Nokian Renkaiden arvoketju

Nokian Renkaiden arvoketju

Rengas on aidosti kansainvälinen tuote, jonka arvoketju kulkee ympäri maapalloa. 

1. RAAKA-AINEET

Renkaan valmistuksen pääraaka-aineryhmiä ovat synteettiset kumit, täyteaineet, kemikaalit, vahvikemateriaalit sekä luonnonkumi, joka edustaa noin neljännestä renkaan valmistukseen käytettävästä raaka-aineesta. Yhtiöllämme on yli 250 raaka-ainetoimittajaa ja edellytämme, että kaikki vastuullisuuden kannalta kriittiset toimittajat noudattavat toimittajien liiketoimintaperiaatteita. Olemme tehneet vastuullisuusauditointeja luonnonkumin prosessointilaitoksiin vuodesta 2016 lähtien.

(UNGC 1, 2, 4, 5, 10)

Pientilavaltainen viljely ja luonnonkumin monitahoinen reitti renkaiden raaka-aineeksi ovat merkittävässä roolissa kumin lähtömaiden yhteiskuntarakenteessa.

Tässä esimerkki luonnonkumin arvoketjusta:

Kumin tuotanto

Neljännes renkaan raaka-aineista on luonnonkumia. Maataloustuotteena se poikkeaa tuotantotavaltaan muista käytettävistä raaka-aineista. Valtaosa käyttämästämme luonnonkumista tulee Malesiasta ja Indonesiasta.

Luonnonkumin tuotanto on metsänviljelyä, jossa viljelijänä on usein pientila. Yli 85 prosenttia maailman luonnonkumista viljellään alle kahden hehtaarin kokoisilla pientiloilla, joiden päivätuotanto saattaa olla vain pari kiloa raakakumia. Nokian Renkaiden välittäjiltä ostaman raakakumin alkutuottajina on perheviljelijöiden lisäksi muutama suurempi yritys, jotka tuottavat raakakumia plantaaseilla.

Tukkumyyjät

Perhetiloilta raakakumin ostavat paikalliset tukkumyyjät. Kumin tuotanto on jokapäiväistä: pieniä tiloja kiertävät tukkumyyjät ostavatkin perhetilojen tuotannon päivittäin. Pienten purojen määrää voi yrittää hahmottaa vertaamalla sitä vaikkapa Indonesian vuoden 2017 luonnonkumituotantoon, joka oli yli kolme miljoonaa tonnia*. Tukkumyyjät myyvät raakakumin prosessoijille.
(*Lähde: Association of Natural Rubber Producing Countries)

Prosessoijat

Prosessointilaitoksissa luonnonkumi puhdistetaan, prosessoidaan halutun spesifikaation mukaiseksi sekä pakataan sen jatkokäyttöä varten. Olemme auditoineet 90 % käyttämistämme luonnonkumin prosessointilaitoksista, voit lukea lisää auditoinneista täältä.  

Välittäjät

Prosessoijilta kumin vievät kansainvälisille markkinoille välittäjät, joilta myös Nokian Renkaat kuminsa ostaa. Kumin hinta määräytyy mm. Singaporen raaka-ainepörssissä. Nykyisin myös perhetilat varmistavat päivän pörssihinnan matkapuhelimillaan.

2. raaka-aineiden Kuljetukset

Valtaosa renkaiden raaka-aineista kuljetetaan merirahtina Euroopan suuriin satamiin, joista ne laivataan Suomeen ja Yhdysvaltoihin. Kaikki tehtaamme käyttävät yhteneväisiä raaka-aineita, jotka ovat peräisin samoista lähteistä. Näin voimme varmistaa renkaiden laadun riippumatta valmistuspaikasta: renkaat markkinoidaan kaikkialle maailmaan, jolloin vain yhteneväisillä raaka-aineilla ja valmistusmenetelmillä voidaan taata kuluttajille jatkuva korkea laatu kaikkialla maailmassa.

(UNGC 10)

3. Alihankkijat

Teemme työtä kansainvälisesti useiden alihankkijoiden kanssa aina rakennustöistä vartiointiin ja siivoukseen sekä tietohallinnosta kunnossapitoon ja logistiikkaan. Etenkin tehdaspaikkakunnillamme käy toimipaikoissamme töissä kymmeniä alihankkijoita. Kaikkien palveluksiaan tarjoavien uusien aliurakoitsijoiden edellytetään sitoutuvan toimittajien liiketoimintaperiaatteisiin. Lisäksi tehtaissamme työskentelevä alihankkijoiden henkilöstö velvoitetaan ennen työn aloitusta läpäisemään turvallisen työskentelyn perehdytyskoulutukset.

Kilpailutamme ja valitsemme alihankkijamme huolellisesti. Tiiviillä yhteistyöllä alihankkijoidemme kanssa varmistamme hedelmällisen lopputuloksen kummankin osapuolen kannalta.

