OHJEISTUS

Ohjeistus vuodelle 2022, päivitetty 28.10.2022 
Ukrainan sodalla ja siitä johtuvilla pakotteilla on merkittävä negatiivinen vaikutus Nokian Renkaiden toimituskapasiteettiin ja suoritukseen. Vuonna 2022 Nokian Renkaiden liikevaihdon odotetaan olevan vuoden 2021 tasolla tai kasvavan ja segmentit yhteensä liikevoiton odotetaan laskevan merkittävästi vuoteen 2021 verrattuna. 

Aiemmin julkistetut ohjeistukset

17.6.2022 julkaistu ohjeistus
Ukrainan sota ja siitä johtuvat pakotteet aiheuttavat merkittävää epävarmuutta Nokian Renkaiden toimintaympäristöön. Vuonna 2022 Nokian Renkaiden liikevaihdon odotetaan laskevan tai olevan vuoden 2021 tasolla ja segmentit yhteensä liikevoiton odotetaan laskevan merkittävästi vuoteen 2021 verrattuna.

27.4.2022 julkaistu ohjeistus
Ukrainan sota ja siitä johtuvat pakotteet aiheuttavat merkittävää epävarmuutta Nokian Renkaiden toimintaympäristöön. Vuonna 2022 Nokian Renkaiden liikevaihdon ja segmentit yhteensä liikevoiton odotetaan laskevan merkittävästi vuoteen 2021 verrattuna.

28.2.2022 taloudellisen ohjeistuksen peruuttaminen
Ukrainan sodan aiheuttamasta merkittävästä epävarmuudesta johtuen Nokian Renkaat Oyj:n hallitus päätti 28.2.2022 peruuttaa 8.2.2022 julkaistun taloudellisen ohjeistuksensa vuodelle 2022.

8.2.2022 julkaistu ohjeistus
Vuonna 2022 Nokian Renkaiden liikevaihdon vertailukelpoisilla valuutoilla odotetaan kasvavan merkittävästi ja segmentit yhteensä liikevoiton odotetaan kasvavan. Globaalin auto- ja rengaskysynnän arvioidaan kasvavan. COVID-19-pandemia aiheuttaa edelleen epävarmuutta, kustannusinflaatiota ja saatavuushaasteita koko autoteollisuuden arvoketjussa. Lisäksi meneillään oleva geopoliittinen tilanne aiheuttaa epävarmuutta vuonna 2022.