vastuullisuus taloudessa

vastuullisuus taloudessa

Taloudellinen vastuumme on riippuvainen Nokian Renkaiden menestymisestä ja kyvystä luoda sidosryhmille lisäarvoa.

Nokian Renkaat vaikuttaa yhteiskuntaan ja alueelliseen hyvinvointiin maksamillaan palkoilla sekä suorilla veroilla. Työllistämme suoraan noin 4 700 henkeä ympäri maailman. Otettaessa huomioon myös alihankkijat on työllistävä vaikutuksemme vieläkin suurempi. Rengastehtaamme ovat merkittäviä työnantajia. Maksamillamme palkoilla ja veroilla tuemme yhteiskunnan rakenteita ja mahdollistamme tuhansien ihmisten elämänlaadun parantamisen.

Konsernin veroaste vuonna 2020 oli 18,9 % (-18,7 % vuonna 2019). Vuonna 2020 veroasteeseen vaikuttivat laskennallisten verosaamisten alaskirjaukset. Oikaistu ETR ilman alaskirjauksia oli 13,1 %.

Veroasteeseen vaikuttavat myönteisesti Venäjän verokannustimet, jotka ovat voimassa noin vuoteen 2022. Konsernin operatiivisen veroasteen vuonna 2021 arvioidaan olevan 19 %.

TULOVEROKUSTANNUKSET

Alue M€ 2020
Pohjoismaat 2,6
Venäjä ja Aasia 14,2
Muu Eurooppa 4,2
Pohjois-Amerikka 6,7
Muut maat -7,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuonna 2020 Nokian Renkaat ryhtyi laatimaan veropolitiikkaa. Politiikka viimeisteltiin 2021, ja yhtiön hallitus hyväksyi sen helmikuussa 2021.

Voit lukea lisää Taloudellinen katsaus 2020 -julkaisustamme.

100 MILjoonan euron laina – ehdot sidottu vastuullisuustavoitteisiin

Toukokuussa 2019 Nokian Renkaat allekirjoitti OP Yrityspankki Oyj:n kanssa vastuullisuustavoitteisiin sidotun lainan, joka käytetään vastaavan suuruisen lainan poismaksuun. Sadan miljoonan euron suuruinen laina on viisivuotinen.

Vastuullinen rahoitus yleistyy maailmalla nopeasti, ja myös suomalaiset yritykset osoittavat nopeasti kasvavaa kiinnostusta sitä kohtaan. Vastuullisuuskriteereihin sidotun rahoituksen avulla yritykset voivat sovittaa rahoitusstrategian entistä tiiviimmin yhteen yritysvastuun kanssa. Näin yritysvastuun tavoitteet ovat entistä konkreettisemmat.

Lainan marginaali kasvaa tai pienenee sen mukaan, miten hyvin Nokian Renkaat saavuttaa kolme vastuullisuuteen liittyvää tavoitetta. Näitä mitataan seuraavilla suorituskykymittareilla:

1. Sitoutuminen Science Based Targets -ohjelman kautta määriteltyihin mittareihin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

2. Luonnonkumin prosessoijien ihmis- ja työoikeuksien auditoinnit.

3. Poissaoloihin johtavien työtapaturmien vähentäminen.

”Kaikilla kolmella alueella vaaditaan lisää edistysaskeleita. Tavoitteidemme saavuttaminen tarkoittaa jatkuvaa kehitystyötä”, kertoo yhtiön laatu- ja vastuullisuusjohtaja Teppo Huovila.

Rahoitukseen sidottujen konkreettisten tavoitteiden myötä myös rahoittajat pystyvät yhä merkityksellisemmin keskustelemaan vastuullisuudesta ja sen edistämisestä asiakkaidensa kanssa.

Takaisin Perusperiaatteisiin tai Lue vaikutuksestamme yhteiskuntaan ja yhteisöihin