Menu

Nokian henkilöautonrenkaat

VAKAASTI  KASVUN TIELLÄ

Nokian Renkaiden Henkilöautonrenkaat-yksikkö kehittää ja valmistaa korkealuokkaisia kesä- ja talvirenkaita henkilö- ja pakettiautoihin sekä SUV-katumaastureihin. Vuonna 2017 yksikön liiketoiminta kasvoi vahvasti kaikilla päämarkkinoilla. Suurin kasvu tuli Venäjältä.

Vuonna 2017 henkilöauton renkaiden kysyntä säilyi hyvänä. Venäjän rengasmarkkina alkoi toipua pitkän taantuman jälkeen ja kasvoi ennakoitua nopeammin. Pohjois-Amerikassa ja Keski- Euroopassa kysyntä kasvoi hieman, Pohjoismaissa kysyntä sitä vastoin heikkeni. Rengasmarkkinoihin vaikutti positiivisesti autokaupan myynnin kasvu.

HYVÄ SUORITUS KAIKILLA MARKKINOILLA

Hyödynsimme suotuisaa markkinakehitystä ja Henkilöautonrenkaat-yksikkömme liiketoiminta kasvoi vahvasti kaikilla päämarkkinoilla läpi vuoden. Veturina toimi Venäjä ja IVY-maat, jossa liikevaihto kasvoi 46,4 prosenttia. Liiketoiminta kehittyi hyvin myös Pohjois-Amerikassa, jossa ylsimme uuteen myyntiennätykseen.

TERVETTÄ KANNATTAVUUTTA

Raaka-aineisiin liittyvä kustannuspaine sekä haastava hinnoitteluympäristö heikensivät katetta ja pakottivat toteuttamaan vuoden aikana hinnankorotuksia kaikilla markkinoilla. Korotukset vaikuttivat positiivisesti kannattavuuteen. Myös parempi tuotevalikoima ja tuotantotehokkuus paransivat kannattavuutta.

LISÄÄ TUOTANTOKAPASITEETTIA KASVAVAAN KYSYNTÄÄN

Vuoden 2017 aikana jatkoimme investointeja myynti- ja jakeluverkostomme kehittämiseen sekä saatavuuden parantamiseen. 
Kasvaneeseen rengaskysyntään vastasimme oikea- aikaisesti lisäämällä tuotantovolyymiä 15 prosenttia Suomen- ja Venäjän- tehtaillamme sekä investoimalla uuteen tuotantolinjaan Venäjällä. Tehtaidemme yhteenlaskettu vuotuinen nimellinen kapasiteetti on yli 20 miljoonaa rengasta.

UUSI TEHDAS TUKEE POHJOIS-AMERIKAN KASVUTAVOITTEITA

Toukokuussa kerroimme investoivamme noin 360 MUSD uuteen tehtaaseen Pohjois-Amerikassa. Tehtaan rakennustyöt käynnistyivät aikataulun mukaisesti syyskuussa, ja ensimmäiset renkaat on tarkoitus valmistaa vuonna 2020. Tenneseehen sijoittuva tehdas, jakelukeskus ja varastotilat tukevat Nokian Renkaiden kasvutavoitteita ja sitoutumista Pohjois-Amerikan asiakkaisiin. Tavoitteenamme on kaksinkertaistaa myynti Pohjois-Amerikassa vuoteen 2022 mennessä.

UUTUUDET VAHVISTAVAT MARKKINA-ASEMAA

Henkilöautonrenkaat-yksikön vuonna 2017 lanseeraamat uudet premium-tuotteet otettiin markkinoilla hyvin vastaan. Tuotteet loistivat kansainvälisissä autorengaslehtien vertailuissa, mikä toi myönteistä brändinäkyvyyttä ja vahvisti yhtiömme asemaa ydinmarkkinoilla. Entistä parempi tuotevalikoima sekä tehdyt panostukset myyntiin ja markkinointiin luovat vahvan pohjan kasvulle.