Menu

Toimitusjohtajan katsaus

Nokian Renkaat Oyj - Toimitusjohtaja Hille Korhonen

Hille Korhonen, toimitusjohtaja (Taloudellinen katsaus 2018):

Uudet taloudelliset tavoitteet ohjaavat meitä strategiamme Toteuttamisessa

Olen iloinen voidessani kertoa, että saavutimme monia tärkeitä välietappeja vuoden 2018 aikana. Aloitimme Yhdysvaltojen tehtaan rakentamisen sekä investoinnit Raskaiden Renkaiden tuotantokapasiteetin nostamiseksi Suomessa 50 prosentilla. Espanjassa aloitimme uuden testikeskuksen rakentamisprojektin. Lisäksi meidät valittiin jälleen kerran Dow Jonesin DJSI World -vastuullisuusindeksiin ja myös tiukemmin rajattuun DJSI Europe -indeksiin. Samalla jatkoimme menestyksekkäästi markkina-asemamme vahvistamista Pohjois-Amerikassa ja Venäjällä. 

Vuonna 2018 juhlistimme 120-vuotista taivaltamme. Se on mahtava saavutus mille tahansa yritykselle! Innovatiiviset tuotteet, luotettu brändi, motivoituneet työntekijät ja sitoutumisemme asiakkaiden vastuulliseen, pitkäjänteiseen palveluun ovat kaikki osaltaan auttaneet vahvistamaan asemaamme markkinoilla.

Meillä oli hyvä vuosi, ja sekä liikevaihto että liikevoitto kasvoivat. Liikevaihdon kasvu oli 5,7 % vertailukelpoisilla valuutoilla. Kasvua vauhditti Henkilöautonrenkaat, vaikka kesä viivästyi ja uusien autojen myynti laski Ruotsissa ja Norjassa. Raskaiden Renkaiden osalta kasvu oli vahvaa erityisesti maa- ja metsätalousrenkaissa. Vianor jatkoi menestyksekkäästi toiminnan tehokkuuden ja myynnin johtamisen kehittämistä. Kasvatimme konsernin liikevoittoa huolimatta merkittävästä negatiivisesta valuuttavaikutuksesta. 

Strategiset päämäärämme auttavat meitä saavuttamaan uudet taloudelliset tavoitteet

Nokian Renkaat on siirtynyt seuraavaan kasvuvaiheeseen. Vuonna 2018 päivitetyn strategian mukaisesti tartumme lisäkasvumahdollisuuksiin Venäjällä, Keski-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Taloudelliset tavoitteemme 2019–2021 ovat seuraavat: 

  • Markkinoita nopeampi kasvu: liikevaihdon keskimääräinen vuotuinen kasvu yli 5 % vertailukelpoisin valuutoin
  • Terve kannattavuus: liikevoittomarginaali 22 %:n tasolla
  • Hyvä tuotto osakkeenomistajille: osinko yli 50 % nettovoitosta 

Saavutamme taloudelliset tavoitteet strategisten päämääriemme kautta: 

  1. Olemme markkinajohtaja valituissa segmenteissä Pohjoismaissa ja Venäjällä
  2. Kasvatamme myyntiä 50 % Keski-Euroopassa viiden vuoden kuluessa
  3. Kaksinkertaistamme myynnin Pohjois-Amerikassa viiden vuoden kuluessa
  4. Toimimme kaikilla merkittävillä talvirengasmarkkinoilla
  5. Nostamme oman Vianorin tuloksen (EBITDA) tasoon +3 % vuoden 2019 loppuun mennessä
  6. Kasvatamme myyntiä 50 % Raskaat Renkaat -yksikössä neljän vuoden kuluessa 

Teimme jo vuonna 2018 vahvan aloituksen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Kasvoimme 14,7 % vertailukelpoisilla valuutoilla Venäjällä ja 17,0 % Pohjois-Amerikassa. Käänsimme Vianorin operatiivisen tuloksen positiiviseksi vuotta aikaisemmin kuin mikä oli tavoiteaikataulumme, ja kasvoimme Raskaissa Renkaissa 10,7 % vertailukelpoisilla valuutoilla. Vuoden lopulla jaoimme liiketoiminta-alue Euroopan kahteen erilliseen liiketoiminta-alueeseen, Keski-Eurooppaan ja Pohjoismaihin. Vahvistamme näin fokustamme entisestään näissä alueissa. Rakennamme tulevaisuuden kasvun perustaa myös Japanissa ja Kiinassa, jotka ovat houkuttelevia talvirengasmarkkinoita.

