FacebookInstagrammenu-iconicon-playscroll-downsearchTwitterYouTube
Menu

Liputukset

Listayhtiön osakkeenomistajalla on velvollisuus ilmoittaa omistusosuuksiensa muutoksista sekä Finanssivalvonnalle että asianomaiselle listayhtiölle. Listayhtiöllä puolestaan on velvollisuus julkistaa osakkeenomistajan tekemä liputusilmoitus.

Arvopaperimarkkinalaissa on määritelty rajat, missä tapauksissa tämä ns. liputusilmoitus on tehtävä. Ilmoitus on tehtävä, kun omistusosuus saavuttaa tai ylittää 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 tai 66,7 (2/3) prosenttia yhtiön äänimäärästä tai osakkeiden lukumäärästä taikka vähenee alle 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 tai 66,7 (2/3) prosentin yhtiön äänimäärästä tai osakkeiden lukumäärästä.

Liputusilmoitus on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä.

Lisätietoa Finanssivalvonnan internet-sivuilta.
 
Pääkonttorin yhteystiedot:  
Nokian Renkaat Oyj
Pirkkalaistie 7
PL 20
37101 Nokia
Suomi
Puh. +358 10 401 7000 
Sähköposti flaggings(at)nokiantyres.com
 

2018

9.7.2018
Nokian Renkaat on vastaanottanut 2.7.2018 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen Janus Henderson Group plc:ltä, jonka mukaisesti yhtiön välillinen osakeomistus Nokian Renkaista saavutti 5 %:n rajan 29.6.2018 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

29.6.2018
Nokian Renkaat on vastaanottanut 29.6.2018 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen BlackRock, Inc.:iltä, jonka mukaisesti yhtiön välillinen osakeomistus laski alle 5 %:n rajan. Samoin BlackRock, Inc.:in ja sen hallinnoimien rahastojen omistusosuus Nokian Renkaiden osakkeiden kokonaismäärästä laski alle 5 %:n rajan 28.6.2018 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

28.6.2018
Nokian Renkaat on vastaanottanut 28.6.2018 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen BlackRock, Inc.:iltä, jonka mukaisesti yhtiön välillinen osakeomistus Nokian Renkaista saavutti 5 %:n rajan 27.6.2018 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

20.6.2018
Nokian Renkaat on vastaanottanut 19.6.2018 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen BlackRock, Inc.:iltä, jonka mukaisesti yhtiön välillinen osakeomistus laski alle 5 %:n rajan. Samoin BlackRock, Inc.:in ja sen hallinnoimien rahastojen omistusosuus Nokian Renkaiden osakkeiden kokonaismäärästä laski alle 5 %:n rajan 18.6.2018 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

20.6.2018
Nokian Renkaat on vastaanottanut 18.6.2018 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen BlackRock, Inc.:iltä. BlackRock, Inc.:in ja sen hallinnoimien rahastojen omistusosuus Nokian Renkaiden osakkeiden kokonaismäärästä saavutti 5 %:n rajan 15.6.2018 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

22.5.2018
Nokian Renkaat on vastaanottanut BlackRock, Inc.:lta 22.5.2018 ilmoituksen, jonka mukaisesti yhtiön välillinen osakeomistus Nokian Renkaista laski alle 5 %:n rajan. Samoin BlackRock, Inc.:in ja sen hallinnoimien rahastojen omistusosuus Nokian Renkaiden osakkeiden kokonaismäärästä laski alle 5 %:n rajan 21.5.2018 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

21.5.2018
Nokian Renkaat on vastaanottanut 21.5.2018 BlackRock, Inc.:iltä ilmoituksen, jonka mukaisesti yhtiön välillinen osakeomistus Nokian Renkaista saavutti 5 %:n rajan 18.5.2018 tehtyjen osakekauppojen seurauksena. Välillinen osakeomistus Nokian Renkaista oli 6 875 776 osaketta, mikä vastaa 5,00 % Nokian Renkaiden osake- ja äänimäärästä. Samoin BlackRock, Inc.:in ja sen hallinnoimien rahastojen omistusosuus Nokian Renkaiden osakkeiden kokonaismäärästä nousi yli 5 %:n rajan 18.5.2018 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

17.5.2018
Nokian Renkaat on vastaanottanut BlackRock, Inc.:lta 17.5.2018 ilmoituksen, jonka mukaisesti yhtiön välillinen osakeomistus Nokian Renkaista laski alle 5 %:n rajan. Samoin BlackRock, Inc.:in ja sen hallinnoimien rahastojen omistusosuus Nokian Renkaiden osakkeiden kokonaismäärästä laski alle 5 %:n rajan 16.5.2018 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

26.4.2018
Nokian Renkaat on vastaanottanut BlackRock, Inc.:lta 26.4.2018 ilmoituksen, jonka mukaisesti yhtiön välillinen osakeomistus Nokian Renkaista nousi yli 5 %:n rajan 25.4.2018 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

