RAHOITUS JA VELAT

Tästä osiosta löytyy tietoa Nokian Renkaiden taloudellisesta asemasta. Nokian Renkaat ei ole laskenut liikkeelle joukkovelkakirjalainoja, eikä yhtiöllä ole tällä hetkellä luottoluokitusta.

Toukokuussa 2019 Nokian Renkaat allekirjoitti 100 miljoonan euron lainasopimuksen, jonka ehdot on sidottu vastuullisuustavoitteisiin. Lue lisää täältä.    

Taloudellinen asema

Milj. euroa

30.9.2022

30.9.2021

31.12.2021

Rahavarat

119,7

89,8

385,9

Korolliset velat

493,3

340,8

287,2

    josta lyhytaikaisten korollisten velkojen osuus

255,9

98,5

40,3

Korollinen nettovelka

373,6

251,0

-98,7

Käyttämättömät luottolimiitit*

743,6

751,2

811,7

    josta komittoituja

255,4

305,5

305,5

Velkaantumisaste, %

22,2 %

15,9 %

-6,1 %

Omavaraisuusaste, %

64,0 %

65,7 %

68,4 %

* Lyhytaikaisilla luottolimiiteillä, jotka sisältävät 500 miljoonan euron yritystodistusohjelman, rahoitetaan varastoja, myyntisaatavia ja jakelukanavina toimivia tytäryrityksiä sekä hallitaan konsernille tyypillinen käyttöpääomakassavirran kausivaihtelu. Korollisten velkojen määrää nostettiin kahdella yhteensä 150 miljoonan euron kahdenvälisellä lainalla toukokuussa. Käyttämättömistä luottolimiiteistä nostettiin 25 miljoonaa euroa elokuussa ja 25 miljoonaa euroa syyskuussa.