FacebookInstagramLinkedInmenu-iconPinicon-playscroll-downsearchTwitterWhatsappYouTube
Menu

Hallituksen monimuotoisuuspolitiikka

Hallituksen jäsenten valinta

Hallituksen jäsenet valitaan vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hallituksessa on vähintään neljä ja enintään yhdeksän jäsentä. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta tekee yhtiökokoukselle ehdotuksen hallituksen jäsenten määrästä ja hallituksen koostumuksesta.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan esitys hallituksen koostumuksesta toimitetaan hallitukselle joka vuosi viimeistään 31. tammikuuta, jotta se voidaan sisällyttää varsinaisen yhtiökokouksen esityslistaan.

Hallituksen koostumuksen suunnittelu 

Suunniteltaessa hallituksen koostumusta otetaan huomioon yhtiön liiketoiminnan tarpeet ja vaiheet sekä hallituksessa tarvittavat osaamisalueet. Esityksessä hallituksen koostumuksesta huomioidaan myös pitkän tähtäimen tarpeet ja jatkuvuus.

Hallitukseen valittavien henkilöiden tulee olla päteviä tehtäväänsä, heillä tulee olla sopiva osaamisprofiili ja heidän tulee kyetä varaamaan riittävästi aikaa tehtäviensä hoitamiseen. Hallituksen jäsenten valinnan tavoitteena on varmistaa, että hallituksen osaamisprofiili kokonaisuudessaan tukee Nokian Renkaiden liiketoiminnan kehittymistä.

Monimuotoisuus 

Yhtiö näkee monimuotoisuuden menestystekijänä, joka mahdollistaa Nokian Renkaiden strategisten tavoitteiden saavuttamisen ja liiketoiminnan kasvun. Käytännössä monimuotoisuus tarkoittaa, että huomioidaan erilaiset tekijät, kuten sukupuoli, ikä, ja kansallisuus sekä jäsenten toisiaan täydentävä osaaminen, koulutus ja kokemus eri ammattialoilta ja teollisuuden sektoreilta, joilla konserni pääasiassa toimii. Myös johtamiskokemus ja henkilökohtaiset ominaisuudet huomioidaan.

Hallituksessa tulee olla vähintään kaksi kummankin sukupuolen edustajaa. Jos kaksi jäsenehdokasta on yhtä päteviä, vähemmistössä olevan sukupuolen edustaja asetetaan etusijalle. Nykyisessä hallituksessa tavoite on saavutettu. Hallituksen jäsenillä on merkittävää kokemusta muun muassa teollisuudesta, kuluttajaliiketoiminnasta ja talousjohtamisesta. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta seuraa monimuotoisuuden tilaa ja edistymistä itsearviointikeskusteluissaan.