Sijoittajakalenteri

Menneet tapahtumat

2024

01.04.2024

HILJAINEN JAKSO ALKAA

Hiljainen jakso 1.–29.4.2024

28.03.2024

Vastuullisuusraportti 2023

Vuonna 2023 Nokian Renkaat sai useita erinomaisia vastuullisuusarvioita ulkopuolisilta tahoilta, kuten sijoittuminen Dow Jones Sustainability Europe
-indeksiin, platinatason tulos EcoVadis-arvioinnista, AAA-arvosana MSCI:ltä ja kärkitasoa ilmaiseva arvosana A- CDP:n ilmastoraportilla.

Vastuullisuusraportti 2023 on laadittu GRI-standardien mukaisesti, ja sen on varmentanut riippumaton kolmas osapuoli. Vastuullisuusraportti kuvaa Nokian Renkaiden vastuullisuustyötä ja tuloksia vuonna 2023 tuotevastuun sekä sosiaalisen ja ympäristövastuun kannalta.

01.03.2024

Vuosikertomus 2023

Nokian Renkaat on julkaissut vuoden 2023 vuosikertomuksen.

Vuosikertomus sisältää Strategiakatsauksen, Toimitusjohtajan katsauksen, Hallituksen toimintakertomuksen, Tilinpäätöksen, Selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, Palkitsemisraportin sekä Selvityksen muista kuin taloudellisista tiedoista. 

Nokian Renkaat julkaisi vuosikertomuksen erikseen myös European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisesti. Raportin XHTML-tiedostoversio on tämän tiedotteen liitteenä. ESEFin vaatimusten mukaisesti konsernitilinpäätöksen päälaskelmat ja liitetiedot on merkitty XBRL-merkeillä.

Vastuullisuusraportti 2023 julkaistaan maaliskuun 2024 lopussa. 

07.02.2024

Aamiaistilaisuus institutionaalisille sijoittajille Helsingissä, OP

06.02.2024

Tilinpäätöstiedote 2023

Nokian Renkaat julkaisi vuoden 2023 tilinpäätöstiedotteen 6.2.2024 noin klo 14. 

Englanninkielinen puhelinkonferenssi sijoittajille, analyytikoille ja medialle järjestettiin julkaisupäivänä klo 15.00. Toimitusjohtaja Jukka Moisio sekä talous- ja rahoitusjohtaja Niko Haavisto esittelivät katsauksen.  

Puhelinkonferenssin tallenne on kuunneltavissa 12 kuukauden ajan.

01.01.2024

HILJAINEN JAKSO ALKAA

Hiljainen jakso 1.1.–6.2.2024

2023

30.11.2023

Virtuaalinen roadshow, Kepler Cheuvreux

20.11.2023

Roadshow Frankfurtissa, Nordea

13.11.2023

Pörssisäätiön Pörssi-ilta, Nokian Renkaiden esitys

02.11.2023

Aamiaistilaisuus institutionaalisille sijoittajille Helsingissä, Nordea

31.10.2023

Osavuosikatsaus, tammi–syyskuu 2023

Nokian Renkaat julkaisi tammi−syyskuun 2023 osavuosikatsauksen 31.10.2023 noin klo 14. 

Englanninkielinen puhelinkonferenssi sijoittajille, analyytikoille ja medialle järjestettiin julkaisupäivänä klo 15.00. Toimitusjohtaja Jukka Moisio sekä talous- ja rahoitusjohtaja Niko Haavisto esittelivät osavuosikatsauksen. Lisäksi tuotannosta, toimitusketjusta ja hankinnoista vastaava johtaja Adrian Kaczmarczyk kertoi yhtiön tuotantoverkoston laajentamiseen ja kapasiteetin kasvattamiseen liittyvien hankkeiden etenemisestä. 

01.10.2023

Hiljainen jakso alkaa

Hiljainen jakso 1.–31.10.2023

26.09.2023

Roadshow DNB, Lontoo

21.07.2023

Puolivuosikatsaus, tammi–kesäkuu 2023

Nokian Renkaat julkaisi tammi−kesäkuun 2023 puolivuosikatsauksen 21.7.2023 noin klo 14. Englanninkielinen puhelinkonferenssi sijoittajille, analyytikoille ja medialle järjestettiin 21.7. klo 15.00. Toimitusjohtaja Jukka Moisio sekä talous- ja rahoitusjohtaja Teemu Kangas-Kärki esittelivät katsauksen. 

