Tähtäämme korkealle

Tähtäämme korkealle

Vastuullisuus on osa Nokian Renkaiden yrityskulttuuria, strategiaa ja tavoitteita. Vastuullisuuden johtaminen perustuu yhtiömme arvoihin, joita ovat se, että välitämme, innovoimme ja menestymme yhdessä.

Nokian Renkaiden laatu- ja vastuullisuusstrategia laaditaan viideksi vuodeksi kerrallaan. Käytännön vastuullisuustyötä ohjaa vastuullisuuden tiekarttamme, joka on jaoteltu seitsemään eri osa-alueeseen.

Vuonna 2020 määritimme vastuullisuuden tiekarttamme mukaiset uudet vastuullisuustavoitteet vuodelle 2025. Tavoitteissa on mukana Science Based Targets -hankkeen hyväksymät CO2-päästöjen vähennystavoitteet. Vuonna 2020 Nokian Renkaista tuli ensimmäinen rengasyritys, jonka kunnianhimoiset päästövähennystavoitteet saivat SBT-hankkeen hyväksynnän. 

Laatu- ja vastuullisuustrategian laadinnassa ovat mukana laatu- ja vastuullisuusjohtaja sekä hänelle raportoiva vastuullisuuspäällikkö. Vastuullisuuspäällikkö laatii vuosittain yhdessä ympäristöasiantuntijoiden kanssa tehtaiden ympäristöohjelman. Ohjelmassa asetetaan tarkennetut tavoitteet, keinot, aikataulut ja vastuuhenkilöt strategiassa esitetyille päämäärille. Lisäksi yksiköillä on omia projektejaan toiminnan ja prosessien kehittämiseksi.

Vastuullisuusasioiden kehittymistä käsitellään säännöllisesti johdon kokouksissa.

NOKIAN RENKAIDEN SBT-TAVOITTEET
Tavoite Merkitys Esimerkkejä
Vähentää renkaiden raaka-aineiden valmistuksen päästöjä 25 %:lla Odotamme raaka-ainetuottajiltamme omia toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi. Raaka-ainetuottajat siirtyvät päästöttömän tai vähäpäästöisen energian käyttöön sekä parantavat tuotantoprosessin energiatehokkuutta.
Vähentää logistiikan CO2-päästöjä 25 %:lla  Tavoitteen saavuttaminen vaatii tie-, raide-, meri- ja ilmaliikenteen päästövähennyksiä. Biopolttoaineiden osuuden lisääminen, moottoreiden energiatehokkuuden parantuminen sekä reititysten lisäoptimoinnit ovat keskeisiä keinoja.
Vähentää renkaiden käytöstä aiheutuvia CO2-päästöjä 25 %:lla Tällä parannuksella on suurin vaikutus globaalien CO2-päästöjen vähentämiseen, koska renkaitamme käytetään miljoonissa ajoneuvoissa. Ajoneuvojen päästöjen kokonaisvähennys on parannuksissa keskeisessä osassa. Renkaan vierintävastuksen alentaminen alentaa myös ajoneuvon polttoaineenkulutusta.
Leikata ostetun ja itse tuotetun energian CO2-päästöjä 52 %:lla Pääasiassa omissa tehtaissamme syntyvät päästöt. Tavoite on jo saavutettu. Suurin osa ostamastamme energiasta on vähäpäästöistä tai päästötöntä ja uusiutuvilla energiamuodoilla tuotettua. Myös energiatehokkuuden parannukset vähentävät päästöjä.
SBT-tavoitteiden edistyminen 2023 (DASHBOARD)
YRITYKSEN LÄMPÖTILATAVOITE
TAVOITTEEN AIKAJAKSO
TAVOITTEEN TYYPPI
TAVOITTEEN ARVO
TAVOITTEEN SCOPET
TAVOITTEEN TILANNE 2023
Scope 1 ja 2 -päästöihin perustuva koko konsernin lämpötilatavoite Vertailuvuodesta tavoitevuoteen   Päästövähennykset tavoitevuoteen mennessä Tavoitteeseen sisältyvät päästöscopet Miten monta prosenttia tavoitteesta on saavutettu
 Selvästi alle 2°C  2015 - 2030  Intensiteetti  52 %  Scope 1 & 2  100
Nokian renkaiden vastuullisuustavoitteet vuodelle 2025
Vastuullisuuden osa-alue Tavoitteet vuodelle 2025 Tavoitteet vuoden 2025 jälkeen

