FacebookInstagramLinkedInmenu-iconPinicon-playscroll-downsearchTwitterWhatsappYouTube
Menu

Sertifikaatit, selonteot ja erityismaininnat

Vastuullisuus merkitsee Nokian Renkaille enemmän kuin yhteiskunnan asettamien vaatimusten ja normien täyttämistä.

Nokian Renkaat listattiin helmikuussa 2019 Silver Class -luokkaan RobecoSAMin julkaisemassa Kestävän kehityksen vuosikirjassa 2019.  Vuonna 2019 vuosikirjassa huomioitiin 458 yhtiötä 36 maasta. Vuosikirjassa arvioidaan maailman suurimpien yhtiöiden vastuullisuustyötä. Arviointiin pääsee joka alan parhaaseen 15 prosenttiin kuuluvat yritykset, ja parhaat pääsevät kulta-, hopea- tai pronssiluokkaan.

Vuonna 2019 Nokian Renkaat sai MSCI ESG -luokituksessa A-luokituksen asteikolla AAA-CCC.

Vuonna 2018 pääsimme jälleen Dow Jonesin DJSI World -vastuullisuusindeksiin ja olimme alamme toiseksi korkeimmalle arvostettu yhtiö. Pääsimme myös DJSI Europe -indeksiin, jonka kriteerit ovat vielä DJSI Worldiä tiukemmat. Dow Jones Sustainability Index (DJSI) on suurten pörssiyritysten vuosittainen vastuullisuusarviointi, jonka tekee sveitsiläinen RobecoSAM.

Nokian Renkaat on mukana OMX GES Sustainability Finland -indeksissä, joka tarjoaa sijoittajille läpinäkyvän, objektiivisen ja luotettavan mittariston vastuulliseen sijoittamiseen. Yritykset valitaan indeksiin sen perusteella, miten hyvin ne täyttävät vaatimukset, jotka kohdistuvat yrityksen ympäristöasioiden hoitoon, sosiaaliseen vastuuseen sekä hallintotapaan (ESG-asiat).

Yhdistyneiden Kansakuntien Global Compact -aloite


We support the Global Compact

Nokian Renkaat allekirjoitti Yhdistyneiden Kansakuntien Global Compact -aloitteen joulukuussa 2015 ja rekisteröityi sen tukijäseneksi. Aloitteen allekirjoittaminen vahvistaa entisestään konsernin sitoutumista kannattavaan liiketoimintaan vastuullisin keinoin. Mukana on maailmanlaajuisesti yli 8 000 yritystä ja noin 4 000 muuta osallistujaa, kuten kansalaisjärjestöjä ja julkisen sektorin toimijoita. 

Aloitteen kymmenen periaatetta ovat yhdenmukaiset Nokian Renkaiden liiketoimintaperiaatteiden kanssa ja niiden edistäminen tukee asemaamme vastuullisena premium-valmistajana.

Kemianteollisuuden Responsible Care -ohjelma

Responsible Care – kestävän kehityksen ohjelma

Nokian Renkaat liittyi tamiskuussa 2015 Kemianteollisuuden Responsible Care -ohjelmaan. Ohjelma kattaa kaikki yrityksen kestävään toimintaan liittyvät osa-alueet.

Keskeisiä teemoja ovat luonnonvarojen kestävä käyttö, tuotannon ja tuotteiden kestävyys ja turvallisuus, hyvinvoiva työyhteisö sekä avoin vuorovaikutus ja yhteistyö.

Dow Jonesin kestävän kehityksen DJSI World –indeksi ja DJSI Europe –indeksi

 

Nokian Renkaat Dow Jonesin kestävän kehityksen DJSI World –indeksissä ja DJSI Europe –indeksissä

Nokian Renkaat on valittu maailman vastuullisimpien yritysten joukkoon.

Dow Jones Sustainability Index (DJSI) on sveitsiläisen RobecoSAMin tekemä suurten pörssiyritysten vuosittainen vastuullisuusarviointi, joka on sijoittajien keskuudessa erittäin arvostettu perusteellinen yritysvastuutason arviointi. RobecoSAM arvioi yritysten vastuullisuutta taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristökriteerien näkökulmasta. Riippumaton kansainvälisen tahon tekemä arvio tarjoaa luotettavan kuvan yhtiöiden vastuullisuustyön tasosta eri sidosryhmille aina asiakkaista sijoittajiin ja henkilöstöön.

