FacebookInstagramLinkedInmenu-iconPinicon-playscroll-downsearchTwitterShapeYouTube
Menu

Toimitusjohtajan katsaus

Nokian Renkaat Oyj - Toimitusjohtaja Hille Korhonen

Hille Korhonen, toimitusjohtaja (Taloudellinen katsaus 2019, 28.2.2020):

Vuonna 2019 etenimme määrätietoisesti strategiamatkallamme ja otimme useita kasvua tukevia edistysaskelia heikosta markkinaympäristöstä huolimatta. Kaikki kärkihankkeemme - uusi tehdas Yhdysvalloissa, testikeskus Espanjassa ja Raskaiden Renkaiden kapasiteetin laajennus - etenivät suunnitellusti. Tärkeä vastuullisuustyömme palkittiin jälleen ja työturvallisuudessa nousimme uudelle tasolle. Nämä saavutukset luovat tärkeän pohjan tulevaisuudellemme.

Euroopan auto- ja rengasmarkkinat jatkuivat heikkoina vuonna 2019, mikä johti kilpailun kiristymiseen. Vuoden aikana myös Venäjän markkina heikkeni vastoin odotuksia. Tästä huolimatta liikevaihtomme oli edeltävän vuoden tasolla. Liikevoitto sitä vastoin laski johtuen heikoista markkinoista ja laajentumiskuluista Henkilöautonrenkaiden liiketoiminnassa. Raskaat Renkaat jatkoi hienoa edistymistään ja saavutti vahvan tuloksen uusien tuotteiden ja erityisesti maa- ja metsätalousrenkaiden hyvän kysynnän siivittämänä. Myös Vianor teki hyvän taloudellisen tuloksen.

Etenemme strategian mukaisesti

Vuonna 2019 säilytimme vahvan asemamme premium-renkaiden markkinajohtajana Pohjoismaissa ja Venäjällä ja jatkoimme jakeluverkoston ja tuotevalikoiman vahvistamista Keski-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Henkilöautonrenkaiden liiketoiminnasta noin 70 prosenttia tuli talvirenkaista, minkä ohella jatkoimme kilpailukykyisten kesä- ja all-season-renkaiden kehittämistä eri kuluttajamarkkinoiden tarpeisiin. Erityisen ylpeä olen uusien Keski-Euroopan kesärenkaidemme hyvästä suoriutumisesta ja kaupallisesta menestyksestä. Tuotteissa keskitymme etenkin kaikkein kannattavimpiin segmentteihin eli talvirenkaisiin ja isompiin kokoihin kaikissa tuotekategorioissa.

Espanjaan valmistuva uusi testikeskuksemme mahdollistaa jatkossa renkaiden testaamisen läpi vuoden eri testiradoilla ja olosuhteissa, täydentäen näin talvirenkaisiin keskittynyttä testikeskustamme Pohjois-Suomessa. Saimme testiratojen pohjatyöt valmiiksi vuoden 2019 aikana, ja keskuksen on määrä valmistua vuoden 2020 lopulla. Tinkimättömällä ja jatkuvalla testaamisella on keskeinen rooli Nokian Renkaiden tuotekehityksessä. Haluamme, että jokainen tuotteemme on turvallinen, kestävä ja vastuullisesti valmistettu. Tällä tavoin voimme – missiomme mukaisesti – tarjota mielenrauhaa kaikissa olosuhteissa.

Maailmanlaajuinen tuotantoalusta lisää joustavuutta

Vuonna 2018 julkaistun strategiamme mukaisesti haemme kasvua myös Pohjois-Amerikassa. Kasvua tukee Daytoniin, Tennesseehen tehty kapasiteetti-investointi. Saimme tehtaan rakennusprojektin valmiiksi vuoden 2019 aikana aikataulun ja budjetin mukaisesti, mikä oli hieno saavutus.

