Investoinnit ja yritysostot

Tammi−kesäkuussa 2023 investoinnit olivat 87,2 milj. euroa (32,8). Poistot olivat 55,5 milj. euroa (54,0).

Tammi−maaliskuussa 2023 investoinnit olivat 34,4 milj. euroa (14,1). Poistot olivat 32,8 milj. euroa (26,9).

Vuonna 2022 investoinnit olivat 129,7 milj. euroa (119,6). Poistot olivat 154,9 milj. euroa (140,5). Pääosin Venäjän varoihin liittyviä arvonalentumisia kirjattiin 155,7 milj. euroa (17,0) osana vetäytymisprosessia Venäjältä.

Kesäkuussa 2022 Nokian Renkaat ilmoitti ostavansa Nokialta kolmen hehtaarin tontin sekä lokakuussa teollisuuskiinteistön varmistaakseen Nokian-tehtaan tulevaisuuden kehitysmahdollisuudet.

Marraskuussa 2022 Nokian Renkaiden hallitus päätti investoida noin 650 milj. euroa uuteen Romaniaan rakennettavaan henkilöautorengastehtaaseen, josta valmistuu rengasalan ensimmäinen hiilidioksidipäästötön tehdas maailmassa. Tehtaan sijainti Romaniassa tukee tätä tavoitetta, sillä tehtaan läheisyydessä on vihreän energian tuotantoa. Lisäksi Nokian Renkaat kehittää tuotantoprosesseja edelleen kohti entistä kestävämpiä ja vastuullisempia renkaiden valmistustapoja. Investointi on merkittävä strateginen päätös, joka mahdollistaa yhtiön tulevaisuuden kasvun. Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla, ja ensimmäiset renkaat arvioidaan valmistettavan vuoden 2024 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla. Kaupallisen rengastuotannon on määrä alkaa vuonna 2025. Lue lisää.

Yritysostot ja -myynnit

Nokian Renkaat ilmoitti 30.3.2023 saaneensa päätökseen Venäjän liiketoimintojen myynnin PJSC Tatneftille. Myyntihinta oli 285 milj. euroa. Venäjän liiketoimintojen myynnin toteutumispäiväksi katsotaan 16.3.2023, jolloin kauppahinta vastaanotettiin. Kaupan toteutumisen myötä Nokian Renkaiden kaikki toiminta Venäjällä päättyi. Lue lisää Q1-tiedotteestamme sekä kohdasta VENÄJÄLTÄ VETÄYTYMINEN.

Elokuussa 2020 Vianor myi kaikki kymmenen Yhdysvalloissa sijaitsevaa palvelupistettään. Nokian Renkaiden tuotteet myydään Yhdysvalloissa valikoitujen kumppaniyritysten kautta. Lue lisää. 

Elokuussa 2019 Nokian Raskaat Renkaat Oy osti suomalaisen, vanteita valmistavan Levypyörä Oy:n, jonka vuotuinen liikevaihto on noin 18 milj. euroa. Liikevaihdosta noin 30 % on ollut myyntiä Nokian Renkaille. Lue lisää.