Vastuullisuus

Vastuullisuus

Me Nokian Renkailla teemme työtä, jotta sinä pääset turvallisesti kotiin. Vastuullisuus on oleellinen osa liiketoimintaamme: tavoitteenamme on taata turvallisuus ja ympäristöystävällisyys koko renkaan elinkaaren ajan.

Lataa vastuuLLISUUSraportti 2023

Perusperiaatteet

Nokian Renkaat valmistaa renkaita ihmisille, jotka arvostavat turvallisuutta ja vastuullisuutta. Yhtiö on ollut Yhdistyneiden Kansakuntien Global Compact (UNGC) -aloitteen jäsen vuodesta 2015 lähtien ja on sitoutunut kehittämään liiketoimintaansa vastuullisesti. 

Osiossa kerromme mm. olennaisista aiheistamme, kestävän kehityksen SDG-tavoitteistamme sekä arvoketjustamme.

Ympäristö

Tavoitteenamme on hallita tuotteidemme ympäristövaikutuksia koko niiden elinkaaren ajan.

Osiossa kerromme tavoitteistamme ja saavutuksistamme, sekä siitä, miten yhtiössämme pyritään säästämään energiaa ja vähentämään päästöjä ja jätteitä.

Ihmiset

Tavoitteenamme on olla globaalisti vetovoimainen työnantaja, joka on tunnettu vastuullisuudestaan, johtamisestaan, ja aidosti kansainvälisestä työyhteisöstä, jossa työskennellään monimuotoisissa tiimeissä ympäri maailman.

Osiossa kerromme, miten luomme joustavampaa työympäristöä, millaista on henkilökuntamme ja miten panostamme työturvallisuuteen. 

Toimitusketju

Toimintamme lähtökohtana on tasa-arvo, oikeudenmukaisuus ja ihmisoikeuksien kunnioitus, oli sitten kyse henkilöstöstä tai muista sidosryhmistä.

Kunnioitamme ihmisoikeuksia, pyrimme vastuulliseen hankintaan ja auditointimme ovat auttaneet parantamaan työoikeuksia.

 

Tuotteet

Varmistamme tuotteidemme teknisen laadun testaamalla ja tutkimalla jokaisen renkaanvalmistuksen raaka-aineen.

Osiossa kerromme enemmän tutkimus- ja tuotekehitystyötämme, uusiutuvista raaka-aineista sekä siitä, miksi olemme niin innokkaita vähentämään tuotteidemme vierintävastusta.

 

Sertifikaatit, selonteot ja erityismaininnat

Nokian Renkaat on sitoutunut laadun, turvallisuuden ja ympäristöasioiden pitkäjänteiseen kehittämistyöhön ja haluaa olla koko rengasalan edelläkävijä.

Ympäristö-, turvallisuus- ja laatupolitiikka

Sitoudumme noudattamaan toiminnassamme lakeja ja asetuksia sekä asiakkaidemme vaatimuksia. Toiminnassamme otamme huomioon eettiset periaatteet, luonnon monimuotoisuuden, ilmastonmuutoksen ja kestävän kehityksen.

Nokian Renkaiden vastuullisen luonnonkumin politiikka

Vastuullisen luonnonkumin politiikan avulla Nokian Renkaat haluaa olla mukana luomassa vastuullisia liiketoimintakäytäntöjä luonnonkumin koko toimitusketjun varrella. Näin autamme myös vastuullisemman tulevaisuuden luomisessa.