Vuonna 2018 RobecoSAM kutsui vastuullisuusarviointiin 47 eri maasta yli 3 500 maailman suurinta pörssiyritystä. Paras kymmenen prosenttia arvioiduista yrityksistä nousi DJSI World indeksiin eli arvioinnin mukaan maailman vastuullisimpien yritysten joukkoon. Nokian Renkaat kuuluu näihin yrityksiin.

Yhtiö on myös listattu Silver Class -luokkaan RobecoSAMin helmikuussa 2019 julkaisemassa Kestävän kehityksen vuosikirjassa 2019. Vastuullisuusasiantuntija RobecoSAMin vuosittaista arviointia pidetään erityisen luotettavana ja kattavana selvityksenä kestävän kehityksen toteutumisesta yrityksissä eri puolilla maailmaa.

Silver Class -luokassa oli mukana kaksi suomalaisyhtiötä. Kaiken kaikkiaan viisi suomalaisyhtiötä pääsi Gold, Silver ja Bronze Class -luokkaan. Vuonna 2018 Nokian Renkaat listattiin Bronze Class -luokkaan.

OMX GES Sustainability Finland –indeksi 

 

Nokian Renkaat on ollut mukana OMX GES Sustainability Finland -indeksissä joulukuusta 2012 lähtien. Indeksi tarjoaa sijoittajille läpinäkyvän, objektiivisen ja luotettavan mittariston vastuulliseen sijoittamiseen.

Vertailuindeksi käsittää yritysvastuun näkökulmasta 40 johtavaa Nasdaq Helsingissä noteerattua yhtiötä. Yritykset valitaan indeksiin sen perusteella, miten hyvin ne täyttävät vaatimukset, jotka kohdistuvat yrityksen ympäristöasioiden hoitoon, sosiaaliseen vastuuseen sekä hallintotapaan (ESG-asiat). Nasdaq Helsinki laskee indeksin yhteistyössä GES Investment Services’in kanssa.  

Yritysvastuuraportti 2019

28.2.2020

Yritysvastuuraportti 2019 on laadittu GRI-standardien mukaisesti, ja se on riippumattoman kolmannen osapuolen varmentama. Yritysvastuuraportti kuvaa Nokian Renkaiden vastuullisuustyötä sekä vuoden 2019 toimia niin tuoteturvallisuuden ja -vastuun kuin sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristövastuun saralla. Vuonna 2019 yhtiö arvioi ilmastoon liittyvien muutosten mukanaan tuomat riskit ja mahdollisuudet Task Force on Climate-related Financial Disclosures -ryhmän (TCFD) suositusten mukaisesti. Yhteenveto analyysistä on sisällytetty yritysvastuuraporttiin.

Yritysvastuuraportti 2019 (pdf)

Yritysvastuuraportti 2018

15.3.2019

Nokian Renkaat Oyj on julkaissut vastuullisuusraporttinsa vuodelta 2018. Raportti on laadittu GRI Standards -ohjeiston Core-tason vaatimusten mukaisesti, ja se on riippumattoman kolmannen osapuolen varmentama. Yritysvastuuraportti kuvaa Nokian Renkaiden vastuullisuustyötä sekä vuoden 2018 toimia niin tuoteturvallisuuden ja -vastuun kuin sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristövastuun saralla.

Yritysvastuuraportti 2018 (pdf)

Yritysvastuuraportti 2017

16.3.2018

Nokian Renkaat Oyj on julkaissut vastuullisuusraporttinsa vuodelta 2017. Raportti on laadittu GRI Standards -ohjeiston Core-tason vaatimusten mukaisesti, ja se on riippumattoman kolmannen osapuolen varmentama. Yritysvastuuraportti kuvaa Nokian Renkaiden vastuullisuustyötä sekä vuoden 2017 toimia niin tuoteturvallisuuden ja -vastuun kuin sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristövastuun saralla.

Yritysvastuuraportti 2017 (pdf)
Yritysvastuuraportti 2017

Yritysvastuuraportti 2016

17.3.2017

Nokian Renkaat Oyj on julkaissut vastuullisuusraporttinsa vuodelta 2016. Raportin pohjana on kansainvälinen ja laajasti käytetty GRI G4 -ohjeisto, jossa vastuullisuus jaetaan kolmeen pääryhmään (taloudellinen, ympäristö ja sosiaalinen vastuu) sekä niiden eri alakohtiin. Nyt julkaistu raportti on ulkopuolisen tahon varmentama.

