FacebookInstagramLinkedInmenu-iconPinicon-playscroll-downsearchTwitterWhatsappYouTube
Menu

Investoinnit ja yritysostot

Tammi−syyskuussa 2020 investoinnit olivat 118,5 milj. euroa (236,1). Tämä sisälsi uuden Yhdysvaltain-tehtaan ja Espanjan testikeskuksen rakentamista sekä tuotantoinvestointeja Raskaissa Renkaissa. Strategiset projektit etenevät pääpiirteittäin suunnitellusti, mutta aikatauluihin tulee viivästyksiä COVID-19-pandemian vuoksi. Poistot olivat yhteensä 100,0 milj. euroa (92,4) ja arvonalentumiset 24,2 milj. euroa (0,0).

 Vuonna 2019 investoinnit olivat 299,6 milj. euroa.

1.8.2019 Nokian Raskaat Renkaat Oy osti suomalaisen, vanteita valmistavan Levypyörä Oy:n, jonka vuotuinen liikevaihto on noin 18 milj. euroa. Liikevaihdosta noin 30 % on ollut myyntiä Nokian Renkaille. Ostolla ei ollut olennaista vaikutusta Nokian Renkaiden liikevoittoon 2019. Lue lisää yrityskaupasta.