OHJEISTUS

Julkaistu puolivuosikatsauksessa tammi–kesäkuu 2021, 3.8.2021

Ohjeistus vuodelle 2021 (muuttumaton)

Vuonna 2021 Nokian Renkaiden liikevaihdon vertailukelpoisilla valuutoilla ja segmentit yhteensä liikevoiton odotetaan kasvavan merkittävästi.

Globaalin auto- ja rengaskysynnän odotetaan elpyvän, mutta COVID-19-pandemia aiheuttaa edelleen epävarmuutta.

Oletukset vuodelle 2021

Vuonna 2021 Nokian Renkaiden liikevaihdon kasvua vauhdittavat lukuisat uudet tuotteet sekä jatkuvat parannukset go-to-market-toimenpiteisiin.

Investoinnit, mukaan lukien uusi tehdas Yhdysvalloissa, testikeskus Espanjassa ja Raskaiden Renkaiden kapasiteetin laajennus Suomessa, alkavat olla valmiina. Investointien odotetaan jäävän alle vuoden 2020 tason. Käyttöpääoman arvioidaan kasvavan liikevaihdon odotetun kasvun myötä.

Vuonna 2021 henkilöauton renkaiden jälkimarkkinan arvioidaan kasvavan vahvemman kysynnän ja lisääntyvän uusien autojen myynnin seurauksena. COVID-19-pandemia aiheuttaa kuitenkin edelleen epävarmuutta.

Venäjällä uusien autojen myynnin arvioidaan kasvavan 5–10 % verrattuna vuoteen 2020 johtuen talouden asteittaisesta elpymisestä, patoutuneesta kysynnästä ja matalasta vertailukaudesta. Kokonaisuudessaan renkaiden jälkimarkkinan Venäjällä vuonna 2021 arvioidaan kasvavan 10–15 % verrattuna vuoteen 2020 vahvemman kysynnän ja matalien varastotasojen vuoksi.

Venäjän ruplan valuuttakurssin kehittymiseen liittyvä ennustettavuus on heikko, mikä aiheuttaa epävarmuutta vuonna 2021. Rupla on heikentynyt viime vuosina. Keskimääräinen EUR/RUB kurssi oli 72,5 vuonna 2019, 82,7 vuonna 2020, 90,6 tammikuussa 2021 ja 89,6 tammi–kesäkuussa 2021.

Raaka-aine- ja logistiikkakustannusten arvioidaan kasvavan merkittävästi vuoden 2021 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla edeltävään vuoteen verrattuna.

Nokian Raskaiden Renkaiden ydintuoteryhmien kysynnän arvioidaan kasvavan vuonna 2021. Jälkimarkkinakysynnän odotetaan jatkuvan terveenä ja ensiasennuskysynnän odotetaan elpyvän vuoden 2020 tasosta. Nokian Raskaiden Renkaiden tuotantokapasiteetti kasvaa edelleen, mikä parantaa toimituskykyä kaikille avainmarkkinoille.

Aiemmin julkistetut ohjeistukset

Julkaistu osavuosikatsauksessa tammi-maaliskuu 2021, 4.5.2021

Ohjeistus vuodelle 2021 (muuttumaton)

Vuonna 2021 Nokian Renkaiden liikevaihdon vertailukelpoisilla valuutoilla ja segmentit yhteensä liikevoiton odotetaan kasvavan merkittävästi.

Globaalin auto- ja rengaskysynnän odotetaan elpyvän, mutta COVID-19-pandemia aiheuttaa edelleen epävarmuutta.

Julkaistu tilinpäätöstiedotteessa 9.2.2021

Ohjeistus vuodelle 2021

Vuonna 2021 Nokian Renkaiden liikevaihdon vertailukelpoisilla valuutoilla ja segmentit yhteensä liikevoiton odotetaan kasvavan merkittävästi.

Globaalin auto- ja rengaskysynnän odotetaan elpyvän, mutta COVID-19-pandemia aiheuttaa edelleen epävarmuutta.


Julkaistu pörssitiedotteena 27.3.2020

Nokian Renkaat peruuttaa taloudellisen ohjeistuksensa vuodelle 2020

Johtuen COVID-19 -koronaviruspandemian aiheuttamasta lisääntyneestä epävarmuudesta auto- ja rengasmarkkinalla Nokian Renkaat Oyj:n hallitus on päättänyt peruuttaa 4.2.2020 julkaistun taloudellisen ohjeistuksensa vuodelle 2020. Meneillään olevista epävarmuuksista johtuen hallitus ei anna uutta ohjeistusta vuodelle 2020.


Julkaistu tilinpäätöstiedotteessa 2019, 4.2.2020

Ohjeistus vuodelle 2020

Vuonna 2020 liikevaihdon vertailukelpoisilla valuutoilla odotetaan laskevan ja liikevoiton olevan merkittävästi vuotta 2019 alemmalla tasolla. Vuonna 2018 päivitetyn strategian mukaisesti yhtiö hakee lisäkasvua Venäjällä, Keski-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2020 liikevaihdon ja liikevoiton Venäjällä arvioidaan kuitenkin laskevan huomattavasti muuttuneen markkinadynamiikan vuoksi. Vuoden 2020 liikevoitto sisältää kuluja Pohjois-Amerikan kasvustrategiaan ja muihin investointiohjelmiin liittyen, kuten yhtiö on kertonut vuonna 2018.