taloudelliset tavoitteet

Päivitetyt keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet (julkaistu syyskuussa 2021):

  • Markkinoita nopeampi kasvu: Liikevaihto 2 miljardia euroa

  • Hyvä tuotto ja kannattavuus: Segmentit yhteensä liikevoittomarginaali ja segmentit yhteensä sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) 20 %:n* tasolla

  • Kasvava vuosittainen osinko: Osinko yli 50 % nettovoitosta

*Segmentit yhteensä -luvut eivät sisällä USA:n tehtaan käynnistykseen liittyviä kuluja, liikearvon alentumiskuluja, uudelleenjärjestelykuluja sekä muita eriä, jotka eivät ilmennä Nokian Renkaiden liiketoiminnan operatiivista kehitystä.