(UNGC 1, 2, 10)

4. KOnsernitoiminnot

Valmistamme renkaita Nokialla ja Yhdysvaltain Daytonissa. Sen lisäksi meillä on myyntiyhtiöitä meille tärkeillä alueilla, kuten Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Työntekijämme tukevat päivittäin kestävää liiketoimintaamme jakamalla omaa osaamistaan ja ideoitaan jatkuvan parantamisen puolesta.

(UNGC 1–10)

5. yhteiskunta

Vaikutuksemme ympäröivään yhteiskuntaan näkyy suoraan tehdaspaikkakunnillamme. Olemme merkittävä paikallinen työnantaja ja toimimme kiinteänä osana ympäröivää yhteisöämme: Suomessa tarjoamme työelämään tutustumista ja opinnäytepaikkoja, ja Yhdysvalloissa Nokian Renkailla on lahjoitustoimikunnat Daytonissa, Nashvillessa ja Colchesterissä. Ostot, palkat, verot sekä omistajille maksetut osingot jättävät jälkensä hyvinvointiin kaikkialla maailmassa.

(UNGC 3, 6)

6. renkaiden Kuljetus

Vianor-ketjun laajentuminen sekä autokaupan vaatimukset ovat tuoneet muutoksia renkaidemme logistiseen ketjuun sekä kuluttajanäkemykseen. Aikaisemmin renkaat toimitettiin suurille tukkumyyjille, mutta nykyisin jakelu on jakautunut pienempiin tuote-eriin sekä pienempiin varastoihin. Yksittäisten kuljetusmäärien lisääntyessä on logistiikkasuunnittelu yhä tärkeämpää.

(UNGC 10)

7. Jälleenmyyjät

Nokian Renkaiden tuotteita myydään niin yhtiömme brändätyn jakeluverkoston kuin eri auto- ja rengasliikkeidenkin kautta maailmanlaajuisesti. Nokian Renkaiden kasvua tukevaan brändättyyn jakeluverkostoon kuuluvat Vianorin oma ketju, Vianor-partnerketju ja Nokian Tyres Authorized Dealers (NAD) -verkosto. Vianorin tehtävänä on Nokian Renkaiden markkinaosuuden ylläpitäminen ja brändin tukeminen Pohjoismaissa. Oman Vianor-ketjun tavoitteena on auttaa kehittämään asiakkaille myyntiä edistäviä konsepteja sekä ymmärtämään syvällisemmin asiakkaiden liiketoimintaa ja kuluttajien tarpeita. 

(UNGC 10)

8. Kuluttajat

Kuluttajat eli renkaiden käyttäjät ovat arvoketjumme tärkein lenkki. Renkaidemme turvallisuuden, huippulaadun ja ainutlaatuisten innovaatioiden tarkoituksena on varmistaa kuluttajille huoleton matkanteko ja perillepääsy kaikissa olosuhteissa. Lähes 90 prosenttia renkaan hiilijalanjäljestä syntyy sen käytön aikana, joten tuotekehityksemme ponnistelu sekä renkaan turvallisuuden että sen ympäristövaikutusten
parantamiseksi mitataan kuluttajien käytössä.

(UNGC 7, 8, 9)

9. KIERRÄTYS

Renkaista osa päätyy materiaalihyötykäyttöön eli murskeena tai rouheena erilaisiin tie- ja maanrakennuskohteisiin korvaamaan kiviainesta. Kumirouhe on kevyttä, kosteutta eristävää ja olomuotonsa säilyttävää. Se tukee tiepohjia ja tekee asfaltista hiljaisempaa. Kumin joustavat ominaisuudet tulevat esiin uudestaan urheiluareenoiden pohjina antaen ratsastusareenoiden hevosille kevyemmän askeleen.

Renkaan pinnoittaminen on yksi parhaimmista kierrätysmuodoista. Rungoltaan vahingoittumaton rengas voidaan pinnoittaa uudelleen, linja- ja kuorma-autojen renkaat jopa 2–4 kertaa.

Renkaita voidaan myös polttaa energiaksi, sillä renkailla on lähes öljyä vastaava lämpöarvo. Kierrätysrenkaiden käyttö energianlähteenä on ollut tasaisessa nousussa jo vuosien ajan, ja tänä päivänä Euroopassa noin puolet kierrätettävistä renkaista käytetään energianlähteenä.

Suomen Rengaskierrätyksen perustajajäsenenä osallistumme työhön, jossa etsitään jatkuvasti uusia kierrätystapoja ja hyötykäyttökohteita.

(UNGC 8, 9)

Takaisin Perusperiaatteisiin tai Lue seitsemästä kestävän kehityksen SDG-tavoitteestamme