Sisäpiiri

Nokian Renkaat noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta. Tämän lisäksi yhtiö on laatinut hallituksen hyväksymän erillisen sisäpiiriohjeen, joka täydentää muuta sisäpiirisääntelyä ja sisältää ohjeet koskien sisäpiiriläisiä ja sisäpiirihallintoa.

Sisäpiiriluettelo

Yhtiön sisäpiirihankkeisiin kuuluvat henkilöt lisätään hankekohtaisiin sisäpiiriluetteloihin. Henkilöt, joilla on sisäpiiritietoa, eivät saa käydä kauppaa yhtiön rahoitusvälineillä hankkeen raukeamiseen tai julkistamiseen saakka.

Hankekohtaiseen sisäpiiriluetteloon merkitylle henkilölle ilmoitetaan luetteloon merkitsemisestä ja siitä hänelle aiheutuvista velvollisuuksista ja luettelon ylläpidon päättymisestä.

Luettelo johtotehtävissä toimivista henkilöistä ja heidän lähipiiristään

Yhtiö ylläpitää erillistä luetteloa johtotehtävissä toimivista henkilöistä ja heidän lähipiiristään.

Yhtiössä markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisia johtotehtävissä toimivia henkilöitä ovat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja sekä talous- ja rahoitusjohtaja.

Johtotehtävissä toimivilla henkilöillä on velvollisuus ilmoittaa Nokian Renkaille liiketoimistaan yhtiön rahoitusvälineillä. Katso ohjeet liiketoimien ilmoittamisesta täältä.

Julkistetut johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimi-ilmoitukset ovat nähtävissä Nokian Renkaiden pörssitiedotelistassa.

Lisätietoja johtotehtävissä toimivien henkilöiden osakeomistuksesta on luettavissa johdon osakeomistus -sivulta.

Kaupankäyntirajoitukset

Yhtiön johtotehtävissä toimiva henkilö saa tehdä kauppoja yhtiön rahoitusvälineillä vain 30 vuorokauden ajan yhtiön tilinpäätöstiedotteen tai osa- tai puolivuosikatsauksen julkistamispäivän jälkeen.

Myös henkilö, joka osallistuu yhtiön taloudellisten raporttien valmisteluun, laatimiseen ja/tai julkistamiseen saa tehdä kauppoja yhtiön rahoitusvälineillä vain 30 vuorokauden ajan yhtiön tilinpäätöstiedotteen tai osa- tai puolivuosikatsauksen julkistamispäivän jälkeen. Edellä mainittu kaupankäyntikielto koskee myös henkilöitä, jotka käsittelevät Nokian Renkaat -konsernin raportointia ja ennusteita.

Nokian Renkaiden sisäpiiriasioista vastaa yhtiön lakiasiainjohtaja.

VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ ILMOITTAMINEN

Nokian Renkaat on määritellyt prosessit, joiden avulla eri tahot voivat ilmoittaa mahdollisista yhtiön sisäpiiriohjetta tai muuta ohjeistusta koskevista rikkomuksista tai muista väärinkäytöksistä.

Yhtiön ulkopuoliset voivat käyttää sähköpostiosoitetta [email protected]. Kaikki ilmoitukset väärinkäytöksistä tutkitaan nopeasti ja luottamuksellisesti sekä mahdollisuuksien mukaan ilmoittajan henkilöllisyys suojaten.