Ympäristövastuullisuuden johtaminen Nokian Renkaissa

Toimintamme lähtökohtiin kuuluu tinkimätön ympäristö- ja turvallisuusnäkökohtien kunnioitus sekä korkean laadun ja hyvän asiakaskokemuksen varmistaminen. Toiminnassamme otamme huomioon eettiset periaatteet, luonnon monimuotoisuuden ja kestävän kehityksen. Kunnioitamme yksilöiden ja kulttuurien erilaisuutta sekä erilaisia mielipiteitä.

Vastuullisuuden johtaminen

Tuotannon turvallisuus

Parannamme määrätietoisesti ja suunnitelmallisesti toimintaamme ja prosessejamme. Tavoitteenamme on entistä turvallisempi ja tehokkaampi työympäristö, jossa on otettu huomioon henkilöstömme kokonaisvaltainen hyvinvointi. Tiiviin yhteistyön merkitys toimipaikkojen, yksiköiden ja osastojen kanssa korostuu EHSQ-asioiden kehittämisessä.

Tuotannon ympäristövaikutukset

Tavoitteenamme on hallita tuotteidemme ympäristövaikutukset koko niiden elinkaaren ajan sekä huolehtia toimintamme turvallisuus- ja laatunäkökohdista kattavasti ja järjestelmällisesti.

Rengasvalinnalla on väliä – renkaiden ympäristövaikutukset

Kaikki ympärilläsi näkyvät esineet on kuljetettu vähintään yhden kerran renkailla. Perustellusti voi siis kysyä, millaisilla renkailla ne on kuljetettu tai millaisia renkaita itse käytät päivittäiseen liikkumiseen? Suurin osa ympäristövaikutuksista syntyy renkaan käytön aikana. Me kannamme vastuumme toimintamme ja tuotteidemme ympäristövaikutuksista koko niiden elinkaaren ajan.

Tämän sivun sisältö kuuluu KPMG:n tekemän varmennustoimeksiannon laajuuteen. Varmennusraportin löydät täältä.