26.4.2018
Nokian Renkaat on vastaanottanut BlackRock, Inc.:lta 25.4.2018 ilmoituksen, jonka mukaisesti BlackRock, Inc.:in ja sen hallinnoimien rahastojen omistusosuus Nokian Renkaiden osakkeiden kokonaismäärästä nousi yli 5 %:n rajan 24.4.2018 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

24.4.2018
Nokian Renkaat on vastaanottanut BlackRock, Inc.:lta 24.4.2018 ilmoituksen, jonka mukaisesti BlackRock, Inc.:in ja sen hallinnoimien rahastojen omistusosuus Nokian Renkaiden osakkeiden kokonaismäärästä laski alle 5 %:n rajan 23.4.2018 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

20.4.2018
Nokian Renkaat on vastaanottanut BlackRock, Inc.:lta 20.4.2018 ilmoituksen, jonka mukaisesti BlackRock, Inc.:in ja sen hallinnoimien rahastojen omistusosuus Nokian Renkaiden osakkeiden kokonaismäärästä nousi yli 5 %:n rajan 19.4.2018 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

20.4.2018
Nokian Renkaat on vastaanottanut BlackRock, Inc.:lta 19.4.2018 ilmoituksen, jonka mukaisesti BlackRock, Inc.:in ja sen hallinnoimien rahastojen omistusosuus Nokian Renkaiden osakkeiden kokonaismäärästä laski alle 5 %:n rajan 18.4.2018 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

3.4.2018
Nokian Renkaat on vastaanottanut BlackRock, Inc.:lta 3.4.2018 ilmoituksen, jonka mukaisesti yhtiön välillinen osakeomistus Nokian Renkaista laski alle 5 %:n rajan 29.3.2018 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

29.3.2018
Nokian Renkaat on vastaanottanut BlackRock, Inc.:lta 29.3.2018 ilmoituksen, jonka mukaisesti yhtiön välillinen osakeomistus Nokian Renkaista nousi yli 5 %:n rajan 28.3.2018 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

26.3.2018
Nokian Renkaat on vastaanottanut BlackRock, Inc.:lta 26.3.2018 ilmoituksen, jonka mukaisesti yhtiön välillinen osakeomistus Nokian Renkaista laski alle 5 %:n rajan 23.3.2018 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

26.3.2018
Nokian Renkaat on vastaanottanut BlackRock, Inc.:lta 23.3.2018 ilmoituksen, jonka mukaisesti yhtiön välillinen osakeomistus Nokian Renkaista nousi yli 5 %:n rajan 22.3.2018 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

20.3.2018
Nokian Renkaat on vastaanottanut BlackRock, Inc.:lta 19.3.2018 ilmoituksen, jonka mukaisesti yhtiön välillinen osakeomistus Nokian Renkaista laski alle 5 %:n rajan 16.3.2018 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

12.3.2018
Nokian Renkaat on vastaanottanut BlackRock, Inc.:lta 12.3.2018 ilmoituksen, jonka mukaisesti yhtiön välillinen osakeomistus Nokian Renkaista nousi yli 5 %:n rajan 9.3.2018 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

28.2.2018
Nokian Renkaat on vastaanottanut BlackRock, Inc.:lta 28.2.2018 ilmoituksen, jonka mukaisesti yhtiön välillinen osakeomistus Nokian Renkaista laski alle 5 %:n rajan 27.2.2018 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

27.2.2018
Nokian Renkaat on vastaanottanut BlackRock, Inc.:lta 27.2.2018 ilmoituksen, jonka mukaisesti yhtiön välillinen osakeomistus Nokian Renkaista nousi yli 5 %:n rajan 26.2.2018 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

20.2.2018
Nokian Renkaat on vastaanottanut BlackRock, Inc.:lta 20.2.2018 ilmoituksen, jonka mukaisesti yhtiön välillinen osakeomistus Nokian Renkaista laski alle 5 %:n rajan 19.2.2018 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

25.1.2018
Nokian Renkaat on vastaanottanut BlackRock, Inc.:lta 25.1.2018 ilmoituksen, jonka mukaisesti yhtiön välillinen osakeomistus Nokian Renkaista nousi yli 5 %:n rajan 24.1.2018 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

24.1.2018
Nokian Renkaat on vastaanottanut BlackRock, Inc.:lta 24.1.2018 ilmoituksen, jonka mukaisesti yhtiön välillinen osakeomistus Nokian Renkaista laski alle 5 %:n rajan 23.1.2018 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

19.1.2018
Nokian Renkaat on vastaanottanut BlackRock, Inc.:lta 19.1.2018 ilmoituksen, jonka mukaisesti yhtiön välillinen osakeomistus Nokian Renkaista nousi yli 5 %:n rajan 18.1.2018 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

2017

28.12.2017
Nokian Renkaat on vastaanottanut BlackRock, Inc.:lta 28.12.2017 ilmoituksen, jonka mukaisesti yhtiön välillinen osakeomistus Nokian Renkaista laski alle 5 %:n rajan 27.12.2017 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