Ilmastoteot

  

 
 • Kasvihuonekaasupäästöt scope 1 ja 2: yli 50 %:n suhteellinen vähennys 2015–2030 (t CO2 / tuotanto t).
 • Kasvihuonekaasupäästöt scope 3 raaka-aineiden tuotannosta: 25 %:n suhteellinen vähennys 2018–2030.
 • Kasvihuonekaasupäästöt scope 3 logistiikasta: 25 %:n suhteellinen vähennys 2018–2030.
 • Kasvihuonekaasupäästöt scope 3 tuotteiden käytöstä: 25 %:n suhteellinen vähennys 2018–2030.
 • Energiatehokkuustavoite: 2,75 kWh/kg vuoteen 2030 mennessä
 • Hiilineutraalius vuonna 2045 (yhteinen tavoite Kemianteollisuudelle).

Muut ympäristöteot

 

 • Ei lainkaan kaatopaikkajätettä tehtailtamme.
 • Säännellyt päästöt ilmaan: Täyttävät kaikki paikalliset viranomaisvaatimukset.
 • Ympäristöonnettomuuksien välttäminen: 0 onnettomuutta vuodessa.
 • Raaka-aineiden materiaalihyötykäyttö tuotantojätteestä (energiaksi polttamisen sijaan: Kasvatetaan astetta 10 % 2020->2025.
 • Uusiutuvan pohjaveden ja kunnallisen (kolmannelta osapuolelta hankitun) veden käyttö tuotantolaitoksissamme: Säilytämme alan johtoasemamme vesitehokkuudessa, alle 2 l / tuote kg, sekä parannamme vesitehokkuutta vähintään 1 %:lla vuosittain.
 

Ihmiset

  

 • Ihmisoikeuskäytäntöjen kehittäminen.
 • Tapaturmataajuus LTIF: Lasku vuoden 2018 8,3:sta 1,5:een.
 • Osallistuminen turvallisuustyöhön: 100 % henkilöstöstä tekee turvallisuushavaintoja.
 

Toimitusketju

 

 • Vastuullisen luonnonkumin hankintapolitiikan luominen ja toteuttaminen.
 • Saatetaan päätökseen vastuullisuuskriittisten toimittajien auditointiohjelma: 100 % auditoitu.
 • Aktiivisten korkean/keskitason vastuullisuusriskiluokituksen toimittajien itsearvioinnit:
  • 2022: 100 % toimittajista täyttänyt itsearvioinnin
  • 2025: 100 % vastauksista hyväksytty.
 • Toimittajien sitoutuminen työturvallisuuden minimivaatimuksiin sopimusliitteellä: 100 % työturvallisuuden suhteen kriittisistä toimittajista on allekirjoittanut sopimusliitteen.
 

Tuotteet ja palvelut

  

 • 3 uutta ympäristöön ja turvallisuuteen liittyvää tuoteinnovaatiota.
 • Raaka-aineissa ei erityistä huolta aiheuttavia aineita (ns. SVHC-aineet).
 • Talvirenkaiden talviturvallisuuden taso: 100 % henkilöautojen ja SUV:ien Hakkapeliitta-talvirenkaista täyttää EU:n uuden 2021 jääpitomerkin kriteerit.
 • Lisätä joko kierrätettyjen tai uusiutuvien raaka-aineiden osuutta renkaissa 50 %:iin vuoteen 2030 mennessä.
 • Tuotteiston vierintävastus: Vuoteen 2028 mennessä tuotevalikoimassamme on yli 60 vierintävastukseltaan EU:n A-luokan tuotetta.

Talous, hallinto- ja ohjausjärjestelmä

 • Ilmastoriskien TFCD-raportointi: Säännöllinen arviointi ja päivitys.
 • B2B asiakastyytyväisyys: NPS-kyselyn tulos vähintään 40 pistettä joka vuosi.
 

Viestintä ja sidosryhmätyö

 • Laaja sidosryhmien odotusten kartoitus/tutkimus 3 vuoden välein.
 

Takaisin Perusperiaatteet-osioon