TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2021, 4.5.2021

Toimitusjohtaja Jukka Moisio:

“Kysyntä jälkirengasmarkkinoilla on elpynyt nopeasti vuoden 2020 lopulta alkaen. Saavutimme ensimmäisellä vuosineljänneksellä kaikkien aikojen korkeimmat myyntivolyymit. Kaikki liiketoimintayksiköt ja -alueet suoriutuivat erinomaisesti, mikä johti liikevaihdon 28,5 prosentin kasvuun vertailukelpoisilla valuutoilla. Segmentit yhteensä liikevoitto kasvoi huomattavasti johtuen korkeammista myyntivolyymeistä.

Henkilöautonrenkaiden myyntivolyymit kasvoivat erityisen vahvasti Venäjällä, missä markkinaosuutemme kasvoi erityisesti kesärenkaissa. Toisaalta heikolla Venäjän ruplalla sekä Venäjän osuuden kasvulla suhteessa kokonaisvolyymiin oli merkittävä negatiivinen vaikutus keskimyyntihintaan. Raskaat Renkaat ylsi kaikkien aikojen korkeimpaan kvartaalikohtaiseen liikevaihtoon ja segmentin liikevoittoon.

Varmistaaksemme premium-tuotteidemme saatavuuden olemme ajaneet Venäjän-tehdasta täydellä kapasiteetilla. Yhdysvalloissa jatkamme tuotannon ylösajoa tavoitteena saavuttaa noin miljoonan renkaan tuotanto vuonna 2021. Suomessa nostamme henkilöautonrenkaiden tuotantokapasiteettia tänä vuonna noin 30 prosentilla maaliskuussa ilmoitetun mukaisesti. Raaka-ainekustannusten arvioidaan kasvavan merkittävästi jälkimmäisellä vuosipuoliskolla vuoteen 2020 verrattuna.

Vuoden 2021 aikana keskitymme edelleen kasvuun ja rahavirtaan. Uudet tuotteet ja jatkuvat parannukset go-to-market-toimenpiteissä auttavat meitä rakentamaan entistä vahvempaa jalansijaa ydinmarkkinoillamme. Haluamme hyödyntää hyvän tilanteen markkinalla mutta toimia samalla huolellisesti ja harkiten, ja näin varmistamme yhtiömme vahvan ja kilpailukykyisen aseman tulevina vuosina.”

 

RAPORTIT JA ESITYKSET