30. toukokuu 2023 10:30 kategoriassa Yhtiöuutiset

Nokian Renkaat julkaisee vastuullisuustavoitteisiin sidottujen joukkolainojen viitekehyksen

Nokian Renkaat Oyj Lehdistötiedote 30.5.2023 klo 10.30

Nokian Renkaat Oyj (”Yhtiö”) julkaisee vastuullisuustavoitteisiin sidottujen joukkolainojen viitekehyksen (”Viitekehys”). Viitekehyksen sisällä Yhtiö voi laskea liikkeeseen vastuullisuustavoitteisiin sidottuja rahoitusinstrumentteja, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, joukkolainoja. Viitekehyksen alla liikkeeseen laskettujen rahoitusinstrumenttien korko tai muu rahoituskustannukseen vaikuttava ehto muuttuu, mikäli Yhtiö ei pääse ennalta asetettuihin vastuullisuustavoitteisiin ennalta asetettuun tarkasteluajankohtaan mennessä.

"Vastuullisuus on yksi Nokian Renkaiden strategian kulmakivistä. Olemme tehneet töitä tällä saralla jo pitkään ja asettaneet itsellemme kunnianhimoiset ei-taloudelliset tavoitteet, joiden ansiosta olemme rengasalan edelläkävijä vastuullisuudessa. Viitekehys linkittää vastuullisuustavoitteet myös osaksi rahoitustamme ja on vahva viesti sijoittajille Nokian Renkaiden tahtotilasta ja sitoutumisesta vastuullisuuden kehittämiseen", kommentoi Nokian Renkaiden talousjohtaja Teemu Kangas-Kärki.

Viitekehys on laadittu International Capital Markets Associationin vuonna 2020 julkaisemien kestävyyteen sidottujen joukkolainojen liikkeeseenlaskua koskevien vapaaehtoisten periaatteiden mukaisesti. Periaatteissa määritellään parhaat käytännöt siihen, kuinka joukkolainoihin voidaan liittää eteenpäin katsovia ESG-kriteereitä. Viitekehys on laadittu yhdistämään Yhtiön vastuullisuussuunnitelma sen pitkän aikavälin rahoitusstrategiaan.

Englanninkielinen viitekehys sekä englanninkielinen ulkopuolinen arvio ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilla: https://www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/talousinfo/rahoitus-ja-velat/

Nordea Bank Oyj ja OP Yrityspankki Oyj toimivat neuvonantajina Viitekehyksen perustamisessa.

Lisätietoja:
Teemu Kangas-Kärki, talousjohtaja, puh. 010 401 7750
Sijoittajat: [email protected]