01.07.2023

Hiljainen jakso alkaa

Hiljainen jakso 1.–21.7.2023

30.05.2023

Nokian Renkaiden sijoittajaesitys - toukokuu 2023

26.04.2023

Yhtiökokous 26.4.2023

Nokian Renkaat Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2023 pidettiin 26.4.2023 klo 10.00 Messukeskuksen Siipi-kokoustilassa, osoitteessa Rautatieläisenkatu 3, 00520 Helsinki. 

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestäminen 3.4.20.4.2023

Yhtiökokoukseen ilmoittautuneilla osakkeenomistajilla oli mahdollisuus seurata kokousta myös verkkolähetyksen välityksellä. Verkkolähetyksen seuraamista ei pidetty virallisena osallistumisena yhtiökokoukseen eikä verkkolähetyksen välityksellä ollut mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia, käyttää muita puheenvuoroja tai äänestää. Yhtiökokouksen kokouskielenä oli suomi ja kokous simultaanitulkattiin englanniksi.

Tärkeitä päivämääriä:
3.4.2023 klo 12.00 ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkoivat
14.4.2023 yhtiökokouksen täsmäytyspäivä
20.4.2023 klo 16.00 ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyivät
26.4.2023 klo 10.00 yhtiökokous; kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanotto, äänestyslippujen jako sekä kahvitarjoilu alkoivat klo 8.30.
10.5.2023 yhtiökokouksen pöytäkirja saatavilla

Osingonmaksu
Hallitus ehdotti Yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 0,35 euroa osakkeelta osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 28.4.2023 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdotti, että osingon maksupäivä on 11.5.2023.

Lisäksi hallitus ehdotti yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 0,20 euron suuruisesta osingosta, joka maksetaan joulukuussa. Hallitus päättää osingon maksamisesta 31.10.2023 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan. Yhtiö tiedottaa hallituksen päätöksen mukaisesta mahdollisesta toisesta erästä ja vahvistaa samalla osingon täsmäytys- ja maksupäivän.

Yhtiökokousmateriaalit ovat ladattavissa alla olevista linkeistä:

25.04.2023

Osavuosikatsaus, tammi–maaliskuu 2023

Nokian Renkaat julkaisi tammi−maaliskuun 2023 osavuosikatsauksen noin klo 14.00. Yhtiö kävi lyhyesti läpi vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen tuloksen samana päivänä klo 15.00 järjestetyssä
pääomamarkkinatilaisuudessa eikä erillistä tulospuhelua tällä kertaa järjestetty.

25.04.2023

Pääomamarkkinatilaisuus 2023

Nokian Renkaat järjesti sijoittajille ja analyytikoille virtuaalisen pääomamarkkinatilaisuuden 25.4.2023 klo 15.00. Englanninkielinen tilaisuus keskittyi Nokian Renkaiden pitkän aikavälin kasvustrategiaan ja uuden Nokian Renkaiden rakentamiseen. Kävimme lyhyesti läpi myös vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen tuloksen, joten erillistä tulospuhelua ei tällä kertaa järjestetty.

Ohjelma:

Klo 15:00 Tilaisuuden avaus

  • Toimitusjohtaja Jukka Moisio
  • Johtaja, Tuotanto, toimitusketju ja hankinnat Adrian Kaczmarczyk
  • Talousjohtaja Teemu Kangas-Kärki

Klo 17:00 (arviolta) Tilaisuus päättyy

Tilaisuuden webcast-tallenne on katsottavissa: https://nokiantyres.videosync.fi/2023-cmd

Englanninkielinen esitysmateriaali julkaistiin osoitteessa
www.nokiantyres.com/company/investors/ir-services/ir-calendar/capital-markets-days/ ennen tilaisuuden alkua. 

01.04.2023

Hiljainen jakso alkaa

Hiljainen jakso 1.–25.4.2023

28.03.2023

YRITYSVASTUURAPORTTI 2022

Yritysvastuuraportti 2022 on laadittu GRI-standardien mukaisesti, ja se on riippumattoman kolmannen osapuolen varmentama. Yritysvastuuraportti kuvaa Nokian Renkaiden vastuullisuustyötä sekä vuoden 2022 toimia niin tuoteturvallisuuden ja -vastuun kuin sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristövastuun suhteen.

