Standardit ohjaavat meitä

Standardit ohjaavat meitä

Lait ja säädökset ohjaavat kaikkea, mitä teemme. Niiden tärkein tarkoitus on varmistaa turvallisuus ja ympäristönäkökohdat aina tuotannosta lopullisen tuotteen käyttöön asti. 

Johtamista ja tuotekehitystä ohjaavat eettiset ohjeet, ympäristö-, turvallisuus- ja laatupolitiikka sekä testipolitiikat. Myös monet muut  esimerkiksi meluun, nastoihin, kemikaaleihin, testaukseen ja rengasmerkintöihin liittyvät vaatimukset ohjaavat työtämme

Koko toimitusketjumme laadullisina peruslähtökohtina ovat UNECE:n ja EU:n yhteisiin säännöksiin perustuvien hyvien toimintatapojen noudattaminen, prosessien tehokkuus ja toimivuus, tuotteiden turvallisuus ja tasalaatuisuus sekä toimitusvarmuus.

Renkaiden tutkimus- ja kehitystoiminnoissamme noudatamme toimialaamme ohjaavaa lainsäädäntöä, viranomaisten määräyksiä ja ohjeita sekä eettisissä ohjeissamme selostettuja periaatteita. Toimintaamme valvovat useiden maiden viranomaiset. 

Lisäksi tuotekehityksen toimintaa ohjaavat seuraavat käytännöt, menettelyohjeet ja säännökset:

• UN/ECE E-säännöt nro 30, 54, 106, 109 ja 117
• EY/661/2009 Yleinen turvallisuusasetus
• TP TC 018/2011 Tekninen asetus ajoneuvojen turvallisuudesta
• TRAFICOM/220809/03.04.03.00/2019, Nasta-asetus
• Yhdysvaltain DOT NHTSA -standardit 571.119, 571.139, 575.104
• CCC Chinese Compulsory Certification -standardit GB/T 9743, GB/T 4502, GB/T 521
• GSO-standardit 51, 52, 53, 645, 646, 647, 1783, 1784

Tuotevastuu

Seuraamme tuotevastuutamme seuraavilla oman toimintamme parantamiseksi kehitetyillä mittareilla:

• 416-1 Tuotteiden ja palveluiden elinkaaren vaiheissa tehdyt terveys- ja turvallisuusvaikutusten arviointi- ja kehittämistoimenpiteet
• Toimenpiteet tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutusten vähentämiseksi
• Renkaiden vierintävastuksen vähentäminen

Rengasmerkinnät

• (EU) 2020/740
• GSO

Kemikaaliasetus

• EY/1907/2006 REACH-direktiivi

Tuotetestaus

• ISO 17025 -akkreditointi
• Sopimus tuotannon yhdenmukaisuudesta EU-direktiivin 2007/46/EY ja UN/ECE 1958 -sopimuksen kanssa

Takaisin Tuotteet-osioon