Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja johtaa konsernin liiketoimintaa sekä hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Hän saa ryhtyä yhtiön toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen epätavallisiin tai laajakantoisiin toimiin vain hallituksen valtuuttamana. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä.

Palkitseminen

Toimitusjohtaja

Ari Lehtoranta

Ari Lehtoranta
Historia yrityksessä

Aloitti työt yhtiössä 1.9.2014.

Syntymävuosi

1963

Koulutus

Diplomi-insinööri, sähkötekniikka

Asema

Toimitusjohtaja, Nokian Renkaat Oyj

Keskeinen työkokemus

2010 - 31.8.2014 Johtaja, Keski- ja Pohjois-Euroopan liiketoiminta, Kone Oyj
2008 - 2010 Johtaja, Suurprojektitoiminta, Kone Oyj
2005 - 2008 Johtaja, Radio Access -liiketoiminta, Nokia Siemens Networks
2003 - 2005 Johtaja, Operatiivinen henkilöstöhallinto, Nokia Oyj
1999 - 2003 Johtaja eri yksiköissä: Broadband Division, Systems Integration, Asiakaspalvelu (Eurooppa), Nokia Networks
1985 - 1999 Useita tehtäviä Nokia Oyj:ssä, mm. Italian maajohtajuus, Nokia Telecommunications

Keskeisimmät luottamustehtävät

Hallituksen puheenjohtaja: Kumiteollisuus ry
Hallituksen varapuheenjohtaja: Kemianteollisuus ry
Hallituksen jäsen: East Office of Finnish Industries
Hallintoneuvoston jäsen: Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

Taloudelliset etuudet

Toimitusjohtaja Ari Lehtorannan vuosipalkka vuonna 2015 oli 687 942 euroa. Luontoisetujen osuus vuosipalkasta oli 8 469 euroa. Lisäksi toimitusjohtajalle maksettiin bonuksia 100 000 euroa. Optio-oikeuksia 2013C yhteensä 60 000 kappaletta ja 33 800 osaketta.

Konsernin toimitusjohtaja kuuluu Nokian Renkaat Oyj:n optiojärjestelmien 2010 ja 2013 sekä osakepalkkiojärjestelmän piiriin. Optiopalkkiojärjestelmien ehdot löytyvät yhtiön internetsivuilta osoitteesta http://www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/osake/optio-oikeudet/ ja tiedot osakepalkkiojärjestelmästä osoitteesta http://www.nokianrenkaat.fi/yritys/uutinen/nokian-renkaat-oyj-n-hallitus-paatti-avainhenkiloiden-kannustinjarjestelmasta/.

Toimitusjohtajalla on kirjallinen toimitusjohtajasopimus, jossa toimitusjohtajan eläkeiäksi on määritelty 63 vuotta. Eläke määräytyy työntekijän eläkelain ja yhtiön ottaman erillisen maksuperusteisen eläkekapitalisaatiosopimuksen mukaisesti. Vuonna 2015 suoritettu maksu oli 132 000 euroa.

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on 6 kuukautta. Yhtiön sanoessa sopimuksen irti, on toimitusjohtajalla irtisanomisajan palkan lisäksi oikeus 18 kuukauden palkkaa ja muita etuja vastaavaan korvaukseen.

Osakkeet ja optiot