Uusi tuotantolaitos on Nokian Renkaiden suurin yksittäinen investointi ja maailman nykyaikaisin rengastehdas. Sen ansiosta palvelukykymme paranee Pohjois-Amerikassa huomattavasti. Kaupallinen tuotanto käynnistyi tämän vuoden tammikuussa, ja tavoitteemme on nostaa vuosituotantoa vähitellen 4 miljoonaan renkaaseen vuoteen 2023 mennessä hyödyntämällä samaa hyväksi todettua teknologiaa ja osaamista kuin Venäjän-tehtaallamme. Tämä tekee meistä aidosti kansainvälisen rengasvalmistajan ja lisää tuotannon joustavuutta, sillä voimme valmistaa kaikkia rengasmalleja ja -kokoja kaikissa kolmessa tehtaassamme.

Raskailla Renkailla vahvaa kasvua ennätystuloksin

2019 oli ennätysten vuosi Raskailla Renkailla. Liiketoimintayksikkö ylsi sekä kaikkien aikojen parhaimpaan liikevaihtoon että liikevoittoon ja teki samalla myös uuden tuotantoennätyksen. Meneillään olevan investoinnin avulla nostamme Raskaiden Renkaiden kapasiteettia 50 prosentilla. Samalla yli kaksinkertaistamme lanseerattavien tuotteiden määrän vuodessa, mikä tukee kasvua erityisesti tärkeimmissä tuoteryhmissämme, maa- ja metsätalousrenkaissa. Viime vuonna saimme päätökseen myös Raskaiden Renkaiden tutkimus- ja tuotekehityskeskuksen, joka vauhdittaa uusien tuotteiden kehitystä ja markkinoille tuloa.

Merkittäviä edistysaskelia työturvallisuudessa ja vastuullisuudessa

Vastuullisena työnantajana haluamme huolehtia henkilöstömme osaamisesta, hyvinvoinnista ja työturvallisuudesta. Työturvallisuudessa nousimme viime vuonna uudelle tasolle, kun LTIF-lukumme laski tasolle 4,3. Raskaiden Renkaiden yksikössä ei tapahtunut yhtään poissaoloon johtanutta tapaturmaa kokonaiseen vuoteen, mikä on huikea saavutus.

Myös vastuullisuustyömme sai viime vuonna tunnustusta, kun Nokian Renkaat valittiin jälleen Dow Jonesin kestävän kehityksen DJSI World- ja DJSI Europe -indekseihin. Vastuullisuudessa olennaisia asioita meille ovat laadukkaat ja turvalliset tuotteet, ympäristövaikutusten vähentäminen sekä tuotantoketjun eettisyys ja läpinäkyvyys. Kerromme tarkemmin vastuullisuustavoitteistamme ja niissä edistymisestä vastuullisuusraportissamme.

Strategiamatka jatkuu

Nokian Renkailla on arvostettu brändi ja kilpailuetuja, joiden päälle on hyvä rakentaa. Vuonna 2020 kasvua Keski-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa tukevat useat tuotelanseeraukset ja niihin liittyvät go-to-market-toimenpiteet. Meillä on toimenpidesuunnitelmat kasvulle nykyisten ja uusien asiakkaiden kanssa niin kesä- kuin all-season-renkaissa ydinbisneksemme talvirenkaiden lisäksi. Venäjällä tavoitteemme on kasvattaa ulosmyyntiä ja purkaa jakelukanavassa olevia korkeita B-segmentin talvirengasvarastoja.

Kaiken kaikkiaan jatkamme vuonna 2020 tasapainoisemman portfolion rakentamista Pohjoismaissa, Venäjällä, Keski-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Tällä on myönteinen ja kestävä vaikutus toimintaamme pitkällä aikavälillä.

Kiitän lämpimästi kaikkia asiakkaitamme, henkilöstöämme, osakkeenomistajiamme ja muita sidosryhmiämme hyvästä yhteistyöstä ja luottamuksesta.”

Hille Korhonen, toimitusjohtaja (Tilinpäätöstiedote 2019, 4.2.2020):

“Vuonna 2019 auto- ja rengasmarkkinat jatkuivat heikkoina Euroopassa, mikä johti kilpailun kiristymiseen. Lämmin talvi Nokian Renkaiden päämarkkinoilla vaikutti talvirenkaiden kysyntään negatiivisesti loka-joulukuussa. Vuoden aikana Venäjän markkina heikkeni odotusten vastaisesti johtuen alhaisesta uusien autojen myynnistä ja kuluttajakysynnästä. 

