johdon osakeomistus

Yhtiön toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten omistamat Nokian Renkaiden osakkeet 31.12.2020

Julkistetut johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimi-ilmoitukset ovat nähtävissä Nokian Renkaiden pörssitiedotelistassa. Lisätietoja johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimien ilmoittamisesta löytyy johdon liiketoimet –sivulta.

  Osakkeita
Jukka Moisio, toimitusjohtaja 18 000
Päivi Antola, Konserniviestintä ja sijoittajasuhteet 1 264
Anna Hyvönen, Pohjois-Amerikka, Pohjoismaat ja Vianor 21 715
Adrian Kaczmarczyk, Tuotanto, toimitusketju ja hankinnat 0
Tarja Kaipio, Henkilöstö 7 977
Teemu Kangas-Kärki, Talous ja rahoitus 7 014
Jukka Kasi, Tuotteet ja innovaatiot 4 420
Bahri Kurter, Keski-Eurooppa 0
Andrei Pantioukhov, Venäjä ja Aasia, globaali markkinointi 69 359
Manu Salmi, Raskaat Renkaat ja Nokian-tehdas 26 601
Timo Tervolin, Strategia ja yrityskaupat 6 385
Frans Westerlund, IT ja prosessit 4 042

Yhtiön hallituksen omistamat Nokian Renkaiden osakkeet 31.12.2020

                                                                                                                  Osakkeita
Jukka Hienonen, puheenjohtaja 12 795
Kari Jordan, varapuheenjohtaja 3 611
Heikki Allonen 3 617
Raimo Lind 6 462
Veronica Lindholm 3 617
Inka Mero 5 010
George Rietbergen 2 954
Pekka Vauramo 2 424