Menu

Tuotanto

Kapasiteettia kasvuun

Nokian Renkaiden tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa ja Venäjällä. Pääkonttorin yhteydessä Nokialla tapahtuvat keskitetysti tuotekehitys sekä prototyyppien ja koe-erien valmistus. Nokian-tehtaassa valmistetaan henkilöautonrenkaita, raskaita renkaita sekä kuorma-autonrenkaiden pinnoitteita.

Katso video

Vuonna 2016 kapasiteetin käyttöaste nousi hieman edellisvuoteen verrattuna, ja tuotantomäärä nousi noin 5 %. Nokian Raskaissa Renkaissa tuotantomäärä (tonneja) kasvoi vs. 2015, ja jatkuvat investoinnit tuotantoteknologiaan paransivat tuottavuutta.

Tammikuussa 2016 sovittiin Nokialla henkilöstön työaikajoustoista lähivuosiksi. Sopimuksen avulla on jo parannettu tuotannon joustavuutta ja yhtiön kilpailukykyä. Sopimus tukee Nokian-tehtaan merkittävän roolin säilymistä myös tulevaisuudessa, niin renkaiden tuotannossa kuin uusien tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämisessä.

Venäjän-tehtaalta renkaita toimitetaan yli 35 maahan, ja Nokian Renkaat onkin Venäjän suurin kulutustavaroiden viejä. Suomen- ja Venäjän-tehtaiden henkilöautojen rengaskapasiteettia voidaan kasvattaa vuorojärjestelyin yli 20:een miljoonaan kappaleeseen. Valmistustoiminta Venäjällä tuo Nokian Renkaille edelleen kilpailuetuja. Renkaiden tuotantokustannukset ovat Venäjällä selvästi alhaisemmat kuin Suomessa ja muissa länsimaissa.

Venäjän tuotannosta noin 70 % menee vientiin, ja euromääräisten vientitulojen ja ruplissa toteutuvien tuotantokustannusten välinen marginaali on kasvanut ruplan devalvoitumisen myötä. Mikäli kysyntä alkaa kasvaa, yhtiön tuotantokapasiteetti Venäjällä tarjoaa mahdollisuuden lisätä tuotantoa nopeasti kysyntää vastaavaksi ilman suuria investointeja. Venäjällä valmistettiin vuonna 2016 reilut 86 % yhtiön henkilöautonrenkaista.

Toimintaa Venäjällä ovat tukeneet myös investointien määrään perustuvat verosopimukset sekä tehtaan sijainti tullimuurien sisäpuolella. Omien tuotantolaitosten lisäksi yhtiöllä on sopimusvalmistusta tehtaissa, joiden laatutaso vastaa Nokian Renkaiden korkeita vaatimuksia. Raskaissa Renkaissa sopimusvalmistuksen osuus yhtiön renkaiden myynnistä vuonna 2016 oli noin 3 %.