Uusiutuvia raaka-aineita etsimässä

Uusiutuvia raaka-aineita etsimässä

Lisäämme joko kierrätettyjen tai uusiutuvien raaka-aineiden osuutta renkaissa 50 %:iin vuoteen 2030 mennessä.

Lisäämme joko kierrätettyjen tai uusiutuvien raaka-aineiden osuutta renkaissa 50 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä, joten etsimme ja testaamme aktiivisesti uusiutuvia raaka-aineita. Tavoitteena on löytää uusiutuvia raaka-aineita eri raaka-aineryhmiin, parantaa renkaiden ympäristöystävällisyyttä sekä korvata fossiilisia raaka-aineita. Samalla vähennetään haitallisten aineiden käyttöä, mikä lisää tuotannon työturvallisuutta. 

Uusien raaka-aineiden käyttöönotto vaatii runsaasti tuotekehitystyötä ja testejä, jotta renkaaseen saadaan parhaat ominaisuusyhdistelmät, sillä uudet raaka-aineet voivat muuttaa seoksen ominaisuuksia. Materiaalikehityksessä lähtökohtana on, että uusiutuvien materiaalien käyttöönottaminen ei saa
muuttaa renkaan turvallisuusominaisuuksia. Uusien materiaalien valintaan voi vaikuttaa myös se, ettei materiaali ole fossiilipohjainen, sillä tämä tekee materiaalista vastuullisemman vaihtoehdon.

Nokian Renkaat oli ensimmäinen rengasyritys, joka luopui haitallisten HA-öljyjen (korkea-aromaattiset öljyt) käytöstä tuotannossa. Ympäri maailman tehdään aktiivisesti tutkimusta PAH-pitoisuudeltaan matalien öljyjen korvaamisesta uusiutuvilla öljyillä ja hartseilla, mutta niiden kaupallinen saatavuus rengasalalla on edelleen rajallinen. Nokian Renkailla on tärkeä rooli tässä jatkuvasti kehittyvässä tutkimus- ja teollistamisprosessissa. Käytämme jo uusiutuvia öljyjä kuten rypsiöljyä ja mäntyöljyä kumiseoksissamme ja jatkamme niiden tutkimustyötä. Työmme kumiseosten uusiutuvien öljyjen lisäämiseksi on yhteydessä tavoitteeseemme kasvattaa renkaidemme uusiutuvien ja kierrätettyjen raaka-aineiden osuutta 50 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.

Täyteaineet, lähinnä noki ja silica, ovat eräs renkaan tärkeimmistä raaka-aineryhmistä. Täyteaineita on renkaasta noin 28 prosenttia, joten teoriassa renkaan uusiutuvien raaka-aineiden osuutta voisi lisätä merkittävästi korvaamalla fossiiliperäiset täyteaineet uusiutuvista lähteistä peräisin olevilla. Käynnissä on useita tutkimusohjelmia, kuten metsäteollisuuden sivuvirtoihin perustuvien materiaalien tutkimus.

Uusiutuvien raaka-aineiden käyttö ei ole vaatinut muutoksia tuotantoprosesseihin eikä vaikuttanut merkittävästi tuotannon energiankulutukseen. Usein uusiutuvat raaka-aineet kuitenkin nostavat renkaiden raaka-ainekustannuksia.

Nokian Renkaiden rengasmateriaalit ja vaihtoehtoiset lähteet
Materiaali % renkaasta (noin) Lähde Korvaaja tai vaihtoehto
Synteettinen kumi 22 raakaöljy • Edellyttää aktiivista työtä raaka-ainetoimittajilta.
• Kierrätettyä kumipurua.
Luonnonkumi 22 luonnonkumi • Guayule-kasvi, joka on vaihtehto Kaakkois-Aasiassa ja osissa Afrikkaa kasvatettavalle luonnonkumille.
• Kierrätettyä kumipurua.
Täyteaineet 28 silica, noki • Biopohjaisia täyteaineita kuten metsäteollisuuden sivuvirtoja tutkitaan ahkerasti.
• Mahdollisuus ottaa riisin kuorista valmistettua silicaa käyttöön joissakin tuotteissa.
Vahvikemateriaalit 15 teräs, koordi • Kierrätysterästä käytetään jo vahvikemateriaaleissamme.
•  Biopohjaisten tai kierrätettyjen koordin käyttöä tutkitaan.
Pehmentimet 5 matalan PAH-arvon öljyt • Uusiutuvien tai kierrätettyjen öljyjen ja hartsien pitoisuuden lisääminen renkaissa.
• Rypsiöljyä ja mäntyöljyä käytetään jo, muita kasviöljyjä tutkitaan.
Vulkanisoijat 6   • Haitallisten kemikaalien vähentäminen ja poistaminen.
Muut kemikaalit 2   • Haitallisten kemikaalien vähentäminen ja poistaminen.