Liikevaihtomme oli edeltäneen vuoden tasolla ja liikevoitto laski johtuen heikoista markkinoista ja Henkilöautonrenkaiden kasvaneista noin 20 milj. euron laajentumiskuluista Yhdysvalloissa. Raskaat Renkaat ja Vianor jatkoivat hyvää kehitystä. 

Vuoden aikana jatkoimme tärkeitä strategisia hankkeitamme, jotka tukevat Nokian Renkaiden pitkän aikavälin kasvua. Näihin kuuluvat uuden Yhdysvaltojen-tehtaan onnistunut ylösajo, rakennustöiden jatkuminen uudessa Espanjan testikeskuksessa sekä kapasiteetin lisääminen Raskaissa Renkaissa hienoin tuloksin. Nämä kasvuprojektit luovat tärkeän perustan tulevaisuudellemme. 

Strategiamme mukaisesti haemme kasvua Venäjällä, Keski-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2020 liikevaihdon ja liikevoiton Venäjällä arvioidaan kuitenkin laskevan huomattavasti, mikä vaikuttaa negatiivisesti Henkilöautonrenkaiden tulokseen vuonna 2020 erityisesti ensimmäisellä ja toisella vuosineljänneksellä. Rengasvarastot Venäjän jakelukanavassa ovat korkealla tasolla. Vuonna 2020 tavoitteemme Venäjällä on kasvattaa ulosmyyntiä ja alentaa jakelukanavassa olevia varastoja. Lisäksi asemoimme Nokian Renkaiden B-segmentin talvituotteet uudelleen Venäjällä palauttaaksemme niiden kilpailukyvyn. Vuonna 2020 kasvua Keski-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa tukevat useat tuotelanseeraukset ja niihin liittyvät go-to-market-toimenpiteet. Meillä on toimenpidesuunnitelmat kasvulle nykyisten ja uusien asiakkaiden kanssa niin kesä- kuin all season -renkaissa ydinbisneksemme talvirenkaiden lisäksi. 

Lyhyellä tähtäimellä Venäjä aiheuttaa meille vastatuulta. Jatkamme strategiamme mukaisesti tasapainoisemman portfolion rakentamista Pohjoismaissa, Venäjällä, Keski-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Tällä on myönteinen ja kestävä vaikutus toimintaamme pitkällä aikavälillä.”

Hille Korhonen, toimitusjohtaja (Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2019, 30.10.2019):

“Tammi-syyskuussa 2019 Nokian Renkaiden liikevaihto vertailukelpoisilla valuutoilla oli viime vuoden tasolla. Hyvä kehitys Raskaissa Renkaissa ja Vianorissa jatkui, Henkilöautonrenkaiden liikevaihto puolestaan laski Euroopan auto- ja rengasmarkkinan jatkuessa heikkona. Tämä yhdessä korkeampien materiaali- ja laajentumiskustannusten kanssa vaikutti kannattavuuteen negatiivisesti. Venäjällä markkina on heikentynyt, mikä on selkeä muutos verrattuna vuoden alun odotuksiimme. Markkinoiden odotetaan jatkuvan pehmeinä vuonna 2020.

Markkinoiden pehmeydestä huolimatta jatkamme strategiamme toteuttamista. Lokakuussa Nokian Renkaat saavutti merkittävän vaiheen juhlistaessaan Yhdysvaltojen tehtaan avajaisia Daytonissa, Tennesseessä. Olemme äärimmäisen innoissamme uuden tehtaan tarjoamista mahdollisuuksista laajentaa toimintaamme Pohjois-Amerikassa. Kaupallinen tuotanto Yhdysvalloissa alkaa tammikuussa 2020. Myös uuden testikeskuksen rakennustyöt Espanjassa sekä Raskaiden Renkaiden tuotantokapasiteetin lisäyshanke etenevät suunnitellusti.