Strategian päivityksen myötä olemme uudistaneet toimintamallimme, korostaen tuotekeskeisyyden lisäksi asiakaskeskeisyyttä. Uudessa mallissa koko organisaation läpi kulkevat yhteiset prosessit ja roolit tuovat synergioita ja tukevat toimintojen skaalautuvuutta. 

Uusi tehtaamme Yhdysvalloissa ja tuleva testikeskuksemme Espanjassa tukevat kasvua

Rakennustyöt Yhdysvaltojen tehtaallamme Tennesseen Daytonissa etenevät suunnitelmien mukaan, ja kaupallisen tuotannon on määrä alkaa vuonna 2020. Tehtaan vuotuinen kapasiteetti on neljä miljoonaa rengasta vuonna 2023, jonka jälkeen tehdasta on mahdollista laajentaa. Uusi tehdas varmistaa, että voimme vastata kasvavaan kysyntään Pohjois-Amerikassa, mutta se myös vapauttaa muiden tehtaidemme kapasiteettia palvelemaan muita kasvumarkkinoita.

Vuonna 2018 aloitimme uuden testikeskuksen rakentamisprojektin Espanjassa. Testikeskuksen arvioidaan olevan kokonaisuudessaan toiminnassa vuonna 2020, jolloin se mahdollistaa nopeamman tuotekehityksen sekä tuotevalikoiman laajentamisen. Kattava testaus sekä syvä ymmärrys asiakkaiden tarpeista varmistavat, että premium-renkaamme toimivat parhaalla mahdollisella tavalla kaikissa olosuhteissa. Laadukkaat ja turvalliset tuotteet ovat tärkein prioriteettimme.

Kolmas kasvua tukeva aloite on päätöksemme kasvattaa Raskaiden Renkaiden tuotantokapasiteettia Suomessa 50 prosentilla vuosina 2018–2020. Osana investointia Raskaat Renkaat rakentaa uuden tuotekehityskeskuksen, joka nopeuttaa uusien renkaiden testausvaihetta. 

Olemme sitoutuneet korkeaan tasoon vastuullisuudessa

Vastuullisuus on tärkeä osa strategiaamme, ja olen erityisen ylpeä siitä, että vuonna 2018 olimme jälleen mukana Dow Jonesin DJSI World -vastuullisuusindeksissä. Nokian Renkaat valittiin myös tiukemmin rajattuun DJSI Europe -indeksiin. Helmikuussa 2019 saimme RobecoSAMin kestävän kehityksen vuosikirjassa (Sustainability Yearbook 2019) Silver Class -tunnustuksen.

Vuonna 2018 liityimme mukaan Science Based Targets -hankkeeseen, jossa kumppaneina ovat YK:n Global Compact, CDP, World Resources Institute ja WWF. Hanke edistää parhaita käytäntöjä tiedepohjaisten ilmastotavoitteiden määrittämisessä. Tässä hankkeessa toimiminen on luonnollista jatkoa pitkäjänteiselle työllemme ympäristön puolesta. 

Kasvumatkamme jatkuu vuonna 2019

Vuonna 2019 jatkamme työtämme kasvun edistämiseksi markkinoita nopeammin. Keskitymme strategisten projektiemme toteuttamiseen, erityisesti Yhdysvaltojen tehtaan käynnistämiseen. Tavoitteenamme on vahvistaa asemaamme markkinajohtajana Venäjällä entistäkin vahvemman jakelun ja verkkokaupan avulla. Vahvistamme tuotetarjontaamme ja jakeluamme Keski-Euroopassa kasvun tukemiseksi. Pohjoismaissa olemme organisoineet Vianorin sekä Nokian Renkaiden Pohjoismaiden liiketoiminta-alueen saman johdon alle, mikä tuo synergiaetuja ja auttaa meitä vahvistamaan entisestään asemaamme Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Raskaissa Renkaissa keskitymme kasvuun erityisesti Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa uusien tuotteiden tukemana. 

Mielenrauhaa kaikissa olosuhteissa

Yhtiömme edistää turvallista ajamista, elämän vuoksi. Tarjoamme mielenrauhaa ihmisten arjessa, kun he ajavat kotiin. Missiomme on voimakas ja se antaa työllemme selkeän merkityksen joka ikinen päivä.

Haluan kiittää asiakkaitamme, työntekijöitämme ja muita sidosryhmiä menestyksekkäästä vuodesta 2018. Meillä on vaikuttava 120-vuotinen historia, ja olemme sitoutuneet jatkamaan yhdessä menestystarinamme rakentamista tulevina vuosina.