19.12.2017
Nokian Renkaat on vastaanottanut BlackRock, Inc.:lta 18.12.2017 ilmoituksen, jonka mukaisesti yhtiön välillinen osakeomistus Nokian Renkaista nousi yli 5 %:n rajan 15.12.2017 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

17.11.2017
Nokian Renkaat on vastaanottanut BlackRock, Inc.:lta 17.11.2017 ilmoituksen, jonka mukaisesti yhtiön välillinen osakeomistus Nokian Renkaista laski alle 5 %:n rajan 16.11.2017 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

16.11.2017
Nokian Renkaat on vastaanottanut BlackRock, Inc.:lta 16.11.2017 ilmoituksen, jonka mukaisesti yhtiön välillinen osakeomistus Nokian Renkaista nousi yli 5 %:n rajan 15.11.2017 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

15.11.2017
Nokian Renkaat on vastaanottanut BlackRock, Inc.:lta 15.11.2017 ilmoituksen, jonka mukaisesti yhtiön välillinen osakeomistus Nokian Renkaista laski alle 5 %:n rajan 14.11.2017 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

2016

16.9.2016
Nokian Renkaat on vastaanottanut The Income Fund of America:lta (“IFA”) 15.9.2016 ilmoituksen, jonka mukaisesti The Income Fund of America:n osakeomistus Nokian Renkaista nousi yli 5 %:n rajan 14.9.2016 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

10.6.2016
Nokian Renkaat on vastaanottanut The Capital Group Companies, Inc.:lta 9.6.2016 ilmoituksen, jonka mukaisesti yhtiön hallinnoimien rahastojen osakeomistus Nokian Renkaista on noussut yli 5 %:n rajan 8.6.2016 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

4.5.2016
Nokian Renkaat on vastaanottanut BlackRock, Inc.:lta 3.5.2016 ilmoituksen, jonka mukaisesti yhtiön välillinen osakeomistus Nokian Renkaista on noussut yli 5 %:n rajan 2.5.2016 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

3.5.2016
Nokian Renkaat on vastaanottanut BlackRock, Inc.:lta 2.5.2016 ilmoituksen, jonka mukaisesti yhtiön hallinnoimien rahastojen omistusosuus Nokian Renkaista on noussut yli 5 %:n rajan 29.4.2016 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

25.4.2016
Nokian Renkaat on vastaanottanut BlackRock, Inc.:lta 25.4.2016 ilmoituksen, jonka mukaisesti yhtiön hallinnoimien rahastojen osakeomistus Nokian Renkaista laski alle 5 %:n rajan 22.4.2016 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

25.4.2016
Nokian Renkaat on vastaanottanut BlackRock, Inc.:lta 22.4.2016 ilmoituksen, jonka mukaisesti yhtiön hallinnoimien rahastojen omistusosuus Nokian Renkaista on noussut yli 5 %:n rajan 21.4.2016 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

29.3.2016
Nokian Renkaat on vastaanottanut The Capital Group Companies, Inc.:lta 24.3.2016 ilmoituksen, jonka mukaisesti yhtiön hallinnoimien rahastojen osakeomistus Nokian Renkaista laski alle 5 %:n rajan 23.3.2016 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

24.3.2016
Nokian Renkaat on vastaanottanut BlackRock, Inc.:lta 23.3.2016 ilmoituksen, jonka mukaisesti yhtiön hallinnoimien rahastojen osakeomistus Nokian Renkaista laski alle 5 %:n rajan 22.3.2016 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

22.3.2016
Nokian Renkaat on vastaanottanut BlackRock, Inc.:lta 21.3.2016 ilmoituksen, jonka mukaisesti yhtiön välillinen osakeomistus Nokian Renkaista laski alle 5 %:n rajan 18.3.2016 tehtyjen osakekauppojen seurauksena. BlackRock, Inc.:n välillinen osakeomistus Nokian Renkaista laski 6 027 925 osakkeeseen, mikä vastaa 4,47 % Nokian Renkaiden osake- ja äänimäärästä.

21.3.2016
Nokian Renkaat on vastaanottanut BlackRock, Inc.:lta 18.3.2016 ilmoituksen, jonka mukaisesti yhtiön välillinen osakeomistus Nokian Renkaista on noussut yli 5 %:n rajan 17.3.2016 tehtyjen osakekauppojen seurauksena. BlackRock, Inc.:n välillinen osakeomistus Nokian Renkaista on noussut 6 933 499 osakkeeseen, mikä vastaa 5,14 % Nokian Renkaiden osake- ja äänimäärästä.

17.3.2016
Nokian Renkaat on vastaanottanut BlackRock, Inc.:lta 16.3.2016 ilmoituksen, jonka mukaisesti yhtiön välillinen osakeomistus Nokian Renkaista laski alle 5 %:n rajan 15.3.2016 tehtyjen osakekauppojen seurauksena. BlackRock, Inc.:n välillinen osakeomistus Nokian Renkaista laski 6 566 548 osakkeeseen, mikä vastaa 4,87 % Nokian Renkaiden osake- ja äänimäärästä.

