vastuullisuus taloudessa

vastuullisuus taloudessa

Taloudellinen vastuumme on riippuvainen Nokian Renkaiden menestymisestä ja kyvystä luoda sidosryhmille lisäarvoa.

Nokian Renkaat vaikuttaa yhteiskuntaan ja alueelliseen hyvinvointiin maksamillaan palkoilla sekä suorilla veroilla. Työllistämme suoraan noin 4 900 henkeä ympäri maailman. Otettaessa huomioon myös alihankkijat on työllistävä vaikutuksemme vieläkin suurempi. Rengastehtaamme ovat merkittäviä työnantajia. Maksamillamme palkoilla ja veroilla tuemme yhteiskunnan rakenteita ja mahdollistamme tuhansien ihmisten elämänlaadun parantamisen.

Konsernin todellinen veroaste vuonna 2021 oli 20,1 % (18,9 % vuonna 2020). Veroastee­seen vaikuttivat kertaluontoiset alaskirjauk­set, jotka eivät ole vähennettäviä verotuk­sessa. Oikaistu todellinen veroaste ilman alaskirjauksia oli 19,1 %.

TULOVEROKUSTANNUKSET

Alue M€ 2021
Pohjoismaat 20,8
Venäjä ja Aasia 24,0
Muu Eurooppa 2,6
Pohjois-Amerikka 3,1
Muut maat 1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nokian Renkaat viimeisteli vuonna 2021 veropolitiikkansa, jonka hallitus hyväksyi helmikuussa 2021. Veropolitiikassa määri­tetään yleinen viitekehys ja ohjeistus kon­sernin veroasioihin liittyvään hallintoon ja päätöksentekoon. Veropolitiikka on linjassa muiden keskeisten veroasioiden hallintaan liittyvien sisäisten politiikkojen, käsikirjojen ja ohjeiden, kuten liiketoimintaperiaatteiden kanssa.

Nokian Renkaiden veropolitiikkaa ohjaavat keskeiset tavoitteet ovat osakkeen­omistajien lisäarvon kehittäminen jatkuvasti vastuullisella tavalla, sovellettavien lakien ja määräysten noudattaminen sekä Nokian Renkaiden maineen ja brändin suojeleminen. Nokian Renkaat on sitoutunut maksamaan jokaisella alueella laillisesti maksuun määrätyt verot toimivaltaisten viranomaisten sääntöjen mukaisesti. Nokian Renkaat ylläpitää avointa ja ammattimaista suhdetta veroviranomaisiin.

 

 

Takaisin Perusperiaatteisiin tai Lue vaikutuksestamme yhteiskuntaan ja yhteisöihin