Rahoitusriskien hallinta

Rahoitusriskien hallinnan tavoitteena on konsernin suunnitellun tuloskehityksen turvaaminen rahoitusmarkkinoiden epäsuotuisilta liikkeiltä. Konsernin rahoitusriskien hallinnan periaatteet ja tavoitteet määritellään rahoituspolitiikassa, joka on hallituksen hyväksymä. Rahoitus ja rahoitusriskien hallinta on keskitetty emoyrityksen treasury-toimintoon, joka tekee varainhankinnan ja riskien hallinnan vaatimat transaktiot sekä palvelee liiketoimintayksiköitä rahoituksessa, valuuttakaupassa ja kassanhallinnassa. Konsernin luottokomitea tekee luottopäätökset, joilla on merkittävä vaikutus konsernin luottoriskin määrään.

Yksityiskohtaisempaa tietoa rahoitusriskien hallinnasta löytyy (sivulta 72 alkaen) Vuosikertomuksesta 2023.

Herkkyysanalyysi

Rahoitusriskien yhteydessä esitetyt herkkyysanalyysit perustuvat tilinpäätösajankohdan riskipositioihin. Herkkyysanalyysiä tehtäessä oletetaan yhden rahoitusinstrumentin arvoon vaikuttavan tekijän, kuten koron, valuuttakurssin tai sähkön hinnan, muuttuneen muiden muuttujien pysyessä vakiona. Nokian Renkaat käyttää herkkyyslaskelmissa oletuksena 1 %-yksikön muutosta koroissa, 10 %:n muutosta valuuttojen vaihtosuhteessa ja 5 EUR/MWh:n muutosta sähkön hinnoissa.