Menu

Yhtiöjärjestys

Yritys- ja yhteisötunnus: 0680006-8

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Nokian Renkaat Oyj, englanniksi Nokian Tyres plc. Kotipaikka Nokia.

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on harjoittaa renkaiden valmistusta ja myyntiä sekä muuta tähän liittyvää liiketoimintaa.

3 § Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

4 § Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu yhtiökokouksen siitä tekemän päätöksen perusteella vähintään neljä ja enintään kahdeksan jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

5 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

6 § Edustaminen

Yhtiötä edustavat toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja yksin sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.

7 § Prokurat

Prokuroiden antamisesta päättää hallitus.

8 § Tilintarkastaja

Yhtiöllä tulee olla yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

9 § Kutsu yhtiökokoukseen

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava hallituksen päätöksen mukaisesti yhtiön internet-verkkosivuilla sekä yhdessä valtakunnallisessa ja yhdessä Tampereen seudulla ilmestyvässä päivälehdessä aikaisintaan kolme kuukautta ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta. Yhtiökokouskutsu on toimitettava kuitenkin viimeistään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

10 § Osallistuminen yhtiökokoukseen

Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen
kokousta. Äänestyksen suorittamistavan määrää yhtiökokouksen puheenjohtaja.

11 § Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä toukokuun loppuun mennessä. Yhtiökokous pidetään hallituksen päätöksen mukaisesti joko yhtiön kotipaikassa tai Tampereen tai Helsingin kaupungissa.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on

esitettävä
1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman ja taseen sekä toimintakertomuksen,
2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä
3. yhtiön tilinpäätöksen vahvistamisesta,
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja, toimitusjohtajalle,
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava
8. hallituksen jäsenet
9. tilintarkastaja

12 § Tilinpäätös

Yhtiön tilit päätetään kalenterivuosittain.

Tilinpäätös sekä hallituksen toimintakertomus ja muut yhtiön
toimintaa selvittävät asiakirjat on maaliskuun loppuun mennessä
jätettävä tilintarkastajalle, jonka tulee antaa
tarkastuskertomuksensa hallitukselle ennen huhtikuun 15. päivää.