RAHOITUS JA VELAT

Tästä osiosta löytyy tietoa Nokian Renkaiden taloudellisesta asemasta. Nokian Renkaat ei ole laskenut liikkeelle joukkovelkakirjalainoja, eikä yhtiöllä ole tällä hetkellä luottoluokitusta.

Toukokuussa 2019 Nokian Renkaat allekirjoitti 100 miljoonan euron lainasopimuksen, jonka ehdot on sidottu vastuullisuustavoitteisiin. Lue lisää täältä.    

Taloudellinen asema

Milj. euroa

31.12.2022

31.12.2021

Rahavarat

259,0

385,9

Korolliset velat

399,9

287,2

    josta lyhytaikaisten korollisten velkojen osuus

198,8

40,3

Korollinen nettovelka

140,9

-98,7

Käyttämättömät luottolimiitit*

799,3

811,7

    josta komittoituja

305,4

305,5

Velkaantumisaste, %

9,8 %

-6,1 %

Omavaraisuusaste, %

64,9 %

68,4 %

* Lyhytaikaisilla luottolimiiteillä, jotka sisältävät 500 miljoonan euron yritystodistusohjelman, rahoitetaan varastoja, myyntisaatavia ja jakelukanavina toimivia tytäryrityksiä sekä hallitaan konsernille tyypillinen käyttöpääomakassavirran kausivaihtelu. Korollisten velkojen määrää nostettiin kahdella yhteensä 150 miljoonan euron kahdenvälisellä lainalla toukokuussa.