01.03.2023

Taloudellinen katsaus 2022

1.3.2023 julkaistu Taloudellinen katsaus 2022 sisältää toimitusjohtajan katsauksen, hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, palkitsemisraportin sekä selvityksen muista kuin taloudellisista tiedoista.
Samalla julkaistiin erikseen hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sisältävä Taloudellinen katsaus 2022 -raportti European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisesti. ESEFin vaatimusten mukaisesti konsernitilinpäätöksen päälaskelmat ja liitetiedot on merkitty XBRL-merkeillä.

Yritysvastuuraportti 2022 julkaistiin keväällä 2023.

10.02.2023

Sijoittajaryhmäpuhelu, Danske Bank

07.02.2023

Tilinpäätöstiedote 2022

Nokian Renkaat julkaisi vuoden 2022 tilinpäätöstiedotteen noin klo 14.00. Englanninkielinen puhelinkonferenssi sijoittajille, analyytikoille ja medialle järjestettiin julkaisupäivänä klo 15.00. Toimitusjohtaja Jukka Moisio sekä talous- ja rahoitusjohtaja Teemu Kangas-Kärki esittelivät katsauksen.

Tuloksen jälkeen Nokian Renkaat julkaisi erillisenä pörssitiedotteena oikaistut vertailutiedot vuosilta 2021 ja 2022 johtuen ilmoitetusta Venäjältä vetäytymisestä.

01.01.2023

Hiljainen jakso alkaa

Hiljainen jakso 1.1.–7.2.2023

2022

02.11.2022

Sijoittajaryhmäpuhelu, SEB

01.11.2022

Osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2022

Nokian Renkaat julkaisi tammi−syyskuun 2022 osavuosikatsauksen 1.11.2022 noin klo 14.00. Englanninkielinen puhelinkonferenssi sijoittajille, analyytikoille ja medialle järjestettiin julkaisupäivänä klo 15.00. Toimitusjohtaja Jukka Moisio sekä talous- ja rahoitusjohtaja Teemu Kangas-Kärki esittelivät katsauksen.

01.10.2022

Hiljainen jakso alkaa

Hiljainen jakso 1.10.–1.11.2022

11.08.2022

Virtuaalinen roadshow, Carnegie

03.08.2022

Sijoittajaryhmäpuhelu, Carnegie

02.08.2022

Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2022

Nokian Renkaat julkaisi tammi−kesäkuun 2022 puolivuosikatsauksen 2.8.2022 noin klo 14.00. Englanninkielinen puhelinkonferenssi sijoittajille, analyytikoille ja medialle järjestettiin 2.8.2022 klo 15.00. Toimitusjohtaja Jukka Moisio sekä talous- ja rahoitusjohtaja Teemu Kangas-Kärki esittelivät katsauksen.

01.07.2022

Hiljainen jakso alkaa

Hiljainen jakso 1.7.–2.8.2022

28.04.2022

Varsinainen yhtiökokous 2022

Nokian Renkaat Oyj:n vuoden 2022 varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 28.4.2022 klo 10.00.

Osakkeenomistajien, työntekijöiden ja yhtiön muiden sidosryhmien terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi yhtiökokous järjestettiin ilman osakkeenomistajien ja heidän asiamiestensä läsnäoloa kokouspaikalla. 

Yhtiökokousta oli mahdollista seurata videoyhteyden välityksellä. 

Vastaehdotukset, oikeus esittää kysymyksiä ja muut tiedot
Osakkeenomistajilla, joilla oli vähintään yksi sadasosa (1/100) yhtiön kaikista osakkeista, oli oikeus tehdä äänestykseen otettavia vastaehdotuksia yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset tuli toimittaa yhtiölle viimeistään 5.4.2022 klo 16.00. Yhtiölle ei toimitettu yhtään tällaista vastaehdotusta.

Osakkeenomistajalla oli oikeus esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista. Kysymykset tuli toimittaa yhtiölle viimeistään 11.4.2022 klo 16.00. Osakkeenomistajien kysymykset ja yhtiön johdon vastaukset niihin ovat nähtävissä täällä: Vastaukset osakkeenomistajien ennakkokysymyksiin

Osakkeenomistajien ehdotukset
Osakkeenomistajan mahdollinen pyyntö saada vaatimansa asia Nokian Renkaiden varsinaisen yhtiökokouksen 2022 käsiteltäväksi tuli ilmoittaa Nokian Renkaiden hallitukselle viimeistään 20.1.2022 tai neljä viikkoa ennen yhtiökokouskutsun toimittamista riippuen siitä, kumpi päivämäärä oli myöhemmin.

Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja osallistuivat yhtiökokoukseen, mutta yhtiön muu johto sekä tilintarkastaja eivät osallistuneet yhtiökokoukseen.

