Liputukset

 
Listayhtiön osakkeenomistajalla on velvollisuus ilmoittaa omistusosuuksiensa muutoksista sekä Finanssivalvonnalle että asianomaiselle listayhtiölle. Listayhtiöllä on puolestaan velvollisuus julkistaa osakkeenomistajan tekemä liputusilmoitus.

Arvopaperimarkkinalain mukaisesti liputusilmoitus on tehtävä, kun omistus- tai ääniosuus listayhtiössä saavuttaa, ylittää tai alittaa liputusrajan. Liputusrajat ovat 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 50 %, 2/3 ja 90 % yhtiön äänimäärästä tai osakkeiden lukumäärästä. Liputusilmoitus on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä. Lisätietoa Finanssivalvonnan internetsivuilta.

Liputusilmoitukset lähetetään Nokian Renkaille osoitteeseen flaggings(at)nokiantyres.com.

Kaikki Nokian Renkaiden vastaanottamat liputusilmoitukset ovat selattavissa Tiedotteet-osiosta