valvontatoimenpiteillä toimintamme laadullisen tason ja määräystenmukaisuuden.

Teemme järjestelmällisesti sisäisiä auditointeja ja johdon katselmuksia sekä kehitämme menettelytapojamme jatkuvasti. Myös asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme arvioivat kyvykkyyttämme toimia määräysten edellyttämällä tavalla ja hoitaa sopimusten mukaisia velvoitteitamme. Omissa auditoinneissaan he varmistavat renkaiden valmistusprosessiemme sekä tutkimus- ja kehitystoimintojemme asianmukaisuuden. Teemme tehtaillamme myös muita auditointeja esimerkiksi ympäristö-, laatu- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmiin liittyen.

Tyyppihyväksynnän hakemista varten tehtävät testit suoritetaan akkreditoituissa laboratorioissa, jotka auditoidaan säännöllisesti. Akkreditointi ISO 17025 -standardin mukaisesti takaa, että laboratorio suorittaa testit puolueettomasti ja ammattitaitoisesti.

Oman toimintamme lisäksi valvomme alihankkijoiden, tavarantoimittajien ja yhteistyökumppanien toiminnan laatua sekä määräystenmukaisuutta.

Takaisin Tuotteet-osioon tai Lue uusiutuvista raaka-aineista