Hallituksen puheenjohtajan puhe (pdf)

Yhtiön toimitusjohtajan ennakkoon nauhoitettu puhe on julkaistu alla. Puhe ei ole osa yhtiökokousta.

Tallenne toimitusjohtajan katsauksesta
Toimitusjohtajan katsaus (pdf)

Yhtiökokousmateriaalit ovat ladattavissa alla olevista linkeistä:

27.04.2022

Osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2022

Nokian Renkaat julkaisi tammi−maaliskuun 2022 osavuosikatsauksen 27.4.2022 noin klo 14.00. Englanninkielinen puhelinkonferenssi sijoittajille, analyytikoille ja medialle järjestettiin 27.4.2022 klo 15.00. Toimitusjohtaja Jukka Moisio sekä talous- ja rahoitusjohtaja Teemu Kangas-Kärki esittelivät katsauksen. 

06.04.2022

Yritysvastuuraportti 2021

Yritysvastuuraportti 2021 on laadittu GRI: Universal Standard 2021 ‑päivityksen mukaisesti, ja se on riippumattoman kolmannen osapuolen varmentama. Raportti sisältää vuonna 2021 tehdyn olennaisuusarvioinnin ja sen perusteella muodostetut viisi uutta olennaista aihetta Nokian Renkaiden vastuullisuudessa. Yritysvastuuraportti kuvaa Nokian Renkaiden vastuullisuustyötä sekä vuoden 2021 toimia niin tuoteturvallisuuden ja -vastuun kuin sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristövastuun saralla.

01.04.2022

Hiljainen jakso alkaa

Hiljainen jakso 1.–27.4.2022

02.03.2022

Taloudellinen katsaus 2021

Nokian Renkaat on julkaissut taloudellisen katsauksen 2021 suomeksi ja englanniksi. Taloudellinen katsaus sisältää toimitusjohtajan katsauksen, hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, palkitsemisraportin sekä selvityksen muista kuin taloudellisista tiedoista.

Nokian Renkaat julkaisee erikseen hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sisältävän Taloudellinen katsaus 2021 -raportin myös European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisesti. ESEF-vaatimusten mukaisesti konsernitilinpäätöksen päälaskelmat on merkitty XBRL-merkeillä. 

17.02.2022

Virtuaalinen roadshow, SEB

10.02.2022

Sijoittajaryhmäpuhelu (englanninkielinen), SEB

08.02.2022

Tilinpäätöstiedote 2021

Nokian Renkaat julkaisi vuoden 2021 tilinpäätöstiedotteen 8.2.2022 noin klo 14.00. Englanninkielinen puhelinkonferenssi sijoittajille, analyytikoille ja medialle järjestettiin 8.2.2022 klo 15.00. Toimitusjohtaja Jukka Moisio sekä talous- ja rahoitusjohtaja Teemu Kangas-Kärki esittelivät katsauksen. 

01.01.2022

Hiljainen jakso alkaa

Hiljainen jakso 1.1.–8.2.2022

2021

17.12.2021

Sijoittajaryhmäpuhelu, Danske Bank

02.12.2021

Sijoittajaryhmäpuhelu, JP Morgan

04.11.2021

Virtuaalinen roadshow, DNB

04.11.2021

Sijoittajaryhmäpuhelu, OP

03.11.2021

Virtuaalinen roadshow, DNB

02.11.2021

Osavuosikatsaus tammi−syyskuu 2021

Nokian Renkaat julkaisi tammi−syyskuun 2021 osavuosikatsauksen 2.11.2021 noin klo 14.00. Englanninkielinen puhelinkonferenssi sijoittajille, analyytikoille ja medialle järjestettiin 2.11.2021 klo 15.00. Toimitusjohtaja Jukka Moisio sekä talous- ja rahoitusjohtaja Teemu Kangas-Kärki esittelivät katsauksen.

01.10.2021

Hiljainen jakso alkaa

Hiljainen jakso 1.10.–2.11.2021

28.09.2021

BofA's EU Autos and Future Car Virtual Conference 2021

24.09.2021

Sijoittajaryhmäpuhelu, Carnegie

22.09.2021

Sijoittajaryhmäpuhelu (englanninkielinen), Carnegie

10.09.2021

Virtuaalinen roadshow, Carnegie

09.09.2021

Pääomamarkkinapäivä 2021

Nokian Renkaat järjesti analyytikoille ja sijoittajille virtuaalisen pääomamarkkinapäivän torstaina 9.9.2021. Englanninkielinen tilaisuus keskittyi yhtiön keskipitkän aikavälin kasvutavoitteeseen ja siihen, miten liiketoimintayksiköt ja -alueet rakentavat kasvua.

