TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2023, 21.7.2023

Toimitusjohtaja Jukka Moisio:

”Rakennamme uutta Nokian Renkaita pitkällä aikavälillä ja edistimme tätä työtä suunnitelmiemme mukaisesti toisella vuosineljänneksellä.

Auto- ja rengasmarkkinat ovat haastavat ja vuosineljänneksen aikana myös valuutat aiheuttivat vastatuulta vaikuttaen liikevaihtoon negatiivisesti. Segmentit yhteensä liikevoitto kääntyi odotetusti positiiviseksi ja segmentit yhteensä EBITDA nousi 14 prosenttiin. Odotamme toisen vuosipuoliskon olevan vahvempi talvi- ja all season -rengassesongin sekä sopimusvalmistuksesta saatavan volyymin ansiosta.

Edistimme vuosineljänneksen aikana strategisia investointejamme kapasiteetin lisäämiseksi ydinmarkkinoillamme. Toukokuussa saavutimme tärkeän merkkipaalun, kun juhlimme uuden henkilöautorenkaita valmistavan tehtaan rakennustöiden aloittamista Romaniassa. Tehtaasta tulee maailman ensimmäinen hiilidioksidipäästötön rengastehdas.

Seuraavien kuukausien aikana keskitymme tuotantokapasiteetin lisäämiseen, kilpailukykyiseen premium-tuoteportfolioomme ja asiakkaiden palvelemiseen. Meillä on selkeä kasvusuunnitelma ja vahva tiimi sen toteuttamiseksi. Uudet taloudelliset tavoitteemme osoittavat tahtotilamme ja tulevaisuuden suunnan. Meillä Nokian Renkaiden tiimissä on edessä innostava matka kohti kahden miljardin euron liiketoimintaa ja vahvaa kannattavuutta pitkällä aikavälillä.” Taloudellinen katsaus 2022 (julkaistu 1.3.2023)

Toimitusjohtaja Jukka Moisio:

Isojen muutosten jälkeen kohti uutta Nokian Renkaita

Vuosi 2022 oli Nokian Renkaille merkittävä käännekohta. Päätimme vetäytyä Venäjältä, rakentaa uuden tehtaan Romaniaan ja alkaa valmistaa tiettyjä henkilöautorenkaita sopimusvalmistuksen kautta. Kaiken muutoksen ja epävarmuuden keskellä organisaatiomme osoitti poikkeuksellista joustavuutta, vahvuutta ja uskoa kääntää vaikeudet mahdollisuuksiksi. Vuosi 2023 on Nokian Renkaille uusi alku.

Nokian Renkaiden vuosi 2022 alkoi vahvasti hyvän kysynnän ja uusien tuotteiden vauhdittamana. Tilanne muuttui kuitenkin nopeasti helmikuun lopulla, kun saimme todistaa järkyttäviä tapahtumia Ukrainassa. Sodan myötä toimintaympäristössämme alkoi tapahtua muutoksia ennalta arvaamattomasti ja nopealla tahdilla, mikä aiheutti valtavaa epävarmuutta ja epäjatkuvuutta. Kevään aikana asetetut pakotteet kielsivät muun muassa renkaiden tuonnin Venäjältä EU:hun. Pakotteisiin liittyi heinäkuuhun kestänyt siirtymäaika, jonka jälkeen renkaidemme tuonti Venäjältä Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan päättyi.

Kesäkuussa Nokian Renkaiden hallitus päätti aloittaa yhtiön vetäytymisen Venäjältä, kun osoittautui, ettei toimintamme jatkaminen ollut enää Venäjällä mahdollista kestävällä tavalla. Lokakuussa allekirjoitimme sopimuksen Venäjän toimintojemme myynnistä. Tätä kirjoittaessani myyntiprosessi on kesken.

Toimituskyvyn heikkeneminen Henkilöautonrenkaissa sekä muuttunut tehdasmix tuotannon pienentyessä Venäjällä vaikuttivat Henkilöautonrenkaat-liiketoimintayksikön ja koko yhtiömme vuoden 2022 tulokseen negatiivisesti. Haasteista huolimatta saavutimme vuoden 2022 aikana paljon. Raskaiden Renkaiden liikevaihto, kannattavuus ja tuottavuus nousivat ennätystasolle, Vianor teki ennätysliikevaihdon ja henkilöautorenkaiden myyntivolyymi Pohjois-Amerikassa oli korkeimmalla tasolla koskaan yrityksemme historiassa. Vuoden aikana kiihtyneen kustannusinflaation vaikutusta torjuimme hinnankorotuksilla. Kustannusinflaation odotetaan jatkuvan vuonna 2023, mikä vaatii myös jatkossa tarkkaa kustannusten hallintaa. Samalla investoimme strategisiin projekteihimme, jotta pääsemme takaisin kasvu-uralle. 

Investoimme uuteen tehtaaseen Romaniassa

Vuoden 2022 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla otimme ensimmäisiä askelia Nokian Renkaiden liiketoiminnan rakentamisessa ilman Venäjää. Merkittävin askel oli marraskuussa julkistamamme päätös noin 650 miljoonan euron investoinnista uuteen henkilöautorenkaita valmistavaan tehtaaseen Romaniassa. Investointi on äärimmäisen tärkeä lisäkapasiteetin ja tulevaisuuden kasvumme kannalta. Arvioimme, että ensimmäiset renkaat valmistuvat uudessa tehtaassa vuoden 2024 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla ja kaupallinen rengastuotanto alkaa 2025.

