Vastuullinen liiketoiminta

Vastuullinen liiketoiminta

Nokian Renkaat valmistaa renkaita ihmisille, jotka arvostavat turvallisuutta ja vastuullisuutta. Yhtiö on ollut Yhdistyneiden Kansakuntien Global Compact (UNGC) -aloitteen jäsen vuodesta 2015 lähtien ja on sitoutunut kehittämään liiketoimintaansa vastuullisesti.  

Vastuullisuuden johtaminen

Vastuullisuuden johtaminen

Vastuullisuus on erottamaton osa Nokian Renkaiden pohjoisia arvoja ja perintöä. Haluamme, että Nokian Renkaat nähdään alalla vastuullisuuden edelläkävijänä, joka synnyttää lisäarvoa ihmisille, taloudelle ja ympäristölle.

Nokian Renkaiden olennaiset aiheet

Nokian Renkaiden olennaiset aiheet

Vastuullisuuskyselyssämme tärkeimmät sisäiset ja ulkoiset sidosryhmät määrittivät omat olennaiset aiheensa, sekä riskit ja mahdollisuudet Nokian Renkaiden vastuullisuusasioissa. 

Arvoketjumme

Arvoketjumme

Rengas on aidosti kansainvälinen tuote, jonka arvoketju kulkee ympäri maapalloa. 

Tavoitteemme ja saavutuksemme

Tavoitteemme ja saavutuksemme

Nokian Renkaiden laatu- ja vastuullisuusstrategia laaditaan viideksi vuodeksi kerrallaan. Käytännön vastuullisuustyötä ohjaa vastuullisuuden tiekarttamme, joka on jaoteltu seitsemään eri osa-alueeseen.

Kestävän kehityksen SDG-tavoitteemme 

Kestävän kehityksen SDG-tavoitteemme 

Olemme määritelleet seitsemän Nokian Renkaille tärkeää SDG-tavoitetta. Nämä kestävän kehityksen tavoitteet tarjoavat työkalun, jolla vastuullista liiketoimintaa voi tarkastella pitkällä aikavälillä.

Sidosryhmät ja jäsenyydet

Sidosryhmät ja jäsenyydet

Sidosryhmätyö on osa liiketoimintaamme, ja sitä ohjaa sisäinen sidosryhmätyön ohjeistus sekä yhtiön liiketoimintaperiaatteet.

Talous

Talous

Nokian Renkaat vaikuttaa yhteiskuntaan ja alueelliseen hyvinvointiin maksamillaan palkoilla sekä suorilla veroilla. Taloudellinen vastuumme on riippuvainen Nokian Renkaiden menestymisestä ja kyvystä luoda sidosryhmille lisäarvoa.

Nokian Renkaat osana yhteiskuntaa ja yhteisöä

Nokian Renkaat osana yhteiskuntaa ja yhteisöä

Yrityksenä harjoitetun hyväntekeväisyyden kautta Nokian Renkaat pyrkii huomioimaan yhteisöä paikallisesti, alueellisesti,
kansallisesti ja kansainvälisesti. Tässä työssä yhtiötä ohjaavat sen arvot.

Kysymyksiä vastuullisuudesta?

Kysymyksiä vastuullisuudesta?

Haluatko tietää lisää Nokian Renkaiden vastuullisuustyöstä? Lähetä meille sähköpostia.