15.3.2016
Nokian Renkaat on vastaanottanut BlackRock, Inc.:lta 14.3.2016 ilmoituksen, jonka mukaisesti yhtiön välillinen osakeomistus Nokian Renkaista on noussut yli 5 %:n rajan 11.3.2016 tehtyjen osakekauppojen seurauksena. BlackRock, Inc.:n välillinen osakeomistus Nokian Renkaista on noussut 6 760 873 osakkeeseen, mikä vastaa 5,01 % Nokian Renkaiden osake- ja äänimäärästä.

14.3.2016
Nokian Renkaat on vastaanottanut BlackRock, Inc.:lta 11.3.2016 ilmoituksen, jonka mukaisesti yhtiön välillinen osakeomistus Nokian Renkaista laski alle 5 %:n rajan 10.3.2016 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

11.3.2016
Nokian Renkaat on vastaanottanut BlackRock, Inc.:lta 10.3.2016 ilmoituksen, jonka mukaisesti yhtiön välillinen osakeomistus Nokian Renkaista on noussut yli 5 %:n rajan 9.3.2016 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

9.3.2016
Nokian Renkaat on vastaanottanut BlackRock, Inc.:lta 9.3.2016 ilmoituksen, jonka mukaisesti yhtiön hallinnoimien rahastojen omistusosuus Nokian Renkaista on noussut yli 5 %:n rajan 8.3.2016 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

7.3.2016
Nokian Renkaat on vastaanottanut BlackRock, Inc.:lta 7.3.2016 ilmoituksen, jonka mukaisesti yhtiön hallinnoimien rahastojen omistusosuus Nokian Renkaista laski alle 5 %:n rajan 4.3.2016 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

4.3.2016
Nokian Renkaat on vastaanottanut BlackRock, Inc.:lta 4.3.2016 ilmoituksen, jonka mukaisesti yhtiön hallinnoimien rahastojen omistusosuus Nokian Renkaista on noussut yli 5 %:n rajan 3.3.2016 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

2.3.2016
Nokian Renkaat on vastaanottanut Sprucegrow Investment Management Ltd:ltä 26.2.2016 ilmoituksen ja 1.3.2016 korjatun ilmoituksen, jonka mukaisesti yhtiön hallinnoimien rahastojen omistusosuus Nokian Renkaista on laskenut alle 5 %:n rajan 25.2.2016 tehtyjen osakekauppojen seurauksena. Nokian Renkaiden käsityksen mukaan raja on alittunut jo aiemmin johtuen Nokian Renkaiden kokonaisosakemäärän kasvusta vuoden 2015 aikana.

19.2.2016
Nokian Renkaat on vastaanottanut BlackRock, Inc.:lta 18.2.2016 ilmoituksen, jonka mukaisesti yhtiön hallinnoimien rahastojen omistusosuus Nokian Renkaista laski alle 5 %:n rajan 17.2.2016 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

17.2.2016
Nokian Renkaat on vastaanottanut BlackRock, Inc.:lta 16.2.2016 ilmoituksen, jonka mukaisesti yhtiön hallinnoimien rahastojen omistusosuus Nokian Renkaista on noussut yli 5 %:n rajan 15.2.2016 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

25.1.2016
Nokian Renkaat on vastaanottanut BlackRock, Inc.:lta 25.1.2016 ilmoituksen, jonka mukaisesti yhtiön hallinnoimien rahastojen omistusosuus Nokian Renkaista laski alle 5 %:n rajan 22.1.2016 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

22.1.2016
Nokian Renkaat on vastaanottanut BlackRock, Inc.:lta 22.1.2016 ilmoituksen, jonka mukaisesti yhtiön hallinnoimien rahastojen omistusosuus Nokian Renkaista on saavuttanut 5 %:n rajan 21.1.2016 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

22.1.2016
Nokian Renkaat on vastaanottanut BlackRock, Inc.:lta 21.1.2016 ilmoituksen, jonka mukaisesti yhtiön hallinnoimien rahastojen omistusosuus Nokian Renkaista laski alle 5 %:n rajan 20.1.2016 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

15.1.2015
Nokian Renkaat on vastaanottanut BlackRock, Inc.:lta 15.1.2016 ilmoituksen, jonka mukaisesti yhtiön hallinnoimien rahastojen omistusosuus Nokian Renkaista on noussut yli 5 %:n rajan 14.1.2016 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

14.1.2016
Nokian Renkaat on vastaanottanut BlackRock, Inc.:lta 14.1.2016 ilmoituksen, jonka mukaisesti yhtiön hallinnoimien rahastojen omistusosuus Nokian Renkaista laski alle 5 %:n rajan 13.1.2016 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

4.1.2016
Nokian Renkaat on vastaanottanut BlackRock, Inc.:lta 31.12.2015 ilmoituksen, jonka mukaisesti yhtiön hallinnoimien rahastojen omistusosuus Nokian Renkaista laski alle 5 %:n rajan 30.12.2015 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

