Hyvä vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Hyvä vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Vastuullisuuden kannalta yhä kehittyvä kansalaisyhteiskunta sekä sosiaalisen median luomat mahdollisuudet nopeaan palautteeseen ja julkiseen keskusteluun ovat tehneet
sidosryhmätyöstä yhä tärkeämpää. Sidosryhmätyö on osa liiketoimintaamme, ja sitä ohjaa sisäinen sidosryhmätyön ohjeistus sekä yhtiön liiketoimintaperiaatteet.

Noudatamme sidosryhmätoiminnassamme avoimuutta ja pörssiyritykseltä vaadittuja sääntöjä. Pyrimme vastaamaan erityisesti vastuullisuutta koskevissa kysymyksissä kaikkien sidosryhmiemme odotuksiin. Ymmärrämme kuitenkin, että erityisesti yhteiskuntavastuun kysymyksissä eri sidosryhmillä voi olla keskenään ristiriitaisia toiveita yhtiön toiminnasta.

Nokian Renkaiden sidosryhmiä eri toiminnassamme ja liikesuhteissamme ovat:

 • henkilöstö ja muut työntekijät
 • kuluttajat ja muut loppukäyttäjät
 • B2B-asiakkaat (liikekumppanit)
 • toimittajat ja alihankkijat
 • julkishallinto
 • osakkeenomistajat
 • paikallisyhteisöt, erityisesti tehdaspaikkakunnillamme
 • media
 • kansalaisjärjestöt
 • haavoittuvat ryhmät

Ihmisoikeuksien kannalta haavoittuvin ryhmä renkaiden arvoketjussa ovat luonnonkumin kasvattajat ja sen parissa työskentelevät. Luonnonkumi on satojen tuhansien perheiden elanto maissa, joiden oma lainsäädäntö ja työolosuhteet ovat vielä kehitysvaiheessa. Nokian Renkaat julkisti vuonna 2021 vastuullisen luonnonkumin politiikkansa, jolla pyritään puuttumaan ongelmiin luonnonkumin toimitusketjussa. Yritys on myös tehnyt vastuullisuusauditointeja luonnonkumin käsittelylaitoksilla vuodesta 2016 alkaen.

Nokian Renkaat tekee olennaisuusarvioinnin kolmen vuoden välein. Vuonna 2021 toteutimme vastuullisuuskyselyn, jossa tärkeimmät sisäiset ja ulkoiset sidosryhmät määrittivät omat erityiset aiheensa sekä riskit ja mahdollisuudet Nokian Renkaiden vastuullisuusasioissa. Kysely tehtiin verkkokyselynä, johon sisältyi 26 kysymystä liittyen vastuullisuuden taloudellisiin, sosiaalisiin ja hallinnollisiin näkökulmiin globaalien mittareiden sekä rengasalalle olennaisten aiheiden perusteella. Lisäksi merkittävimpien sidosryhmien edustajia haastateltiin yksitellen. 

Oheinen taulukko kuvaa kyselyn tuloksia, ja aiheet ovat sidosryhmittäin tärkeysjärjestyksessä.

Sidosryhmä

Sidosryhmän odotukset tärkeysjärjestyksessä

Yhtiömme toimenpiteet

Asiakkaat (B2B)

 • Asiakastyytyväisyys
 • Renkaiden liikenneturvallisuus ja laatu
 • Kiertotalous
 • Käytettyjen materiaalien vastuullisuus
 • Tuotannon energiatehokkuus
 • Kehitämme jatkuvasti uusia turvallisia huipputuotteita.
 • Tarjoamme henkilökohtaista palvelua ja viestimme avoimesti.
 • Toimimme luotettavasti ja vastuullisesti.
 • Meillä on energiatehokkuustyöryhmä, joka toteuttaa energiatehokkuutta ja seuraa edistystä

Työntekijät

 • Käytettyjen materiaalien vastuullisuus
 • Uusiutuva energia
 • Liikenneturvallisuus ja renkaiden laatu
 • Ihmisoikeudet toimitusketjussa
 • Työsuojelu ja työhyvinvointi
 • Edistämme henkilöstömme hyvinvointia turvallisella ja motivoivalla työympäristöllä.
 • Vähennämme CO2-päästöjä kunnianhimoisten, tieteisiin perustuvien tavoitteidemme mukaisesti.
 • Teemme vastuullisuusauditointeja luonnonkumin käsittelylaitoksilla vuodesta 2016 alkaen.

Toimittajat ja alihankkijat

 • Käytettyjen materiaalien vastuullisuus
 • Luonnonvarojen vastuullinen käyttö toimitusketjussa
 • Liikenneturvallisuus ja renkaiden laatu
 • Kiertotalous
 • Uusiutuva energia
 • Loimme konseptirenkaan, jonka materiaaleista 93 % on uusiutuvia tai kierrätettyjä. Osa innovaatioista on jo käytössä renkaissamme.
 • Vuonna 2022 kierrätimme 100 % tuotantojätteestä.
 • Käytämme aurinkovoimaa Espanjan-testikeskuksessa, Yhdysvaltain-tehtaalla ja suomalaisessa varastorakennuksessa.

