Menu
Menu

taloudelliset tavoitteet

TALOUDELLISET TAVOITTEET 2019–2021

Asetettu marraskuussa 2018

Markkinoita nopeampi kasvu: Liikevaihdon keskimääräinen vuotuinen kasvu yli 5 % vertailukelpoisin valuutoin

Terve kannattavuus: Liikevoittomarginaali 22 % tasolla 

Hyvä tuotto osakkeenomistajille: Osinko yli 50 % nettovoitosta 

Tiivistelmä avainhankkeista

Pohjoismaat

 • Johtava tuoteportfolio talvi- ja kesärengassegmenteissä
 • Ensiluokkainen palvelutaso
 • Vianor omana vahvana jakelukanavana

Venäjä

 • Markkinaosuuden voittaminen A- ja B-segmenteissä
 • Suorajakelun jatkokehitys valituilla alueilla
 • Asiakkaiden jälleenmyyntitoiminnan tukeminen tehokkaasti
 • Suorien ja epäsuorien online-myyntikanavien kehittäminen

Keski-Eurooppa

 • Keski-Euroopan markkinoille soveltuvat tuotteet
 • Valikoivan jakelun kehittäminen painopistemarkkinoilla
 • Brändin kehittäminen Vianor Partner- ja NAD-liikkeiden sekä kohdistetun markkinoinnin avulla 

Pohjois-Amerikka

 • Laajennamme markkinoille soveltuvien tuotteidemme tarjontaa
 • Laajennamme maantieteellistä kattavuutta tekemällä yhteistyötä keskeisten jälleenmyyjien / itsenäisten jakelijoiden kanssa all season -markkinoilla
 • Vuonna 2020 alkava paikallinen tuotanto parantaa palveluamme koko Pohjois-Amerikassa

Kaikki merkittävät talvirengasmarkkinat

 • Jakelu- ja logistiikkatoiminnan kehittäminen valituilla alueilla Kiinassa
 • Jakelukumppanuus Japanissa

Vianor

 • Keskitymme toiminnan tehostamiseen
 • Parannamme kiinteiden kustannusten hallintaa
 • Optimoimme palvelupisteverkostoa
 • Parannamme myynnin ja hinnoittelun johtamista
 • Uudistamme Vianor Partner -konseptia

Raskaat Renkaat

 • Kapasiteetin laajennus 20 Mkg ➞ 32 Mkg
 • Uusien teknologioiden avulla kehitetään yli 200 uutta tuotetta vuoteen 2022 mennessä
 • Painopistemarkkinat: Pohjoismaat, Keski-Eurooppa ja Pohjois-Amerikka
 • Painopistesegmentit: metsäteollisuus, maatalous, raskas liikenne ja OTR (Off-The-Road)
 • Kasvu jälkimarkkinoilla

TALOUDELLISIIN TAVOITTEISIIN LIITTYVIÄ TUNNUSLUKUJA

  2020 2019 2018 2017 2016
Liikevaihto, m€ 1 313,8 1 585,4  1 595,6  1 572,5  1 391,2
  kasvu, % -17,1 % -0,6 %  1,5 %  13,0 %  2,3 %
Liikevoitto (EBIT), m€ 120,0 316,5  372,4 365,4 310,5
   % liikevaihdosta 9,1 % 20,0 %  23,3 %  23,2 %  22,3 %
Osinko/osake, euroa  1,20 1,14  1,58 1,56 1,53
Osinko/tulos, %  193 %  40 %  73,9 %  96,7 %  82,6 %

Tutustu Nokian Renkaiden kasvustrategiaan