Henkilöstöjohtaminen Nokian Renkaissa

Henkilöstöjohtamisella kehitetään tuloksellista työyhteisöä, jossa henkilöstö on motivoitunut ja sitoutunut sekä omaan työhönsä että koko yrityksen menestyksen toteuttamiseen. Tämä saavutetaan henkilöstön tasapuolisella kohtelulla, ammattitaidon kehittämisellä sekä huolehtimalla tasa-arvoisuudesta ja työhyvinvoinnista kaikilla organisaatiotasoilla. Johto sekä kaikki esimiehet osaltaan kehittävät yritys- ja johtamiskulttuuria luonnolliseksi osaksi henkilöstömme arkea. Hyvin valmisteltu henkilöstöjohtaminen takaa esimiehille tarvittavat välineet laadukkaaseen johtamiseen ja johtamistaitojen kehittämiseen. Osaava ja kekseliäs henkilöstö on yhtiömme tärkein voimavara, turvallinen ja terveellinen työympäristö itseisarvo.

Henkilöstöjohtaminen

Rakennamme menestystä yhdessä

Yrityksessämme jokaisella on mahdollisuus kasvaa ja kehittyä. Eettisten toimintaperiaatteidemme mukaisesti yhtiössämme kehitetään ja toteutetaan yhdenveroista, toisiaan kunnioittavaa ja välittävää yrityskulttuuria. Jokaisen työpanos tehtävästä riippumatta on tärkeä kannattavan kasvun ja menestyksen rakentamisessa.

Hyvä henkilöstöjohtaminen

Meille henkilöstön hyvinvointi on kokonaisuus, joka pitää sisällään yleisesti tunnistetut fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin osa-alueet sekä jatkuvan oppimisen ja työilmapiirin kehittämisen. Toimintamme ytimessä on laadukas johtaminen. Yksi tapa tukea henkilöstömme aktiivisuutta ja esimiestyötä on yrityskulttuurillemme ominainen kekseliäisyystoiminta. Osaamisen kehittämistä teemme strategialähtöisesti tulevaisuuden tarpeet ennakoiden. Seuraamalla henkilöstömme hyvinvointia, sitoutuneisuutta sekä palvelutasoa parannamme työyhteisömme toimintaa.

Vaikutus paikallisyhteisöihin

Maksamiemme verojen ja palkkojen lisäksi olemme rakennuttaneet Venäjän-toimipaikan henkilöstölle asuntoja sekä heidän lapsilleen päiväkodin, tuemme pienimuotoisesti paikallisia urheiluseuroja ja toimimme kummina Nokialaiselle koululle. Meitä ympäröivän maailman huomioimisella on pitkät perinteet, sillä esimerkiksi jo 1900-luvun alussa yhtiömme rakennutti henkilöstölle asuntoja. Me Nokian Renkaissa uskomme, että pienilläkin teoilla on merkitystä.

Tämän sivun sisältö kuuluu KPMG:n tekemän varmennustoimeksiannon laajuuteen. Varmennusraportin löydät täältä.