Menu

Hallinto- ja ohjausjärjestelmä

Lataa tästä hallinto- ja ohjausjärjestelmä

Nokian Renkaat Oyj (jäljempänä yhtiö) noudattaa 1.1.2016 voimaan tullutta suositusta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodista (Corporate Governance 2015) eikä yhtiöllä ole poikkeamia hallinnointikoodin suosituksista. Koodi on kokonaisuudessaan saatavilla internet-osoitteesta www.cgfinland.fi. Yhtiö noudattaa Suomen osakeyhtiölakia, Suomen arvopaperimarkkinalakia, tilintarkastus- ja kirjanpitolakia sekä EU-tasoisia säännöksiä, Nasdaq Helsingin sääntöjä ja Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita.

Yhtiö julkaisee selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä erillisenä dokumenttina sekä osana toimintakertomusta. Selvitys sisältää myös Palkka- ja palkkioselvityksen.

Yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmän perustana on yhtiökokouksen, yhtiöjärjestyksen, hallituksen sekä toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän, edellä mainitun lainsäädännön ja sääntelyn sekä konsernin toimintapolitiikkojen, ohjeistusten ja toimintatapojen muodostama kokonaisuus. Yhtiön hallitus on hyväksynyt selvityksen hallintoja ohjausjärjestelmästä. Yhtiön tilintarkastajien mukaan selvitys ja siihen liittyvät kuvaukset raportointiin liittyvistä sisäisistä kontrolleista ja riskien hallinnasta vastaavat taloudellista raportointiprosessia. Selvitystä ei päivitetä tilikauden aikana, mutta ajantasaisia tietoja päivitetään yhtiön verkkosivuille www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/.

2017 | 2016 | 2015 | 20142013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005