FacebookInstagramLinkedInmenu-iconPinicon-playscroll-downsearchTwitterWhatsappYouTube
Menu

RAHOITUS JA VELAT

Tästä osiosta löytyy tietoa Nokian Renkaiden taloudellisesta asemasta. Nokian Renkaat ei ole laskenut liikkeelle joukkovelkakirjalainoja, eikä yhtiöllä ole tällä hetkellä luottoluokitusta.

21.5.2019:  Nokian Renkaat allekirjoitti 100 miljoonan euron lainasopimuksen – ehdot sidottu vastuullisuustavoitteisiin. Lue lisää

Taloudellinen asema 30.6.2020

Nokian Renkaat on tehnyt toimenpiteitä likviditeettiasemansa vahvistamiseksi. Yhtiön rahavarat ja nostamattomat pitkä- ja lyhytaikaiset komittoidut luottolimiitit olivat 30.6.2020 yhteensä 734,1 milj. euroa (424,3 milj. euroa vuoden 2019 lopussa). Huhtikuussa komittoitujen luottolimiittien määrää nostettiin 125 milj. eurolla. 

 

30.6.2020

30.6.2019

31.12.2019

Rahavarat, M€

403,7

109,3

218,8

Korolliset velat, M€

657,8

361,3

259,9

    josta lyhytaikaisten korollisten velkojen osuus, M€

446,6

116,1

30,9

Korollinen nettovelka, M€

254,1

252,0

41,1

Käyttämättömät luottolimiitit*, M€

567,3

458,7

561,0

    josta komittoituja, M€

330,4

205,5

205,5

Velkaantumisaste, %

16,3 %

15,7 %

2,3 %

Omavaraisuusaste, %

63,3 %

70,5 %

75,9 %

* Lyhytaikaisilla luottolimiiteillä ja yritystodistusohjelmalla rahoitetaan varastoja, myyntisaatavia ja jakelukanavina toimivia tytäryrityksiä sekä hallitaan konsernille tyypillinen käyttöpääomakassavirran kausivaihtelu. Yritystodistusohjelmaa korotettiin 350 milj. eurosta 500 milj. euroon huhtikuussa 2020.

 

Aiemmat:

Nokian Renkaat on tehnyt toimenpiteitä likviditeettiasemansa vahvistamiseksi. Yhtiön rahavarat ja nostamattomat pitkä- ja lyhytaikaiset komittoidut luottolimiitit olivat 31.3.2020 yhteensä 608,9 milj. euroa (424,3 milj. euroa vuoden 2019 lopussa). Huhtikuussa komittoitujen luottolimiittien määrää nostettiin 125 milj. eurolla. 

 

31.3.2020

31.3.2019

31.12.2019

Rahavarat, M€

328,6

321,4

218,8

Korolliset velat, M€

449,5

266,6

259,9

    josta lyhytaikaisten korollisten velkojen osuus, M€

243,9

140,6

30,9

Korollinen nettovelka, M€

120,9

-54,9

41,1

Käyttämättömät luottolimiitit*, M€

502,1

558,8

561,0

    josta komittoituja, M€

280,3

205,5

205,5

Velkaantumisaste, %

7,3 %

-3,2 %

2,3 %

Omavaraisuusaste, %

69,4 %

75,7 %

75,9 %

* Lyhytaikaisilla luottolimiiteillä ja yritystodistusohjelmalla rahoitetaan varastoja, myyntisaatavia ja jakelukanavina toimivia tytäryrityksiä sekä hallitaan konsernille tyypillinen käyttöpääomakassavirran kausivaihtelu. Yritystodistusohjelmaa korotettiin 350 milj. eurosta 500 milj. euroon huhtikuussa 2020.

