TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2022, 2.8.2022

Toimitusjohtaja Jukka Moisio:

”Vuoden 2022 toisella neljänneksellä toimintaympäristömme muuttui yhä haasteellisemmaksi Ukrainan sodan ja siitä seuranneiden, kiristyneiden pakotteiden vuoksi. Kesäkuussa hallitus päätti aloittaa yhtiön hallitun vetäytymisen Venäjältä, koska Nokian Renkaat Oyj:llä ei ole enää edellytyksiä jatkaa toimintaa kestävällä tavalla Venäjällä. Arvioimme parhaillaan eri vetäytymisvaihtoehtoja, ja keskustelut mahdollisten ostajatahojen kanssa ovat käynnissä. Jatkossa keskitymme kasvumahdollisuuksiin muilla ydinmarkkinoillamme, ilman Venäjää.

Rengaskysyntä jatkui hyvänä huhti−kesäkuussa ja liikevaihto vertailukelpoisilla valuutoilla kasvoi 7 %. Segmentit yhteensä liikevoitto laski hieman johtuen toimitusrajoitusten seurauksena alhaisemmiksi jääneistä myyntivolyymeistä. Samaan aikaan onnistuimme hinnankorotuksilla vähentämään kustannusinflaation vaikutuksia.

Vetäytymisemme Venäjältä vaikuttaa merkittävästi vuoden 2022 taloudelliseen tulokseemme. Rengastoimitusten loppuminen Venäjältä vaikuttaa negatiivisesti myyntiin erityisesti Keski-Euroopan alueella toisella vuosipuoliskolla. Teemme töitä monella osa-alueella tuotteidemme saatavuuden turvaamiseksi. Olemme jatkaneet kapasiteetin kasvattamista tehtaillamme Suomessa ja Yhdysvalloissa, ja edistäneet investointia uuteen tuotantokapasiteettiin Euroopassa, mikä on yksi tärkeimmistä prioriteeteistämme keskipitkällä aikavälillä.

Olen ylpeä koko Nokian Renkaiden tiimistä, joka on suoriutunut äärimmäisen hyvin näinä poikkeuksellisina ja haastavina aikoina. Olemme erityisen ylpeitä siitä, että olemme kyenneet palvelemaan asiakkaitamme nopeasti muuttuvasta ja erittäin epävarmasta toimintaympäristöstä huolimatta. Lähdemme nyt rakentamaan Nokian Renkaita uudelta pohjalta ja jatkossa keskitymme tähän työhön.” 

RAPORTIT JA ESITYKSET