FacebookInstagramLinkedInmenu-iconPinicon-playscroll-downsearchTwitterShapeYouTube
Menu

Toimitusjohtajan katsaus

Nokian Renkaat Oyj - Toimitusjohtaja Hille Korhonen

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2020, julkaistu 5.5.2020

Toimitusjohtaja Hille Korhonen:

”Aloitimme vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä toimenpiteet Venäjän jakeluketjussa olevien korkeiden varastotasojen laskemiseksi helmikuussa ilmoittamamme suunnitelman mukaisesti. Näillä toimilla sekä leudolla talvella ja neljänneksen loppua kohden voimistuneella COVID-19-pandemialla oli negatiivinen vaikutus Henkilöautonrenkaiden liikevaihtoon ja liikevoittoon. Haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta säilytimme vahvan asemamme Pohjoismaissa. Keski-Euroopassa markkinaosuutemme kesärenkaissa kasvoi. Raskaiden Renkaiden tulos oli vakaa.

COVID-19-pandemian aiheuttamissa poikkeuksellisissa ja epävarmoissa olosuhteissa ryhdyimme välittömästi kaikkiin tarvittaviin varotoimiin - ei ainoastaan taudin leviämisen estämiseksi vaan ennen kaikkea turvataksemme työntekijöidemme ja sidosryhmiemme terveyden ja turvallisuuden. Osana liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelmaa aloitimme toimet kulujen leikkaamiseksi hillitäksemme näin heikkenevän kysynnän negatiivisia vaikutuksia toimintaamme. Toimiin lukeutuvat tuotannon pysäyttäminen, lomautukset, ylimmän johdon palkkojen leikkaus kuukaudeksi sekä kaikkien ei-kriittisten projektien lykkääminen. Tiukan kustannuskurin ja tehokkaan rahavirran hallinnan ohella seuraamme markkinoiden tilannetta jatkuvasti ja teemme tarvittavia lisätoimia sen mukaisesti.

Tällä hetkellä arvioimme COVID-19-pandemian vaikuttavan merkittävästi vuoden 2020 toiseen neljännekseen. Taloudellisia vaikutuksia on vielä hyvin vaikea arvioida, sillä näkyvyys asiakas- ja kuluttajakäyttäytymiseen on vähäinen. Meillä on vakaa perusta, mukaan lukien arvostettu brändi, johtava asema kotimarkkinoilla sekä vahva tase, selvitä tästä vaikeasta tilanteesta.

Nokian Renkaiden menestys perustuu läheisiin asiakaskumppanuuksiin, joiden merkitys korostuu yhä enemmän tällaisina aikoina. Uskon, että terve taloudellinen rakenteemme, resilientti organisaatiomme sekä selkeä ja kestävään pitkän aikavälin menestykseen pohjaava strategiamme antavat meille hyvät lähtökohdat tarttua avautuviin mahdollisuuksiin, kun kysyntä elpyy.”

 

Taloudellinen katsaus 2019, julkaistu 28.2.2020

Toimitusjohtaja Hille Korhonen:

“Vuonna 2019 etenimme määrätietoisesti strategiamatkallamme ja otimme useita kasvua tukevia edistysaskelia heikosta markkinaympäristöstä huolimatta. Kaikki kärkihankkeemme - uusi tehdas Yhdysvalloissa, testikeskus Espanjassa ja Raskaiden Renkaiden kapasiteetin laajennus - etenivät suunnitellusti. Tärkeä vastuullisuustyömme palkittiin jälleen ja työturvallisuudessa nousimme uudelle tasolle. Nämä saavutukset luovat tärkeän pohjan tulevaisuudellemme.

Euroopan auto- ja rengasmarkkinat jatkuivat heikkoina vuonna 2019, mikä johti kilpailun kiristymiseen. Vuoden aikana myös Venäjän markkina heikkeni vastoin odotuksia. Tästä huolimatta liikevaihtomme oli edeltävän vuoden tasolla. Liikevoitto sitä vastoin laski johtuen heikoista markkinoista ja laajentumiskuluista Henkilöautonrenkaiden liiketoiminnassa. Raskaat Renkaat jatkoi hienoa edistymistään ja saavutti vahvan tuloksen uusien tuotteiden ja erityisesti maa- ja metsätalousrenkaiden hyvän kysynnän siivittämänä. Myös Vianor teki hyvän taloudellisen tuloksen.

Etenemme strategian mukaisesti

Vuonna 2019 säilytimme vahvan asemamme premium-renkaiden markkinajohtajana Pohjoismaissa ja Venäjällä ja jatkoimme jakeluverkoston ja tuotevalikoiman vahvistamista Keski-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Henkilöautonrenkaiden liiketoiminnasta noin 70 prosenttia tuli talvirenkaista, minkä ohella jatkoimme kilpailukykyisten kesä- ja all-season-renkaiden kehittämistä eri kuluttajamarkkinoiden tarpeisiin. Erityisen ylpeä olen uusien Keski-Euroopan kesärenkaidemme hyvästä suoriutumisesta ja kaupallisesta menestyksestä. Tuotteissa keskitymme etenkin kaikkein kannattavimpiin segmentteihin eli talvirenkaisiin ja isompiin kokoihin kaikissa tuotekategorioissa.

