vastuunrajoitus

Ole hyvä ja lue huolella alla esitetty vastuunrajoituslauseke ennen kuin päätät painaa alla olevaa linkkiä.

Seuraavilla internet-sivuilla esitetty tieto ei muodosta minkäänlaista arvopaperien julkista tarjoamista.

Tiettyjen maiden lainsäädäntö saattaa rajoittaa seuraavien internet-sivujen sisältämien tietojen jakelua. Seuraavien internet-sivujen sisältämiä tietoja tai muita Velkakirjoihin tai niiden listalleottoon liittyviä tietoja ei saa levittää tai julkaista Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa tai missään muussa maassa tai olosuhteissa, joissa tämä rikkoo voimassa olevaa lainsäädäntöä tai ei muuten ole sallittua.

Velkakirjoja ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain arvopaperilain eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion tai muun oikeudenkäyttöalueen arvopaperilakien mukaisesti. Velkakirjoja ei saa tarjota, myydä, pantata tai muutoin siirtää suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai kenenkään yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi, paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Velkakirjoja ei ole tarkoitettu, eikä tulisi asettaa tarjottavaksi, myytäväksi tai muuten asetettavaksi saataville yksityissijoittajille Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Yksityissijoittajalla tarkoitetaan tässä yhteydessä henkilöä, joka on yksi tai useampi seuraavista: (i) yksityisasiakas asetuksen (EU) 2017/565 artiklan 2 kohdan 8 tarkoittamalla tavalla siten kuin se on osa Yhdistyneen kuningaskunnan kansallista lainsäädäntöä Euroopan unionista eroamisesta vuonna 2018 säädetyn lain (European Union (Withdrawal) Act 2018) (”EUWA”) nojalla; tai (ii) asiakas vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act 2000) (”FSMA”) tarkoittamassa merkityksessä tai missä tahansa FSMA:n alaisissa direktiiviä 2016/97/EU implementoivissa säännöissä tai lainsäädännössä tarkoitettu asiakas, silloin kun kyseistä asiakasta ei voida määritellä asetuksen (EU) N:o 600/2014 2(1) artiklan kohdan 8 mukaisesti, kuten tämä on implementoitu osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Olen lukenut ja ymmärtänyt yllä esitetyt rajoitukset. Vahvistan ja vakuutan, että kotipaikkani ei ole enkä tällä hetkellä ole Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai millään muulla alueella, jossa edellä mainittujen tietojen levittäminen tai julkaiseminen ei olisi paikallisten lakien mukaista ja että en ole yhdysvaltalainen henkilö.

Painamalla alla olevaa ”Hyväksyn”-linkkiä käyttäjän katsotaan lukeneen, hyväksyneen ja ymmärtäneen edellä esitetyn vastuunrajoituslausekkeen.

Paina ”HYVÄKSYN” siirtyäksesi tarkastelemaan Velkakirjoja koskevia tietoja.

Paina ”EN HYVÄKSY” palataksesi Sijoittajat-sivun alkuun.