Tilaisuuden webcast-tallenne on katsottavissa osoitteessa: https://nokiantyres.videosync.fi/2021-09-09-cmd2021.

Ohjelma:

Klo 13:00 Pääomamarkkinapäivän avaus

  • Toimitusjohtaja Jukka Moisio
  • Talousjohtaja Teemu Kangas-Kärki
  • Keski-Eurooppa, EVP Bahri Kurter
  • Pohjois-Amerikka, Pohjoismaat & Vianor, EVP Anna Hyvönen
  • Venäjä, EVP Andrei Pantioukhov
  • Raskaat Renkaat, EVP Manu Salmi

Klo 16:15 Tilaisuus päättyy

Tarkempi ohjelma ja englanninkielinen esitysmateriaali ovat saatavilla osoitteessa https://www.nokiantyres.com/company/investors/ir-services/ir-calendar/capital-markets-days/.

03.08.2021

Puolivuosikatsaus 2021

Nokian Renkaat julkaisi tammi−kesäkuun 2021 puolivuosikatsauksen 3.8.2021 noin klo 14.00.

Puhelinkonferenssi

Englanninkielinen puhelinkonferenssi sijoittajille, analyytikoille ja medialle järjestettiin 3.8.2021 klo 15.00. Toimitusjohtaja Jukka Moisio sekä talous- ja rahoitusjohtaja Teemu Kangas-Kärki esittelivät katsauksen. 

01.07.2021

Hiljainen jakso alkaa

Hiljainen jakso 1.7.–3.8.2021

09.06.2021

Sijoittajaryhmäpuhelu, DNB

09.06.2021

Sijoittajaryhmäpuhelu, Nordea

20.05.2021

Virtuaalinen roadshow, Handelsbanken

12.05.2021

Citi Autos Conference

11.05.2021

Virtuaalinen roadshow, Handelsbanken

05.05.2021

Sijoittajaryhmäpuhelu, Handelsbanken

04.05.2021

Osavuosikatsaus, tammi–maaliskuu 2021

Nokian Renkaat julkaisi tammi−maaliskuun 2021 osavuosikatsauksen 4.5.2021 noin klo 14.00. 

Puhelinkonferenssi

Englanninkielinen puhelinkonferenssi sijoittajille, analyytikoille ja medialle järjestettiin 4.5.2021 klo 15.00. Toimitusjohtaja Jukka Moisio sekä talous- ja rahoitusjohtaja Teemu Kangas-Kärki esittelivät katsauksen.  

01.04.2021

Hiljainen jakso alkaa

Hiljainen jakso 1.4.–4.5.2021

30.03.2021

Varsinainen yhtiökokous 2021

Vuoden 2021 varsinainen yhtiökokous pidettiin poikkeuksellisin menettelyin 30.3.2021 Helsingissä Covid-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi 3.10.2020 voimaan tulleen väliaikaisen lain (677/2020) nojalla.

Hallituksen puheenjohtajan ja yhtiön toimitusjohtajan ennakkoon nauhoitetut puheenvuorot löytyvät alta. Puheet eivät olleet osa yhtiökokousta.

Tallenne hallituksen puheenjohtajan puheesta

Tallenne toimitusjohtajan katsauksesta
Toimitusjohtajan katsaus (pdf)

Vastaukset osakkeenomistajien ennakkokysymyksiin

Yhtiökokousmateriaalit ovat ladattavissa alla olevista linkeistä:

19.03.2021

J.P. Morgan Auto Conference

15.03.2021

Nokian Renkaat yritysvastuuraportti 2020

Yritysvastuuraportti 2020 on laadittu GRI-standardien mukaisesti, ja se on riippumattoman kolmannen osapuolen varmentama. Yritysvastuuraportti kuvaa Nokian Renkaiden vastuullisuustyötä sekä vuoden 2020 toimia niin tuoteturvallisuuden ja -vastuun kuin sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristövastuun saralla. Vuonna 2020 Nokian Renkaat oli ensimmäinen rengasyhtiö, jonka päästöjenvähennystavoitteet saivat Science Based Targets -hankkeen hyväksynnän. Tavoitteet on sisällytetty yritysvastuuraporttiin.