Syyskuussa saimme hienon tunnustuksen saavutuksistamme vastuullisuuden edistämiseksi, kun Nokian Renkaat valittiin jälleen DJSI World -indeksiin sekä tiukkarajaisempaan DJSI Europe -indeksiin. Olen myös erittäin tyytyväinen työturvallisuuskehityksestämme erityisesti Raskaissa Renkaissa, jossa ei ole tapahtunut yhtään poissaoloon johtanutta tapaturmaa kokonaiseen vuoteen. Yhtiömme haluaa olla rengasalan suunnannäyttäjä vastuullisuudessa, ja tulokset osoittavat, että olemme oikealla tiellä.”

Hille Korhonen, toimitusjohtaja (Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2019, 6.8.2019):

“Vuoden 2019 ensimmäisellä vuosipuoliskolla Nokian Renkaiden liikevaihto vertailukelpoisilla valuutoilla kasvoi hieman viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Eteneminen Raskaissa Renkaissa ja Vianorissa kompensoi Henkilöautonrenkaiden liikevaihdon laskua. Henkilöautonrenkaiden myyntivolyymien pieneneminen pääosin Keski-Euroopassa vaikutti negatiivisesti liikevoittoon. Tulokseen vaikuttivat myös valuutat sekä korkeammat materiaali- ja tuotantokustannukset.  

Katsauskaudella Euroopan auto- ja rengasmarkkinan kehitys jatkui heikkona. Kilpailuympäristö Keski-Euroopan jälkirengasmarkkinalla on tiukka, sillä OE-segmentin heikko kehitys on lisännyt renkaiden tarjontaa markkinoilla. Odotamme, että lyhyen aikavälin heikkous jatkuu myyntivolyymeissa Keski-Euroopassa loppuvuoden ajan. Jonkin verran epävarmuutta liittyy myös Venäjän markkinaan.

Markkinaepävarmuuksista huolimatta jatkamme työtä kasvumme edistämiseksi. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana investoimme 148 miljoonaa euroa, sisältäen Yhdysvaltojen-tehtaan, Espanjan testikeskuksen ja Raskaiden Renkaiden tuotantokapasiteetin. Yhdysvaltojen-tehtaalla saavutimme merkittävän virstanpylvään alkuperäisen aikataulun mukaisesti, kun valmistimme ensimmäinen koerenkaan uudessa tehtaassa kesällä. Kaupallisen tuotannon on määrä alkaa vuoden 2020 alussa.

Uuden testikeskuksen rakennustyöt Espanjassa etenevät aikataulussaan. Keskus mahdollistaa kesä-, talvi- ja all season -renkaiden ympärivuotisen testaamisen ja on Nokian Renkaiden historian suurin yksittäinen investointi testaamiseen. Hyvä esimerkki vahvoista T&K- ja testausvalmiuksistamme ovat Keski-Euroopan markkinoille kehitetyt ja kaupallisesti hyvin menestyneet uudet kesärenkaamme.

Raskaiden Renkaiden hanke lisätä tuotantokapasiteettia Suomen-tehtaalla 50 prosentilla ja yli kaksinkertaistaa uusien tuotteiden määrä on hyvässä vaiheessa. Uusi tuotekehityskeskus, joka rakennetaan osana investointia vauhdittamaan uusien tuotteiden testaamista, valmistuu tänä vuonna.”
 

Hille Korhonen, toimitusjohtaja (Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2019, 8.5.2019):

“Nokian Renkailla oli moninainen alku vuodelle. Liikevaihtomme kasvoi 3,8 % vertailukelpoisilla valuutoilla ja etenimme hyvin Raskaissa Renkaissa ja Vianorissa. Henkilöautonrenkaiden sisäänmyynti Pohjoismaissa ja Keski-Euroopassa laski, mikä yhdessä Pohjois-Amerikan toimitusten aikataulutuksen kanssa vaikutti negatiivisesti Henkilöautonrenkaiden liikevaihtoon. Tämän kompensoi osittain aikaisemmat toimitukset Venäjällä. Liikevoitto laski johtuen erittäin kilpaillun Keski-Euroopan markkinan ja valuuttojen vuoksi.

