Toimitusjohtajan katsaus

President and CEO Mr. Ari Lehtoranta

Ari Lehtoranta (Puolivuosikatsaus 9.8.2016):

“Myyntivolyymimme toisella neljänneksellä olivat korkeammat kuin mitä arvioimme aiemmin. Asiakkaidemme talvirengasvarastotilanteen johdosta talvirengasmarkkinat olivat sekä Pohjois-Amerikassa että Venäjällä juuri niin haastavat kuin ennakoimmekin, mutta hyvä suorituksemme Euroopassa ja ylipäätään kesärenkaissa auttoivat tasapainottamaan tilannetta.

Raskaiden Renkaiden myynti kasvoi hieman viime vuoteen verrattuna, mutta kannattavuus heikkeni johtuen korkeammasta kuorma-autonrenkaiden osuudesta ja markkinointitoimenpiteiden ajoituksesta. Tuottavuus jatkoi paranemistaan sekä Raskailla Renkailla että Henkilöautonrenkaissa. Vianorin tulos toisella neljänneksellä oli selvästi parempi kuin ensimmäisellä neljänneksellä, mutta se ei riittänyt kompensoimaan vaikeaa alkuvuotta. Jälleenmyynnin hinnoittelupaine säilyy korkeana.

Tuotantovolyymit olivat korkeammat kuin viime vuonna. Raaka-ainekustannusten lasku jatkui, ja omat alhaisemmat tuotantokustannuksemme tukivat kannattavuutta. Keskihintakehitys oli edelleen negatiivinen, mutta poislukien epäsuotuisa valuuttavaikutus, sekä hinta- että tuotemixmuutokset olivat positiivisia. Valuutat aiheuttivat 17,4 MEUR negatiivisen vaikutuksen; täten liikevaihto olisi kasvanut 2,7 % vertailukelpoisin valuutoin.

Kannattavuus säilyi hyvällä tasolla. Jouduimme kirjaamaan lisää 6,3 MEUR luottotappiovarauksia aiemmista Venäjällä jo jonkin aikaa olleista ongelmatapauksista. Tämän seurauksena liikevoittomme jäi alle viime vuotisen tason -3,8 %. 

Brändätyn jakeluverkostomme kasvu jatkui, mutta oli hitaampaa kuin viime vuonna. Lisäsimme yhteensä 122 uutta Vianor, NAD ja N-Tyre-myymälää jakeluverkostoomme ensimmäisen vuosipuoliskon aikana; tällä hetkellä Vianor-myyntipisteitä on 1 482 ja NAD/N-Tyre-verkosto on kasvanut jo 1 456 myymälään. Venäjän ja IVY-maiden taloustilanne hidastutti verkoston kasvua, koska joitakin partneri-pisteitä on suljettu.

Olen juuri nyt erittäin ylpeä henkilöstöstämme ja heidän suorituksestaan. Venäjän myynti laski melkein 30 %, ja leuto talvi jätti varastoja Venäjälle ja Pohjois-Amerikkaan. Kasvatimme edelleen kesärengasmyyntiämme, ja vaikka saamisten perintä on tullut ongelmallisemmaksi Venäjällä, saavutimme lähes viime vuoden myynnin ja kannattavuuden. Olen erityisesti tyytyväinen, että Keski-Euroopassa onnistuimme parantamaan markkinaosuutta ja hintapositiota samanaikaisesti. Vahva asema ydinmarkkinoilla, investoinnit kasvumarkkinoihin, laajeneva jakeluverkosto, jatkuvat investoinnit tuottavuuteen sekä kilpailukykyiset tuotteet antavat Nokian Renkaille edellytykset vahvistaa asemaansa, toimia hyvällä katetasolla ja tuottaa vahvaa kassavirtaa myös tulevaisuudessa.”