2015

31.12.2015
Nokian Renkaat on vastaanottanut BlackRock, Inc.:lta 30.12.2015 ilmoituksen, jonka mukaisesti yhtiön hallinnoimien rahastojen omistusosuus Nokian Renkaista on noussut yli 5 %:n rajan 29.12.2015 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

28.12.2015
Nokian Renkaat on vastaanottanut BlackRock, Inc.:lta 28.12.2015 ilmoituksen, jonka mukaisesti yhtiön hallinnoimien rahastojen omistusosuus Nokian Renkaista laski alle 5 %:n rajan 24.12.2015 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

23.12.2015
Nokian Renkaat on vastaanottanut BlackRock Inc.:lta 23.12.2015 ilmoituksen, jonka mukaisesti yhtiön hallinnoimien rahastojen omistusosuus Nokian Renkaista on noussut yli 5 %:n rajan 22.12.2015 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

10.12.2015
Nokian Renkaat on vastaanottanut BlackRock Inc.:lta 9.12.2015 ilmoituksen, jonka mukaisesti yhtiön hallinnoimien rahastojen omistusosuus Nokian Renkaista laski alle 5 %:n rajan 8.12.2015 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

9.12.2015
Nokian Renkaat on vastaanottanut BlackRock Inc.:lta 8.12.2015 ilmoituksen, jonka mukaisesti yhtiön hallinnoimien rahastojen omistusosuus Nokian Renkaista on noussut yli 5 %:n rajan 7.12.2015 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

20.11.2015
Nokian Renkaat on vastaanottanut BlackRock Inc.:lta 19.11.2015 ilmoituksen, jonka mukaisesti yhtiön hallinnoimien rahastojen omistusosuus Nokian Renkaista laski alle 5 %:n rajan 18.11.2015 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

16.9.2015 
Nokian Renkaat on vastaanottanut BlackRock Inc.:lta 15.9.2015 ilmoituksen, jonka mukaisesti yhtiön hallinnoimien rahastojen omistusosuus Nokian Renkaista on noussut yli 5 %:n rajan 14.9.2015 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

16.9.2015
Nokian Renkaat on vastaanottanut The Capital Group Companies, Inc.:lta 15.9.2015 ilmoituksen, jonka mukaisesti yhtiön hallinnoimien rahastojen omistusosuus Nokian Renkaista on noussut yli 5 %:n rajan 14.9.2015 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

21.8.2015
Nokian Renkaat on vastaanottanut BlackRock Inc.:lta 20.8.2015 ilmoituksen, jonka mukaisesti yhtiön hallinnoimien rahastojen omistusosuus Nokian Renkaista laski alle 5 %:n rajan 19.8.2015 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

27.5.2015
Nokian Renkaat on vastaanottanut Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalta 27.5.2015 ilmoituksen, jonka mukaisesti yhtiön omistusosuus Nokian Renkaista laski alle 5 prosenttiin 26.5.2015 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

24.3.2015
Nokian Renkaat on vastaanottanut BlackRock Inc.:lta 23.3.2015 ilmoituksen, jonka mukaisesti yhtiön hallinnoimien rahastojen omistusosuus Nokian Renkaista on noussut yli 5 %:n rajan 20.3.2015 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

24.2.2015
Nokian Renkaat on vastaanottanut The Capital Group Companies Inc:ltä 23.2.2015 ilmoituksen, jonka mukaisesti yhtiön omistusosuus Nokian Renkaista laski alle 5 prosenttiin 20.2.2015 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

2014

23.12.2014
Nokian Renkaat on vastaanottanut Sprucegrove Investment Management Ltd:ltä 22.12.2014 ilmoituksen, jonka mukaisesti yhtiön omistusosuus Nokian Renkaista nousi yli 5 prosenttiin ja on nyt 5,04 prosenttia 19.12.2014 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

16.5.2014
Nokian Renkaat Oyj on vastaanottanut Bridgestone Corporationilta 16.5.2014 ilmoituksen, jonka mukaisesti yhtiön omistusosuus Nokian Renkaat Oyj:stä laski alle 15 %:n rajan 15.5.2014. 2010A- ja 2010B-optioilla 15.5.2014 tehtyjen osakemerkintöjen rekisteröinnin seurauksena Nokian Renkaat Oyj:n osakkeiden määrä nousi 133 405 611 osakkeeseen, jolloin Bridgestone Corporationin omistusosuus yhtiöstä (20 000 000 osaketta) laski 14,99 %:iin osakkeista ja äänimäärästä.

20.2.2014
Nokian Renkaat on vastaanottanut EuroPacific Growth Fundilta 19.2.2014 ilmoituksen, jonka mukaisesti yhtiön omistusosuus Nokian Renkaista nousi yli 5 %:iin 18.2.2014 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

2013 

2.5.2013
Nokian Renkaat Oyj on 2.5.2013 vastaanottanut Bridgestone Europe NV:n ja Bridgestone Corporationin ilmoituksen, jonka mukaan yhtiöt ovat sopineet, että Bridgestone Europe NV siirtää omistamansa Nokian Renkaat Oyj:n osakkeet Bridgestone Corporationin omistukseen 7.5.2013. Tämä sopimus laskee Bridgestone Europe NV:n omistuksen Nokian Renkaat Oyj:stä alle 5 %:n rajan ja nostaa Bridgestone Corporationin omistuksen yli 15 %:iin Nokian Renkaat Oyj:n osakekannasta.  