Espanjaan valmistuva uusi testikeskuksemme mahdollistaa jatkossa renkaiden testaamisen läpi vuoden eri testiradoilla ja olosuhteissa, täydentäen näin talvirenkaisiin keskittynyttä testikeskustamme Pohjois-Suomessa. Saimme testiratojen pohjatyöt valmiiksi vuoden 2019 aikana, ja keskuksen on määrä valmistua vuoden 2020 lopulla. Tinkimättömällä ja jatkuvalla testaamisella on keskeinen rooli Nokian Renkaiden tuotekehityksessä. Haluamme, että jokainen tuotteemme on turvallinen, kestävä ja vastuullisesti valmistettu. Tällä tavoin voimme – missiomme mukaisesti – tarjota mielenrauhaa kaikissa olosuhteissa.

Maailmanlaajuinen tuotantoalusta lisää joustavuutta

Vuonna 2018 julkaistun strategiamme mukaisesti haemme kasvua myös Pohjois-Amerikassa. Kasvua tukee Daytoniin, Tennesseehen tehty kapasiteetti-investointi. Saimme tehtaan rakennusprojektin valmiiksi vuoden 2019 aikana aikataulun ja budjetin mukaisesti, mikä oli hieno saavutus.

Uusi tuotantolaitos on Nokian Renkaiden suurin yksittäinen investointi ja maailman nykyaikaisin rengastehdas. Sen ansiosta palvelukykymme paranee Pohjois-Amerikassa huomattavasti. Kaupallinen tuotanto käynnistyi tämän vuoden tammikuussa, ja tavoitteemme on nostaa vuosituotantoa vähitellen 4 miljoonaan renkaaseen vuoteen 2023 mennessä hyödyntämällä samaa hyväksi todettua teknologiaa ja osaamista kuin Venäjän-tehtaallamme. Tämä tekee meistä aidosti kansainvälisen rengasvalmistajan ja lisää tuotannon joustavuutta, sillä voimme valmistaa kaikkia rengasmalleja ja -kokoja kaikissa kolmessa tehtaassamme.

Raskailla Renkailla vahvaa kasvua ennätystuloksin

2019 oli ennätysten vuosi Raskailla Renkailla. Liiketoimintayksikkö ylsi sekä kaikkien aikojen parhaimpaan liikevaihtoon että liikevoittoon ja teki samalla myös uuden tuotantoennätyksen. Meneillään olevan investoinnin avulla nostamme Raskaiden Renkaiden kapasiteettia 50 prosentilla. Samalla yli kaksinkertaistamme lanseerattavien tuotteiden määrän vuodessa, mikä tukee kasvua erityisesti tärkeimmissä tuoteryhmissämme, maa- ja metsätalousrenkaissa. Viime vuonna saimme päätökseen myös Raskaiden Renkaiden tutkimus- ja tuotekehityskeskuksen, joka vauhdittaa uusien tuotteiden kehitystä ja markkinoille tuloa.

Merkittäviä edistysaskelia työturvallisuudessa ja vastuullisuudessa

Vastuullisena työnantajana haluamme huolehtia henkilöstömme osaamisesta, hyvinvoinnista ja työturvallisuudesta. Työturvallisuudessa nousimme viime vuonna uudelle tasolle, kun LTIF-lukumme laski tasolle 4,3. Raskaiden Renkaiden yksikössä ei tapahtunut yhtään poissaoloon johtanutta tapaturmaa kokonaiseen vuoteen, mikä on huikea saavutus.

Myös vastuullisuustyömme sai viime vuonna tunnustusta, kun Nokian Renkaat valittiin jälleen Dow Jonesin kestävän kehityksen DJSI World- ja DJSI Europe -indekseihin. Vastuullisuudessa olennaisia asioita meille ovat laadukkaat ja turvalliset tuotteet, ympäristövaikutusten vähentäminen sekä tuotantoketjun eettisyys ja läpinäkyvyys. Kerromme tarkemmin vastuullisuustavoitteistamme ja niissä edistymisestä vastuullisuusraportissamme.

Strategiamatka jatkuu

Nokian Renkailla on arvostettu brändi ja kilpailuetuja, joiden päälle on hyvä rakentaa. Vuonna 2020 kasvua Keski-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa tukevat useat tuotelanseeraukset ja niihin liittyvät go-to-market-toimenpiteet. Meillä on toimenpidesuunnitelmat kasvulle nykyisten ja uusien asiakkaiden kanssa niin kesä- kuin all-season-renkaissa ydinbisneksemme talvirenkaiden lisäksi. Venäjällä tavoitteemme on kasvattaa ulosmyyntiä ja purkaa jakelukanavassa olevia korkeita B-segmentin talvirengasvarastoja.

Kaiken kaikkiaan jatkamme vuonna 2020 tasapainoisemman portfolion rakentamista Pohjoismaissa, Venäjällä, Keski-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Tällä on myönteinen ja kestävä vaikutus toimintaamme pitkällä aikavälillä.

Kiitän lämpimästi kaikkia asiakkaitamme, henkilöstöämme, osakkeenomistajiamme ja muita sidosryhmiämme hyvästä yhteistyöstä ja luottamuksesta.”

Lue toimitusjohtajan aiemmat katsaukset