Hallitus

Yhtiökokous 2024 päätti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi yhdeksän (9).  

Susanne Hahn, Jukka Hienonen, Markus Korsten, Christopher Ostrander, Jouko Pölönen, Reima Rytsölä ja Pekka Vauramo valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi sekä Elina Björklund ja Elisa Markula valittiin uusiksi hallituksen jäseniksi toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Jukka Hienonen valittiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Pekka Vauramo hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia Yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista, pois lukien Reima Rytsölä, joka ei ole riippumaton merkittävästä osakkeenomistajasta johtuen hänen asemastaan Solidium Oy:n toimitusjohtajana.

Nokian Renkaat Oyj:n hallitus päätti 30.4.2024 järjestäytymiskokouksessaan perustaa hallituksen investointivaliokunnan. Valiokunta keskittyy strategisiin investointeihin varmistaakseen, että ne maksimoivat osakkeenomistajille syntyvän arvon. Hallitus valitsee valiokuntaan keskuudestaan vähintään kolme jäsentä, joista yksi toimii valiokunnan puheenjohtajana. Tämän lisäksi yhtiön toimitusjohtaja, talous- ja rahoitusjohtaja sekä valiokunnan sihteerikseen nimittämä henkilö osallistuvat valiokunnan kokouksiin.

Hallituksen toiminta ja valiokunnat 
Hallituksen monimuotoisuuspolitiikka

Jukka Hienonen

Jukka Hienonen

Puheenjohtaja

Lisätietoja

Pekka Vauramo

Pekka Vauramo

Varapuheenjohtaja

Lisätietoja

Elina Björklund

Elina Björklund

Hallituksen jäsen

Lisätietoja

Susanne Hahn

Susanne Hahn

Hallituksen jäsen

Lisätietoja

Markus Korsten

Markus Korsten

Hallituksen jäsen

Lisätietoja

Elisa Markula

Elisa Markula

Hallituksen jäsen

Lisätietoja

Christopher Ostrander

Christopher Ostrander

Hallituksen jäsen

Lisätietoja

Jouko Pölönen

Jouko Pölönen

Hallituksen jäsen

Lisätietoja

Reima Rytsölä

Reima Rytsölä

Hallituksen jäsen

Lisätietoja