Vastuullista sijoittamista

Nokian Renkaiden kyky tuottaa arvoa osakkeenomistajille ja muille sidosryhmille perustuu kannattavaan kasvuun ja vahvaan asemaan valituilla liiketoiminta-alueilla. Vahvuuksiamme ovat innovatiiviset edelläkävijätuotteet, luotettu brändi, kestävät asiakassuhteet sekä alan tehokkaimmat ja joustavimmat tuotantolaitokset. Terve kannattavuus sekä markkinoita nopeampi kasvu onnistuvat osaavan ja innostuneen henkilöstön sekä tyytyväisten asiakkaiden avulla.

HAJAUTETTU RISKI

Globaali toiminta kahdella eri loppumarkkinalla (henkilöautonrenkaissa ja teollisuuden raskaissa erikoisrenkaissa) sekä oma Vianor-verkosto tuovat vakautta. Eri liiketoiminnot useilla markkina-alueilla tasapainottavat maantieteellistä riskiä ja henkilöautonrenkaiden liiketoimintaan liittyvää sesonkiluonteisuutta.

VANKKA MARKKINA-ASEMA

Olemme vahva toimija valituilla markkina-alueilla. Tavoitteenamme on olla markkinajohtaja Pohjoismaissa ja Venäjällä sekä kasvaa kannattavasti muilla päämarkkinoillamme: viiden vuoden aikajaksolla kasvatamme myyntiä Keski-Euroopassa 50 prosenttia ja kaksinkertaistamme myynnin Pohjois-Amerikassa. Pitkällä tähtäimellä haluamme olla merkittävä toimija kaikilla talvirengasmarkkinoilla. Lue lisää markkina-alueista.

KOHDENNETUT KASVUHANKKEET

Tähtäämme markkinoita nopeampaan kasvuun strategisesti valituilla hankkeilla. Kasvumarkkinoille ja -alueille investoimisen lisäksi olemme jatkaneet kilpailukykymme vahvistamista lisäämällä globaalia toimituskapasiteettia, laajentamalla tuotevalikoimaa ja kehittämällä toiminnan ja palveluiden asiakaslähtöisyyttä.

KASVUA TUKEVAT TRENDIT

Globaalit megatrendit tuovat uusia kiinnostavia kasvun mahdollisuuksia. Digitalisaatio, liikkumisessa tapahtuvat muutokset ja kasvava turvallisuuden tarve lisäävät Nokian Renkaiden kaltaisten vastuullisten toimijoiden kysyntää ja mahdollistavat uudenlaiset liiketoimintamallit.

VASTUULLINEN JA TALOUDELLISESTI VAHVA

Liiketoimintojemme hyvä tulos ja vahva taloudellinen pohja antavat meille erinomaiset mahdollisuudet kehittää kestävää liiketoimintaa, toteuttaa valikoituja kasvuhankkeita ja jakaa hyvää osinkoa. Määrätietoinen työ kohti huipputuloksia jatkuu.

Tutustu Nokian Renkaiden kasvustrategiaan