FacebookInstagrammenu-iconicon-playscroll-downsearchTwitterShapeYouTube
Menu

RAHOITUS JA VELAT

Tästä osiosta löytyy tietoa Nokian Renkaiden taloudellisesta asemasta. Nokian Renkaat ei ole laskenut liikkeelle joukkovelkakirjalainoja, eikä yhtiöllä ole tällä hetkellä luottoluokitusta.

21.5.2019:  Nokian Renkaat allekirjoitti 100 miljoonan euron lainasopimuksen – ehdot sidottu vastuullisuustavoitteisiin. Lue lisää.

Taloudellinen asema

 

30.6.2019

30.6.2018

31.12.2018

Rahavarat, M€

109,3

234,0

447,5

Korolliset velat, M€

361,3

134,4

132,3

    josta lyhytaikaisten korollisten velkojen osuus, M€

116,1

124,8

126,0

Korollinen nettovelka, M€

252,0

-99,6

-315,2

Käyttämättömät luottolimiitit*, M€

458,7

558,7

558,8

    josta komittoituja, M€

205,5

205,5

205,5

Velkaantumisaste, %

15,7 %

-7,2 %

-21,2 %

Omavaraisuusaste, %

70,5 %

70,5 %

71,0 %

* Lyhytaikaisilla luottolimiiteillä ja yritystodistusohjelmalla rahoitetaan varastoja, myyntisaatavia ja jakelukanavina toimivia tytäryrityksiä sekä hallitaan konsernille tyypillinen käyttöpääomakassavirran kausivaihtelu.

 

 

 

31.3.2019

31.3.2018

31.12.2018

Rahavarat, M€

321,4

309,0

447,5

Korolliset velat, M€

266,6

134,9

132,3

    josta lyhytaikaisten korollisten velkojen osuus, M€

140,6

0,9

126,0

Korollinen nettovelka, M€

-54,9

-174,1

-315,2

Käyttämättömät luottolimiitit*, M€

558,8

508,8

558,8

    josta komittoituja, M€

205,5

155,5

205,5

Velkaantumisaste, %

-3,2 %

-11,6 %

-21,2 %

Omavaraisuusaste, %

75,7 %

79,1 %

71,0 %

* Lyhytaikaisilla luottolimiiteillä ja yritystodistusohjelmalla rahoitetaan varastoja, myyntisaatavia ja jakelukanavina toimivia tytäryrityksiä sekä hallitaan konsernille tyypillinen käyttöpääomakassavirran kausivaihtelu.

 Rahoitusvelkojen sopimuksiin perustuvat erääntymisajat

                                                                       31.12.2018

 

 Tasearvo

Sopimuksiin perustuvat erääntymisajat*
Milj. euroa 2019 2020 2021 2022 2023 2024- Yhteensä
Rahoitusvelat pl. johdannaisvelat                
  Rahalaitos- ja eläkelainat                
    Kiinteäkorkoiset 7,0 -0,8 -0,8 -0,7 -0,7 -1,2 -3,7 -7,9
    Vaihtuvakorkoiset 125,4 -126,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -126,6
  Osto- ja muut velat 111,0 -111,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -111,0
* Luvut ovat diskonttaamattomia ja sisältävät sekä korkomaksut että pääoman takaisinmaksut.