Nokian Renkaiden pitkän aikavälin kasvustrategia

Tavoitteena 2 miljardin euron liikevaihto

Nokian Renkaiden hallitus hyväksyi huhtikuussa 2023 yhtiön uudet pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet seuraavaksi viideksi vuodeksi:

  • Kasvu: Liikevaihto 2 miljardia euroa
  • Kannattavuus: Segmentit yhteensä liikevoittomarginaali noin 15 %
  • Pääomarakenne: Nettovelan ja Segmentit yhteensä käyttökatteen suhde 1–2

Nokian Renkaiden osinkopolitiikka on ennallaan. Yhtiön tavoitteena on jakaa nettovoitostaan vähintään 50 % osinkoina.

"Seuraavan viiden vuoden aikana keskitymme uuden Nokian Renkaiden rakentamiseen ja palauttamaan yhtiö takaisin kasvu-uralle kohti kahden miljardin euron liikevaihtoa ja vahvaa kannattavuutta. Uutena elementtinä Nokian Renkailla on pääomarakenteeseen liittyvä tavoite. Historiallisesti olemme olleet nettovelaton yhtiö Venäjään liittyvien riskien takia. Ilman Venäjää voimme nyt aiempaa tehokkaammin hyödyntää tasettamme", sanoo Nokian Renkaiden toimitusjohtaja Jukka Moisio.

Uusi kapasiteetti tukee kasvua

"Romaniaan rakentuva alan ensimmäinen hiilidioksidipäästötön rengastehdas on tärkeä osa matkaamme kohti kahden miljardin euron liikevaihtoa. Tehtaan rakentaminen käynnistyy pian ja kaupallinen tuotanto alkaa arviolta alkuvuodesta 2025. Samaan aikaan kasvatamme kapasiteettia Suomessa ja Yhdysvalloissa sekä lisäämme sopimusvalmistusta."

"Kapasiteetin kasvu, uudet tuotteet ja entistä vahvemmat operatiiviset kyvykkyydet tukevat etenemistämme kohti uusia taloudellisia tavoitteitamme. Aiomme olla jatkossakin hyvä osingonmaksaja, minkä vahva tase mahdollistaa", Jukka Moisio summaa.  

Nokian Renkailla on erinomainen tuotevalikoima ja vahva innovaatioputki, ja yhtiön turvallisista, vastuullisesti tuotetuista ja suorituskykyisistä renkaista koostuva tuotevalikoima vastaa kuluttajien muuttuviin tarpeisiin. Makrotrendit, kuten kasvava uusien automallien määrä, SUV- ja crossover-mallien yleistyminen sekä ilmastonmuutoksen torjunta, lisäävät vastuullisesti tuotettujen ja innovatiivisten renkaiden kysyntää.​ 

alan edelläkävijä vastuullisuudessa

Nokian Renkailla on kunnianhimoiset, läpi toimintojen jalkautetut ei-taloudelliset tavoitteet, joiden ansiosta yhtiö on vastuullisuuden edelläkävijä. Hallitus vahvisti aiemmin julkaistut ei-taloudelliset tavoitteet, jotka keskittyvät uusien ympäristö- ja turvallisuusinnovaatioiden kehittämiseen tuotteisiin, CO₂-päästöjen vähentämiseen Science Based Targets -ohjelman mukaisesti, entistäkin turvallisempaan työympäristöön, toimittajien vastuullisuuden valvontaan sekä henkilöstön hyvinvoinnin kehittämiseen.  

Käytännössä tämä tarkoittaa, että Nokian Renkaiden tavoitteena on esimerkiksi: 

  • Renkaissa käytettyjen kierrätettyjen ja uusiutuvien materiaalien osuuden lisääminen 50 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä
  • Renkaiden valmistuksen CO₂ -päästöjen vähentäminen (scope 1+2) yli 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä, lähtötaso 2015
  • Kasvihuonekaasujen nettonollatason saavuttaminen vuoteen 2050 mennessä Science Based Targets -aloitteen Net-Zero-standardin mukaisesti
  • Onnettomuustaajuuden (LTIF) alentaminen 8,3:sta (2018) 1,5:een vuoteen 2025 mennessä
  • Kaikkien merkittävien korkean riskin toimittajien (100 %) auditoiminen vuoteen 2025 mennessä
  • Henkilöstön hyvinvoinnin kehittäminen 

Nokian Renkaiden kaikki ei-taloudelliset tavoitteet löytyvät täältä