Investoinnit ja yritysostot

Tammi−syyskuussa 2021 investoinnit olivat 59,6 milj. euroa. Poistot ja arvonalentumiset olivat yhteensä 104,1 milj. euroa.

Vuonna 2020 investoinnit olivat 149,9 milj. euroa sisältäen uuden Yhdysvaltain tehtaan ja Espanjan testikeskuksen rakentamista sekä tuotantoinvestointeja Raskaissa Renkaissa.

Yritysostot ja -myynnit

Elokuussa 2020 Vianor myi kaikki kymmenen Yhdysvalloissa sijaitsevaa palvelupistettään. Nokian Renkaiden tuotteet myydään Yhdysvalloissa valikoitujen kumppaniyritysten kautta. Lue lisää. 

Elokuussa 2019 Nokian Raskaat Renkaat Oy osti suomalaisen, vanteita valmistavan Levypyörä Oy:n, jonka vuotuinen liikevaihto on noin 18 milj. euroa. Liikevaihdosta noin 30 % on ollut myyntiä Nokian Renkaille. Lue lisää.