Hallitus

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksella on yleistoimivalta niissä yhtiötä koskevissa asioissa, jotka eivät lainsäädännön tai yhtiöjärjestyksen mukaan kuulu yhtiön muille toimielimille. Hallituksen toimintaperiaatteet ja keskeiset tehtävät on määritelty osakeyhtiölaissa, yhtiöjärjestyksessä ja hallituksen työjärjestyksessä.

Lisäksi hallitus käsittelee ja päättää kokouksissaan konsernin kannalta taloudellisesti, liiketoiminnallisesti tai periaatteellisesti merkittävistä asioista.

Hallinto- ja ohjausjärjestelmän mukainen selvitys
Hallituksen monimuotoisuuspolitiikka

Puheenjohtaja

Petteri Walldén

Petteri Walldén
Historia yrityksessä

Hallituksen jäsen vuodesta 2005
Riippumaton hallituksen jäsen
Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja

Syntymävuosi

1948

Koulutus

Diplomi-insinööri

Keskeinen työkokemus

2007 - 2010 Toimitusjohtaja, Alteams Oy
2001 - 2005 Toimitusjohtaja, Onninen Oy
1996 - 2001 Toimitusjohtaja, Ensto Oy
1990 - 1996 Toimitusjohtaja, Nokia Kaapeli Oy
1987 - 1990 Toimitusjohtaja, Sako Oy

Keskeisimmät luottamustehtävät

Hallituksen puheenjohtaja: Componenta Oyj ja Savonlinnan Oopperajuhlat
Hallituksen varapuheenjohtaja: Tikkurila Oyj
Hallituksen jäsen: Efla Oy, Kuusakoski Group Oy ja Staffpoint Holding Oy

Varapuheenjohtaja

Raimo Lind

Raimo Lind
Historia yrityksessä

Hallituksen jäsen vuodesta 2014
Riippumaton hallituksen jäsen
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja
Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen

Syntymävuosi

1953

Koulutus

Kauppatieteiden maisteri

Keskeinen työkokemus

2005 - 2013 Varatoimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen, Wärtsilä konserni
1998 - 2013 CFO, Wärtsilä konserni
1992 - 1997 Coal liiketoiminnan johtaja, huoltoliiketoiminnan johtaja, CFO, Tamrock
1990 - 1991 Toimitusjohtaja, Scantrailer Ajoneuvoteollisuus Oy
1976 - 1989 Huollon apulaisjohtaja, Wärtsilä Singapore Ltd:n toimitusjohtaja, Wärtsilä Diesel divisioonan talousjohtaja, Wärtsilä konserni

Keskeisimmät luottamustehtävät

Hallituksen puheenjohtaja: Elisa Oyj, Evac Group Oy ja Nest Capital
Hallituksen jäsen: HiQ AB

Hallituksen jäsen

Heikki Allonen

Heikki Allonen
Historia yrityksessä

Hallituksen jäsen vuodesta 2016
Riippumaton hallituksen jäsen
Tarkastusvaliokunnan jäsen

Syntymävuosi

1954

Koulutus

Diplo­mi-in­si­nöö­ri

Asema

Toimitusjohtaja Hemmings Oy Ab

Keskeinen työkokemus

2008 - 2016 Toimitusjohtaja Patria Oyj
2004 - 2008 Toimitusjohtaja Fiskars Oyj
2001 - 2004 Toimitusjohtaja SRV Oyj
1992 - 2001 Johtokunnan jäsen Wärtsilä Oy (Metra Oy Ab)
1991 - 1992 Kehitysjohtaja Metra Oy Ab
1986 - 1991 Yrityssuunnittelujohtaja / Apulaisjohtaja Oy Lohja Ab

Keskeisimmät luottamustehtävät

Hallituksen varapuheenjohtaja: VR Group Oy 
Hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja: Detection Technology Oyj

Hallituksen jäsen

Veronica Lindholm

Veronica Lindholm
Historia yrityksessä

Hallituksen jäsen vuodesta 2016
Riippumaton hallituksen jäsen
Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen

Syntymävuosi

1970

Koulutus

Kauppatieteiden maisteri

Asema

Toi­mi­tus­joh­ta­ja Finnkino Oy

Keskeinen työkokemus

2015 – Toimitusjohtaja Finnkino Group
2013 - 2015 Toimitusjohtaja Mondelez Finland
2009 - 2013 Vice President, Chief Marketing Officer Walt Disney Company Nordic
2008 - 2009 Head of Digital Distribution EMEA, Walt Disney Studios
2000 - 2008 Marketing Director, Walt Disney International Nordic

