TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2021, 3.8.2021

Toimitusjohtaja Jukka Moisio:

“Rengaskysyntä jatkui vahvana vuoden toisella neljänneksellä. Kaikki liiketoimintayksiköt ja -alueet suoriutuivat erinomaisesti, mikä johti liikevaihdon 54,8 prosentin kasvuun vertailukelpoisilla valuutoilla. Segmentit yhteensä liikevoitto kasvoi merkittävästi johtuen korkeammista myyntivolyymeistä.

Henkilöautonrenkaiden myyntivolyymit kasvoivat erityisen vahvasti Venäjällä. Venäjän osuus kokonaismyyntivolyymista kasvoi, mikä vaikutti negatiivisesti keskimyyntihintaan.

Varmistaaksemme premium-tuotteidemme saatavuuden ajoimme Venäjän-tehdasta täydellä kapasiteetilla. Yhdysvalloissa jatkoimme tuotannon ylösajoa tavoitteena saavuttaa noin miljoonan renkaan tuotanto vuonna 2021. Suomessa nostamme henkilöautonrenkaiden tuotantokapasiteettia tänä vuonna noin 30 prosentilla maaliskuussa ilmoitetun mukaisesti.

Toisella vuosineljänneksellä liiketoimintamme rahavirta oli positiivinen käyttöpääoman kasvusta huolimatta. Vuoden 2021 suunnitelmamme mukaisesti investoinnit olivat alhaisemmat kuin vuosi sitten.

Raaka-ainekustannusten nousu alkoi toisella vuosineljänneksellä. Kasvavilla raaka-aine- ja logistiikkakustannuksilla arvioidaan olevan merkittävä negatiivinen vaikutus vuoden jälkimmäisellä puoliskolla vuoteen 2020 verrattuna. Teemme toimenpiteitä kustannusinflaation vaikutusten lieventämiseksi.

Vuoden 2021 aikana keskitymme edelleen kasvuun ja rahavirtaan. Uudet tuotteet ja jatkuvat parannukset go-to-market-toimenpiteissä auttavat meitä rakentamaan entistä vahvempaa jalansijaa ydinmarkkinoillamme. Haluamme hyödyntää hyvän tilanteen markkinalla mutta toimia samalla huolellisesti ja harkiten, ja näin varmistamme yhtiömme vahvan ja kilpailukykyisen aseman tulevina vuosina.”

 

RAPORTIT JA ESITYKSET