Hyvä vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Hyvä vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Vastuullisuuden kannalta yhä kehittyvä kansalaisyhteiskunta sekä sosiaalisen median luomat mahdollisuudet nopeaan palautteeseen ja julkiseen keskusteluun ovat tehneet
sidosryhmätyöstä yhä tärkeämpää. Sidosryhmätyö on osa liiketoimintaamme, ja sitä ohjaa sisäinen sidosryhmätyön ohjeistus sekä yhtiön liiketoimintaperiaatteet.

Noudatamme sidosryhmätoiminnassamme avoimuutta ja pörssiyritykseltä vaadittuja sääntöjä. Pyrimme vastaamaan erityisesti vastuullisuutta koskevissa kysymyksissä kaikkien sidosryhmiemme odotuksiin. Ymmärrämme kuitenkin, että erityisesti yhteiskuntavastuun kysymyksissä eri sidosryhmillä voi olla keskenään ristiriitaisia toiveita yhtiön toiminnasta.

Vuonna 2018 toteutimme vastuullisuuskyselyn, jossa tärkeimmät sisäiset ja ulkoiset sidosryhmät määrittivät omat olennaiset aiheensa sekä riskit ja mahdollisuudet Nokian Renkaiden vastuullisuusasioissa. Alla oleva taulukko kuvaa kyselyn tuloksia: aiheet ovat sidosryhmittäin tärkeysjärjestyksessä. Kyselyn tuloksia on käytetty vastuullisuustyömme kehittämisessä sekä vastuullisuusaiheiden olennaisuuden määrittelyssä.

Sidosryhmä

Sidosryhmiemme odotukset tärkeysjärjestyksessä

Yhtiömme toimenpiteet

Asiakkaat

Energiatehokkuus
• Vastuullisuus materiaalivalinnoissa
• Renkaiden liikenneturvallisuuden jatkuva kehittäminen
Kiertotalouden edistäminen
Ihmisoikeudet toimitusketjussa

• Kehitämme jatkuvasti uusia turvallisia huipputuotteita
• Tarjoamme henkilökohtaista palvelua ja viestimme avoimesti
• Toimimme luotettavasti ja vastuullisesti
• Kunnioitamme yksilöiden ja ryhmien omia kulttuureja ja arvoja sekä tuemme tasavertaisuutta

Työntekijät

• Vastuullisuus materiaalivalinnoissa
Renkaiden liikenneturvallisuuden jatkuva kehittäminen
• Renkaiden vierintävastuksen vähentäminen
• Energiatehokkuus
• Ihmisoikeudet toimitusketjussa

• Edistämme henkilöstömme hyvinvointia turvallisella ja motivoivalla työympäristöllä
• Sitoutamme henkilöstömme operatiiviseen suunniteluun
• Kehitämme työntekijöiden henkilökohtaista osaamista
• Kunnioitamme yksilöiden ja ryhmien omia kulttuureja ja arvoja sekä tuemme tasavertaisuutta
• Kehitämme johtajuutta ja esimiestaitoja säännöllisesti

Alihankkijat ja toimittajat

• Renkaiden liikenneturvallisuuden jatkuva kehittäminen
• Energiatehokkuus
• Kiertotalouden edistäminen
• Vastuullisuus materiaalivalinnoissa
• Hyvä hallinto
• Ihmisoikeudet toimitusketjussa

• Tarjoamme pitkäaikaisia suhteita ja hyvää yhteistyötä
• Toimimme luotettavasti ja vastuullisesti
• Varmistamme osaltamme turvallisen työympäristön yksiköissämme työtä tekeville alihankkijoille

Viranomaiset

Hyvä hallinto
• Energiatehokkuus
• Vastuullisuus materiaalivalinnoissa
Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen
• Vastuulliset ja eettiset hankintakäytännöt

