Sertifikaatit, selonteot ja erityismaininnat

Sertifikaatit, selonteot ja erityismaininnat

Vastuullisuus merkitsee Nokian Renkaille enemmän kuin yhteiskunnan asettamien vaatimusten ja normien täyttämistä.

MSCI

Nokian Renkaat sai vuonna 2024 arvosanan AAA MSCI:n ESG-arvioinnissa. 

EcoVadis

EcoVadis arvioi suoriutumistamme vastuullisuudessa. Viimeisimmässä arvoinnissa (toukokuu 2023) Nokian Renkaat sai platinatason tuloksen ja kuuluu globaalisti arvioitujen yritysten parhaaseen yhteen prosenttiin.

     

Europe’s Climate Leaders 2023

Nokian Renkaat on Europe’s Climate Leaders -listalla, jonka Financial Times kokoaa yhdessä Statistan kanssa. Listalle päässeet 500 yritystä ovat edistyneet eniten päästöjensä intensiteetin pienentämisessä.

DOW JONES SUSTAINABILITY EUROPE INDEX

Nokian Renkaat valittiin jälleen Dow Jonesin kestävän kehityksen Dow Jones Sustainability Europe -indeksiin 2023. Dow Jones Sustainability Europe -indeksiin pääsevät yritykset, jotka ovat johtajia vastuullisuudessa. Yritysten vastuullisuuskartoituksen tekee S&P Global.

  

Nokian Renkaat listattiin helmikuussa 2022 Bronze Class -luokkaan S&P Globalin julkaisemassa Vastuullisuuden vuosikirjassa 2022 (Sustainability Yearbook).  Vuosikirjassa arvioidaan maailman suurimpien yhtiöiden vastuullisuustyötä. Arviointiin pääsee joka alan parhaaseen 15 prosenttiin kuuluvat yritykset, ja parhaat pääsevät kulta-, hopea- tai pronssiluokkaan.

CDP-vastuullisuusarviointi

CDP:n tekemässä vastuullisuusarvioinnissä olimme Leadership-luokassa ilmasto-kategoriassa, jossa saimme arvosanan A-. Vesi-kategoriassa saimme arvosanan B.

Yhdistyneiden Kansakuntien Global Compact -aloite


We support the Global Compact

Nokian Renkaat allekirjoitti Yhdistyneiden Kansakuntien Global Compact -aloitteen joulukuussa 2015 ja rekisteröityi sen tukijäseneksi. Aloitteen allekirjoittaminen vahvistaa entisestään konsernin sitoutumista kannattavaan liiketoimintaan vastuullisin keinoin. Mukana on maailmanlaajuisesti yli 8 000 yritystä ja noin 4 000 muuta osallistujaa, kuten kansalaisjärjestöjä ja julkisen sektorin toimijoita. 

Aloitteen kymmenen periaatetta ovat yhdenmukaiset Nokian Renkaiden liiketoimintaperiaatteiden kanssa ja niiden edistäminen tukee asemaamme vastuullisena premium-valmistajana.

Kemianteollisuuden Responsible Care -ohjelma

Responsible Care – kestävän kehityksen ohjelma

Nokian Renkaat liittyi tamiskuussa 2015 Kemianteollisuuden Responsible Care -ohjelmaan. Ohjelma kattaa kaikki yrityksen kestävään toimintaan liittyvät osa-alueet.

Keskeisiä teemoja ovat luonnonvarojen kestävä käyttö, tuotannon ja tuotteiden kestävyys ja turvallisuus, hyvinvoiva työyhteisö sekä avoin vuorovaikutus ja yhteistyö.

OMX GES Sustainability Finland –indeksi 

Nokian Renkaat on ollut mukana OMX GES Sustainability Finland -indeksissä joulukuusta 2012 lähtien. Indeksi tarjoaa sijoittajille läpinäkyvän, objektiivisen ja luotettavan mittariston vastuulliseen sijoittamiseen.

Vertailuindeksi käsittää yritysvastuun näkökulmasta 40 johtavaa Nasdaq Helsingissä noteerattua yhtiötä. Yritykset valitaan indeksiin sen perusteella, miten hyvin ne täyttävät vaatimukset, jotka kohdistuvat yrityksen ympäristöasioiden hoitoon, sosiaaliseen vastuuseen sekä hallintotapaan (ESG-asiat). Nasdaq Helsinki laskee indeksin yhteistyössä GES Investment Services’in kanssa. 

