Toimitusjohtaja

Yhtiön toimitusjohtaja johtaa Nokian Renkaiden liiketoimintaa ja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa osakeyhtiölain ja hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtajan tehtävänä on informoida hallitusta yhtiön liiketoiminnan ja taloudellisen tilanteen kehityksestä sekä valmistella hallitukselle yhtiön strategia ja tavoitteet. Toimitusjohtaja vastaa hyväksytyn strategian ja suunnitelmien toteuttamisesta sekä yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä. Toimitusjohtajan valitsee yhtiön hallitus.

Nokian Renkaiden toimitusjohtajana toimii Jukka Moisio. Hän aloitti tehtävässään toukokuussa 2020. Moisio on syntynyt vuonna 1961 ja on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri, MBA.

Jukka Moision CV

palkitseminen

Hallitus päättää toimitusjohtajan palkasta, palkkioista ja muista eduista. Toimitusjohtajan palkitseminen koostuu peruspalkasta, luontoiseduista, suoritukseen perustuvista lyhyen aikavälin kannustinpalkkiosta sekä osakepohjaisista pitkän aikavälin kannustepalkkioista.

Toimitusjohtaja Jukka Moision kiinteä vuosipalkka (sis. luontaisedut ja lomakorvauksen) on 817 854 euroa.

Lue lisää toimitusjohtajan palkitsemisesta Nokian Renkaiden vuoden 2023 palkitsemisraportista.

Eläke-etuudet

Toimitusjohtajan eläkekertymä ja eläkeikä määräytyvät toimitusjohtajan kotimaassa sovellettavan lainsäädännön käytäntöjen ja ehtojen mukaisesti. Yhtiö voi toteuttaa paikallisten markkinoiden mukaisen maksuperusteisen lisäeläkejärjestelmän.

Toimitusjohtaja Jukka Moisiolla ei ole yhtiön maksamaa lisäeläkejärjestelmää. Toimitusjohtajan eläkeikä ja eläke määräytyvät työntekijän eläkelain mukaisesti.

Toimisuhteen päättyminen

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on 6 kuukautta. Yhtiön sanoessa sopimuksen irti, toimitusjohtajalla on irtisanomisajan palkan lisäksi oikeus 12 kuukauden palkkaan ja muita etuja vastaavaan korvaukseen.

Toimisuhteen keskeiset ehdot, palkitseminen ja muut edut on kuvattu tarkemmin Nokian Renkaiden palkitsemispolitiikassa.