2012  

5.9.2012
Nokian Renkaat on vastaanottanut The Capital Group Companies Inc:ltä 5.9.2012 ilmoituksen, jonka mukaan 1.9.2012 voimaan tulleen yhtiön uudelleenjärjestelyn myötä Finanssivalvonnan myöntämä omistusten ilmoitusvelvollisuuden eriyttämislupa ei ole enää voimassa, joten Capital Research and Management Company ja Capital Group International Inc. eivät enää raportoi omistuksiaan erikseen. Tästä eteenpäin konsernin emoyhtiö The Capital Group Companies Inc. raportoi yhtiöiden yhteenlasketut osakeomistukset. 

Konsernin omistusosuus Nokian Renkaista oli 6,00 % omistusten ilmoitusvelvollisuuden muutoksen jälkeen 3.9.2012. 

13.7.2012
Nokian Renkaat on vastaanottanut Capital Research and Management Company:ltä 12.7.2012 ilmoituksen, jonka mukaisesti yhtiön omistusosuus Nokian Renkaista nousi yli 5 %:iin 11.7.2012 tehtyjen osakekauppojen seurauksena. 

19.4.2012
Nokian Renkaat on vastaanottanut JPMorgan Chase & Co:lta 18.4.2012 ilmoituksen, jonka mukaisesti yhtiöiden J.P. Morgan Securities Ltd, JPMorgan Asset Management (UK) Limited, JPMorgan Asset Management (Taiwan) Limited, JP Morgan Chase Bank National Association ja J.P. Morgan Investment Management Inc. yhteenlaskettu omistusosuus Nokian Renkaista laski alle 5 %:iin 17.4.2012 tehtyjen osakekauppojen seurauksena. 

13.4.2012
Nokian Renkaat on vastaanottanut JPMorgan Chase & Co:lta 12.4.2012 ilmoituksen, jonka mukaisesti yhtiöiden J.P. Morgan Securities Ltd, JPMorgan Asset Management (UK) Limited, JPMorgan Asset Management (Taiwan) Limited, JP Morgan Chase Bank National Association ja J.P. Morgan Investment Management Inc. yhteenlaskettu omistusosuus Nokian Renkaista nousi 5,26 %:iin 11.4.2012 tehtyjen osakekauppojen seurauksena. 

2011 

17.8.2011
Nokian Renkaat on vastaanottanut BlackRock, Inc.:lta 17.8.2011 ilmoituksen, jonka mukaisesti Black Rock Investment Management (UK) Limited:in omistusosuus Nokian Renkaista on laskenut alle 5 % rajan 15.8.2011 tehtyjen osakekauppojen seurauksena. Black Rock Investment Management (UK) Limited omisti kaupantekohetkellä yhteensä 6 374 263 kpl Nokian Renkaiden osaketta, mikä edustaa 4,92 %:n osuutta yhtiön yhteensä 129 568 705 osakkeesta ja äänimäärästä. 

15.4.2011
Nokian Renkaat on vastaanottanut The Goldman Sachs Group Inc:lta 14.4.2011 ilmoituksen, jonka mukaisesti Goldman Sachs & Co.:n, Goldman Sachs International:in ja Goldman Sachs Asset Management L.P.:n yhteenlaskettu omistusosuus Nokian Renkaista laski alle 5 % rajan 13.4.2011 tehtyjen osakekauppojen seurauksena. 

13.4.2011
Nokian Renkaat on vastaanottanut The Goldman Sachs Group Inc:lta 12.4.2011 ilmoituksen, jonka mukaisesti Goldman Sachs  & Co.:n, Goldman Sachs International:in ja Goldman Sachs Asset Management L.P.:n yhteenlaskettu omistusosuus Nokian Renkaista nousi yli 5 % rajan 11.4.2011 tehtyjen osakekauppojen seurauksena. The Goldman Sachs Group omisti kaupantekohetkellä yhteensä 7 829 934 kappaletta Nokian Renkaiden osaketta, mikä edusti 6,08 %:n osuutta yhtiön senhetkisestä yhteensä 128 849 012 osakkeesta ja äänimäärästä. 

2010

2.12.2010
Nokian Renkaat on vastaanottanut BlackRock, Inc.:lta 1.12.2010 ilmoituksen, jonka mukaisesti Black Rock Investment Management (UK) Limited:in omistusosuus Nokian Renkaista on laskenut alle 10 % rajan 30.11.2010 tehtyjen osakekauppojen seurauksena. Black Rock Investment Management (UK) Limited omistaa nyt yhteensä 12 679 435 kpl Nokian Renkaiden osaketta, mikä edustaa 9,97 %:n osuutta yhtiön yhteensä 127 191 055 osakkeesta ja äänimäärästä.

