Nokian Renkaiden keskipitkän aikavälin kasvustrategia

Tavoitteena 2 miljardin euron liikevaihto

Nokian Renkaat pyrkii kasvamaan orgaanisesti markkinoita nopeammin ja kasvattamaan markkinaosuuttaan kaikilla keskeisillä markkina-alueilla.

Päivitetyt keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet (julkaistu syyskuussa 2021):

  • Markkinoita nopeampi kasvu: Liikevaihto 2 miljardia euroa
  • Hyvä tuotto ja kannattavuus: Segmentit yhteensä liikevoittomarginaali ja segmentit yhteensä sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) 20 %:n tasolla
  • Kasvava vuosittainen osinko: Osinko yli 50 % nettovoitosta

Kasvua vauhdittavat uudet tuotteet ja vahvempi kaupallinen toiminta

Maailmanlaajuisten rengasmarkkinoiden odotetaan kasvavan vuosittain noin 5 % vuoteen 2024 mennessä (lähde: LMC Tyre & Rubber). Nokian Renkaiden keskipitkän aikavälin tavoite on kasvaa markkinoita nopeammin ja saavuttaa kahden miljardin euron liikevaihto. Makrotrendit, kuten kasvava uusien automallien määrä, SUV- ja crossover-mallien yleistyminen sekä ilmastonmuutoksen torjunta, lisäävät vastuullisesti tuotettujen ja innovatiivisten renkaiden kysyntää.

Keskipitkän aikavälin kasvustrategia perustuu Nokian Renkaiden vahvuuksiin. Näihin kuuluvat laadukkaat tuotteet ja huipputason brändi, tehokas toimitusketju, johtava asema vastuullisuudessa sekä vahva Nokian Renkaiden tiimi. Yhtiö on julkistanut vuosina 2020–2021 ennätysmäärän uusia tuotteita ja kiihdyttää edelleen innovaatiotoimintaa vahvistaakseen kilpailukykyään ja ainutlaatuista asemaansa premium-rengassegmentissä.

Laajeneva tuotevalikoima sekä kaupallisen toiminnan vahvistaminen vauhdittavat liikevaihdon kasvua. Keskeistä on Nokian Renkaiden brändin vahvistaminen tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Kannattavuuden paranemista tukevat volyymien kasvu ja operatiivisen toiminnan tehostaminen.

”Mittava investointivaiheemme on takana, mikä antaa hyvät lähtökohdat yhtiömme orgaaniselle kasvulle ja vahvalle suoritukselle. Tuotantokapasiteettimme yhdessä arvostetun Nokian Renkaiden brändin ja huipputason tiimin kanssa mahdollistavat liiketoimintamme kasvun.” 

- Jukka Moisio, Nokian Renkaiden toimitusjohtaja

  
Uudet ei-taloudelliset tavoitteet nostavat riman korkeammalle

Rengasalan vastuullisuuden edelläkävijänä Nokian Renkaat nostaa vastuullisuutensa entistäkin korkeammalle tasolle. Yhtiö julkaisi vuonna 2021 uudet, kunnianhimoiset ei-taloudelliset tavoitteet, jotka jalkautetaan läpi toimintojen.

Ei-taloudellisten tavoitteiden keskiössä ovat uusien ympäristö- ja turvallisuusinnovaatioiden kehittäminen tuotteisiin, CO₂-päästöjen vähentäminen Science Based Targets -ohjelman mukaisesti, entistäkin turvallisempi työympäristö sekä toimittajien vastuullisuuden valvonta.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että Nokian Renkaat esimerkiksi

  • kasvattaa renkaissa käytettyjen kierrätettyjen tai uusiutuvien materiaalien osuutta 50 %:iin vuoteen 2030 mennessä
  • vähentää sekä raaka-aineista että renkaista aiheutuvia CO₂-päästöjä 25 %:lla vuosina 2018–2030
  • vähentää tapaturmataajuutta (LTIF) 20 %:lla vuosittain
  • on auditoinut 100 % aktiivisista korkean vastuullisuusriskiluokituksen toimittajista vuoteen 2025 mennessä

Kaikki ei-taloudelliset tavoitteet löytyvät vastuullisuusosiostamme.