Nasdaq ESG Transparency Partner

Nokian Renkaille on myönnetty Nasdaq ESG Transparency Partner -sertifikaatti. Tunnustus annetaan Nasdaqissa listatuille yhtiöille, jotka kertovat vastuullisuuteen liittyvistä ESG-aiheista läpinäkyvästi.

vastuullisuusraportit

VASTUUllisuusRAPORTTI 2023 

28.3.2024

vastuullisuusraportti 2023 on laadittu GRI-standardien mukaisesti, ja se on riippumattoman kolmannen osapuolen varmentama. Vastuullisuusraportti kuvaa Nokian Renkaiden vastuullisuustyötä ja tuloksia vuonna 2023 tuotevastuun sekä sosiaalisen ja ympäristövastuun kannalta.

Vastuullisuusraportti 2023 (pdf) 

28.3.2023

Yritysvastuuraportti 2022 on laadittu GRI-standardien mukaisesti, ja se on riippumattoman kolmannen osapuolen varmentama. Yritysvastuuraportti kuvaa Nokian Renkaiden vastuullisuustyötä sekä vuoden 2022 toimia niin tuoteturvallisuuden ja -vastuun kuin sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristövastuun suhteen.

Yritysvastuuraportti 2022 (pdf) 

Yritysvastuuraportti 2021 

6.4.2022

Raportti sisältää vuonna 2021 tehdyn olennaisuusarvioinnin ja sen perusteella muodostetut viisi uutta olennaista aihetta Nokian Renkaiden vastuullisuudessa. Yritysvastuuraportti kuvaa Nokian Renkaiden vastuullisuustyötä sekä vuoden 2021 toimia niin tuoteturvallisuuden ja -vastuun kuin sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristövastuun saralla.

Yritysvastuuraportti 2021 (pdf)

Yritysvastuuraportti 2020 

15.3.2021

Yritysvastuuraportti 2020 on laadittu GRI-standardien mukaisesti, ja se on riippumattoman kolmannen osapuolen varmentama. Yritysvastuuraportti kuvaa Nokian Renkaiden vastuullisuustyötä sekä vuoden 2020 toimia niin tuoteturvallisuuden ja -vastuun kuin sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristövastuun saralla. Vuonna 2020 Nokian Renkaat oli ensimmäinen rengasyhtiö, jonka päästöjenvähennystavoitteet saivat Science Based Targets -hankkeen hyväksynnän. Tavoitteet on sisällytetty yritysvastuuraporttiin.

Yritysvastuuraportti 2020 (pdf)

Yritysvastuuraportti 2019

28.2.2020

Yritysvastuuraportti 2019 on laadittu GRI-standardien mukaisesti, ja se on riippumattoman kolmannen osapuolen varmentama. Yritysvastuuraportti kuvaa Nokian Renkaiden vastuullisuustyötä sekä vuoden 2019 toimia niin tuoteturvallisuuden ja -vastuun kuin sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristövastuun saralla. Vuonna 2019 yhtiö arvioi ilmastoon liittyvien muutosten mukanaan tuomat riskit ja mahdollisuudet Task Force on Climate-related Financial Disclosures -ryhmän (TCFD) suositusten mukaisesti. Yhteenveto analyysistä on sisällytetty yritysvastuuraporttiin.

Yritysvastuuraportti 2019 (pdf)

Yritysvastuuraportti 2018

15.3.2019

Nokian Renkaat Oyj on julkaissut vastuullisuusraporttinsa vuodelta 2018. Raportti on laadittu GRI Standards -ohjeiston Core-tason vaatimusten mukaisesti, ja se on riippumattoman kolmannen osapuolen varmentama. Yritysvastuuraportti kuvaa Nokian Renkaiden vastuullisuustyötä sekä vuoden 2018 toimia niin tuoteturvallisuuden ja -vastuun kuin sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristövastuun saralla.

Yritysvastuuraportti 2018 (pdf)

Yritysvastuuraportti 2017

16.3.2018

Nokian Renkaat Oyj on julkaissut vastuullisuusraporttinsa vuodelta 2017. Raportti on laadittu GRI Standards -ohjeiston Core-tason vaatimusten mukaisesti, ja se on riippumattoman kolmannen osapuolen varmentama. Yritysvastuuraportti kuvaa Nokian Renkaiden vastuullisuustyötä sekä vuoden 2017 toimia niin tuoteturvallisuuden ja -vastuun kuin sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristövastuun saralla.

