Renkaamme käyvät läpi useita testejä

Renkaamme käyvät läpi useita testejä

Rengasvalmistajana meidän tulee huolehtia siitä, että kehittämämme, valmistamamme ja markkinoimamme renkaat ovat tutkitusti käyttäjilleen turvallisia ja laatuvaatimusten mukaisia ja että ne täyttävät asiakkaiden ja käyttäjien odotukset. 

Varmistamme tuotteidemme teknisen laadun testaamalla ja tutkimalla jokaisen renkaanvalmistuksen raaka-aineen ja kehittämällä yhä parempia kumisekoituksia. Etsimme ja testaamme aktiivisesti myös kierrätysmateriaaleihin perustuvia ja muita kestäviä raaka-aineita.

Renkaat käyvät läpi useita testejä, joissa mitataan sekä renkaan käyttäytymistä erilaisissa olosuhteissa, että sen kestävyyttä ja ympäristöystävällisyyttä. Yhteiskunnat, alueet (kuten EU) ja yhteistyöjärjestöt (kuten YK) ovat kukin määritelleet standardeja, jotka renkaan on täytettävä ennen markkinoille pääsyä. Suurilla markkina-alueillamme renkaille on asetettu yhteensä 28 erilaista testiä, joilla mitataan valmiiden tuotteiden ominaisuuksia. Testauksen määrä lisääntyy, kun uusia testejä ja tiukempia vaatimuksia otetaan käyttöön.

Euroopan markkinoilla kiristettiin vuonna 2018 märkäpitovaatimusta, joka koskee kaikkia markkinoilla olevia pakettiautojen ja kevytkuorma-autojen renkaita. Lisäksi henkilö-, paketti- ja kevytkuorma-autojen renkaita koskevat raja-arvot tiukkenivat vuonna 2018.

Yhtiömme toimintaa auditoivat vuosittain asiakkaat, autovalmistajat sekä erilaisiin standardeihin liittyvät tahot. Kansalliset rengasvalvontaviranomaiset sekä menetelmiä ja laitteita valvovat viranomaiset seuraavat ja arvioivat säännöllisesti tarkastuksissaan Nokian Renkaiden tutkimustyötä sekä renkaiden laadun ja turvallisuuden varmistavaa toimintaa. Lisäksi varmistamme sisäisen valvonnan keinoin toimintamme laadullisen tason ja määräystenmukaisuuden.

Teemme järjestelmällisesti oman toimintamme auditointeja ja johdon katselmuksia sekä kehitämme menettelytapojamme jatkuvasti. Myös asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme arvioivat vuosittain kyvykkyyttämme toimia määräysten edellyttämällä tavalla ja hoitaa sopimusten mukaisia velvoitteitamme. Omissa auditoinneissaan he varmistavat renkaiden almistusprosessiemme sekä tutkimus- ja kehitystoimintojemme asianmukaisuuden.

FINAS-akkreditointipalvelu auditoi ISO 17015 -akkreditoidun testilaboratoriomme vuosittain, jotta voimme suorittaa osan viranomaistestauksista itse. Kansallisen viranomaisen tyyppihyväksynnät myönnetään näiden auditointien perusteella. Osa viranomaistestauksista tilataan ulkopuolisista, akkreditoiduista laboratorioista. Tehtaillamme toteutetaan myös muita auditointeja, jotka liittyvät esimerkiksi laatu- ja ympäristöjärjestelmään sekä Kiinan CCC-sertifiointiin.

Sisäisissä auditoinneissa keskityttiin tuoteturvallisuuteen. Tällä työllä valmistauduttiin autoteollisuuden IATF 16 949 -laatujärjestelmän uuteen versioon, johon sisältyy tuoteturvallisuus. Sisäisissä auditoinneissa valmistusprosessi käytiin läpi lopusta alkuun ja tunnistettiin riskit sekä tarvittavat toimenpiteet. Merkittävimmäksi tuotelaaturiskiksi tunnistettiin mahdollisuus materiaalien sekaantumiseen. Tähän puututtiin ottamalla käyttöön järjestelmä, joka estää inhimillisen erehdyksen mahdollisuuden materiaalivalinnoissa.

Tuoteturvallisuuteen luotiin myös uusi menettelyohje, joka kattaa valmistuksen molemmissa tehtaissamme. Lisäksi jatkossa tehtaillamme toimivat nimitetyt tuoteturvallisuusvastaavat.

Oman toimintamme lisäksi valvomme alihankkijoiden, tavarantoimittajien ja yhteistyökumppanien toiminnan laatua sekä määräystenmukaisuutta.

Takaisin Tuotteet-osioon tai Lue uusiutuvista raaka-aineista