OHJEISTUS

7.2.2023 julkaistu ohjeistus vuodelle 2023
Vuonna 2023 Nokian Renkaiden segmentit yhteensä liikevaihdon odotetaan olevan 1 300–1 500 milj. euroa ja segmentit yhteensä liikevoittoprosentin 6–8 %. Segmentit yhteensä liikevoiton odotetaan syntyvän vuoden jälkimmäisellä puoliskolla johtuen liiketoiminnan kausiluonteisuudesta.

Vuodesta 2023 alkaen segmentit yhteensä liikevaihto ja segmentit yhteensä liikevoitto eivät sisällä Venäjän liiketoimintoja tai muita eriä, jotka eivät ilmennä Nokian Renkaiden liiketoiminnan operatiivista kehitystä. Lue lisää.

Aiemmin julkistetut ohjeistukset

28.10.2022 päivitetty ohjeistus vuodelle 2022
Ukrainan sodalla ja siitä johtuvilla pakotteilla on merkittävä negatiivinen vaikutus Nokian Renkaiden toimituskapasiteettiin ja suoritukseen. Vuonna 2022 Nokian Renkaiden liikevaihdon odotetaan olevan vuoden 2021 tasolla tai kasvavan ja segmentit yhteensä liikevoiton odotetaan laskevan merkittävästi vuoteen 2021 verrattuna. 

17.6.2022 julkaistu ohjeistus
Ukrainan sota ja siitä johtuvat pakotteet aiheuttavat merkittävää epävarmuutta Nokian Renkaiden toimintaympäristöön. Vuonna 2022 Nokian Renkaiden liikevaihdon odotetaan laskevan tai olevan vuoden 2021 tasolla ja segmentit yhteensä liikevoiton odotetaan laskevan merkittävästi vuoteen 2021 verrattuna.

27.4.2022 julkaistu ohjeistus
Ukrainan sota ja siitä johtuvat pakotteet aiheuttavat merkittävää epävarmuutta Nokian Renkaiden toimintaympäristöön. Vuonna 2022 Nokian Renkaiden liikevaihdon ja segmentit yhteensä liikevoiton odotetaan laskevan merkittävästi vuoteen 2021 verrattuna.

28.2.2022 taloudellisen ohjeistuksen peruuttaminen
Ukrainan sodan aiheuttamasta merkittävästä epävarmuudesta johtuen Nokian Renkaat Oyj:n hallitus päätti 28.2.2022 peruuttaa 8.2.2022 julkaistun taloudellisen ohjeistuksensa vuodelle 2022.

8.2.2022 julkaistu ohjeistus
Vuonna 2022 Nokian Renkaiden liikevaihdon vertailukelpoisilla valuutoilla odotetaan kasvavan merkittävästi ja segmentit yhteensä liikevoiton odotetaan kasvavan. Globaalin auto- ja rengaskysynnän arvioidaan kasvavan. COVID-19-pandemia aiheuttaa edelleen epävarmuutta, kustannusinflaatiota ja saatavuushaasteita koko autoteollisuuden arvoketjussa. Lisäksi meneillään oleva geopoliittinen tilanne aiheuttaa epävarmuutta vuonna 2022.