Osinkopolitiikka

Nokian Renkaiden tavoitteena on tarjota osakkeenomistajilleen hyvää tuottoa ja jakaa nettovoitostaan vähintään 50 % osinkoina. 

Osinko vuodelle 2022

Yhtiökokous päätti, että osinkoa maksetaan 0,35 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin 11.5.2023 osakkeenomistajille, jotka olivat osingon täsmäytyspäivänä 28.4.2023 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon.

Lisäksi yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 0,20 euron suuruisesta osingosta, joka maksetaan joulukuussa 2023. Hallitus päättää osingon maksamisesta 31.10.2023 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan. Yhtiö tiedottaa hallituksen päätöksen mukaisesta mahdollisesta toisesta erästä ja vahvistaa samalla osingon täsmäytys- ja maksupäivän.

Osinkohistoria

  2022 2021 2020 2019 2018 2017
Osinko/osake, euroa 0,55 0,55 1,20 1,14  1,58 1,56
Osinko/tulos, % -43 % 89 % 193 %  40 %  74 %  97 %