Menu

Vianor

VASTUULLISTA RENGASKAUPPAA JA HUOLENPITOA AUTOLLESI

Vianor on autonhuoltoon ja rengaspalveluihin erikoistunut ketju. Palvelupisteet ja verkkokaupat palvelevat sekä kuluttaja- että yritysasiakkaita. Kasvuvuosien jälkeen Vianor keskittyy kehittämään määrän sijaan laatua. 

Vianor on autonhuolto- ja rengaspalveluihin erikoistunut ketju, joka toimii 26 maassa lähes 1 500 palvelupisteen verkostolla. Laajin toimipisteverkosto on Pohjoismaissa, Venäjällä ja itäisessä Euroopassa. Palvelupisteitä on myös Keski-Euroopassa ja Yhdysvaltain itärannikolla. Pohjoismaissa ja USA:ssa verkosto muodostuu Nokian Renkaiden omistamista ja partnervetoisista palvelupisteistä, muualla palvelu on partnereiden tuottamaa. Vahvuutemme on pohjoismaisista juurista kasvava haastavien ajo-olosuhteiden asiantuntijuus. Tehtävämme on tarjota vahva, laadukas jakelutie ja maksimoida Nokian Renkaiden markkinaosuus kotimarkkinoilla.

Pohjoismaissa markkinaosuustavoitteet saavutettiin

Vuonna 2017 Nokian Renkaiden omistama Vianor-liiketoimintayksikkö onnistui säilyttämään markkinaosuutensa hyvin. Toimialan markkinakehityksen heikkous, kova kilpailu ja verkkokauppaan erikoistuneiden uusien kilpailijoiden vaikutus markkinaan hidastivat liikevaihdon kasvua.

Panostus palveluun ja asiakaskokemukseen

Nopean kasvun vuosien jälkeen Vianor keskittyi kehittämään määrän sijaan laatua. Tavoitteena on varmistaa tulevaisuuden
menestys optimoimalla verkostoa ja parantamalla asiakaskokemusta. Vuoden aikana toteutettiin brändin kirkastus. Tämä tukee jo edellisenä vuonna aloitettua Premium Customer Journey -kehitys ohjelmaa, joka tähtää parempaan henkilöstö- ja asiakaskokemukseen. Kehittämällä toimintaamme vastaamme muuttuvaan kulutus- ja asiakaskäyttäytymiseen sekä kuluttaja- että B2B- asiakkuuksissa.

Turvallisuus ja laatu ovat avainteemoja

Ponnistelut työturvallisuuden edistämiseksi ovat tuottaneet tulosta ja tapaturmien määrä on laskenut huomattavasti. Laadukkailla palveluilla tuomme asiakkaille mielenrauhaa ja turvallisia ajokilometrejä. Turvallisuus on keskiössä myös vuonna 2018.

Oma jälleenmyyntiketju tukee Nokian Renkaiden strategiaa

Laadukas oma ketju tarjoaa Nokian Renkaille markkinaosuuden varmistamisen lisäksi hyvän testiympäristön uusille tuotteille ja palveluille. Lisäksi Vianorin kartuttama asiakastieto tarjoaa mahdollisuuden parempaan asiakasymmärrykseen ja -uskollisuuteen.