Vaihtoehto luonnonkumille

Guayule-pohjainen luonnonkumi on yksi aktiivisista aloitteista, joiden parissa Nokian Renkaat työskentelee. Kokeilemme parhaillaan erilaisten guayule-lajikkeiden sopivuutta viljelyyn Espanjan keskiosissa, lähellä uutta Santa Cruz de la Zarzan testikeskustamme.

Aavikkokasvina guayule selviää myös erittäin kuivissa ja maaperältään köyhissä olosuhteissa. Se on kasvi, joka ei vie alaa miltään muulta kasvillisuudelta tai ravinnontuotannolta, vaan päinvastoin hyödyntää autiomaita. Nokian Renkaat tekee Espanjassa yhteistyötä paikallisten viljelijöiden, yliopistojen, tutkimuslaitosten ja yritysten kanssa. Guayule on mahdollisuus paitsi Nokian Renkaille myös alueen viljelijöille ja teollisuudelle.

Tällä hetkellä renkaissa käytetty luonnonkumi tulee kumipuista (Hevea brasiliensis), joita kasvaa päiväntasaajan ympäristössä. Tästä seuraa pitkiä logistiikkaketjuja pohjoisessa sijaitseville rengasvalmistajille, mikä on kielteistä ympäristön kannalta ja kallista. Jos guayule menestyy vaihtoehtoisena luonnonkumin lähteenä, se lyhentää kuljetusmatkaa ja alentaa CO2-päästöjä.

Toinen etu ympäristölle olisi luonnollisen kasvuston säilyminen trooppisilla alueilla. Huomattava tuholaismyrkkyjen käyttö Kaakkois-Aasian kumiviljelmillä on ongelma ympäristön kannalta. Viljelylle ongelmia aiheuttaa myös Microcyclus ulei -loiseläimen aiheuttama kasvitauti. Suurin osa Aasian kumipuista on klooneja muunnoksista, jotka ovat erittäin alttiita tälle taudille.

Guayule kasvaa kuitenkin kuivilla alueilla, joilla ei tähän mennessä ole esiintynyt merkittäviä kasvitautien aiheuttamia ongelmia. Normaalista Hevea-kumista poiketen se on myös hypoallergeenistä. Tämä on helpotus monille kumiteollisuuden, logistiikan ja kaupan alalla työskenteleville.

Espanjassa tutkimuksia on nyt jatkettu kasvin Parthenium argentatum -lajikkeen parissa: mikä on paras tapa ylläpitää sen kasvua, miten sitä tulisi lannoittaa ja miten kasvin kanssa mahdollisesti kilpailevat rikkaruohot voidaan poistaa. Tulokset ovat olleet lupaavia, ja vuonna 2020 tutkijat kehittivät kestävän tavan ylläpitää kasvua ilman synteettisiä biotorjunta-aineita.

Tutkijat ovat myös tehneet lupaavia kokeiluja kasvien viljelystä heikkokuntoisessa maaperässä täysin ilman kastelua. Sen sijaan, että istutus olisi tehty vuoden kuumimpaan aikaan, istutus tehtiin syksyllä, jotta kasvit selviävät paremmin. Lupaavien tulosten varmistamiseksi istutus tehtiin uudelleen seuraavana syksynä.

Tutkijat selvittävät myös kasvijätteen käyttöä osana kiertotaloushanketta, jossa hyödynnetään kaikki kasvin oheistuotteet.

Tammikuussa 2021 alueella satoi poikke­uksellisesti lunta Filomena-myrskyn vuoksi ja Madridin alueelle saatiin eniten lunta useaan vuosikymmeneen. Rankasta lumisateesta huolimatta suurin osa kasveista selvisi ja vain osittaisia uudelleenistutuksia tarvittiin. Poik­keuksellinen sääilmiö antoi meille tärkeää tie­toa kasvin selviytymisestä alhaisissa lämpöti­loissa sekä sään vaikutuksista guayule-kasvin eri lajikkeisiin.

Koska kasvin viljely on onnistunut, tutki­mukset on keskitetty talteenottotesteihin sekä siihen, miten talteenotto voitaisiin tehdä mahdollisimman tehokkaasti ja ympäristöys­tävällisesti. Lisäksi tiedonkeruu siementen ke­räämisestä, puhdistuksesta, prosessoinnista sekä istutuksen optimoinnista on ollut aktii­vista. Työ keskittyy nyt omaan laboratorioom­me, jossa olemme tutkineet eri vaihtoehtoja löytääksemme parhaat sekoitusvaihtoehdot.

Takaisin Tuotteet-osioon tai Lue renkaiden merkinnöistä ja standardeista