Hallituksen monimuotoisuuspolitiikka

Hallituksen jäsenten valinta ja hallituksen kokoonpano

Nokian Renkaiden yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään neljä ja enintään yhdeksän jäsentä. Hallituksen kokoonpanoa ja palkitsemista koskevan ehdotuksen yhtiökokoukselle valmistelee osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Hallituksen jäsenten lukumäärän ja hallituksen kokoonpanon on mahdollistettava hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen ottaen huomioon Yhtiön toiminnan asettamat vaatimukset ja Yhtiön kehitysvaihe. Hallituksen jäseniksi valittavilla on oltava tehtävän edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen.

Hallituksen jäsenet valitsee varsinainen yhtiökokous yhden vuoden mittaiseksi toimikaudeksi, joka alkaa valinnan suorittaneen varsinaisen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Vuonna 2020 hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisen seurauksena hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan yhtiökokouksessa hallituksen jäsenten keskuudesta osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksesta. Varsinainen yhtiökokous päättää myös hallituksen jäsenten palkitsemisesta.

Monimuotoisuus 

Yhtiö näkee monimuotoisuuden menestystekijänä, joka mahdollistaa Nokian Renkaiden strategisten tavoitteiden saavuttamisen ja liiketoiminnan kasvun. Käytännössä monimuotoisuus tarkoittaa, että huomioidaan erilaiset tekijät, kuten sukupuoli, ikä ja kansallisuus sekä jäsenten toisiaan täydentävä osaaminen, koulutus ja kokemus eri ammattialoilta ja teollisuuden sektoreilta, joilla konserni pääasiassa toimii. Myös johtamiskokemus ja henkilökohtaiset ominaisuudet huomioidaan.

Hallituksessa tulee olla vähintään kaksi edustajaa kummastakin sukupuolesta. Jos kaksi jäsenehdokasta on yhtä päteviä, vähemmistössä olevan sukupuolen edustaja asetetaan etusijalle. Nykyinen hallitus täyttää tämän tavoitteen. Hallituksen jäsenillä on merkittävää kokemusta muun muassa teollisuudesta, kuluttajaliiketoiminnasta ja talousjohtamisesta. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta seuraa monimuotoisuuden tilaa ja edistymistä.