Menu

Sertifikaatit, selonteot ja erityismaininnat

Nokian Renkaat on laadun, turvallisuuden ja ympäristöasioiden pitkäjänteisessä kehittämisessä rengasalan edelläkävijä. Vastuullisuus merkitsee meille enemmän kuin yhteiskunnan asettamien vaatimusten ja normien täyttämistä.
 
Toimintamme peruskiviä ovat turvalliset ja ympäristöystävälliset tuotteet, alan parhaat tuotantoprosessit, turvallinen työympäristö ja henkilöstön hyvinvointi. 

Nokian Renkaat on allekirjoittanut Yhdistyneiden Kansakuntien Global Compact -aloitteen ja rekisteröity aloitteen tukijajäseneksi 23.12.2015 alkaen


We support the Global Compact

Aloitteen allekirjoittaminen vahvistaa entisestään konsernin sitoutumista kannattavaan liiketoimintaan vastuullisin keinoin. Mukana on maailmanlaajuisesti yli 8 000 yritystä ja noin 4 000 muuta osallistujaa, kuten kansalaisjärjestöjä ja julkisen sektorin toimijoita. Aloitteen kymmenen periaatetta ovat yhdenmukaiset Nokian Renkaiden eettisen ohjeistuksen kanssa ja niiden edistäminen tukee asemaamme vastuullisena premium-valmistajana.

Nokian Renkaat on liittynyt 1.1.2015 alkaen Kemianteollisuuden Responsible Care -ohjelmaan

Responsible Care – kestävän kehityksen ohjelma

Responsible Care ohjelma kattaa kaikki yrityksen kestävään toimintaan liittyvät osa-alueet. Keskeisiä teemoja ovat luonnonvarojen kestävä käyttö, tuotannon ja tuotteiden kestävyys ja turvallisuus, hyvinvoiva työyhteisö sekä avoin vuorovaikutus ja yhteistyö.

Nokian Renkaat Dow Jonesin kestävän kehityksen DJSI World –indeksissä ja DJSI Europe –indeksissä

 

Nokian Renkaat Dow Jonesin kestävän kehityksen DJSI World –indeksissä ja DJSI Europe –indeksissä

Dow Jones Sustainability Index (DJSI) on sveitsiläisen RobecoSAMin tekemä suurten pörssiyritysten vuosittainen vastuullisuusarviointi, joka on sijoittajien keskuudessa erittäin arvostettu perusteellinen yritysvastuutason arviointi. RobecoSAM arvioi yritysten vastuullisuutta taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristökriteerien näkökulmasta. Riippumaton kansainvälisen tahon tekemä arvio tarjoaa luotettavan kuvan yhtiöiden vastuullisuustyön tasosta eri sidosryhmille aina asiakkaista sijoittajiin ja henkilöstöön.
Vuonna 2018 RobecoSAM kutsui vastuullisuusarviointiin 47 eri maasta yli 3 500 maailman suurinta pörssiyritystä. Paras kymmenen prosenttia arvioiduista yrityksistä nousi DJSI World indeksiin eli arvioinnin mukaan maailman vastuullisimpien yritysten joukkoon.

Nokian Renkaat Oyj mukaan OMX GES Sustainability Finland –indeksiin 12/2012 

 

Indeksi tarjoaa sijoittajille läpinäkyvän, objektiivisen ja luotettavan mittariston vastuulliseen sijoittamiseen. Vertailuindeksi käsittää yritysvastuun näkökulmasta 40 johtavaa Nasdaq Helsingissä noteerattua yhtiötä. Yritykset valitaan indeksiin sen perusteella, miten hyvin ne täyttävät vaatimukset, jotka kohdistuvat yrityksen ympäristöasioiden hoitoon, sosiaaliseen vastuuseen sekä hallintotapaan (ESG-asiat). Nasdaq Helsinki laskee indeksin yhteistyössä GES Investment Services’in kanssa.  

Yritysvastuuraportti 2018

15.3.2019

Nokian Renkaat Oyj on julkaissut vastuullisuusraporttinsa vuodelta 2018. Raportti on laadittu GRI Standards -ohjeiston Core-tason vaatimusten mukaisesti, ja se on riippumattoman kolmannen osapuolen varmentama. Yritysvastuuraportti kuvaa Nokian Renkaiden vastuullisuustyötä sekä vuoden 2018 toimia niin tuoteturvallisuuden ja -vastuun kuin sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristövastuun saralla.

Yritysvastuuraportti 2018 (pdf)

Yritysvastuuraportti 2017

16.3.2018

Nokian Renkaat Oyj on julkaissut vastuullisuusraporttinsa vuodelta 2017. Raportti on laadittu GRI Standards -ohjeiston Core-tason vaatimusten mukaisesti, ja se on riippumattoman kolmannen osapuolen varmentama. Yritysvastuuraportti kuvaa Nokian Renkaiden vastuullisuustyötä sekä vuoden 2017 toimia niin tuoteturvallisuuden ja -vastuun kuin sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristövastuun saralla.

