Hyväntekeväisyys ja sponsorointi

Hyväntekeväisyys ja sponsorointi

Yrityksenä harjoitetun hyväntekeväisyyden kautta Nokian Renkaat pyrkii huomioimaan yhteisöä paikallisesti, alueellisesti,
kansallisesti ja kansainvälisesti. Tässä työssä yhtiötä ohjaavat sen arvot.

 

Yrityksenä harjoitetun hyväntekeväisyyden kautta pyrimme huomioimaan yhteisöä paikallisesti, alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Ajan, tuotteiden, palveluiden ja rahan lahjoittaminen hyväntekeväisyyteen ja kansalaisjärjestöille auttaa meitä rakenta­maan luottamusta yhteisöjen, kuluttajien ja muiden yritysten keskuudessa sekä paranta­maan työntekijöiden sitoutumista.

Haluamme auttaa maailmaa ajamaan fiksummin. Nokian Renkaiden suhtautuminen hyväntekeväisyyteen kuvastaa sen tarkoi­tusta, yrittäjähenkistä ja kekseliästä yritys­kulttuuria sekä vastuullista liiketoimintaa. Yhtiö ei tue julkishallintoa eikä poliittisia tai uskonnollisia liikkeitä. Yhtiö tarjoaa resursse­jaan projektien käyttöön pohjautuen Nokian Renkaiden sponsorointi- ja hyväntekeväisyys­käytäntöön, joka päivitetään vuonna 2022.

Suomessa edistämme renkaiden kierrätys­tä Suomen Rengaskierrätys Oy:n perustaja­jäsenenä. Nokian Renkaiden tuotekehitys on myös mukana ja tukemassa useita tutki­musohjelmia, kuten PoDoCo-ohjelmaa, joka pyrkii tukemaan yritysten pitkän tähtäimen kilpailukykyä ja strategista uusiutumista sekä työllistämään nuoria tohtoreita yksityisellä sektorilla, sekä suomalaista ENOMA-tutki­musyhteenliittymää, jonka tavoitteena on kehittää tekniikoita ja menetelmiä mahdollis­tamaan laitteiden itsenäinen toiminta ilman ulkoista teholähdettä.

Vuonna 2021 Nokian Renkaat jatkoi pa­nostustaan paikallisten koululaisten liikenne­kasvatuksen tukemiseen Nokialla ja lahjoitti kirjoja liikenneturvallisuusopetukseen. Vianor tuki Pelastakaa lapset ‑järjestöä, joka edistää lasten oikeuksia kansainvälisesti.

Yhdysvalloissa yhtiöllä on lahjoitustoimi­kunnat Daytonissa, Nashvillessa ja Colches­terissä. Daytonin toimikunta antoi vuonna 2021 high schoolista valmistuneille kaksi college-stipendiä tukeakseen panostuksia koulutukseen. Yhtiö tuki myös yhdessä Powdr-hiihtokeskuksen kanssa One-Tree- Planted-yhdistystä ja istutti 50 000 puuta.

Tukeakseen yhteisöjä pandemian leviämi­sen estämisessä yhtiö on järjestänyt rokotus­pisteet kaikille tehtailleen.

Takaisin Perusperiaatteisiin