Yritysvastuuraportti 2017 (pdf)

Yritysvastuuraportti 2016

17.3.2017

Nokian Renkaat Oyj on julkaissut vastuullisuusraporttinsa vuodelta 2016. Raportin pohjana on kansainvälinen ja laajasti käytetty GRI G4 -ohjeisto, jossa vastuullisuus jaetaan kolmeen pääryhmään (taloudellinen, ympäristö ja sosiaalinen vastuu) sekä niiden eri alakohtiin. Nyt julkaistu raportti on ulkopuolisen tahon varmentama.

Yritysvastuuraportti 2016

Yritysvastuuraportti 2015

5.4.2016

Nokian Renkaat Oyj on julkaissut vastuullisuusraporttinsa vuodelta 2015. Raportin pohjana on kansainvälinen ja laajasti käytetty GRI G4 -ohjeisto, jossa vastuullisuus jaetaan kolmeen pääryhmään (taloudellinen, ympäristö ja sosiaalinen vastuu) sekä niiden eri alakohtiin. Nyt julkaistu raportti on Nokian Renkaiden kolmas GRI-raportti, ja laadunvarmistuksen vahvistamiseksi se on myös ensimmäistä kertaa ulkopuolisen tahon varmentama.

Yritysvastuuraportti 2015

Yritysvastuuraportti 2014

31.3.2015

Nokian Renkaat Oyj on julkaissut GRI G4 -ohjeistoa noudattavan yritysvastuuraporttinsa, joka on luettavissa osoitteessa www.nokianrenkaat.fi/yritys/vastuullisuus. Raportti kuvaa Nokian Renkaiden toimintaa ympäristövastuun sekä sosiaalisen ja taloudellisen vastuun näkökulmasta, osana kansainvälistä arvoketjua.

Yritysvastuuraportti 2014 

Yritysvastuuraportti 2013

12.6.2014

Nokian Renkaiden uudistettu, GRI G4 -ohjeistoon perustuva yritysvastuuraportti julkaistiin yhtiön verkkosivuilla. Raportissa voi edetä vaivattomasti perinteisen navigaation lisäksi myös GRI-vertailutaulukon linkkien avulla. Raportin voi myös helposti tulostaa joko kokonaan tai vain tarvittavin osin. 

Yritysvastuuraportti 2013

Yritysvastuuraportti 2012

12.06.2013

Nokian Renkaat julkaisi historiansa ensimmäisen GRI-ohjeistuksen (Global Reporting Initiative) mukaisesti laaditun yritysvastuuraportin, joka kuvaa konsernin vastuuohjelman tavoitteita, suunnitelmia, tehtyjä toimenpiteitä ja tuloksia vuonna 2012. Lisää perspektiiviä raporttiin on tuotu avaamalla Nokian Renkaiden toimintaa myös lähivuosien osalta.

Yritysvastuuraportti 2012 (englanninkielinen)

EMAS-raportti 2011

23.08.2012

EMAS-raportti 2011, pdf

EMAS-raportti 2010

20.05.2011 

EMAS-raportti 2010, pdf

Ympäristöselonteko 2009

15.06.2010

Ympäristöselonteko 2009, pdf

EMAS-raportti 2008

01.07.2009 

EMAS-raportti 2008, pdf

EMAS-raportti 2007

01.06.2008 

EMAS-raportti 2007, pdf

Ympäristöselonteko 2006

15.04.2007

Ympäristöselonteko 2006, pdf

EMAS-raportti 2005

10.04.2006 

EMAS-raportti 2005, pdf

Ympäristöselonteko 2003

14.04.2003 

Ympäristöselonteko 2003, pdf

Nokian Renkaille myönnetyt sertifikaatit

ISO 45001:2018 (pdf); Turvallisuus

 • Nokia 2020
 • Dayton 2023

ISO 9001:2015 (pdf); Laatu

 • Nokia 1994
 • Nokian Däck Ab 2008
 • Dayton 2020

ISO 14001:2015 (pdf); Ympäristö

 • Nokia 1998
 • Nokian Däck Ab 2008
 • Dayton 2021
 • BS 7750 -sertifikaatti, Nokia 1995

IATF 16949:2016 (Nokia) (pdf); Laatu, autoteollisuus

 • Nokia 2013

IATF 16949:2016 (Vianor Laitila) (pdf); Laatu, autoteollisuus

 • Vianor Laitila 2016

ISO 14001:2015 (Vianor Laitila) (pdf); Ympäristö

 • Vianor Laitila 2017