Tuotanto

Nokian Renkaiden tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa ja Venäjällä. Pääkonttorin yhteydessä Nokialla tapahtuvat keskitetysti tuotekehitys sekä prototyyppien ja koe-erien valmistus. Nokian-tehtaassa valmistetaan henkilöautonrenkaita, raskaita renkaita sekä kuorma-autonrenkaiden pinnoitteita.

Vuonna 2015 kapasiteetti ei ole ollut täyskäytössä; tuotantomäärä (kpl) laski 7 %. Tuottavuus (kg/mh) parani 5 % vuoteen 2014 verrattuna. Nokian Raskaissa Renkaissa investoinnit tuotantoon ja uusiin tuotteisiin auttoivat kasvattamaan tuotantomäärää (tonneja) 9 % vuoteen 2014 verrattuna.

Tammikuussa 2016 sovittiin henkilöstön työaikajoustoista lähivuosiksi. Sopimuksen avulla parannetaan tuotannon joustavuutta ja yhtiön kilpailukykyä. Sopimus tukee Nokian-tehtaan merkittävän roolin säilymistä myös tulevaisuudessa, niin renkaiden tuotannossa kuin uusien tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämisessä.

Venäjän-tehtaalta renkaita toimitetaan yli 30 maahan, ja Nokian Renkaat onkin Venäjän suurin kulutustavaroiden viejä. Suomen- ja Venäjän-tehtaiden vuotuinen kapasiteetti vuorojärjestelyin on yli 20 miljoonaa rengasta. Valmistustoiminta Venäjällä tuo Nokian Renkaille edelleen kilpailuetuja. Renkaiden tuotantokustannukset ovat Venäjällä selvästi alhaisemmat kuin Suomessa ja muissa länsimaissa.

Venäjän tuotannosta noin 70 % menee vientiin, ja euromääräisten vientitulojen ja ruplissa toteutuvien tuotantokustannusten välinen marginaali on kasvanut ruplan devalvoitumisen myötä. Mikäli kysyntä alkaa kasvaa, yhtiön tuotantokapasiteetti Venäjällä tarjoaa mahdollisuuden lisätä tuotantoa nopeasti kysyntää vastaavaksi ilman suuria investointeja. Venäjällä valmistettiin vuonna 2015 noin 80 % yhtiön henkilöautonrenkaista.

Toimintaa Venäjällä ovat tukeneet myös investointien määrään perustuvat verosopimukset sekä tehtaan sijainti tullimuurien sisäpuolella. Omien tuotantolaitosten lisäksi yhtiöllä on sopimusvalmistusta tehtaissa, joiden laatutaso vastaa Nokian Renkaiden korkeita vaatimuksia. Sopimusvalmistuksen osuus yhtiön renkaiden myynnistä vuonna 2015 oli noin 3 %.

Kemianteollisuus