Ympäristö-, turvallisuus- ja laatuperiaatteet

Ympäristö-, turvallisuus- ja laatuperiaatteet

Alan edelläkävijänä parannamme jatkuvasti tuotteitamme, palveluitamme ja prosessejamme laadukkaammiksi, turvallisemmiksi ja ympäristöystävällisemmiksi. Toimintamme kulmakivenä on asiakaslähtöisyys ja tuloksellisuus.

Päivitetty 11.6.2024

Lupaamme

Kehitämme ja valmistamme korkealaatuisia rengasalan tuotteita ja palveluita, jotka tarjoavat käyttäjilleen turvallisia, taloudellisia ja miellyttäviä ajokilometrejä. Tarjoamme asiakkaillemme parasta palvelua kaikilla osa-alueilla.

Alan edelläkävijänä parannamme jatkuvasti tuotteidemme, palveluidemme ja prosessiemme laatua, turvallisuutta ja ympäristöystävällisyyttä. Toimintamme kulmakivenä on asiakaslähtöisyys ja tuloksellisuus. Toiminnassamme otamme huomioon tuotteen koko elinkaaren.

Näin täytämme lupauksemme

Toimintamme lähtökohtiin kuuluu tinkimätön ympäristö- ja turvallisuusnäkökohtien kunnioitus sekä korkean laadun ja hyvän asiakaskokemuksen varmistaminen. Sitoudumme noudattamaan lakeja ja asetuksia sekä asiakkaidemme vaatimuksia. Toiminnassamme otamme huomioon eettiset periaatteet ja kestävän kehityksen.

Olemme sitoutuneita ympäristövastuuseen, joka sisältää muun muassa veden ja muiden resurssien kestävän kulutuksen ja hallinnan, kasvihuonekaasupäästöjen ja jätteiden vähentämisen, energiatehokkuuden parantamisen sekä uusiutuvan energian suosimisen. Olemme sitoutuneet suojelemaan luonnon monimuotoisuutta sekä ilman ja maaperän laatua, olemaan aiheuttamatta metsäkatoa omalla toiminnallamme, sekä asettamaan tavoitteita ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Olemme sitoutuneet konsultoimaan sidosryhmiämme ympäristöasioissa ja raportoimme niistä säännöllisesti.

Takaamme tuotteidemme ja palveluidemme korkean laadun hallituilla, tehokkailla ja tarkkaan valvotuilla kehitys-, hankinta-, tuotanto- ja palveluprosesseilla. Raaka-aineita ja palveluita hankkiessamme valitsemme toimittajaksi vain luotettaviksi arvioituja, hyvämaineisia yhteistyökumppaneita.

Olemme sitoutuneet luomaan terveelliset ja turvalliset työskentelyolosuhteet kaikille yhtiön valvonnassa oleville henkilöille. Tunnistamme työympäristömme vaarat ja minimoimme riskit. Pyrimme tehokkuuteen ja virheiden sekä tapaturmien 0-tasoon kaikilla toimintamme osa-alueilla suojellaksemme sekä työntekijöitämme että ympäristöä. Kemikaalien vastuullinen hallinta on osa tätä työtä, mukaan lukien sitoumus vaarallisten aineiden käytön vähentämiseksi ja lopettamiseksi. Olemme sitoutuneita kaikkien henkilöstöryhmien kuulemiseen ja osallistamiseen tavoitteidemme saavuttamiseksi sekä hyvän työntekijäkokemuksen varmistamiseksi.

Johtomme asettaa talouteen, ympäristöön, terveyteen, turvallisuuteen sekä laatuun liittyvät päämäärät ja tavoitteet, seuraa niiden toteutumista ja varaa riittävät resurssit toteuttamiseen ja ylläpitoon.

Perehdytämme henkilökuntamme yrityksen toimintaan ja tavoitteisiin sekä tiedostamaan vastuunsa toimiensa laatu- ja ympäristövaikutuksista, sekä tarjoamme tarvittavan koulutuksen. Työntekijöitä rohkaistaan toimimaan laatua, työ- ja kemikaaliturvallisuutta ja ympäristönsuojelua edistävällä tavalla.

Sidosryhmäyhteistyömme kattaa sekä sisäiset että ulkoiset sidosryhmät, ja pyrimme lisäämään tietoisuutta ja ymmärrystä tämän dokumentin asioista sekä niihin liittyvistä vaikutuksistamme.

Teemme säännöllisesti sisäisiä auditointeja, joilla arvioimme lainsäädännön, asiakasvaatimusten, määräysten ja ohjeiden toteutumista sekä toimintajärjestelmämme tehokkuutta.

Toimintamme perustuu näihin kansainvälisiin kriteereihin

Toimintajärjestelmämme perustuu ISO9001-, IATF16949-, ISO14001-, ISO45001- ja ISO17025-standardeihin sekä asiakas- ja viranomaisvaatimuksiin ja täyttää niiden vaatimukset. Olemme sitoutuneet linjaamaan relevantit toimintomme ISCC Plus -massatasesertifioinnin mukaisiksi. Lisäksi olemme sitoutuneet toimimaan YK:n Global Compactin periaatteiden mukaisesti.

Jukka Moisio 
CEO