vastuullisuus taloudessa

vastuullisuus taloudessa

Taloudellinen vastuumme on riippuvainen Nokian Renkaiden menestymisestä ja kyvystä luoda sidosryhmille lisäarvoa.

Nokian Renkaat vaikuttaa yhteiskuntaan ja yhteisöihin toimimalla vastuullisena työnantajana sekä maksamalla palkat ja verot oikeudenmukaisesti. Rengastehtaamme ovat toiminta-alueillaan merkittäviä työnantajia. Työllistävä vaikutuksemme on vieläkin suurempi, kun otetaan huomioon myös alihankkijat. Maksamillamme palkoilla ja veroilla tuemme yhteiskunnan rakenteita ja mahdollistamme tuhansien ihmisten elämänlaadun parantamisen.

Konsernin efektiivinen veroaste vuonna 2022 oli negatiivinen (20,1 % vuonna 2021) Venäjän liiketoimintojen alaskirjausten vuoksi. Efektiivinen veroaste ilman Venäjän-toimintojen aiheuttamia alaskirjauksia olisi ollut 20,7 %.

TULOVEROKUSTANNUKSET

Alue M€ vuonna 2022
Pohjoismaat -6,3
Venäjä ja Aasia 32,2
Muu Eurooppa 2,5
Pohjois-Amerikka 2,0
Muut maat -1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nokian Renkaat viimeisteli vuonna 2021 veropolitiikkansa, jonka hallitus hyväksyi helmikuussa 2021. Veropolitiikassa määri­tetään yleinen viitekehys ja ohjeistus kon­sernin veroasioihin liittyvään hallintoon ja päätöksentekoon. Veropolitiikka on linjassa muiden keskeisten veroasioiden hallintaan liittyvien sisäisten politiikkojen, käsikirjojen ja ohjeiden, kuten liiketoimintaperiaatteiden kanssa.

Nokian Renkaiden veropolitiikkaa ohjaavat keskeiset tavoitteet ovat osakkeen­omistajien lisäarvon kehittäminen jatkuvasti vastuullisella tavalla, sovellettavien lakien ja määräysten noudattaminen sekä Nokian Renkaiden maineen ja brändin suojeleminen. Nokian Renkaat on sitoutunut maksamaan jokaisella alueella laillisesti maksuun määrätyt verot toimivaltaisten viranomaisten sääntöjen mukaisesti. Nokian Renkaat ylläpitää avointa ja ammattimaista suhdetta veroviranomaisiin.

 

 

Takaisin Perusperiaatteisiin tai Lue vaikutuksestamme yhteiskuntaan ja yhteisöihin