Yritysvastuuraportti 2016

Yritysvastuuraportti 2015

5.4.2016

Nokian Renkaat Oyj on julkaissut vastuullisuusraporttinsa vuodelta 2015. Raportin pohjana on kansainvälinen ja laajasti käytetty GRI G4 -ohjeisto, jossa vastuullisuus jaetaan kolmeen pääryhmään (taloudellinen, ympäristö ja sosiaalinen vastuu) sekä niiden eri alakohtiin. Nyt julkaistu raportti on Nokian Renkaiden kolmas GRI-raportti, ja laadunvarmistuksen vahvistamiseksi se on myös ensimmäistä kertaa ulkopuolisen tahon varmentama.

Yritysvastuuraportti 2015

Yritysvastuuraportti 2014

31.3.2015

Nokian Renkaat Oyj on julkaissut GRI G4 -ohjeistoa noudattavan yritysvastuuraporttinsa, joka on luettavissa osoitteessa www.nokianrenkaat.fi/yritys/vastuullisuus. Raportti kuvaa Nokian Renkaiden toimintaa ympäristövastuun sekä sosiaalisen ja taloudellisen vastuun näkökulmasta, osana kansainvälistä arvoketjua.

Yritysvastuuraportti 2014 

Yritysvastuuraportti 2013

12.6.2014

Nokian Renkaiden uudistettu, GRI G4 -ohjeistoon perustuva yritysvastuuraportti julkaistiin yhtiön verkkosivuilla. Raportissa voi edetä vaivattomasti perinteisen navigaation lisäksi myös GRI-vertailutaulukon linkkien avulla. Raportin voi myös helposti tulostaa joko kokonaan tai vain tarvittavin osin. 

Yritysvastuuraportti 2013

Yritysvastuuraportti 2012

12.06.2013

Nokian Renkaat julkaisi historiansa ensimmäisen GRI-ohjeistuksen (Global Reporting Initiative) mukaisesti laaditun yritysvastuuraportin, joka kuvaa konsernin vastuuohjelman tavoitteita, suunnitelmia, tehtyjä toimenpiteitä ja tuloksia vuonna 2012. Lisää perspektiiviä raporttiin on tuotu avaamalla Nokian Renkaiden toimintaa myös lähivuosien osalta.

Yritysvastuuraportti 2012 (englanninkielinen)

EMAS-raportti 2011

23.08.2012

EMAS-raportti 2011, pdf

EMAS-raportti 2010

20.05.2011 

EMAS-raportti 2010, pdf

Ympäristöselonteko 2009

15.06.2010

Ympäristöselonteko 2009, pdf

EMAS-raportti 2008

01.07.2009 

EMAS-raportti 2008, pdf

EMAS-raportti 2007

01.06.2008 

EMAS-raportti 2007, pdf

Ympäristöselonteko 2006

15.04.2007

Ympäristöselonteko 2006, pdf

EMAS-raportti 2005

10.04.2006 

EMAS-raportti 2005, pdf

Ympäristöselonteko 2003

14.04.2003 

Ympäristöselonteko 2003, pdf

Nokian Renkaille myönnetyt sertifikaatit

  • 1994  ISO 9001 -Sertifikaatti (laatu), Nokia
  • 1995  BS 7750 -Sertifikaatti (ympäristö), Nokia
  • 1998  ISO 14001 -Sertifikaatti (ympäristö), Nokia
  • 2006  ISO 9001 ja 14001 -Sertifikaatti, Vsevolozhsk
  • 2008  ISO 9001 ja 14001 -Sertifikaatti, Nokian Däck Ab
  • 2013 ISO/TS 16949:2009 -Sertifikaatti (laatu), Nokian Renkaat Oyj
  • 2013 ISO/TS 16949:2009 -Sertifikaatti (laatu), Vsevolozhsk 
  • 2016 ISO/TS 16949:2009 Certificate (quality), Vianor Laitila
  • 2017 ISO 14001 Certificate (environmental), Vianor Laitila

Kunniamaininnat

- Useita voittoja ja palkintosijoja ympäristöraportti-kilpailuissa

- Vuonna 2006 EBAEn kunniamaininta ”Environmentally friendly tyres” (European Business Awards for the Environment - Suomen sarjassa.