taloudelliset tavoitteet

Huhtikuussa 2023 Nokian Renkaat julkaisi päivitetyt pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa seuraaville viidelle vuodelle:

KASVU: Liikevaihto 2 miljardia euroa

KANNATTAVUUS: Segmentit yhteensä liikevoittomarginaali* noin 15 %

PÄÄOMARAKENNE: Nettovelan ja Segmentit yhteensä käyttökatteen* suhde 1–2

Nokian Renkaiden osinkopolitiikka on ennallaan. Yhtiön tavoitteena on jakaa nettovoitostaan vähintään 50 % osinkoina.

 

*1.1.2023 alkaen Nokian Renkaat raportoi vaihtoehtoisia Segmentit yhteensä ei-IFRS-lukuja, jotka eivät sisällä Venäjän  liiketoimintoja tai muita eriä, jotka eivät ilmennä Nokian Renkaiden liiketoiminnan operatiivista kehitystä.