Yritysvastuuraportti 2017 (pdf)
Yritysvastuuraportti 2017

Yritysvastuuraportti 2016

17.3.2017

Nokian Renkaat Oyj on julkaissut vastuullisuusraporttinsa vuodelta 2016. Raportin pohjana on kansainvälinen ja laajasti käytetty GRI G4 -ohjeisto, jossa vastuullisuus jaetaan kolmeen pääryhmään (taloudellinen, ympäristö ja sosiaalinen vastuu) sekä niiden eri alakohtiin. Nyt julkaistu raportti on ulkopuolisen tahon varmentama.

Yritysvastuuraportti 2016

Yritysvastuuraportti 2015

5.4.2016

Nokian Renkaat Oyj on julkaissut vastuullisuusraporttinsa vuodelta 2015. Raportin pohjana on kansainvälinen ja laajasti käytetty GRI G4 -ohjeisto, jossa vastuullisuus jaetaan kolmeen pääryhmään (taloudellinen, ympäristö ja sosiaalinen vastuu) sekä niiden eri alakohtiin. Nyt julkaistu raportti on Nokian Renkaiden kolmas GRI-raportti, ja laadunvarmistuksen vahvistamiseksi se on myös ensimmäistä kertaa ulkopuolisen tahon varmentama.

Yritysvastuuraportti 2015

Yritysvastuuraportti 2014

31.3.2015

Nokian Renkaat Oyj on julkaissut GRI G4 -ohjeistoa noudattavan yritysvastuuraporttinsa, joka on luettavissa osoitteessa www.nokianrenkaat.fi/yritys/vastuullisuus. Raportti kuvaa Nokian Renkaiden toimintaa ympäristövastuun sekä sosiaalisen ja taloudellisen vastuun näkökulmasta, osana kansainvälistä arvoketjua.

Yritysvastuuraportti 2014 

Yritysvastuuraportti 2013

12.6.2014

Nokian Renkaiden uudistettu, GRI G4 -ohjeistoon perustuva yritysvastuuraportti julkaistiin yhtiön verkkosivuilla. Raportissa voi edetä vaivattomasti perinteisen navigaation lisäksi myös GRI-vertailutaulukon linkkien avulla. Raportin voi myös helposti tulostaa joko kokonaan tai vain tarvittavin osin. 

Yritysvastuuraportti 2013

Yritysvastuuraportti 2012

12.06.2013

Nokian Renkaat julkaisi historiansa ensimmäisen GRI-ohjeistuksen (Global Reporting Initiative) mukaisesti laaditun yritysvastuuraportin, joka kuvaa konsernin vastuuohjelman tavoitteita, suunnitelmia, tehtyjä toimenpiteitä ja tuloksia vuonna 2012. Lisää perspektiiviä raporttiin on tuotu avaamalla Nokian Renkaiden toimintaa myös lähivuosien osalta.

Yritysvastuuraportti 2012 (englanninkielinen)

EMAS-raportti 2011

23.08.2012

EMAS-raportti 2011, pdf

EMAS-raportti 2010

20.05.2011 

EMAS-raportti 2010, pdf

Ympäristöselonteko 2009

15.06.2010

Ympäristöselonteko 2009, pdf

EMAS-raportti 2008

01.07.2009 

EMAS-raportti 2008, pdf

EMAS-raportti 2007

01.06.2008 

EMAS-raportti 2007, pdf

Ympäristöselonteko 2006

15.04.2007

Ympäristöselonteko 2006, pdf

EMAS-raportti 2005

10.04.2006 

EMAS-raportti 2005, pdf

Ympäristöselonteko 2003

14.04.2003 

Ympäristöselonteko 2003, pdf

Nokian Renkaille myönnetyt sertifikaatit

  • 1994  ISO 9001 -Sertifikaatti (laatu), Nokia
  • 1995  BS 7750 -Sertifikaatti (ympäristö), Nokia
  • 1998  ISO 14001 -Sertifikaatti (ympäristö), Nokia
  • 2006  ISO 9001 ja 14001 -Sertifikaatti, Vsevolozhsk
  • 2008  ISO 9001 ja 14001 -Sertifikaatti, Nokian Däck Ab
  • 2013 ISO/TS 16949:2009 -Sertifikaatti (laatu), Nokian Renkaat Oyj
  • 2013 ISO/TS 16949:2009 -Sertifikaatti (laatu), Vsevolozhsk 
  • 2016 ISO/TS 16949:2009 Certificate (quality), Vianor Laitila
  • 2017 ISO 14001 Certificate (environmental), Vianor Laitila

Kunniamaininnat

- Useita voittoja ja palkintosijoja ympäristöraportti-kilpailuissa

- Vuonna 2006 EBAEn kunniamaininta ”Environmentally friendly tyres” (European Business Awards for the Environment - Suomen sarjassa.