Suomen- ja Yhdysvaltain-tehtailla jatkoimme tuotantokapasiteetin kasvattamista lisäämällä uutta ja modernisoimalla nykyistä konekantaa. Voin ylpeästi todeta, että tehtaamme ovat rengasalan tehokkaimpia ja tuottavimpia ja myös malliesimerkkejä vastuullisuudessa. Tästä osoituksena ovat Daytonin tuotanto- ja hallintorakennusten saamat LEED-sertifikaatit, jotka myönnetään vain kaikkein ympäristötehokkaimmille rakennuksille, sekä uusi Romanian tehdas, josta rakentuu alamme ensimmäinen täysin hiilidioksidipäästötön tehdas. 

Sopimusvalmistus tuo joustavuutta

Oman tuotannon ohella aiomme jatkossa valmistaa valikoituja henkilöautorenkaita sopimusvalmistajien kanssa. Tämä auttaa meitä vastaamaan kysyntään entistä ketterämmin ja joustavammin.

Sopimusvalmistajien tehtaissa valmistettavat renkaat ovat Nokian Renkaiden suunnittelemia ja ne testataan yhtiömme omissa testikeskuksissa korkeiden turvallisuus- ja laatuvaatimustemme mukaisesti. Ensimmäiset sopimusvalmistusrenkaat tulevat Keski-Euroopan markkinoille vuoden 2023 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla. Sopimusvalmistajien arvioidaan valmistavan vuosittain yhteensä 1–3 miljoonaa rengasta vuodesta 2023 alkaen. 

Edistysaskelia vastuullisuudessa

Vastuullisuus on yksi Nokian Renkaiden strategian kulmakivistä. Tekemämme vastuullisuustyö sai jälleen viime vuonna tunnustusta ulkopuolisilta arvioijilta. Pääsimme mukaan Dow Jones Sustainability Europe -indeksiin, jossa saimme alamme parhaimmat pisteet työterveyttä ja -turvallisuutta koskevassa osiossa. Erinomainen turvallisuuskehitys näkyy myös tapaturmataajuutta mittaavassa LTIF-luvussamme, joka laski ennätysalhaiselle tasolle. Tämä on tärkeä saavutus ja osoittaa työntekijöidemme turvallisuuden ja hyvinvoinnin merkityksen yhtiössämme.

Olemme tehneet lujasti töitä myös ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi vähentämällä kasvihuonekaasupäästöjä. Vuosien 2015–2022 aikana olemme vähentäneet tuotannosta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä yli 40 prosenttia. Tuotantomme kasvihuonepäästöt (Scope 1 ja Scope 2) suhteessa liikevaihtoon ja tuotantotonneihin ovatkin rengasalan alhaisimmat. Käytämme tuotteissamme myös yhä enemmän uusiutuvia ja kierrätettyjä raaka-aineita, turvallisuudesta tinkimättä. Kunnianhimoisena tavoitteenamme on lisätä uusiutuvien ja kierrätettyjen raaka-aineiden määrää renkaissamme 50 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Vastuullisuuden kehittäminen on pitkäjänteistä työtä ja vaatii niin uusia innovaatioita kuin tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. 

Kohti uutta Nokian Renkaita

Mennyt vuosi oli poikkeuksellinen ja monin tavoin myös vaativa. Olen ylpeä siitä, miten Nokian Renkaiden tiimi kykeni reagoimaan alati muuttuvien tilanteiden keskellä huolehtien niin asiakkaistaan kuin toinen toisistaan. Tänään katsomme luottavaisin mielin eteenpäin ja keskitymme rakentamaan Nokian Renkaita uudelta pohjalta.

Henkilöautonrenkaissa tuotantokapasiteetin lisääminen, vahva ja kilpailukykyinen tuoteportfolio sekä asiakkaiden palveleminen ovat tärkeimpiä prioriteettejamme kasvun ja kannattavuuden palauttamiseksi. Meillä on Vianorin tukema johtava asema premium-renkaissa Pohjoismaissa sekä vahva halu kasvaa Pohjois-Amerikassa. Tuotteidemme saatavuus Keski-Euroopassa heikkenee vuonna 2023 mutta odotamme volyymin alkavan jälleen kasvaa sopimusvalmistuksen ja Romanian tehdasprojektin edetessä. Raskaissa Renkaissa meillä on houkuttelevia mahdollisuuksia jatkaa hyvää kasvua ja kannattavuuden parantamista. Yhtiönä meillä on vahva taloudellinen asema, mikä mahdollistaa tulevaisuuden kasvuinvestoinnit ja omistaja-arvon luomisen.

Vaikka elämme nyt monien muutosten aikaa, toimintamme ydin on edelleen sama. Vastuullisesti tuotetut huippuluokan renkaat, jotka toimivat luotettavasti ja ennakoitavasti kaikissa olosuhteissa, ovat menestyksemme tärkein tekijä – yhdessä ammattitaitoisen ja vahvan henkilöstömme kanssa. Olemme turvanneet ihmisten matkaa vuosikymmeniä ja jatkamme tätä työtä mahdollistamalla entistäkin turvallisemman, älykkäämmän ja vastuullisemman ajamisen. 

Haluan kiittää koko Nokian Renkaiden henkilöstöä arvokkaasta työstä ja sitoutumisesta yhtiömme tulevaisuuden eteen. Kiitän myös asiakkaita, osakkeenomistajia ja muita sidosryhmiä tuesta ja luottamuksesta. Tästä on hyvä jatkaa yhdessä kohti uutta Nokian Renkaita.

 

RAPORTIT JA ESITYKSET