RAHOITUS JA VELAT

Tästä osiosta löytyy tietoa Nokian Renkaiden taloudellisesta asemasta. Yhtiöllä ole tällä hetkellä luottoluokitusta.

Toukokuussa 2019 Nokian Renkaat allekirjoitti 100 miljoonan euron lainasopimuksen, jonka ehdot on sidottu vastuullisuustavoitteisiin. Lue lisää täältä.    

VASTUULLISUUSTAVOITTEISIIN SIDOTTU JOUKKOVELKAKIRJALAINA

Kesäkuussa 2023 Nokian Renkaat laski liikkeeseen 100 miljoonan euron euromääräisen vakuudettoman senioriehtoisen vastuullisuustavoitteisiin sidotun joukkovelkakirjalainan. Lue tiedote tästä

Finanssivalvonta hyväksyi joukkovelkakirjalainan listalleottoesitteen 10.7.2023. Lue tiedote tästä

Lainan englanninkielinen esite (tiivistelmä suomeksi) löytyy täältä.

VASTUULLISUUSTAVOITTEISIIN SIDOTTUJEN JOUKKOLAINOJEN VIITEKEHYS

Nokian Renkaat on julkaissut vastuullisuustavoitteisiin sidottujen joukkolainojen viitekehyksen. Viitekehys on laadittu yhdistämään Nokian Renkaiden vastuullisuussuunnitelma sen pitkän aikavälin rahoitusstrategiaan. Viitekehyksen riippumattoman arvion on tehnyt Sustainalytics.

Viitekehyksen sisällä yhtiö voi laskea liikkeeseen vastuullisuustavoitteisiin sidottuja rahoitusinstrumentteja. Viitekehyksen alla liikkeeseen laskettujen rahoitusinstrumenttien korko tai muu rahoituskustannukseen vaikuttava ehto muuttuu, mikäli yhtiö ei pääse ennalta asetettuihin vastuullisuustavoitteisiin ennalta asetettuun tarkasteluajankohtaan mennessä.

Lue lisää:
Nokian Renkaat julkaisee vastuullisuustavoitteisiin sidottujen joukkolainojen viitekehyksen (lehdistötiedote 30.5.2023)

Tutustu englanninkieliseen viitekehykseen:
Nokian Tyres Sustainability-linked Finance Framework

Tutustu englanninkieliseen ulkopuoliseen arviointiin:
Sustainalytics Second Party Opinion

Taloudellinen asema

Milj. euroa

30.6.2023

30.6.2022

31.12.2022

Rahavarat

420,2

219,5

259,0

Korolliset velat

639,8

462,5

399,9

    josta lyhytaikaisten korollisten velkojen osuus

143,1

216,5

198,8

Korollinen nettovelka

219,6

243,0

140,9

Käyttämättömät luottolimiitit

807,8

783,6

799,3

    josta komittoituja

305,2

305,4

305,4

Velkaantumisaste, %

16,2 %

14,8 %

9,8 %

Omavaraisuusaste, %

60,0 %

63,7 %

64,9 %

Komittoiduilla luottolimiiteillä, jotka sisältävät 500 milj. euron yritystodistusohjelman, rahoitetaan varastoja, myyntisaatavia ja jakelukanavina toimivia tytäryrityksiä sekä hallitaan konsernille tyypillinen käyttöpääomarahavirran kausivaihtelu.

Toukokuussa pitkäaikaisia kahdenvälisiä lainoja nostettiin 300 milj. euroa toukokuussa erääntyneiden 150 milj. euron lainojen jälleenrahoittamiseksi sekä investointien rahoittamiseksi. Kesäkuussa laskettiin liikkeeseen 100 milj. euron vastuullisuustavoitteisiin sidottu viiden vuoden joukkovelkakirjalaina.

Korollisten rahoitusvelkojen keskikorko oli 4,2 %.