Sisäpiiriasiat

Nokian Renkaat -konsernissa on voimassa Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohje, jota on täydennetty yhtiön hallituksen hyväksymällä sisäisellä sisäpiiriohjeella. Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisiksi Nokian Renkaiden johtotehtävissä toimiviksi henkilöiksi on määritelty hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, liiketoimintayksiköiden johtajat, talousjohtaja, Venäjän maajohtaja, henkilöautonrenkaat-yksikön myyntijohtaja sekä hankinta- ja tuotantojohtaja. Nokian Renkaat pitää lisäksi luetteloa pysyvistä sisäpiiriläisistä sekä henkilöistä, jotka osallistuvat yhtiön taloudellisten raporttien valmisteluun, laatimiseen tai julkistamiseen, tai pääsevät konsernitason lukuihin eri järjestelmien kautta. Yllä mainitut henkilöt eivät saa käydä kauppaa yhtiön rahoitusvälineillä 30 vuorokautta ennen yhtiön tilinpäätöstiedotteen tai osavuosikatsauksen julkistamista. Yhtiö pitää tarvittaessa myös hankekohtaista sisäpiiriluetteloa, johon merkityt henkilöt eivät saa käydä kauppaa yhtiön rahoitusvälineillä hankkeen voimassaoloaikana.

Nokian Renkaiden sisäpiirivastaavana toimii talousjohtaja.

Sisäpiirin omistukset

3.7.2016 alkaen Nokian Renkaat julkaisee kaikki johtotehtävissä toimivien henkilöiden liiketoimet yhtiön rahoitusvälineillä pörssitiedotteella Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU), N:o 596/2014,”MAR”)) mukaisesti.

Pörssitiedotteet 
Johtotehtävissä toimivien henkilöiden omistus 2.7.2016 saakka

Johtotehtävissä toimivien henkilöiden liiketoimet

3.7.2016 alkaen yhtiön johtotehtävissä toimivia henkilöitä pyydetään ilmoittamaan Nokian Renkaille kaupankäynnistään yhtiön rahoitusvälineillä.

Yksityiskohtaiset ohjeet liiketoimien ilmoittamisesta