Osakkeenomistajien nimitystoimikunta 

Nokian Renkaiden yhtiökokous päätti vuonna 2020 perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan. Toimikunta valmistelee yhtiökokoukselle hallituksen valitsemiseen ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset.

Nimitystoimikunnan KOKOONPANO

Nimitystoimikunta koostuu viidestä jäsenestä, joista neljä edustaa yhtiön neljää suurinta osakkeenomistajaa, ja yksi jäsen on hallituksen puheenjohtaja. Neljä suurinta omistajaa määräytyvät Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän yhtiön osakasluettelon perusteella kesäkuun ensimmäisenä pankkipäivänä. 

Mikäli osakkeenomistaja, jolla olisi arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa yhtiölle tietyistä omistusosuuden muutoksista (liputusvelvollisuus), esittää hallitukselle osoitetun kirjallisen pyynnön kesäkuun ensimmäiseen pankkipäivään mennessä, lasketaan osakkeenomistajan määräysvallassa olevien yhteisöjen tai säätiöiden omistusosuudet tai osakkeenomistajan omistusosuudet eri rahastoissa tai rekistereissä yhteen määritettäessä nimitysoikeutta. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja otetaan huomioon nimitystoimikunnan kokoonpanon määrittämisessä, mikäli hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja esittää tätä koskevan kirjallisen pyynnön hallitukselle kesäkuun ensimmäiseen pankkipäivään mennessä.

Nimitystoimikunnan jäsenet eivät ole oikeutettuja palkkioon yhtiöltä jäsenyytensä perusteella, ellei yhtiökokous toisin päätä. Nimitystoimikunta on perustettu toimimaan siihen asti, kunnes yhtiökokous päättää lakkauttaa sen. 

Nimitystoimikunnan jäsenet

Seuraavat jäsenet on nimitetty Nokian Renkaiden osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan 2024:

  • Pauli Anttila (sijoitusjohtaja, Solidium Oy) Solidium Oy:n nimeämänä
  • Mikko Mursula (varatoimitusjohtaja, sijoitukset, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen) Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen nimeämänä
  • Marie Karlsson (Sijoitusjohtaja, Nordic, Finnish and Swedish Equities, Nordea Asset Management) Nordea rahastojen nimeämänä
  • Timo Sallinen (sijoitusjohtaja, listatut sijoitukset, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma) Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman nimeämänä
  • Jukka Hienonen, Nokian Renkaat Oyj:n hallituksen puheenjohtaja

Nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi päättyy työjärjestyksen mukaisesti tapahtuvaan seuraavan nimitystoimikunnan valitsemiseen.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys on luettavissa alla olevan linkin kautta: 

Nimitystoimikunnan työjärjestys (pdf)