Olennaiset aiheet - mitä meiltä odotetaan

Olennaiset aiheet - mitä meiltä odotetaan

Vastuullisuuskyselyssä tärkeimmät sisäiset ja ulkoiset sidosryhmät määrittivät omat olennaiset aiheensa sekä riskit ja mahdollisuudet Nokian Renkaiden vastuullisuusasioissa. 

Korostamalla vastuullisuutta Nokian Renkaat on sitoutunut minimoimaan negatiiviset ja maksimoimaan positiiviset vaikutuksensa talouteen, ympäristöön ja ihmisiin. Tärkeä osa positiivisen muutoksen läpivientiä on sen ymmärtäminen, miten Nokian Renkaiden sidosryhmät näkevät vastuullisuuden ja mitkä vastuullisuuden aihealueet ovat keskeisiä yhteiskunnan ja liiketoimintamme kannalta. Tämä tehdään suorittamalla olennaisuusarviointi kolmen vuoden välein. Arvioinnit muodostavat perustan Nokian Renkaiden vastuullisuustyölle.

Nokian Renkaat suoritti uuden olennaisuusarvioinnin vuonna 2021. Arviointi koostui verkkokyselyistä ja haastatteluista Nokian Renkaiden olennaisimpien sidosryhmien parissa. Verkkokyselyn ja haastattelujen tarkoitus on tiedustella sidosryhmien mielipiteitä Nokian Renkaiden keskeisimmistä vastuullisuusaiheista.

Vastaukset on arvioitu ja tiivistetty ja tulokset on tasapainotettu (esim. erot maantieteellisten alueiden välillä, omalta henkilöstöltä saatujen vastausten lukumäärä verrattuna muihin sidosryhmiin). Voit katsoa kaavion viidestä tärkeimmästä aiheesta neljän sidosryhmän keskuudessa täältä: Sidosryhmät ja jäsenyydet.

Laatu- ja vastuullisuusjohtaja esitteli olennaisuusarvioinnista kertyneen aineiston konsernin johtoryhmälle ja hallitukselle. Tämän jälkeen merkittävimmät vaikutukset arvioitiin ja priorisoitiin aineiston sekä Nokian Renkaiden vastuullisuusasiantuntijoiden analyysin perusteella. Uudet olennaiset aiheet on sisällytetty selvitykseen muusta kuin taloudellisesta tiedosta, jonka hallitus on käsitellyt ja hyväksynyt.

Vuonna 2018 yhdeksää aihetta pidettiin olennaisina Nokian Renkaiden toiminnan kannalta. Vuonna 2021 tehdyn kyselyn ja haastatteluiden perusteella osaa vuoden 2018 aiheista pidettiin edelleen olennaisina, toisia yhdistettiin yhdeksi aiheeksi ja osa arvioitiin kyselyn hetkellä vähemmän keskeisiksi. Aihe ”Käytettävien materiaalien vastuullisuus” nousi kärkeen lähes kaikissa sidosryhmissä, kun taas ”Taloudellisen kilpailukyvyn parantaminen” nähtiin eräänä vähiten tärkeistä aiheista.

Vuonna 2021, seuraavat aiheet nähtiin olennaisina Nokian Renkaiden vastuullisuudelle:

1. Vastuulliset raaka-aineet

2. Toimenpiteet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi

3. Turvallisuus ja hyvinvointi Nokian Renkailla

4. Ihmisoikeuksien edistäminen kaikessa toiminnassa

5. Renkaiden liikenneturvallisuus

 

Edelliset olennaiset aiheet vuodelta 2018:

1. Vastuullisuus materiaalivalinnoissa ja kiertotalouden edistäminen

2. Renkaiden liikenneturvallisuuden jatkuva kehittäminen

3. Kamppailu ilmaston lämpenemistä vastaan: renkaiden vierintävastuksen vähentäminen

4. Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen kaikissa toiminnoissa – uusiutuvan energian käyttö ja energiatehokkuuden parantaminen

5. Ihmisoikeudet toimitusketjussa

6. Riskienhallinta ja hyvä hallinto

7. Vastuulliset ja eettiset hankintakäytännöt

8. Työturvallisuuden ja -terveyden korkea taso

9. Kannattava kasvu ja epäsuorat taloudelliset vaikutukset

 

Takaisin Perusperiaatteisiin tai Lue arvoketjustamme