20.7.2010
Nokian Renkaat on vastaanottanut 20.7.2010 Invesco Limitedin ilmoituksen, jonka mukaisesti Invesco Limitedin omistusosuus Nokian Renkaista on laskenut alle 5 % rajan 12.7.2010 tehtyjen osakekauppojen seurauksena. Invesco Limited omistaa nyt yhteensä 6 318 941 kpl Nokian Renkaiden osaketta, mikä edustaa 4,97 %:n osuutta yhtiön yhteensä 127 189 830 osakkeesta ja äänimäärästä.  

9.7.2010 
Nokian Renkaat on vastaanottanut 9.7.2010 Invesco Limitedin ilmoituksen, jonka mukaisesti Invesco Limitedin omistusosuus Nokian Renkaista on noussut yli 5 % rajan 5.7.2010 tehtyjen osakekauppojen seurauksena. Invesco Limited omistaa nyt yhteensä 6 365 866 kpl Nokian Renkaiden osaketta, mikä edustaa 5,00 %:n osuutta yhtiön yhteensä 127 189 830 osakkeesta ja äänimäärästä.  

24.6.2010 
Nokian Renkaat on vastaanottanut 24.6.2010 Invesco Limitedin ilmoituksen, jonka mukaisesti Invesco Limitedin omistusosuus Nokian Renkaista on laskenut alle 5 % rajan 18.6.2010 tehtyjen osakekauppojen seurauksena. Invesco Limited omistaa nyt yhteensä 6 321 453 kpl Nokian Renkaiden osaketta, mikä edustaa 4,97 %:n osuutta yhtiön yhteensä 127 189 830 osakkeesta ja äänimäärästä. 

5.5.2010
Nokian Renkaat on vastaanottanut BlackRock, Inc.:lta 4.5.2010 ilmoituksen, jonka mukaisesti Black Rock Investment Management (UK) Limited:in omistusosuus Nokian Renkaista on noussut yli 10 % rajan 30.4.2010 tehtyjen osakekauppojen seurauksena. Black Rock Investment Management (UK) Limited omistaa nyt yhteensä 12 809 656 kpl Nokian Renkaiden osaketta, mikä edustaa 10,11 %:n osuutta yhtiön yhteensä 126 686 410 osakkeesta ja äänimäärästä. 

25.2.2010
Nokian Renkaat on vastaanottanut BlackRock, Inc.:lta 25.2.2010 ilmoituksen, jonka mukaisesti Black Rock Investment Management (UK) Limited:in omistusosuus Nokian Renkaista nousi yli 10 % rajan 22.2.2010 tehtyjen osakekauppojen seurauksena. Black Rock Investment Management (UK) Limited omistaa nyt yhteensä 12 565 454 kappaletta Nokian Renkaiden osaketta, mikä edusti kaupantekohetkellä 10.06 %:n osuutta yhtiön senhetkisestä yhteensä 124 851 390 osakkeesta ja äänimäärästä. 

2004C-optioilla tehdyistä merkinnöistä johtuva Nokian Renkaiden osakepääoman korotus 367 004 euroa merkittiin kaupparekisteriin 25.2.2010. Osakepääoman korotuksen jälkeen osakkeiden määrä nousi 126 686 410 kappaleeseen, joten Black Rock Investment Management (UK) Limited:in omistusosuus ja äänimäärä Nokian Renkaista laski alle 10 %:n rajan ja on nyt 9,92 %.  

2009

11.11.2009
Nokian Renkaat on vastaanottanut BlackRock, Inc.:lta 10.11.2009 ilmoituksen, jonka mukaisesti Black Rock Investment Management (UK) Limited:in omistusosuus Nokian Renkaista on noussut yli 5 % rajan 9.11.2009 tehtyjen osakekauppojen seurauksena. Black Rock Investment Management (UK) Limited omistaa nyt yhteensä 6.270.634 kpl Nokian Renkaiden osaketta, mikä edustaa 5,02 %:n osuutta yhtiön yhteensä 124.848.890 osakkeesta ja äänimäärästä. 

2008

16.10.2008
Nokian Renkaat on vastaanottanut tänään ilmoituksen, jonka mukaisesti Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman (y-tunnus 0533297-9) omistusosuus Nokian Renkaista on noussut yli 5 % rajan 16.10.2008 tehtyjen osakekauppojen seurauksena. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma omistaa nyt yhteensä 6.870.657 kpl Nokian Renkaiden osaketta, mikä edustaa 5,50 %:n osuutta yhtiön yhteensä 124.831.190 osakkeesta ja äänimäärästä.  

8.5.2008
Nokian Renkaat on vastaanottanut 5.5.2008 Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co LLC:n ilmoituksen, jonka mukaisesti Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co LLC:n omistusosuus Nokian Renkaista on laskenut alle 5 % rajan 30.4.2008 tehtyjen osakekauppojen seurauksena. Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co LLC omistaa yhteensä 6.220.002 kpl Nokian Renkaiden osaketta, mikä edustaa 4,99 %:n osuutta yhtiön yhteensä 124.630.700 osakkeesta ja äänimäärästä.