 

Aiemmat:

 

31.12.2019

31.12.2018

Rahavarat, M€

218,8

447,5

Korolliset velat, M€

259,9

132,3

    josta lyhytaikaisten korollisten velkojen osuus, M€

30,9

126,0

Korollinen nettovelka, M€

41,1

-315,2

Käyttämättömät luottolimiitit*, M€

561,0

558,8

    josta komittoituja, M€

205,5

205,5

Velkaantumisaste, %

2,3 %

-21,2 %

Omavaraisuusaste, %

75,9 %

71,0 %

* Lyhytaikaisilla luottolimiiteillä ja yritystodistusohjelmalla rahoitetaan varastoja, myyntisaatavia ja jakelukanavina toimivia tytäryrityksiä sekä hallitaan konsernille tyypillinen käyttöpääomakassavirran kausivaihtelu.

 

 

 

30.9.2019

30.9.2018

31.12.2018

Rahavarat, M€

92,7

107,6

447,5

Korolliset velat, M€

515,3

133,4

132,3

    josta lyhytaikaisten korollisten velkojen osuus, M€

277,6

124,3

126,0

Korollinen nettovelka, M€

422,6

25,8

-315,2

Käyttämättömät luottolimiitit*, M€

298,7

558,7

558,8

    josta komittoituja, M€

205,5

205,5

205,5

Velkaantumisaste, %

25,0 %

1,8 %

-21,2 %

Omavaraisuusaste, %

66,3 %

70,5 %

71,0 %

* Lyhytaikaisilla luottolimiiteillä ja yritystodistusohjelmalla rahoitetaan varastoja, myyntisaatavia ja jakelukanavina toimivia tytäryrityksiä sekä hallitaan konsernille tyypillinen käyttöpääomakassavirran kausivaihtelu.

 

 

30.6.2019

30.6.2018

31.12.2018

Rahavarat, M€

109,3

234,0

447,5

Korolliset velat, M€

361,3

134,4

132,3

    josta lyhytaikaisten korollisten velkojen osuus, M€

116,1

124,8

126,0

Korollinen nettovelka, M€

252,0

-99,6

-315,2

Käyttämättömät luottolimiitit*, M€

458,7

558,7

558,8

    josta komittoituja, M€

205,5

205,5

205,5

Velkaantumisaste, %

15,7 %

-7,2 %

-21,2 %

Omavaraisuusaste, %

70,5 %

70,5 %

71,0 %

* Lyhytaikaisilla luottolimiiteillä ja yritystodistusohjelmalla rahoitetaan varastoja, myyntisaatavia ja jakelukanavina toimivia tytäryrityksiä sekä hallitaan konsernille tyypillinen käyttöpääomakassavirran kausivaihtelu.

 

 

 

31.3.2019

31.3.2018

31.12.2018

Rahavarat, M€

321,4

309,0

447,5

Korolliset velat, M€

266,6

134,9

132,3

    josta lyhytaikaisten korollisten velkojen osuus, M€

140,6

0,9

126,0

Korollinen nettovelka, M€

-54,9

-174,1

-315,2

Käyttämättömät luottolimiitit*, M€

558,8

508,8

558,8

    josta komittoituja, M€

205,5

155,5

205,5

Velkaantumisaste, %

-3,2 %

-11,6 %

-21,2 %

Omavaraisuusaste, %

75,7 %

79,1 %

71,0 %

* Lyhytaikaisilla luottolimiiteillä ja yritystodistusohjelmalla rahoitetaan varastoja, myyntisaatavia ja jakelukanavina toimivia tytäryrityksiä sekä hallitaan konsernille tyypillinen käyttöpääomakassavirran kausivaihtelu.

 Rahoitusvelkojen sopimuksiin perustuvat erääntymisajat

                                                                       31.12.2018

 

 Tasearvo

Sopimuksiin perustuvat erääntymisajat*
Milj. euroa 2019 2020 2021 2022 2023 2024- Yhteensä
Rahoitusvelat pl. johdannaisvelat                
  Rahalaitos- ja eläkelainat                
    Kiinteäkorkoiset 7,0 -0,8 -0,8 -0,7 -0,7 -1,2 -3,7 -7,9
    Vaihtuvakorkoiset 125,4 -126,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -126,6
  Osto- ja muut velat 111,0 -111,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -111,0
* Luvut ovat diskonttaamattomia ja sisältävät sekä korkomaksut että pääoman takaisinmaksut.