TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2022, 27.4.2022

Toimitusjohtaja Jukka Moisio:

“Kahden viime kuukauden aikana olemme todistaneet järkyttäviä tapahtumia Ukrainassa. Olemme seuranneet tilannetta raskain mielin ja yhdessä koko kansainvälisen yhteisön kanssa yksiselitteisesti tuomitsemme sodan, joka on aiheuttanut mittaamatonta kärsimystä niin monelle.

Ukrainan sota alkoi vaikuttaa toimintaympäristöömme helmikuun lopussa. Vuoden alkaessa rengaskysyntä oli kuitenkin hyvä ja tammi−maaliskuussa liikevaihtomme vertailukelpoisilla valuutoilla kasvoi 21,9 % ja segmentit yhteensä liikevoitto parani. Tulosta vauhdittivat hinnankorotukset, joita tehtiin laajasti eri markkinoilla ja eri tuotteissa korkeampien raaka-ainehintojen ja muun kustannusinflaation kompensoimiseksi.

Näinä vaikeina aikoina ensisijainen huomiomme on ollut ukrainalaisten kollegojemme ja heidän perheidensä auttamisessa sekä koko Nokian Renkaiden henkilöstön tukemisessa. Tuotteidemme saatavuuden varmistamiseksi aktivoimme välittömästi helmikuussa varautumissuunnitelmat ja aloitimme esimerkiksi renkaiden siirtämisen lähemmäksi asiakkaita, raaka-aineiden saatavuuden varmistamisen sekä tiettyjen avaintuoteryhmien tuotannon siirtämisen Venäjältä muille tehtaillemme. Olemme jatkaneet kapasiteetin kasvattamista Suomen- ja Yhdysvaltain-tehtailla ja nopeutamme suunnitelmia investoida uuteen kapasiteettiin Euroopassa. Näillä toimilla vähennämme riippuvuutta Venäjän tuotannosta ja hajautamme valmistuskapasiteettia maantieteellisesti.

Ukrainan sota vaikuttaa merkittävästi vuoden 2022 taloudelliseen tulokseemme, erityisesti kolmannelta vuosineljännekseltä alkaen. Suuresta epävarmuudesta ja muuttuvasta toimintaympäristöstä johtuen sodan lopullisia vaikutuksia toimintaamme on tässä vaiheessa mahdotonta arvioida. Pakotteilla on merkittävä vaikutus kykyymme valmistaa renkaita Venäjällä sekä myydä renkaita Venäjällä ja Keski-Euroopan alueella.

Lyhyellä aikavälillä keskitymme mukauttamaan toimintaamme nopeasti muuttuvaan ja erittäin epävarmaan toimintaympäristöön sekä säilyttämään Venäjän toiminnot omassa hallinnassamme ja turvaamaan rahavirran. Meillä on vahva tuoteportfolio ja lyhyen aikavälin vaikeuksista huolimatta pyrimme varmistamaan toimitukset asiakkaillemme parhaalla mahdollisella tavalla. Keskipitkällä aikavälillä tuotantokapasiteetin lisääminen Eurooppaan on yksi tärkeimmistä prioriteeteistämme. Samaan aikaan hallitus arvioi yhtiömme pitkän aikavälin strategista suuntaa muuttuvassa toimintaympäristössä.

Haluan erityisesti kiittää kaikkia Nokian Renkaiden työtekijöitä sinnikkyydestä ja sitkeydestä näinä vaikeina aikoina.”

 

RAPORTIT JA ESITYKSET