2007

13.11.2007
Nokian Renkaat on vastaanottanut 13.11.2007 LLC:n ilmoituksen, jonka mukaisesti Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co LLC:n omistusosuus Nokian Renkaista on noussut aiemmasta 4,96 %:sta 5,02 %:iin 9.11.2007 tehtyjen osakekauppojen seurauksena. Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co LLC omistaa nyt yhteensä 6.191.363 kpl Nokian Renkaiden osaketta, mikä edustaa 5,02 % yhtiön yhteensä 123.311.910 osakkeesta ja äänimäärästä.

22.10.2007
Nokian Renkaat on vastaanottanut 22.10.2007 Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co LLC:n ilmoituksen, jonka mukaisesti Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co LLC:n omistusosuus Nokian Renkaista on laskenut aiemmasta 5,06 %:sta 4,96 %:iin 10.10.2007 tehtyjen osakekauppojen seurauksena. Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co LLC omistaa nyt yhteensä 6.121.442 kpl Nokian Renkaiden osaketta, mikä edustaa 4,96 % yhtiön yhteensä 123.311.910 osakkeesta ja äänimäärästä.

23.7.2007
Nokian Renkaat on vastaanottanut 20.7.2007 Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co LLC:n ilmoituksen, jonka mukaisesti Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co LLC omistusosuus Nokian Renkaista on noussut yli 5 % rajan 19.7.2007 tehtyjen osakekauppojen seurauksena. Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co LLC omistaa yhteensä 6.224.719 kpl Nokian Renkaiden osaketta, mikä edustaa 5,06 %:n osuutta yhtiön yhteensä 122.989.620 osakkeesta ja äänimäärästä.

2006

9.10.2006
Nokian Renkaat on vastaanottanut tänään INVESCO Asset Managementin ilmoituksen, jonka mukaisesti AMVESCAP PLC:n tytäryhtiöiden hallinnoimien rahastojen yhteenlaskettu omistusosuus Nokian Renkaista on ylittänyt 5 % rajan 17.7.2006 tehtyjen osakekauppojen seurauksena. AMVESCAP PLC:n tytäryhtiöiden hallinnoimat rahastot omistavat yhteensä 6.653.883 kpl Nokian Renkaiden osaketta, mikä edustaa 5,45 %:n osuutta yhtiön yhteensä 122.032.270 osakkeesta ja äänimäärästä.

16.5.2006
Deutsche Bank AG London on ilmoittanut Deutsche Bank AG:n puolesta, että 11.5.2006 tehtyjen osakekauppojen seurauksena Deutsche Bank AG:n ja sen tytäryhtiöiden yhteenlaskettu omistusosuus Nokian Renkaat Oyj:ssä on laskenut alle viiden prosentin 5.817.505 osakkeeseen, mikä edustaa 4,80 %:n osuutta yhtiön yhteensä 121.091.600 osakkeesta ja äänimäärästä.

2005

21.11.2005
Deutsche Bank AG London on ilmoittanut Deutsche Bank AG:n puolesta, että 15.11.2005 tehtyjen osakekauppojen seurauksena Deutsche Bank AG ja sen tytäryhtiöt omistavat yhteensä 6,390,488 Nokian Renkaiden osaketta, mikä edustaa 5,28 %:n osuutta yhtiön yhteensä 120,990,470 osakkeesta. Lisäksi he ovat ilmoittaneet, että 15.11.2005 tehtyjen osakekauppojen seurauksena Deutsche Bank AG ja sen tytäryhtiöt omistavat 6,151,552 Nokian Renkaiden osaketta, jonka seurauksena heillä on 5,08 %:n osuus Nokian Renkaiden yhteensä 120,990,470 osakkeen äänimäärästä.

16.8.2005
Fidelity International Limited on ilmoittanut, että sen omistusosuus Nokian Renkaiden osakepääomasta ja äänimäärästä on laskenut 12.8.2005 alle 5 %. Muutoksen jälkeen Fidelity International Limitedin omistusosuus on 5,739,981 osaketta eli 4.78 % Nokian Renkaiden osakepääomasta, joka koostuu yhteensä 120.171.010 osakkeesta.

2.5.2005
Threadneedle Asset Management Limited (rekisteröity Englannissa ja Walesissa nro 573204) on ilmoittanut, että sen omistusosuus Nokian Renkaiden osakepääomasta ja äänimäärästä on laskenut 28.4.2005 alle 5 %. Muutoksen jälkeen Threadneedle Asset Management Limitedin omistusosuus on 4,924 % Nokian Renkaiden osakepääomasta, joka koostuu yhteensä 119.373.010 osakkeesta.

26.1.2005
Threadneedle Asset Management Limited (rekisteröity Englannissa ja Walesissa nro 573204) on ilmoittanut, että se omistaa 24.1.2005 alkaen yhteensä 563.595 kappaletta Nokian Renkaiden osakkeita ja että samalla sen osuus yhtiön osakepääomasta ja äänimäärästä nousi 5,193 %:iin.