Osakkeenomistajien nimitystoimikunta 

Nokian Renkaiden yhtiökokous päätti vuonna 2020 perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan. Toimikunta valmistelee yhtiökokoukselle hallituksen valitsemiseen ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset.

Nimitystoimikunnan KOKOONPANO

Nimitystoimikunta koostuu viidestä jäsenestä, joista neljä edustaa yhtiön neljää suurinta osakkeenomistajaa, ja yksi jäsen on hallituksen puheenjohtaja. Neljä suurinta omistajaa määräytyvät Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän yhtiön osakasluettelon perusteella kesäkuun ensimmäisenä pankkipäivänä. 

Mikäli osakkeenomistaja, jolla olisi arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa yhtiölle tietyistä omistusosuuden muutoksista (liputusvelvollisuus), esittää hallitukselle osoitetun kirjallisen pyynnön kesäkuun ensimmäiseen pankkipäivään mennessä, lasketaan osakkeenomistajan määräysvallassa olevien yhteisöjen tai säätiöiden omistusosuudet tai osakkeenomistajan omistusosuudet eri rahastoissa tai rekistereissä yhteen määritettäessä nimitysoikeutta. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja otetaan huomioon nimitystoimikunnan kokoonpanon määrittämisessä, mikäli hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja esittää tätä koskevan kirjallisen pyynnön hallitukselle kesäkuun ensimmäiseen pankkipäivään mennessä.

Nimitystoimikunnan jäsenet eivät ole oikeutettuja palkkioon yhtiöltä jäsenyytensä perusteella, ellei yhtiökokous toisin päätä. Nimitystoimikunta on perustettu toimimaan siihen asti, kunnes yhtiökokous päättää lakkauttaa sen. 

Nimitystoimikunnan jäsenet 2021

Seuraavat jäsenet on nimitetty Nokian Renkaiden osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan 2021:

  • Antti Mäkinen (toimitusjohtaja, Solidium Oy) Solidium Oy:n nimeämänä
  • Heikki Westerlund (hallitusammattilainen) Bridgestone Corporationin nimeämänä
  • Mikko Mursula (varatoimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen, sijoitukset, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen) Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen nimeämänä
  • Kalle Karppinen (osaketutkimuksen johtaja, pohjoismaiset osakkeet, Nordea Investment Management) Nordea Rahastojen nimeämänä
  • Jukka Hienonen, Nokian Renkaat Oyj:n hallituksen puheenjohtaja

Nimitystoimikunta kokoontui toimikaudellaan viisi kertaa ja kaikki jäsenet osallistuivat kaikkiin kokouksiin.

Nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle 2022 julkaistiin 21.1.2022.

Nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi päättyy työjärjestyksen mukaisesti tapahtuvaan seuraavan nimitystoimikunnan valitsemiseen.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys on luettavissa alla olevan linkin kautta: 

Nimitystoimikunnan työjärjestys (pdf)