Hallitus

Yhtiökokous 2023 päätti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi yhdeksän (9).  

Susanne Hahn, Jukka Hienonen, Veronica Lindholm, Christopher Ostrander, Jouko Pölönen, George Rietbergen ja Pekka Vauramo valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi sekä Markus Korsten ja Reima Rytsölä valittiin uusiksi hallituksen jäseniksi toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Jukka Hienonen valittiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Pekka Vauramo hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista, pois lukien Reima Rytsölä, joka ei ole riippumaton merkittävästä osakkeenomistajasta johtuen hänen asemastaan Solidium Oy:n toimitusjohtajana.

Nokian Renkaat Oyj:n hallitus päätti 26.4.2023 järjestäytymiskokouksessaan muuttaa hallituksen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan nimen hallituksen henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnaksi.

Hallituksen toiminta ja valiokunnat 
Hallituksen monimuotoisuuspolitiikka

Jukka Hienonen

Jukka Hienonen

Puheenjohtaja

Lisätietoja

Pekka Vauramo

Pekka Vauramo

Varapuheenjohtaja

Lisätietoja

Susanne Hahn

Susanne Hahn

Hallituksen jäsen

Lisätietoja

Markus Korsten

Markus Korsten

Hallituksen jäsen

Lisätietoja

Veronica Lindholm

Veronica Lindholm

Hallituksen jäsen

Lisätietoja

Christopher Ostrander

Christopher Ostrander

Hallituksen jäsen

Lisätietoja

Jouko Pölönen

Jouko Pölönen

Hallituksen jäsen

Lisätietoja

George Rietbergen

George Rietbergen

Hallituksen jäsen

Lisätietoja

Reima Rytsölä

Reima Rytsölä

Hallituksen jäsen

Lisätietoja