FacebookInstagramLinkedInPinicon-playscroll-downsearchTwitterWhatsappYouTube
Menu
Menu

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja johtaa konsernin liiketoimintaa sekä hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa osakeyhtiölain ja hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtajan tehtävänä on informoida hallitusta yhtiön liiketoiminnan ja taloudellisen tilanteen kehityksestä. Toimitusjohtaja valmistelee yhtiön strategian ja tavoitteet hallitukselle. Toimitusjohtaja vastaa myös hyväksytyn strategian ja suunnitelmien toteuttamisesta. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä. Toimitusjohtajan valitsee yhtiön hallitus.

Jukka Moisio on toiminut yhtiön toimitusjohtajana 27.5.2020 lähtien.

Toimitusjohtajan palkitsemisesta päättää hallitus. Toimitusjohtajan kokonaispalkitsemisen pääelementit voivat koostua kiinteistä elementeistä, kuten peruspalkasta ja luontoisetuista, muuttuvista elementeistä, kuten lyhyen ja pitkän aikavälin kannustimista, sekä muista taloudellisista eduista, kuten vapaaehtoisesta eläkejärjestelystä.

Toimitusjohtaja Jukka Moision kuukausittainen kokonaispalkka on 60 000 euroa. Lyhyen aikavälin ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät ovat Nokian Renkaiden palkitsemispolitiikan mukaiset https://www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/palkat-ja-palkitseminen/

Johtajasopimuksen mukaan toimitusjohtajan eläkeikä on Suomen työeläkejärjestelmän mukainen. Eläke määräytyy työntekijän eläkelain mukaisesti. Toimitusjohtajalle ei ole otettu erillistä eläkesopimusta. Toimitusjohtajan irtisanomisaika on 6 kuukautta. Yhtiön irtisanoessa sopimuksen on toimitusjohtajalla oikeus irtisanomisajan palkkaan. Muuta korvausta ei toimitusjohtajalle tällaisessa tapauksessa makseta.

Toimitusjohtaja

Jukka Moisio

Jukka Moisio
Historia yrityksessä

Toimitusjohtaja 27.5.2020 alkaen.

Syntymävuosi

1961

Koulutus

Kauppatieteiden maisteri, MBA

Asema

Toimitusjohtaja

Keskeinen työkokemus

Huhtamäki Oyj, toimitusjohtaja 2008–2019 
Ahlstrom Oyj, toimitusjohtaja 2004–2008 
Ahlstrom Oyj, useita eri tehtäviä 1991–2004 
McKinsey & Company, konsultti 1989–1991

Keskeisimmät luottamus­tehtävät

Hallituksen puheenjohtaja: Neles Oyj, Paulig Oy ja Sulapac Oy 
Hallituksen jäsen: Atria Oyj ja Metsä Board Oyj