Nokian Renkaat vastuullisena sijoituskohteena

Vastuullisuus on erottamaton osa Nokian Renkaiden liiketoimintaa ja yksi yhtiön viidestä strategisesta kulmakivestä. Tavoitteenamme on edistää turvallista, älykästä ja vastuullista ajamista.

uudet vastuullisuustavoitteet

Nokian Renkaat julkaisi uudet vastuullisuustavoitteet vuonna 2021. Ne ohjaavat toimintaamme kohti entistä kestävämpää liiketoimintaa ja vahvempaa pitkän aikavälin kilpailukykyä. 

Alla olevassa kaaviossa on kuvattu viisi Nokian Renkaiden vastuullisuustavoitetta sekä toteumat vuodelta 2021. Ilmastotavoitteet ovat Science-Based Targets -hankkeen hyväksymien päästövähennystavoitteiden mukaisia ja ne on myös sisällytetty osaksi Nokian Renkaiden johtoryhmän lyhyen aikavälin palkitsemistavoitteita. Kaikki vastuullisuustavoitteemme löydät täältä. 

vastuullisuusraportointi

Kehitämme vastuullisuustoimintaamme jatkuvasti ja kerromme suoriutumisestamme ja toimistamme taloudellisissa katsauksissa sekä nettisivujen vastuullisuusosiossa.  

Laadimme toiminnastamme vuosittain yritysvastuuraportin maailmanlaajuisen GRI-standardin mukaisesti. Tutustu viimeisimpään yritysvastuuraporttiimme, jossa kerromme vuoden 2021 vastuullisuustyöstä ja tuloksista. 

Tutustu myös vuoden 2022 taloudelliseen katsaukseen, joka sisältää selvityksen muista kuin taloudellisista tiedoista. 

EU-taksonomia

EU:n uusi taksonomia-asetus luokittelee taloudelliset toimet, jotka on mahdollista linjata yhdenmukaisiksi EU:n ympäristötavoitteiden kanssa. Olemme tehneet EU-taksonomiaan liittyvän tarkastelun ja määritelleet Nokian Renkaiden taloudelliset toimet, jotka kuuluvat taksonomian piiriin. Lue lisää.