Menu
Menu

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja johtaa konsernin liiketoimintaa sekä hoitaa Yhtiön juoksevaa hallintoa osakeyhtiölain ja hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtajan tehtävänä on informoida hallitusta Yhtiön liiketoiminnan ja taloudellisen tilanteen kehityksestä. Toimitusjohtaja valmistelee Yhtiön strategian ja tavoitteet hallitukselle. Toimitusjohtaja vastaa myös hyväksytyn strategian ja suunnitelmien toteuttamisesta. Toimitusjohtaja vastaa Yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä. Toimitusjohtajan valitsee Yhtiön hallitus. Hille Korhonen toimi Yhtiön toimitusjohtajana 1.1.2020-26.5.2020. Jukka Moisio aloitti Yhtiön toimitusjohtajana 27.5.2020.

Toimitusjohtaja Jukka Moisiolla on Yhtiön maksama matkapuhelinetu, jonka arvo on 20 EUR kuukaudessa tai 240 EUR vuodessa. Kiinteä vuosipalkka sisältäen lomakorvauksen lasketaan kertomalla kuukausittainen peruspalkka 60 000 EUR 12,6:lla. Lyhyen aikavälin ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät ovat Nokian Renkaiden palkitsemispolitiikan mukaiset https://www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/palkat-ja-palkitseminen/

Toimitusjohtajan eläkekertymä ja eläkeikä määräytyvät toimitusjohtajan kotimaan sovellettavan lainsäädännön käytäntöjen ja ehtojen mukaisesti. Yhtiö voi toteuttaa paikallisten markkinoiden mukaisen maksuperusteisen lisäeläkejärjestelmän. Toimitusjohtaja Jukka Moisiolla ei ole Yhtiön maksamaa lisäeläkejärjestelmää. Toimitusjohtaja Jukka Moision eläkeikä ja eläke määräytyvät työntekijän eläkelain mukaisesti.

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on 6 kuukautta. Yhtiön sanoessa sopimuksen irti, toimitusjohtajalla on irtisanomisajan palkan lisäksi oikeus 12 kuukauden palkkaan ja muita etuja vastaavaan korvaukseen.

 

Toimitusjohtaja

Jukka Moisio

Jukka Moisio
Historia yrityksessä

Toimitusjohtaja 27.5.2020 alkaen.

Syntymävuosi

1961

Koulutus

Kauppatieteiden maisteri, MBA

Asema

Toimitusjohtaja

Keskeinen työkokemus

Huhtamäki Oyj, toimitusjohtaja 2008–2019 
Ahlstrom Oyj, toimitusjohtaja 2004–2008 
Ahlstrom Oyj, useita eri tehtäviä 1991–2004 
McKinsey & Company, konsultti 1989–1991

Keskeisimmät luottamus­tehtävät

Hallituksen puheenjohtaja: Paulig Oy ja Sulapac Oy 
Hallituksen jäsen: Atria Oyj ja Metsä Board Oyj