RAHOITUS JA VELAT

Tästä osiosta löytyy tietoa Nokian Renkaiden taloudellisesta asemasta. Nokian Renkaat ei ole laskenut liikkeelle joukkovelkakirjalainoja, eikä yhtiöllä ole tällä hetkellä luottoluokitusta.

Toukokuussa 2019 Nokian Renkaat allekirjoitti 100 miljoonan euron lainasopimuksen, jonka ehdot on sidottu vastuullisuustavoitteisiin. Lue lisää täältä.    

Taloudellinen asema

Milj. euroa 31.3.2022 31.3.2021 31.12.2021
Rahavarat 253,5 410,4 385,9
Korolliset velat 306,1 441,3 287,2
 josta lyhytaikaisten korollisten velkojen osuus 60,4 198,9 40,3
Korollinen nettovelka 52,6 30,9 -98,7
Käyttämättömät luottolimiitit* 791,7 548,2 811,7
josta komittoituja 305,5 205,5 305,5
Velkaantumisaste, % 3,1% 1,9% -6,1%
Omavaraisuusaste, % 70,0% 66,8% 68,4%

* Lyhytaikaisilla luottolimiiteillä, jotka sisältävät 500 miljoonan euron yritystodistusohjelman, rahoitetaan varastoja, myyntisaatavia ja jakelukanavina toimivia tytäryrityksiä sekä hallitaan konsernille tyypillinen käyttöpääomakassavirran kausivaihtelu.