Menu

STRATEGIA ANTAA SUUNNAN VALINNOILLEMME

Tarjoamme mielenrauhaa  kaikissa olosuhteissa  – elämän vuoksi

Strategiamme auttaa meitä erottautumaan, tukee kannattavaa kasvua sekä ohjaa muuttuvassa liiketoimintaympäristössä viitoittaen tulevaisuuden kehitystä.

1. TURVALLISIMMAT RENKAAT KAIKKIIN OLOSUHTEISIIN
Toimimme henkilöauton renkaiden premium- segmentissä ja keskitymme jälkimarkkinoihin. Tarjoamme maailman parhaita talvirenkaita kaikilla merkittävillä talvirengasmarkkinoilla. Haastavien olosuhteiden edelläkävijyys mahdollistaa menestyksekkään laajentumisen myös muihin segmentteihin. Kilpailukykyiset kesä-, all-season- ja all-weather-renkaat nos ta  vat turvallisuuden uudelle tasolle kaikissa olo suhteissa. 

2. LUOTETTAVA KORKEALAATUINEN BRÄNDI
Skandinaavinen arvopohjamme puhuttelee kuluttajia, jotka arvostavat vastuullisesti hoidettua liiketoimintaa ja tuotteita sekä edistyksellistä teknologiaa ja palveluita. Innovatiiviset rat kaisumme kestävän kehityksen edistämiseksi rengasalalla kasvattavat luottamusta ja laatumielikuvaa. Lupauksemme lunastetaan tien päällä, kun laadukkaat renkaamme tarjoavat luotettavuutta, suorituskykyä ja mielenrauhaa talvimyrskystä kesäiseen rankkasateeseen.

3. HALUTTU  YHTEISTYÖKUMPPANI
Tuemme asiakkaidemme liiketoiminnan kannattavuutta hallitulla jakelulla, kehittämällä yh dessä liiketoimintamalleja ja tarjoamalla mutkatonta yhteistyötä kaikilla tasoilla. Vianorin
 tehtävänä on Nokian Renkaiden markkinaosuuden ylläpitäminen ja brändin tukeminen Pohjoismaissa. Oma ketju auttaa kehittämään asiakkaille myyntiä edistäviä konsepteja ja ym märtämään syvällisemmin asiakkaiden liiketoimintaa ja kuluttajien tarpeita.

4. EDELLÄKÄVIJÄ  ERIKOISRENKAISSA
Raskaiden erikoisrenkaiden kehityksessä ja valmistuksessa keskitymme huolella valittuihin ja korkeakatteisiin segmentteihin, kuten metsä-, maatalous- ja materiaalinkäsittelyyn tarkoitettuihin renkaisiin. Myymme loppukäyttäjien liiketoimintaa ainutlaatuisilla ratkaisuilla tukevat premium-renkaamme sekä jälki- että ensiasennusmarkkinoilla. Huolehdimme renkaidemme toimivuudesta palvelemalla asiakkaitamme myös aidoissa käyttöolosuhteissa.

5. TEHOKAS JA JOUSTAVA TOIMITUSKETJU
Meillä on alan tehokkaimmat tehtaat. Korkean automaatioasteen avulla takaamme ensiluokkai sen laaduntuottokyvyn. Asiakasohjautuvan toimitusketjun avulla varmistamme erinomaisen asiakaspalvelukyvyn myös sesongeissa.

6. HUIPPUTULOKSIIN TÄHTÄÄVÄ INNOSTUNUT JOUKKUE
Avoin ja osallistava yritys- ja johtamiskulttuurimme takaa yhdessä tekemisen, kehittämisen ja huipputulosten saavuttamisen. Innostuneella ja tavoitteisiin sitoutuneella henkilöstöllämme on jatkuva halu kehittää niin henkilökohtaista osaamistaan kuin yhtiötämme.

STRATEGISET PAINOPISTEALUEEMME 2017–2022

Tavoitteenamme on olla markkinajohtaja Pohjoismaissa ja Venäjällä sekä kasvaa kannattavasti muilla päämarkkinoillamme: viiden vuoden aikajaksolla kasvatamme myyntiä Keski-Euroopassa 50 prosenttia  ja kaksinkertaistamme myynnin Pohjois-Amerikassa. Pitkällä tähtäimellä haluamme olla  merkittävä toimija myös kaikilla muilla talvirengasmarkkinoilla. Saavuttaaksemme  tavoitteemme keskitymme seuraaviin painopistealueisiin.

Investoimme Pohjois-Amerikkaan

+ Käynnistämme tuotannon Daytonin-tehtaassa 2020.
+ Lisäämme bränditunnettuutta ja parannamme renkaidemme saatavuutta.

Investoimme uusiin tuotelinjoihin tukeaksemme Pohjois-Amerikan ja Keski-Euroopan kannattavaa kasvua

+ Jatkamme investointeja tuotekehitykseen ja testaukseen rakentamalla Espanjaan uuden testi- ja teknologiakeskuksen.
+ Kehitämme uuden sukupolven kesä- ja all-season-renkaita.
+ Käynnistämme tuotannon Daytonin-tehtaassa 2020.
+ Lisäämme bränditunnettuutta ja parannamme renkaidemme saatavuutta.

Investoimme uusiin tuotelinjoihin tukeaksemme Pohjois-Amerikan ja Keski-Euroopan kannattavaa kasvua

+ Jatkamme investointeja tuotekehitykseen ja testaukseen rakentamalla Espanjaan uuden testi- ja teknologiakeskuksen.
+ Kehitämme uuden sukupolven kesä- ja all-season-renkaita.
 
Tuemme asiakkaidemme liiketoimintaa ja kehitämme uusia liiketoimintamalleja

+ Helpotamme asioimista kanssamme edistyksellisillä B2B- ja B2C-ratkaisuilla.
+ Kehitämme edelleen Vianor- ja NAD-konsepteja sekä laajennamme niitä uusille markkinoille.
+ Digitalisaation mullistaessa liikkumista rakennamme yhteistyötä autonvalmistajien ja -myyjien sekä teknologiayhtiöiden kanssa.

Käännämme Vianorin liiketoiminnan kannattavaksi

+ Nostamme vuoden 2019 loppuun mennessä omistamamme Vianorin tuloksen (EBITDA) tasoon +3 prosenttia.

Kasvatamme Nokian Raskaat Renkaat -yksikön liiketoimintaa kannattavasti

+ Kasvatamme raskaiden renkaiden myyntiä 50 prosenttia neljässä vuodessa.
+ Lisäämme kapasiteettia tukeaksemme asiakkaidemme kasvutavoitteita ja vastataksemme lisääntyneeseen kysyntään.

Luomme yhtenäisen joukkueen, jolla on yhteinen visio

+ Vahvistamme uudella johtamis- ja toimintamallilla kansainvälistä yhteistä tapaa tehdä töitä parhaisiin käytäntöihin perustuen sekä osaamisen kehittämistä.
+ Säilytämme kykymme tehdä nopeita päätöksiä, toimia ketterästi ja innovatiivisesti lähellä asiakasta.

 

Lue lisää vuosikertomuksesta
Pääomamarkkinapäivät