OHJEISTUS

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2022, julkaistu 27.4.2022

Ukrainan sota ja siitä johtuvat pakotteet aiheuttavat merkittävää epävarmuutta Nokian Renkaiden toimintaympäristöön. Vuonna 2022 Nokian Renkaiden liikevaihdon ja segmentit yhteensä liikevoiton odotetaan laskevan merkittävästi vuoteen 2021 verrattuna.

Oletukset vuodelle 2022

Ukrainan sota ja siitä johtuvat pakotteet vaikuttavat merkittävästi Nokian Renkaiden toimintaympäristöön ja aiheuttavat suurta epävarmuutta. Venäjän-tehtaan tuotantoon kohdistuvien rajoitusten arvioidaan vaikuttavan negatiivisesti yhtiön toimituskapasiteettiin, mikä vaikuttaa myyntiin Venäjällä ja Keski-Euroopassa erityisesti vuoden 2022 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla.

Venäjällä uusien autojen myynnin arvioidaan laskevan enintään 50 % verrattuna vuoteen 2021 johtuen pakotteiden vaikutuksesta, toimitusketjun häiriöistä, korkeammista hinnoista sekä matalammasta ostovoimasta. Kokonaisuudessaan renkaiden jälkimarkkinan Venäjällä vuonna 2022 arvioidaan laskevan 20–25 % verrattuna vuoteen 2021 johtuen talouden yleisestä heikkenemisestä, tulotason laskusta, pienemmästä uusien autojen myynnistä sekä toimitusketjun häiriöistä.

Venäjän ruplan valuuttakurssin kehittymiseen liittyvä ennustettavuus on heikko, mikä aiheuttaa epävarmuutta vuonna 2022. Rupla on heikentynyt viime vuosina. Keskimääräinen EUR/RUB kurssi oli 72,5 vuonna 2019, 82,7 vuonna 2020, 87,2 vuonna 2021 ja 98,0 tammi–maaliskuussa 2022.

Raaka-aine- ja logistiikkakustannusten arvioidaan kasvavan merkittävästi vuonna 2022.

Nokian Raskaiden Renkaiden ydintuoteryhmien kysynnän arvioidaan jatkuvan vahvana vuonna 2022. Jälkimarkkinakysynnän odotetaan jatkuvan terveenä ja ensiasennuskysynnän odotetaan kasvavan vuoden 2021 tasosta. Ukrainan sodan aiheuttama epävarmuus sekä toimitusketjun häiriöt ja komponenttipula voivat kuitenkin vaikuttaa asiakkaiden kasvu- ja investointikykyyn.

 

Aiemmin julkistetut ohjeistukset

Taloudellisen ohjeistuksen peruuttaminen 28.2.2022:

Ukrainan sodan aiheuttamasta merkittävästä epävarmuudesta johtuen Nokian Renkaat Oyj:n hallitus päätti 28.2.2022 peruuttaa 8.2.2022 julkaistun taloudellisen ohjeistuksensa vuodelle 2022.

Aikaisempi ohjeistus vuodelle 2022, julkaistu 8.2.2022

Vuonna 2022 Nokian Renkaiden liikevaihdon vertailukelpoisilla valuutoilla odotetaan kasvavan merkittävästi ja segmentit yhteensä liikevoiton odotetaan kasvavan. Globaalin auto- ja rengaskysynnän arvioidaan kasvavan. COVID-19-pandemia aiheuttaa edelleen epävarmuutta, kustannusinflaatiota ja saatavuushaasteita koko autoteollisuuden arvoketjussa. Lisäksi meneillään oleva geopoliittinen tilanne aiheuttaa epävarmuutta vuonna 2022.