Seitsemän kestävän kehityksen tavoitettamme

Seitsemän kestävän kehityksen tavoitettamme

Vuonna 2018 valitsimme YK:n 17:stä SDG-tavoitteesta seitsemän omaa tavoitettamme. Nämä tavoitteet toimivat työkaluna, jonka avulla liiketoiminnan vastuullisuutta voi tarkastella pitkällä aikavälillä.

Vuonna 2015 Yhdistyneet kansakunnat julkaisi 17 kestävän kehityksen tavoitetta (SDG) vuodelle 2030. Nämä tavoitteet vastaavat haasteisiin, joita kohtaamme kaikkialla maailmassa. Tavoitteet on luotu edistämään vaurautta samalla ympäristöä suojellen.

Vuonna 2018 määrittelimme seitsemän Nokian Renkaille tärkeää SDG-tavoitetta. Nämä seitsemän kestävän kehityksen tavoitetta tarjoavat työkalun, jolla vastuullista liiketoimintaa voi tarkastella pitkällä aikavälillä.

Meidän 7 kestävän kehityksen tavoitettamme  
SDG YK:n määrittelemiä tavoitteita Meidän toimiamme

3 Hyvä terveys ja hyvinvointi 

Vaarallisista kemikaaleista sekä ilman, veden ja maaperän saastumisesta aiheutuvien kuolemien ja sairauksien huomattava vähentäminen vuoteen 2030 mennessä.

Parannamme liikenneturvallisuutta kehittämällä jatkuvasti märkäpitoa ja jääpitoa.

Olimme alamme ensimmäinen yritys, joka luopui korkea-aromaattisista öljyistä.

LTIF-tapaturmataajuus oli 4,7 vuonna 2023. 

5 Sukupuolten tasa-arvo 

Kaiken naisiin ja tyttöihin kohdistuvan syrjinnän lopettaminen kaikkialla maailmassa.

Varmistaa naisten täysivaltainen ja tehokas osallistuminen sekä yhtäläiset mahdollisuudet johtotehtävissä toimimiseen kaikilla päätöksenteon tasoilla.

Olemme päivittäneet liiketoimintaperiaatteemme ja suoritamme säännöllisiä auditointeja varmistaaksemme, että käytäntöjämme noudatetaan myös toimitusketjussa.

8 Ihmisarvoista työtä ja
taloudellista kasvua

Työntekijöiden oikeuksien turvaaminen sekä turvallisten työympäristöjen edistäminen kaikille työntekijöille, myös siirtotyöläisille sekä erityisesti naispuolisille siirtotyöläisille ja vaarallista työtä tekeville. 

Vuonna 2023 saavutimme tavoitteemme auditioda kaikki vastuullisuuden kannalta korkean riskin toimittajat.

9 Kestävää teollisuutta,
innovaatioita ja infrastruktuureja

Infrastruktuurin päivittäminen ja jälkiasennus kestäväksi vuoteen 2030 mennessä niin, että resurssien käytön tehokkuus paranee ja puhtaita, ympäristöystävällisiä teknologioita ja teollisuusprosesseja otetaan enemmän käyttöön.

Tavoitteemme on nostaa renkaissa käytettyjen kierrätettyjen tai uusiutuvien materiaalien osuus 50 %:iin vuoteen 2030 mennessä.

11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

Tarjota vuoteen 2030 mennessä kaikille pääsy turvallisiin, edullisiin, esteettömiin ja kestävän kehityksen mukaisiin kuljetusjärjestelmiin, mikä parantaa liikenneturvallisuutta.

Vähentää kaupunkien asukaskohtaista kielteistä ympäristövaikutusta vuoteen 2030 mennessä mm. kiinnittämällä erityistä huomiota ilmanlaatuun sekä yhdyskunta-jätteiden ja muiden jätteiden hallintaan.

Parannamme liikenneturvallisuutta tuottamalla renkaita, joissa on parempi märkäpito ja ajettavuus.

12 Vastuullista kuluttamista

Saavuttaa luonnonvarojen kestävä hallinta ja tehokas käyttö vuoteen 2030 mennessä.

Varmistaa vuoteen 2030 mennessä, että kestävästä kehityksestä ja luontoa suosivista elämäntavoista ollaan tietoisia kaikkialla.

Vähentää jätteiden syntymistä merkittävästi vuoteen 2030 mennessä.

Renkaistamme kierrätetään lähes 100 % Pohjoismaissa ja noin 95 % Euroopassa.

Vuonna 2023 rengastuotannon jätteistä kierrätettiin tai hyödynnettiin 100 %.

13 Ilmastotekoja

Vahvistaa ilmastoon liittyvien vaarojen ja luonnonkatastrofien sietokykyä ja
mukautumista niihin kaikissa maissa.

Parantaa koulutusta, tietoisuuden edistämistä
sekä ihmisten ja instituutioiden kykyä torjua ilmastonmuutosta, mukautua siihen,
vähentää sen vaikutuksia sekä reagoida ajoissa.

Vuonna 2019 asetimme tiukat tieteeseen perustuvat tavoitteemme (SBT), joilla pyrimme alentamaan kasvihuonekaasupäästöjä. Tavoitteet hyväksyttiin toukokuussa 2020. Olemme sitoutuneet nettonollatavoitteeseen.