Sisäpiiriasiat

Yhtiö noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta. Tämän lisäksi yhtiö on laatinut hallituksen hyväksymän sisäpiiriohjeen.

Yhtiön pysyviksi sisäpiiriläisiksi on määritelty hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, kaikki yhtiön johtoryhmään kuuluvat henkilöt, hallituksen sihteeri ja sisäinen tarkastaja. Luetteloa pysyvään sisäpiiriin kuuluvista henkilöistä ylläpidetään Euroclear Finland Oy:n sähköisessä järjestelmässä. Yhtiön pysyvään sisäpiiriin kuuluvien katsotaan olevan tietoisia kaikista hankkeista.

Lisäksi yhtiö laatii erillisen luettelon johtotehtävissä toimivista henkilöistä ja heidän lähipiiriinsä kulloinkin kuuluvista henkilöistä. Yhtiössä markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisia johtotehtävissä toimivia henkilöitä ovat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, liiketoimintayksiköiden johtajat, talousjohtaja, Venäjän maajohtaja sekä Henkilöautonrenkaat -yksikön myyntijohtaja ja tuotantojohtaja.

Yhtiö pitää hankekohtaista sisäpiiriluetteloa henkilöistä, joilla on sisäpiiritietoa yksittäisestä hankkeesta mukaan lukien ulkopuoliset neuvonantajat. Yhtiö ylläpitää hankekohtaista sisäpiiriluetteloa joko yhtiössä manuaalisesti tai Euroclear Finland Oy:n sähköisessä järjestelmässä.

Yhtiön sisäpiirivastaavana toimii yhtiön lakiasiainjohtaja. Sisäpiiriluettelon hoitajana toimii talousjohtajan assistentti. Kaupankäyntirajoituksen sekä liiketoimien ilmoitus- ja julkistamisvelvollisuuden hoitamisesta vastaa lakiasiainjohtaja. Talousjohtaja toimii sekä lakiasianjohtajan että talousjohtajan assistentin varahenkilönä sisäpiiriasioissa.

Sisäpiirivastaava valvoo pysyvien sisäpiiriläisten ja johtotehtävissä toimivien sekä heidän lähipiirinsä kaupankäyntiä ja ilmoitusvelvollisuutta. Sisäpiirivastaava tarkistuttaa johtotehtävissä toimivilta sekä heidän lähipiiriläisiltään ilmoitettavat tiedot vähintään kerran vuodessa.

Yhtiön johtotehtävissä toimiva henkilö ja yhtiön pysyvä sisäpiiriläinen ei saa käydä kauppaa yhtiön rahoitusvälineillä 30 vuorokautta ennen yhtiön tilinpäätöstiedotteen, puolivuotiskatsauksen tai osavuosikatsauksen julkistamista (”suljettu ikkuna”). Sama koskee henkilöä, joka osallistuu yhtiön taloudellisten raporttien valmisteluun, laatimiseen ja/tai julkistamiseen. Edellä mainittu kaupankäyntikielto koskee myös henkilöitä, jotka käsittelevät Nokian Renkaat konsernin raportointia ja ennusteita ja joilla on pääsy konsernitason lukuihin eri järjestelmien kautta.

Hankekohtaiseen sisäpiiriluetteloon merkityltä henkilöltä on kielletty kaikki kaupankäynti yhtiön rahoitusvälineillä hankkeen raukeamiseen tai julkistamiseen saakka.

Sisäpiirin omistukset

3.7.2016 alkaen Nokian Renkaat julkaisee kaikki johtotehtävissä toimivien henkilöiden liiketoimet yhtiön rahoitusvälineillä pörssitiedotteella Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU), N:o 596/2014,”MAR”)) mukaisesti.

Pörssitiedotteet 
Johtotehtävissä toimivien henkilöiden omistus 2.7.2016 saakka

Johtotehtävissä toimivien henkilöiden liiketoimet

3.7.2016 alkaen yhtiön johtotehtävissä toimivia henkilöitä pyydetään ilmoittamaan Nokian Renkaille kaupankäynnistään yhtiön rahoitusvälineillä.

Yksityiskohtaiset ohjeet liiketoimien ilmoittamisesta