Osinkopolitiikka

Nokian Renkaiden tavoitteena on tarjota osakkeenomistajilleen hyvää tuottoa ja jakaa nettovoitostaan vähintään 50 % osinkoina. 

Osinko vuodelle 2021

Nokian Renkaiden yhtiökokous 28.4.2022 päätti, että tilikaudelta 2021 maksetaan osinkoa 0,55 euroa osakkeelta, eli yhteensä noin 76,1 miljoonaa euroa perustuen Nokian Renkaiden ulkona olevien osakkeiden kokonaismäärään ehdotuksen tekohetkellä. Osinko vastaa osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:n mukaista vähemmistöosinkoa eli kahdeksaa prosenttia yhtiön omasta pääomasta.

Osinko maksettiin 11.5.2022 osakkeenomistajille, jotka olivat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 2.5.2022 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon.

Osinko vuodelle 2020

Nokian Renkaiden yhtiökokous 30.3.2021 päätti, että vuodelta 2020 maksetaan osinkoa 1,20 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin kahdessa erässä huhtikuussa ja joulukuussa. 
  

Osinkohistoria

  2021 2020 2019 2018 2017 2016
Osinko/osake, euroa 0,55 1,20 1,14  1,58 1,56 1,53
Osinko/tulos, % 37 % 193 %  40 %  74 %  97 %  83 %