10. heinäkuu 2023 14:00 kategoriassa Pörssitiedotteet

Finanssivalvonta on hyväksynyt Nokian Renkaat Oyj:n 100 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan listalleottoesitteen

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 10.7.2023 klo 14.00 

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI MISSÄÄN VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA. 

Nokian Renkaat Oyj (”Yhtiö”) laski liikkeeseen 100 miljoonan euron euromääräisen vakuudettoman senioriehtoisen vastuullisuustavoitteisiin sidotun joukkovelkakirjalainan 14.6.2023 (”Joukkovelkakirjalaina”) ISIN-koodilla FI4000556444. Joukkovelkakirjalainan vuotuinen korko on 5,125 prosenttia ja se erääntyy 14.6.2028. 

Finanssivalvonta on tänään hyväksynyt Joukkovelkakirjalainan listalleottoesitteen, joka tulee olemaan saatavilla englanninkielisenä Yhtiön internetsivuilta osoitteessa https://www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/talousinfo/rahoitus-ja-velat/. Listalleottoesitteen tiivistelmä on käännetty suomeksi. 

Yhtiö on jättänyt hakemuksen Joukkovelkakirjalainan listaamiseksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle ja Nasdaq Helsinki Oy:n odotetaan ottavan Joukkovelkakirjalainan julkisen kaupankäynnin kohteeksi 12.7.2023 alkaen kaupankäyntitunnuksella ”TYRJ512528”. 

Lisätietoja
Teemu Kangas-Kärki, talousjohtaja, puh. 010 401 7750
Sijoittajat: [email protected]

Nokian Renkaat kehittää ja valmistaa premium-renkaita ihmisille, jotka arvostavat turvallisuutta, vastuullisuutta ja luotettavuutta. Autamme maailmaa ajamaan fiksummin. Pohjoisen perintömme innoittamana valmistamme henkilöautoihin, kuorma-autoihin ja raskaisiin työkoneisiin innovatiivisia tuotteita, jotka tarjoavat mielenrauhaa kaikissa olosuhteissa. Vianor-ketjumme on erikoistunut autonhuoltoon ja rengaspalveluihin. Vuonna 2022 segmentit yhteensä liikevaihtomme oli noin 1 350 miljoonaa euroa. Vuoden 2022 lopussa työllistimme noin 3 300 asiantuntijaa. Nokian Renkaat on listattu Nasdaq Helsinkiin. Lisätietoja: www.nokianrenkaat.fi. 

Huomautus 

Tässä tiedotteessa olevia tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa tai sellaisissa muissa maissa tai tällaisiin maihin tai muutoin olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tähän tiedotteeseen sisältyviä tietoja ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa arvopapereita, eikä arvopapereita myydä maissa, joissa arvopaperien tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevaa poikkeusta tai muun kyseisten maiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. 

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereja ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”), tai minkään Yhdysvaltain osavaltion soveltuvien arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai niiden lukuun tai hyväksi paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu. 

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta Velkakirjojen tarjoamiseen yleisölle missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa (kukin ”relevantti valtio”). Joukkovelkakirjaa on tarjottu relevanteissa valtioissa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2017/1129 (muutoksineen, ”Esiteasetus”) (kuten Esiteasetus on implementoitu Yhdistyneen kuningaskunnan kansallisessa lainsäädännössä vuoden 2018 European Union (Withdrawal) Actin mukaisesti) mukaisen esitteen julkaisemisvelvollisuutta koskevan poikkeuksen nojalla.