Menu

Nokian Raskaat Renkaat

ERIKOISRENKAIDEN EDELLÄKÄVIJÄ VAHVISTI ASEMIAAN

Nokian Raskaat Renkaat kehittää ja valmistaa raskaan teollisuuden erikoisrenkaita. Vuonna 2017 liiketoimintayksikön myynti ja liikevoitto kasvoivat uusien tuoteinnovaatioiden ja hyvän markkinakehityksen siivittäminä.

Vuonna 2017 raskaiden erikoisrenkaiden globaali kysyntä jatkui terveenä. Länsimarkkinoilla kysyntä oli hyvää useimmissa Nokian Raskaiden Renkaiden ydintuoteryhmissä eli metsäkone-, maatalous- ja työkone- sekä satama- ja kaivosrenkaissa. Nokian Raskaiden Renkaiden liikevaihto nousi 11 prosenttia edellisvuodesta. Myös liikevoitto, tuotantovolyymi ja tuottavuus kasvoivat.

Kysyntä vilkastui useimmissa ydintuoteryhmissä

Metsäkonerenkaiden ensiasennuskysyntä jatkui vahvana. Kysyntää tuki metsäteollisuuden vahva kasvu. Nokian Raskaat Renkaat on johtava CTL-metsäkonerenkaiden valmistaja globaalisti ja säilytti vakaan asemansa myös vuonna 2017. Yhtiö odottaa metsäsektorin jatkavan kasvua edelleen vuonna 2018.

Maatalousrenkaiden kysyntä kasvoi erityisesti Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Nokian Raskaat Renkaat investoi tuotekehitykseen ja toi markkinoille useita raskaisiin maatalous- ja maansiirtotöihin soveltuvia renkaita. Kuorma-autojen premium-renkaiden kysyntä säilyi vakaana Euroopassa ja Pohjoismaissa mutta laski Venäjällä.

Lisäkapasiteetti mahdollistaa myynnin kasvun

Yhtiö poisti tuotannon pullonkauloja lisäämällä Nokian-tehtaan tuotantokapasiteettia ja investoimalla tuotannon automatisointiin. Täysimääräisesti vuoden 2018 alkupuolella käyttöön otettava lisäkapasiteetti antaa vahvat edellytykset Raskaiden Renkaiden liiketoiminnan kasvulle myös vuonna 2018.

Joulukuussa yhtiö julkisti uuden, noin 70 miljoonan euron investointisuunnitelman, joka nostaa Raskaiden Renkaiden tuotantokapasiteettia noin 50 prosenttia seuraavien kolmen vuoden aikana. Lisäkapasiteetilla pyritään vastaamaan erityisesti maa- ja metsätalousrenkaiden kysyntään. Samalla allekirjoitimme sopimuksen, joka rohkaisee työntekijöitä monitaitoisuuden avulla joustavuuden kasvattamiseen.

Turvallisuuden eteen tehty suunnitelmallinen työ tuotti näkyviä tuloksia. Nokian Raskaat Renkaat onnistui vähentämään poissaoloon johtavia tapaturmia Nokian-tehtaalla viime vuonna 80 prosenttia.

Lisää myyntiä uusilla kilpailukykyisillä tuotteilla

Raaka-ainekustannukset nousivat vuonna 2017. Haastavassa tilanteessa Nokian Raskaat Renkaat toteutti hinnankorotuksia ja toi markkinoille useita uusia, kilpailukykyisiä tuotteita. Uusien tuotteiden myynti kehittyi hyvin ja kasvatti koko vuoden liikevaihtoa. Tuotteiden keskimyyntihinta kasvoi hieman edellisvuoteen verrattuna pääasiassa hinnankorotusten ja parantuneen tuotevalikoiman ansiosta.

Yhteistyö laitevalmistajien kanssa takaa turvalliset ja toimivat tuotteet

Nokian Raskaat Renkaat jatkoi tiivistä yhteistyötä konevalmistajien ja muiden kumppanien kanssa heidän laitteidensa toimivuuden ja turvallisuuden kehittämiseksi. Tuotekehityksessä tuoteturvallisuus ja vastuullisuus ovat nousseet yhä tärkeämmiksi tekijöiksi. Kannattavana ja vahvana globaalina valmistajana Nokian Raskailla Renkailla on valmius reagoida nopeasti asiakkaidensa muuttuviin tarpeisiin ja kehittää toimintaansa vastuullisesti.