Yhtiöjärjestys

Yritys- ja yhteisötunnus: 0680006-8

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Nokian Renkaat Oyj, englanniksi Nokian Tyres plc. Kotipaikka Nokia.

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on harjoittaa renkaiden valmistusta ja myyntiä sekä muuta tähän liittyvää liiketoimintaa.

3 § Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

4 § Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu yhtiökokouksen siitä tekemän päätöksen perusteella vähintään neljä ja enintään yhdeksän jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

5 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

6 § Edustaminen

Yhtiötä edustavat toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja yksin sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.

7 § Prokurat

Prokuroiden antamisesta päättää hallitus.

8 § Tilintarkastaja

Yhtiöllä tulee olla yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

9 § Kutsu yhtiökokoukseen

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet-verkkosivuilla aikaisintaan kolme kuukautta ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta. Yhtiökokouskutsu on toimitettava kuitenkin viimeistään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

10 § KOKOUSPAIKKA JA Osallistuminen yhtiökokoukseen

Yhtiökokous pidetään hallituksen päätöksen mukaisesti joko yhtiön kotipaikassa tai Tampereen tai Helsingin kaupungissa. Hallitus voi lisäksi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla.

Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta. Äänestyksen suorittamistavan määrää yhtiökokouksen puheenjohtaja.

11 § VARSINAINEN Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä toukokuun loppuun mennessä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on

esitettävä:
1. tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, sekä
toimintakertomus,
2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä:
3. tilinpäätöksen vahvistamisesta,
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6. tarvittaessa palkitsemispolitiikan vahvistamisesta,
7. palkitsemisraportin vahvistamisesta,
8. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista,
9. hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava:
10. hallituksen jäsenet,
11. tilintarkastaja; sekä

käsiteltävä:
12. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

12 § Tilinpäätös

Yhtiön tilit päätetään kalenterivuosittain.

Tilinpäätös sekä hallituksen toimintakertomus ja muut yhtiön toimintaa selvittävät asiakirjat on maaliskuun loppuun mennessä jätettävä tilintarkastajalle, jonka tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle ennen huhtikuun 15. päivää.