Osinkopolitiikka

Nokian Renkaiden tavoitteena on tarjota osakkeenomistajilleen hyvää tuottoa ja jakaa nettovoitostaan vähintään 50 % osinkoina. 

OsinkoEHDOTUS vuodeLLE 2023

Hallitus ehdottaa Nokian Renkaiden varsinaiselle yhtiökokoukselle 30.4.2024, että tilikaudelta 2023 jaetaan osinkoa 0,35 euroa osakkeelta osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 2.5.2024 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää, että osinko maksetaan 15.5.2024.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 0,20 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta joulukuussa. Hallitus päättää asiasta 29.10.2024 pidettäväksi suunnitellussa kokouksessaan. Yhtiö julkistaa hallituksen päätöksen mahdollisesta toisesta osinkoerästä erikseen ja vahvistaa samassa yhteydessä asiaankuuluvat täsmäytys- ja maksupäivät.

Osinkohistoria

  2022 2021 2020 2019 2018 2017
Osinko/osake, euroa 0,55 0,55 1,20 1,14  1,58 1,56
Osinko/tulos, % -43 % 89 % 193 %  40 %  74 %  97 %