johdon osakeomistus

Yhtiön toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten sekä heidän määräysvaltayhteisöjensä  Nokian Renkaat -omistukset 31.12.2023

Julkistetut johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimi-ilmoitukset ovat nähtävissä Nokian Renkaiden pörssitiedotelistassa. Lisätietoja johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimien ilmoittamisesta löytyy johdon liiketoimet –sivulta.

  Osakkeita, kpl
Jukka Moisio, toimitusjohtaja 22 921
Päivi Antola, Viestintä, sijoittajasuhteet ja brändi 5 799
Niko Haavisto, Talous ja rahoitus 11 250
Anna Hyvönen, Henkilöautonrenkaat ja Vianor 22 010
Adrian Kaczmarczyk, Hankinnat, laatu ja työturvallisuus 3 420
Jukka Kasi, Tuotteet ja innovaatiot 40 367
Päivi Leskinen, Henkilöstö -
Manu Salmi, Raskaat Renkaat ja Nokian-tehdas 30 457

Yhtiön hallituksen jäsenten ja heidän määräysvaltayhteisöjensä osakeomistus 31.12.2023

                                                                                                                  Osakkeita, kpl
Jukka Hienonen, puheenjohtaja 25 808*
Pekka Vauramo, varapuheenjohtaja 9 096
Susanne Hahn 4 028
Markus Korsten 2 386
Veronica Lindholm 10 004
Christopher Ostrander 4 660
Jouko Pölönen 23 690
George Rietbergen 7 614
Reima Rytsölä 2 386**

* Lisäksi 20 592 osaketta vakuutuskuoren sisällä, ei äänioikeutta
** Lisäksi 5 000 osaketta vakuutuskuoren sisällä, ei äänioikeutta