• Noudatamme lakeja ja asetuksia
• Raportoimme ja pidämme yhteyttä aktiivisesti, säännöllisesti ja avoimesti
• Annamme tukea päätöksenteossa
• Yritysvastuuasiat ovat ajan tasalla yhtiömme verkkosivuilla

Media

• Renkaiden liikenneturvallisuuden jatkuva kehittäminen
• Vastuullisuus materiaalivalinnoissa
• Renkaiden vierintävastuksen vähentäminen
• Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen
• Energiatehokkuus

• Kommunikoimme aktiivisesti ja avoimesti
• Asiantuntijamme ovat käytettävissä ja tavoitettavissa niin turvalliseen ajamiseen kuin tuotteisiin liittyvissä asioissa
• Yritysvastuuasiat ovat ajan tasalla yhtiömme verkkosivuilla

Jäsenyytemme

Olemme mukana myös erilaisissa teollisuus- ja henkilöstöjärjestöissä, joiden tehtävänä on koko toimialan työn kehittäminen. Tärkeimmät järjestömme ovat:

 • Kemianteollisuus ry
 • Kumiteollisuus ry
 • ETRMA, European Tyre and Rubber Manufacturers’ Association
 • ETRTO, European Tyre and Rim Technical Organization
 • Kansalliset auto- ja rengasalan järjestöt useissa eri maissa
  • RUTMA, Russian Tyre Manufacturers Association
  • USTMA, The U.S. Tire Manufacturers Association
  • TRAC, Tire and Rubber Association of Canada
  • CRIA, China Rubber Industry Association
  • STRO / Scandinavian Tire and Rim Organization
 • Suomalais-venäläinen kauppakamari
 • Kansainvälinen kauppakamari
 • AEB (Association of European Businesses)
 • AmCham (American Chamber of Commerce in Russia)
 • Tampere Business Campus
 • Yritysvastuuverkosto FIBS

 

Kannatamme myös seuraavia aloitteita:

 • Global Compact: Nokian Renkaat on allekirjoittanut Yhdistyneiden Kansakuntien Global Compact -aloitteen ja on rekisteröity aloitteen tukijajäseneksi vuonna 2015
 • Global Platform for Sustainable Natural Rubber (GPSNR): Nokian Renkaat liittyi 2019 Vastuullisen luonnonkumin kansainväliseen foorumiin GPSNR:ään. GPSNR on perustettu parantamaan ihmisoikeuksien kunnioittamista, estämään maanvaltausta, suojelemaan luonnon monimuotoisuutta ja vesivaroja, parantamaan satoa ja lisäämään tuotantoketjun läpinäkyvyyttä ja jäljitettävyyttä.

Olemme ajaneet jääpitomerkintää talvirenkaille

Nokian Renkaat on mukana edistämässä koko rengasalaa osallistumalla yhteistyöjärjestöjen toimintaan sekä alan keskusteluun.

Julkiseen keskusteluun on nostettu esimerkiksi tarve jääpitomerkinnälle. Jääpito on pohjoisen olosuhteissa talvirenkaan tärkein ominaisuus. Rengasvalintaa tekevällä kuluttajalla ei ole oikeastaan minkäänlaisia välineitä erottaa toisistaan erilaisia talvirenkaita jääpidon osalta, sillä nykyiset merkinnät viestivät vain märkäpidosta. Nokian Renkaat on vaatinut, että jääpitomerkinnän pitäisi olla pakollinen talvirenkaille. Kasvava renkaiden verkkokauppa, käytettyjen autojen maahantuonti, halpatuotteiden lisääntyminen ja uusien rengasluokkien syntyminen (all-season- ja all-weather-renkaat) aiheuttavat sen, että kuluttajien on entistä vaikeampi tietää, minkälainen jääpito heidän käyttämissään talvirenkaissa on.

Työn tuloksena jääpitomerkintä on nyt mukana EU-rengasmerkinnässä. Uusi merkintä astui voimaan toukokuussa 2021. 

Takaisin Perusperiaatteisiin tai Lue taloudellisista vaikutuksistamme