Investoinnit ja yritysostot

 

Tiedote: Sisäpiiritieto 1.11.2022:
Nokian Renkaat Oyj investoi uuteen tehtaaseen Romaniassa, alan ensimmäinen hiilidioksidipäästötön rengastehdas

Tammi−syyskuussa 2022 investoinnit olivat 59,6 milj. euroa (59,6). Poistot olivat 114,9 milj. euroa (104,1). Venäjän varoihin liittyviä arvonalentumisia kirjattiin 280,7 milj. euroa (0,0) osana vetäytymisprosessia Venäjältä.

Kesäkuussa 2022 Nokian Renkaat ilmoitti ostavansa Nokialta kolmen hehtaarin tontin sekä katsauskauden jälkeen lokakuussa teollisuuskiinteistön varmistaakseen Nokian-tehtaan tulevaisuuden kehitysmahdollisuudet.

Vuonna 2021 investoinnit olivat 119,6 milj. euroa. Poistot olivat yhteensä 140,5 milj. euroa ja arvonalentumiset 17,0 milj. euroa.

Yritysostot ja -myynnit

Elokuussa 2020 Vianor myi kaikki kymmenen Yhdysvalloissa sijaitsevaa palvelupistettään. Nokian Renkaiden tuotteet myydään Yhdysvalloissa valikoitujen kumppaniyritysten kautta. Lue lisää. 

Elokuussa 2019 Nokian Raskaat Renkaat Oy osti suomalaisen, vanteita valmistavan Levypyörä Oy:n, jonka vuotuinen liikevaihto on noin 18 milj. euroa. Liikevaihdosta noin 30 % on ollut myyntiä Nokian Renkaille. Lue lisää.