FacebookInstagramLinkedInPinicon-playscroll-downsearchTwitterWhatsappYouTube
Menu
Menu

Hallinto- ja ohjausjärjestelmä

Nokian Renkaiden hallinto perustuu Suomen osakeyhtiölakiin, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskeviin lakeihin ja säännöksiin, yhtiön yhtiöjärjestykseen sekä hallituksen ja valiokuntien työjärjestyksiin, Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöihin ja ohjeisiin sekä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ja Finanssivalvonnan määräyksiin ja ohjeisiin. Vuonna 2019 Nokian Renkaat Oyj noudatti täysin Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa hallinnointikoodia 2015 and 1.1.2020 alkaen hallinnointikoodia 2020 sekä sen sisältämiä suosituksia. Hallinnointikoodit ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteesta www.cgfinland.fi

Nokian Renkaat julkaisee vuosittain selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä erillisenä dokumenttina sekä osana toimintakertomusta. Yhtiön hallitus hyväksyy selvityksen ja tilintarkastaja varmistaa, että selvitys ja siihen liittyvät kuvaukset raportointiin liittyvistä sisäisistä kontrolleista ja riskien hallinnasta vastaavat taloudellista raportointiprosessia. Selvitystä ei päivitetä tilikauden aikana.

Nokian Renkaiden selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2019 on laadittu hallinnointikoodi 2020:n mukaisesti. Selvitys sisältää myös palkka- ja palkkioselvityksen, joka on laadittu hallinnointikoodin 2015 mukaisesti siltä osin kuin sovellettava lainsäädäntö ja hallinnointikoodi 2020 sen sallivat. 

Arkisto

Nokian Renkaiden julkaisemat selvitykset yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on luettavissa pdf:nä alla olevien linkkien kautta. 

2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 20142013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005