Muut (media, osakkeenomistajat, kansalaisjärjestöt, viranomaiset, alan järjestöt, tehtaan lähistön asukkaat) 

 • Käytettyjen materiaalien vastuullisuus
 • Renkaiden vierintävastus
 • Luonnon monimuotoisuus
 • Kiertotalous
 • Työsuojelu ja työhyvinvointi
 • Vähensimme 2013–2020 renkaiden vierintävastusta keskimäärin 8,5 %.
 • Uusi tavoite on, että vähintään 60 rengasta on EU-rengasmerkinnän vierintävastuksen A-luokassa vuoteen 2028 mennessä (14 vuonna 2022).

Jäsenyytemme

Toimimme kaikessa liiketoiminnassamme lainsäädännön mukaisesti sekä kunnioitamme lain henkeä jokaisessa toimintamaassamme. Liiketoimintaperiaatteissamme neuvomme jokaiselle työntekijälle, miten toimia, mikäli toiminnassa havaitaan seikkoja, jotka voivat olla ristiriidassa voimassa olevan lainsäädännön kanssa.

Pörssiyhtiönä Nokian Renkaat on sidottu noudattamaan pörssiyhtiöitä koskevia lain ja pörssin vaatimuksia yhtiön liiketoimintaan vaikuttavien tietojen julkisuudesta. Voidaksemme vastata sidosryhmiemme odotuksiin yhtiömme vastuullisuudesta noudatamme Global Reporting Initiative -raportointikehyksen vaatimuksia.

Olemme jäsenenä eri teollisuus- ja työnantajajärjestöissä. Osallistumisemme riippuu ajankohtaisista asioista sekä mahdollisuudestamme tarjota asiantuntemustamme. Yhtiömme on jäsenenä myös erilaisissa yhdistyksissä ja järjestöissä, jotka osallistuvat lainsäädännön ja poliittisen päätöksenteon kehittämiseen. Nokian Renkaat ei osallistu poliittiseen toimintaan tai sen varainhankintaan taikka tee poliittisia lahjoituksia, kuten yhtiömme liiketoimintaperiaatteet määrittelevät.

Tärkeimmät järjestömme ovat

 • Kemianteollisuus Ry 
 • Kumiteollisuus Ry 
 • ETRMA/European Tyre and Rubber Manufacturers’ Association
 • ETRTO/European Tyre and Rim Technical Organization 
 • Kansalliset auto- ja rengasalan järjestöt useissa eri maissa 
  • USTMA, The U.S. Tire Manufacturers Association
  • TRAC, Tire and Rubber Association of Canada
  • STRO/Scandinavian Tire and Rim Organization 
 • International Chamber of Commerce 
 • AEB (Association of European Businesses) 
 • AmCham (American Chamber of Commerce) 
 • Tampere Business Campus 
 • Yritysvastuuverkosto FIBS

Tuemme myös seuraavia hankkeita:

 • Global Compact: Nokian Renkaat allekirjoitti joulukuussa 2015 YK:n Global Compact -aloitteen ja rekisteröityi aloitteen tukijäseneksi.
 • Global Platform for Sustainable Natural Rubber (GPSNR): Rengasala muodosti yhdessä muiden sidosryhmien kanssa riippumattoman alustan, jolla pyritään parannuksiin luonnonkumin arvoketjun sosioekonomisessa ja ympäristöön liittyvässä suorituskyvyssä. Nokian Renkaat liittyi hankkeeseen perustajajäsenenä vuonna 2019.

Olemme ajaneet jääpitomerkintää talvirenkaille

Nokian Renkaat on mukana edistämässä koko rengasalaa osallistumalla yhteistyöjärjestöjen toimintaan sekä alan keskusteluun.

Julkiseen keskusteluun on nostettu esimerkiksi tarve jääpitomerkinnälle. Jääpito on pohjoisen olosuhteissa talvirenkaan tärkein ominaisuus. Rengasvalintaa tekevällä kuluttajalla ei ole oikeastaan minkäänlaisia välineitä erottaa toisistaan erilaisia talvirenkaita jääpidon osalta, sillä nykyiset merkinnät viestivät vain märkäpidosta. Nokian Renkaat on vaatinut, että jääpitomerkinnän pitäisi olla pakollinen talvirenkaille. Kasvava renkaiden verkkokauppa, käytettyjen autojen maahantuonti, halpatuotteiden lisääntyminen ja uusien rengasluokkien syntyminen (all-season- ja all-weather-renkaat) aiheuttavat sen, että kuluttajien on entistä vaikeampi tietää, minkälainen jääpito heidän käyttämissään talvirenkaissa on.

Työn tuloksena jääpitomerkintä on nyt mukana EU-rengasmerkinnässä. Uusi merkintä astui voimaan toukokuussa 2021. 

Takaisin Perusperiaatteisiin tai Lue taloudellisista vaikutuksistamme