Saimme maaliskuussa 2019 lopulliset päätökset vuosien 20072010 ja vuoden 2011 verokiistoissa. Molemmat päätökset olivat positiiviset yhtiölle, ja oikaisut taloudelliseen raportointiin tehtiin vuoden 2019 ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Vastuullisuus on tärkeä osa strategiaamme, ja olen erityisen ylpeä siitä, että helmikuussa yhtiö listattiin Silver Class -luokkaan RobecoSAMin kestävän kehityksen vuosikirjassa 2019. Premium-rengasbrändinä haluamme olla suunnannäyttäjä vastuullisena yrityksenä.

Vuonna 2019 jatkamme työtämme kasvun edistämiseksi huolimatta Euroopan auto- ja rengasmarkkinan pehmeydestä. Keskitymme strategisten projektiemme toteuttamiseen, erityisesti Yhdysvaltojen-tehtaan rakentamiseen. Projekti etenee suunnitelmien mukaan, ja kaupallisen tuotannon on määrä alkaa vuoden 2020 alussa.”

 

Hille Korhonen, toimitusjohtaja (Tilinpäätöstiedote 2018, 5.2.2019):

“Vuonna 2018 etenimme hyvin erityisesti Venäjällä ja Pohjois-Amerikassa. Nokian Renkaiden liikevaihto kasvoi 5,7 % vertailukelpoisilla valuutoilla. Kasvu tuli etenkin Henkilöautonrenkaista, huolimatta viivästyneen kesän aiheuttamasta negatiivisesta vaikutuksesta ja alhaisemmasta uusien autojen myynnistä Ruotsissa ja Norjassa. Liikevoitto kasvoi, vaikka negatiivinen valuuttavaikutus oli merkittävä.  

Rakennustyöt uudella Yhdysvaltojen-tehtaallamme edistyvät suunnitelmien mukaan kuten myös Raskaiden Renkaiden kapasiteetin laajentaminen Suomessa. Espanjan testikeskusprojekti etenee ja on aikataulussa. Kaikki nämä investoinnit ovat tärkeitä projekteja meille, kun olemme nyt aloittaneet seuraavan kasvuvaiheemme. Tavoitteenamme on kaksinkertaistaa myyntimme Pohjois-Amerikassa ja kasvattaa myyntiämme 50 % Keski-Euroopassa seuraavan viiden vuoden aikana, sekä olla jatkossakin markkinajohtaja Pohjoismaissa ja Venäjällä.

Rengasmarkkina Keski-Euroopassa muuttui erittäin kilpailluksi vuonna 2018. Vuoden 2018 lopussa jaoimme Euroopan liiketoiminta-alueen kahteen erilliseen liiketoiminta-alueeseen, Keski-Eurooppaan ja Pohjoismaihin. Vahvistamme näin entisestään fokustamme näillä alueilla. Suunnittelemme Suomeen lisätyn kapasiteetin käyttöasteen sopeuttamista, koska Keski-Euroopan autorengasmarkkina ei ole niin vahva kuin arvioimme vuosi sitten.

Marraskuussa julkistimme uudet taloudelliset tavoitteemme vuosille 2019–2021. Tavoitteemme ovat markkinoita nopeampi kasvu, terve kannattavuus ja osinko yli 50 % nettovoitosta. Nämä tavoitteet ohjaavat meitä strategisten tavoitteidemme saavuttamisessa.

Yhtiömme edistää turvallista ajamista, elämän vuoksi. Tarjoamme mielenrauhaa ihmisten arjessa, kun he ajavat kotiin. Missiomme on voimakas ja se antaa työllemme selkeän merkityksen joka ikinen päivä. Haluan kiittää asiakkaitamme, työntekijöitämme ja muita sidosryhmiä menestyksekkäästä vuodesta 2018. Meillä on vaikuttava 120-vuotinen historia, ja olemme sitoutuneet jatkamaan yhdessä menestystarinamme rakentamista tulevina vuosina.”