RAHOITUS JA VELAT

Tästä osiosta löytyy tietoa Nokian Renkaiden taloudellisesta asemasta. Nokian Renkaat ei ole laskenut liikkeelle joukkovelkakirjalainoja, eikä yhtiöllä ole tällä hetkellä luottoluokitusta.

Toukokuussa 2019 Nokian Renkaat allekirjoitti 100 miljoonan euron lainasopimuksen, jonka ehdot on sidottu vastuullisuustavoitteisiin. Lue lisää täältä.    

Taloudellinen asema 30.9.2021

Milj. euroa

30.9.2021

30.9.2020

31.12.2020

Rahavarat

89,8

517,5

504,2

Korolliset velat

340,8

798,1

487,0

    josta lyhytaikaisten korollisten velkojen osuus

98,5

597,6

229,7

Korollinen nettovelka

251,0

280,6

-17,2

Käyttämättömät luottolimiitit*

751,2

413,8

507,1

    josta komittoituja

305,5

205,4

205,5

Velkaantumisaste, %

15,9 %

18,5 %

-1,1 %

Omavaraisuusaste, %

65,7 %

57,5 %

65,3 %

* Lyhytaikaisilla luottolimiiteillä, jotka sisältävät 500 miljoonan euron yritystodistusohjelman, rahoitetaan varastoja, myyntisaatavia ja jakelukanavina toimivia tytäryrityksiä sekä hallitaan konsernille tyypillinen käyttöpääomakassavirran kausivaihtelu. Luottolimiittien määrää nostettiin kahdella yhteensä 100 miljoonan euron kahdenvälisellä lainalla kesäkuussa 2021.

     

Taloudellinen asema 30.6.2021

Milj. euroa

30.6.2021

30.6.2020

31.12.2020

Rahavarat

187,1

403,7

504,2

Korolliset velat

327,1

657,8

487,0

    josta lyhytaikaisten korollisten velkojen osuus

84,2

446,6

229,7

Korollinen nettovelka

140,0

254,1

-17,2

Käyttämättömät luottolimiitit*

765,8

567,3

507,1

    josta komittoituja

305,5

330,4

205,5

Velkaantumisaste, %

9,4 %

16,3 %

-1,1 %

Omavaraisuusaste, %

66,1 %

63,3 %

65,3 %

* Lyhytaikaisilla luottolimiiteillä, jotka sisältävät 500 miljoonan euron yritystodistusohjelman, rahoitetaan varastoja, myyntisaatavia ja jakelukanavina toimivia tytäryrityksiä sekä hallitaan konsernille tyypillinen käyttöpääomakassavirran kausivaihtelu. Luottolimiittien määrää nostettiin kahdella yhteensä 100 miljoonan euron kahdenvälisellä lainalla kesäkuussa 2021.

     

Taloudellinen asema 31.3.2021

Milj. euroa

31.3.2021

31.3.2020

31.12.2020

Rahavarat

410,4

328,6

504,2

Korolliset velat

441,3

449,5

487,0

    josta lyhytaikaisten korollisten velkojen osuus

198,9

243,9

229,7

Korollinen nettovelka

30,9

120,9

-17,2

Käyttämättömät luottolimiitit*

548,2

502,1

507,1

    josta komittoituja

205,5

280,3

205,5

Velkaantumisaste, %

1,9 %

7,3 %

-1,1 %

Omavaraisuusaste, %

66,8 %

69,4 %

65,3 %

* Lyhytaikaisilla luottolimiiteillä, jotka sisältävät 500 miljoonan euron yritystodistusohjelman, rahoitetaan varastoja, myyntisaatavia ja jakelukanavina toimivia tytäryrityksiä sekä hallitaan konsernille tyypillinen käyttöpääomakassavirran kausivaihtelu.

     

Taloudellinen asema 31.12.2020

Nokian Renkaat teki vuonna 2020 toimenpiteitä likviditeettiasemansa vahvistamiseksi. Yhtiön rahavarat ja nostamattomat pitkä- ja lyhytaikaiset komittoidut luottolimiitit olivat 31.12.2020 yhteensä 709,6 milj. euroa (424,3 milj. euroa vuoden 2019 lopussa). Vuoden ensimmäisen puoliskon aikana nostetut yhteensä 275 milj. euron kahdenväliset lainat maksettiin pois ennen vuoden vaihdetta. 

Milj. euroa

31.12.2020

31.12.2019

Rahavarat

504,2

218,8

Korolliset velat

487,0

259,9

    josta lyhytaikaisten korollisten velkojen osuus

229,7

30,9

Korollinen nettovelka

-17,2

41,1

Käyttämättömät luottolimiitit*

507,1

561,0

    josta komittoituja

205,5

205,5

Velkaantumisaste, %

-1,1 %

2,3 %

Omavaraisuusaste, %

65,3 %

75,9 %

* Lyhytaikaisilla luottolimiiteillä ja yritystodistusohjelmalla rahoitetaan varastoja, myyntisaatavia ja jakelukanavina toimivia tytäryrityksiä sekä hallitaan konsernille tyypillinen käyttöpääomakassavirran kausivaihtelu. Yritystodistusohjelmaa korotettiin 350 milj. eurosta 500 milj. euroon huhtikuussa 2020.

   

 

Rahoitusvelkojen sopimuksiin perustuvat erääntymisajat

                                                                       31.12.2018

 

 Tasearvo

Sopimuksiin perustuvat erääntymisajat*
Milj. euroa 2019 2020 2021 2022 2023 2024- Yhteensä
Rahoitusvelat pl. johdannaisvelat                
  Rahalaitos- ja eläkelainat                
    Kiinteäkorkoiset 7,0 -0,8 -0,8 -0,7 -0,7 -1,2 -3,7 -7,9
    Vaihtuvakorkoiset 125,4 -126,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -126,6
  Osto- ja muut velat 111,0 -111,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -111,0
* Luvut ovat diskonttaamattomia ja sisältävät sekä korkomaksut että pääoman takaisinmaksut.