FacebookInstagramLinkedInmenu-iconPinicon-playscroll-downsearchTwitterWhatsappYouTube
Menu

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta 

Nokian Renkaiden yhtiökokous 2.4.2020 päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta sekä nimitystoimikunnan työjärjestyksen vahvistamisesta. Toimikunta valmistelee yhtiökokoukselle hallituksen valitsemiseen ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset.

Nimitystoimikunnan jäsenet

Nimitystoimikunta koostuu viidestä jäsenestä, joista neljä edustaa yhtiön neljää suurinta osakkeenomistajaa, ja yksi jäsen on hallituksen puheenjohtaja. Neljä suurinta omistajaa määräytyvät Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän yhtiön osakasluettelon perusteella kesäkuun ensimmäisenä pankkipäivänä. 

Mikäli osakkeenomistaja, jolla olisi arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa yhtiölle tietyistä omistusosuuden muutoksista (liputusvelvollisuus), esittää hallitukselle osoitetun kirjallisen pyynnön kesäkuun ensimmäiseen pankkipäivään mennessä, lasketaan osakkeenomistajan määräysvallassa olevien yhteisöjen tai säätiöiden omistusosuudet tai osakkeenomistajan omistusosuudet eri rahastoissa tai rekistereissä yhteen määritettäessä nimitysoikeutta. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja otetaan huomioon nimitystoimikunnan kokoonpanon määrittämisessä, mikäli hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja esittää tätä koskevan kirjallisen pyynnön hallitukselle kesäkuun ensimmäiseen pankkipäivään mennessä.

Nimitystoimikunnan jäsenet eivät ole oikeutettuja palkkioon yhtiöltä jäsenyytensä perusteella, ellei yhtiökokous toisin päätä. Nimitystoimikunta on perustettu toimimaan siihen asti, kunnes yhtiökokous päättää lakkauttaa sen. Nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi päättyy työjärjestyksen mukaisesti tapahtuvaan seuraavan Nimitystoimikunnan valitsemiseen.

Seuraavat jäsenet on nimitetty Nokian Renkaiden osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan 2020:

  • Antti Mäkinen (toimitusjohtaja, Solidium Oy) Solidium Oy:n nimeämänä
  • Heikki Westerlund (hallitusammattilainen) Bridgestone Corporationin nimeämänä
  • Mikko Mursula (varatoimitusjohtaja, sijoitukset, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen) Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen nimeämänä
  • Timo Sallinen (osakesijoitusjohtaja, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma) Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman nimeämänä
  • Jukka Hienonen, Nokian Renkaat Oyj:n hallituksen puheenjohtaja

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys on luettavissa alla olevan linkin kautta: 

Nimitystoimikunnan työjärjestys (pdf)