FacebookInstagramLinkedInmenu-iconPinicon-playscroll-downsearchTwitterShapeYouTube
Menu

SisäpiiriHALLINTO

Yhtiö noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta. Tämän lisäksi yhtiö on laatinut hallituksen hyväksymän erillisen sisäpiiriohjeen, joka täydentää muuta sisäpiirisääntelyä ja sisältää ohjeet koskien sisäpiiriläisiä ja sisäpiirihallintoa.

Yhtiön sisäpiirihankkeisiin kuuluvat henkilöt lisätään hankekohtaisiin sisäpiiriluetteloihin. Henkilöt, joilla on sisäpiiritietoa, eivät saa käydä kauppaa yhtiön rahoitusvälineillä hankkeen raukeamiseen tai julkistamiseen saakka. Hankekohtaiseen sisäpiiriluetteloon merkitylle henkilölle ilmoitetaan luetteloon merkitsemisestä ja siitä hänelle aiheutuvista velvollisuuksista ja luettelon ylläpidon päättymisestä. Hankekohtaisen sisäpiiriluettelon perustamisesta on oma ohjeensa.

Yhtiö laatii erillisen luettelon johtotehtävissä toimivista henkilöistä ja heidän lähipiiristään. Yhtiössä markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisia johtotehtävissä toimivia henkilöitä vuonna 2019 olivat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, talous- ja rahoitusjohtaja, liiketoiminta-alueiden johtajat Henkilöautonrenkaat-liiketoimintayksikössä, Nokian Raskaat Renkaat -liiketoimintayksikön johtaja ja Vianor-liiketoimintayksikön johtaja.

Yhtiön johtotehtävissä toimiva henkilö saa tehdä kauppoja yhtiön rahoitusvälineillä vain 30 vuorokauden ajan yhtiön tilinpäätöstiedotteen tai osa- tai puolivuosikatsauksen julkistamispäivän jälkeen.

Myös henkilö, joka osallistuu yhtiön taloudellisten raporttien valmisteluun, laatimiseen ja/tai julkistamiseen saa tehdä kauppoja yhtiön rahoitusvälineillä vain 30 vuorokauden ajan yhtiön tilinpäätöstiedotteen tai osa- tai puolivuosikatsauksen julkistamispäivän jälkeen. Edellä mainittu kaupankäyntikielto koskee myös henkilöitä, jotka käsittelevät Nokian Renkaat -konsernin raportointia ja ennusteita.

Nokian Renkaiden lakiasiainjohtaja vastaa yhtiön sisäpiiriasioiden kokonaisvaltaisesta hoitamisesta sekä siihen liittyvästä viestinnästä (kaupankäyntirajoitukset, johtohenkilöiden liiketoimien ilmoitus- ja julkistamisvelvollisuudet).  Lakiasiainjohtaja tarkistuttaa johtotehtävissä toimivien sekä heidän lähipiiriläistensä tiedot vähintään kerran vuodessa. Talous- ja rahoitusjohtaja toimii lakiasiainjohtajan varahenkilönä sisäpiiriasioissa.

Väärinkäytöksistä ilmoittaminen

Yhtiö on määritellyt prosessit, joiden avulla eri tahot voivat ilmoittaa mahdollisista yhtiön sisäpiiriohjetta tai muuta ohjeistusta koskevista rikkomuksista tai muista väärinkäytöksistä. Yhtiön ulkopuoliset voivat käyttää muun muassa sähköpostiosoitetta whistleblow@nokiantyres.com. Kaikki ilmoitukset väärinkäytöksistä tutkitaan nopeasti ja luottamuksella, ja ilmoittajan henkilöllisyys suojataan niin pitkälle kuin mahdollista.

Sisäpiirin omistukset

3.7.2016 alkaen Nokian Renkaat julkaisee kaikki johtotehtävissä toimivien henkilöiden liiketoimet yhtiön rahoitusvälineillä pörssitiedotteella Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU), N:o 596/2014,”MAR”)) mukaisesti.

Pörssitiedotteet  Johtotehtävissä toimivien henkilöiden omistus 2.7.2016 saakka

Johtotehtävissä toimivien henkilöiden liiketoimet

3.7.2016 alkaen yhtiön johtotehtävissä toimivia henkilöitä pyydetään ilmoittamaan Nokian Renkaille kaupankäynnistään yhtiön rahoitusvälineillä.

Yksityiskohtaiset ohjeet liiketoimien ilmoittamisesta