Ympäristö-, turvallisuus- ja laatupolitiikka

Ympäristö-, turvallisuus- ja laatupolitiikka

Alan edelläkävijänä parannamme jatkuvasti tuotteitamme, palveluitamme ja prosessejamme laadukkaammiksi, turvallisemmiksi ja ympäristöystävällisemmiksi. Toimintamme kulmakivenä on asiakaslähtöisyys ja tuloksellisuus.

Päivitetty 30.4.2021

Lupaamme

Kehitämme ja valmistamme korkealaatuisia rengasalan tuotteita ja palveluita, jotka tarjoavat käyttäjilleen turvallisia, taloudellisia ja miellyttäviä ajokilometrejä sekä asiakkaillemme alan parasta palvelua kaikilla osa-alueilla.

Alan edelläkävijänä parannamme jatkuvasti tuotteitamme, palveluitamme ja prosessejamme laadukkaammiksi, turvallisemmiksi ja ympäristöystävällisemmiksi. Toimintamme kulmakivenä on asiakaslähtöisyys ja tuloksellisuus. Toiminnassamme otamme huomioon tuotteen koko elinkaaren.

Näin täytämme lupauksemme

Toimintamme lähtökohtiin kuuluu tinkimätön ympäristö- ja turvallisuusnäkökohtien kunnioitus sekä korkean laadun ja hyvän asiakaskokemuksen varmistaminen.

Sitoudumme noudattamaan toiminnassamme lakeja ja asetuksia sekä asiakkaidemme vaatimuksia. Toiminnassamme otamme huomioon eettiset periaatteet, luonnon monimuotoisuuden, metsäkadon estämisen, ilmastonmuutoksen ja kestävän kehityksen.

Takaamme tuotteidemme ja palveluidemme korkean laadun hallituilla, tehokkailla ja tarkkaan valvotuilla kehitys-, hankinta-, tuotanto- ja palveluprosesseilla. Toimittajaksi valitsemme vain luotettaviksi arvioituja, hyvämaineisia yhteistyökumppaneita.

Olemme sitoutuneet luomaan terveelliset ja turvalliset työskentelyolosuhteet. Tunnistamme työympäristömme vaarat ja minimoimme riskit. Pyrimme tehokkuuteen ja virheiden sekä tapaturmien 0-tasoon kaikilla toimintamme osa-alueilla. Olemme sitoutuneita kaikkein henkilöstöryhmien kuulemiseen ja osallistamiseen tavoitteidemme saavuttamiseksi sekä hyvän työntekijäkokemuksen varmistamiseksi.

Johtomme asettaa talouteen, ympäristöön, terveyteen, turvallisuuteen sekä laatuun liittyvät päämäärät ja tavoitteet, seuraa niiden toteutumista ja varaa riittävät resurssit toteuttamiseen ja ylläpitoon.

Koulutamme henkilökuntaamme työskentelemään siten, että se tuntee yrityksen toiminnan ja tavoitteet, tiedostaa vastuunsa toimenpiteittensä laatu- ja ympäristövaikutuksista sekä toimii laatua, työ- ja kemikaaliturvallisuutta, terveyttä ja ympäristönsuojelua edistävällä tavalla.

Teemme säännöllisesti sisäisiä auditointeja, joilla arvioimme lainsäädännön, asiakasvaatimusten, määräysten ja ohjeiden toteutumista sekä toimintajärjestelmämme tehokkuutta.

Toimintamme perustuu näihin kansainvälisiin kriteereihin 

Toimintajärjestelmämme perustuu ISO9001, IATF16949, ISO14001, ISO45001 ja ISO17025 standardeihin sekä asiakas- ja viranomaisvaatimuksiin ja täyttää niiden vaatimukset. Lisäksi olemme sitoutuneet toimimaan YK:n Global Compact periaatteiden mukaisesti.

Jukka Moisio 
CEO