FacebookInstagramLinkedInmenu-iconPinicon-playscroll-downsearchTwitterShapeYouTube
Menu

Liputukset

Listayhtiön osakkeenomistajalla ja osakkeenomistajaan rinnastettavalla henkilöllä on velvollisuus ilmoittaa omistusosuuksiensa muutoksista sekä Finanssivalvonnalle että asianomaiselle listayhtiölle. Listayhtiöllä puolestaan on velvollisuus julkistaa osakkeenomistajan tekemä liputusilmoitus.
 
Liputusvelvollisuus koskee omistus- ja ääniosuuksia suomalaisessa yhtiössä, jonka osake on kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla ETA-valtiossa.

Arvopaperimarkkinalaissa on määritelty rajat, missä tapauksissa liputusilmoitus on tehtävä. Liputusilmoitus tehdään, kun omistus- tai ääniosuus listayhtiössä saavuttaa, ylittää tai alittaa liputusrajan. Liputusrajat ovat 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 50 %, 2/3 ja 90 % yhtiön äänimäärästä tai osakkeiden lukumäärästä.

Liputusilmoitus on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä.
 
Katso kaikki liputusilmoitukset täältä.

Lisätietoa Finanssivalvonnan internet-sivuilta.
 
Pääkonttorin yhteystiedot:  
Nokian Renkaat Oyj
Pirkkalaistie 7
PL 20
37101 Nokia
Suomi
Puh. +358 10 401 7000 
Sähköposti flaggings(at)nokiantyres.com