FacebookInstagramLinkedInPinicon-playscroll-downsearchTwitterWhatsappYouTube
Menu
Menu

Investoinnit ja yritysostot

Vuonna 2020 investoinnit olivat 149,9 milj. euroa (290,1) sisältäen uuden Yhdysvaltain-tehtaan ja Espanjan testikeskuksen rakentamista sekä tuotantoinvestointeja Raskaissa Renkaissa. Strategiset projektit etenivät pääpiirteittäin suunnitellusti, mutta aikatauluihin tuli viivästyksiä COVID-19-pandemian vuoksi. Kaupallinen rengastuotanto alkoi Yhdysvaltain-tehtaalla tammikuussa 2020. Espanjan testikeskus valmistuu vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla. Poistot olivat yhteensä 131,1 milj. euroa (125,2) ja arvonalentumiset 24,9 milj. euroa (0,0).

1.8.2019 Nokian Raskaat Renkaat Oy osti suomalaisen, vanteita valmistavan Levypyörä Oy:n, jonka vuotuinen liikevaihto on noin 18 milj. euroa. Liikevaihdosta noin 30 % on ollut myyntiä Nokian Renkaille. Ostolla ei ollut olennaista vaikutusta Nokian Renkaiden liikevoittoon 2019. Lue lisää yrityskaupasta.