Keskeisimmät luottamustehtävät

Hallituksen puheenjohtaja: Forum Cinemas SIA ja Forum Cinemas UAB

Hallituksen jäsen: PALTA ja Suomen Filmikamari

Hallintoneuvoston jäsen: Forum Cinemas AS

Hallituksen jäsen

Inka Mero

Inka Mero
Historia yrityksessä

Hallituksen jäsen vuodesta 2014
Riippumaton hallituksen jäsen
Tarkastusvaliokunnan jäsen

Syntymävuosi

1976

Koulutus

Kauppatieteiden maisteri

Asema

Perustajajäsen ja puheenjohtaja, Pivot5 Oy

Keskeinen työkokemus

2008 - Perustajajäsen ja puheenjohtaja, KoppiCatch Oy 
2006 - 2008 Toimitusjohtaja, Playforia Oy 
2005 - 2006 Johtaja, Nokia Oyj 
2001 - 2005 Johtaja, Myynti ja markkinointi, Digia Oyj
1996 - 2001 Liiketoiminnan kehitys- ja investointipäällikkö, Sonera Oyj

Keskeisimmät luottamustehtävät

Hallituksen puheenjohtaja: KoppiCatch Oy
Hallituksen jäsen: Fiskars Holding Oyj, KMX Holding Oy ja YIT Oyj

Hallituksen jäsen

George Rietbergen

George Rietbergen
Historia yrityksessä

Hallituksen jäsen vuodesta 2017
Riippumaton hallituksen jäsen
Tarkastusvaliokunnan jäsen

Syntymävuosi

1964

Koulutus

Master, Business Administration

Asema

Partner of 5Square Committed Capital

Keskeinen työkokemus

2016 Advisor to the board, Nokian Tyres plc
2015-2016 COO Arriva Netherlands
2013-2015 Group Managing Director, DACH Goodyear Dunlop Tyres
2012-2013 Vice President Commercial EMEA Goodyear Dunlop Tyres
2009-2012 Group Managing Director UK & Ireland Goodyear Dunlop Tyres 
2004-2009 Gen. Manager BeNeLux Goodyear Dunlop Tyres
2001-2004 Director Retail EMEA Goodyear Dunlop Tyres

Keskeisimmät luottamustehtävät

Non-executive Board Member Stadium Connected B.V

Hallitus vuonna 2017
Varsinaisessa yhtiökokouksessa 10.4.2017 hallitukseen valittiin uudelleen Heikki Allonen, Tapio Kuula, Raimo Lind, Veronica Lindholm, Inka Mero ja Petteri Walldén. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin George Rietbergen. Jäsenten toimikausi päättyy 2018 pidettävään yhtiökokoukseen. Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa Nokian Renkaat Oyj:n hallitus valitsi puheenjohtajakseen Petteri Walldénin ja varapuheenjohtajaksi Tapio Kuulan. Hallitus valitsi henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi Tapio Kuulan (pj), Veronica Lindholmin ja Petteri Walldénin. Hallitus valitsi tarkastusvaliokunnan jäseniksi Raimo Lindin (pj), Heikki Allosen, Inka Meron ja George Rietbergenin.

14.11.2017: Nokian Renkaat Oyj:n hallitukseen on tehty seuraavat muutokset hallituksen varapuheenjohtaja Tapio Kuulan poismenon vuoksi. Nokian Renkaiden hallitus jatkaa kuudella jäsenellä seuraavaan 10.4.2018 pidettävään yhtiökokoukseen saakka. Hallitusjäsenet ovat Petteri Walldén (pj), Heikki Allonen, Raimo Lind, Veronica Lindholm, Inka Mero ja George Rietbergen. Nokian Renkaiden hallitus on jäljellä olevaksi toimikaudeksi valinnut keskuudestaan uudeksi varapuheenjohtajaksi Raimo Lindin sekä henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi Petteri Walldénin (pj), Raimo Lindin ja Veronica Lindholmin. Tarkastusvaliokunnan jäseninä jatkavat Raimo Lind (pj), Heikki Allonen, Inka Mero ja George Rietbergen.