02.03.2021

Taloudellinen katsaus 2020

Taloudellinen katsaus 2020 on julkaistu suomeksi ja englanniksi. Katsaus sisältää toimitusjohtajan katsauksen, hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin 2020. Hallituksen toimintakertomus sisältää myös selvityksen muista kuin taloudellisista tiedoista.

European Single Electronic Format (ESEF) raportointivaatimusten mukaisesti konsernitilinpäätöksen päälaskelmat on merkitty XBRL-merkeillä.

25.02.2021

Virtuaalinen roadshow, Danske Bank

12.02.2021

Virtuaalinen roadshow, Danske Bank

11.02.2021

Sijoittajaryhmäpuhelu, Danske Bank

09.02.2021

Tilinpäätöstiedote 2020

Nokian Renkaat julkaisi vuoden 2020 tilinpäätöstiedotteen 9.2.2021 noin klo 14.00. 

Puhelinkonferenssi

Englanninkielinen puhelinkonferenssi sijoittajille, analyytikoille ja medialle järjestettiin 9.2.2021 klo 15.00. Toimitusjohtaja Jukka Moisio sekä talous- ja rahoitusjohtaja Teemu Kangas-Kärki esittelivät katsauksen.

01.01.2021

Hiljainen jakso alkaa

Hiljainen jakso 1.1.–9.2.2021

2020

12.11.2020

Virtuaalinen roadshow, HSBC

05.11.2020

Virtuaalinen roadshow, HSBC

28.10.2020

Sijoittajaryhmäpuhelu, Carnegie

27.10.2020

Osavuosikatsaus, tammi–syyskuu 2020

Nokian Renkaat julkaisi tammi−syyskuun 2020 osavuosikatsauksen 27.10.2020 klo 14.00.  

Puhelinkonferenssi

Englanninkielinen puhelinkonferenssi sijoittajille, analyytikoille ja medialle järjestettiin 27.10.2020 klo 15.00. Toimitusjohtaja Jukka Moisio sekä talous- ja rahoitusjohtaja Teemu Kangas-Kärki esittelivät katsauksen. 

01.10.2020

Hiljainen jakso alkaa

08.09.2020

Q&A-puhelinkonferenssi toimitusjohtaja Jukka Moision kanssa

Toukokuussa tehtäväänsä nimitetty toimitusjohtaja Jukka Moisio kertoi ensimmäisten 100 päivän jälkeisiä pohdintojaan Nokian Renkaiden liiketoiminnasta nykyisessä markkinatilanteessa ja yrityksen lyhyen tähtäimen prioriteeteista Q&A-puhelinkonferenssissa tiistaina 8.9.2020 klo 15.00.

05.08.2020

Virtuaalinen sijoittajatapaaminen, Nordea

04.08.2020

Puolivuosikatsaus, tammi–kesäkuu 2020

Nokian Renkaat julkaisi tammi−kesäkuun 2020 puolivuosikatsauksen 4.8.2020 klo 14.00. 

Puhelinkonferenssi

Englanninkielinen puhelinkonferenssi sijoittajille, analyytikoille ja medialle järjestettiin 4.8.2020 klo 15.00. Toimitusjohtaja Jukka Moisio sekä talous- ja rahoitusjohtaja Teemu Kangas-Kärki esittelivät katsauksen. 

01.07.2020

Hiljainen jakso alkaa

12.05.2020

Virtuaalinen roadshow, ABG Sundal Collier, Lontoo

11.05.2020

Virtuaalinen roadshow, ABG Sundal Collier, Lontoo

07.05.2020

Virtuaalinen roadshow, ABG Sundal Collier, Frankfurt

06.05.2020

Virtuaalinen sijoittajatapaaminen, OP, Helsinki

05.05.2020

Osavuosikatsaus, tammi– maaliskuu 2020

Nokian Renkaat julkaisi tammi−maaliskuun 2020 osavuosikatsauksen 5.5.2020 klo 14.00. 

Puhelinkonferenssi

Englanninkielinen puhelinkonferenssi sijoittajille, analyytikoille ja medialle pidettiin 5.5.2020 klo 15.00. Toimitusjohtaja Hille Korhonen sekä talous- ja rahoitusjohtaja Teemu Kangas-Kärki esittelivät katsauksen.

01.04.2020

Hiljainen jakso alkaa

28.02.2020

Taloudellinen katsaus 2019

Taloudellinen katsaus 2019 on julkaistu suomeksi ja englanniksi.

Katsaus sisältää toimitusjohtajan katsauksen, hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvityksen. Hallituksen toimintakertomus sisältää myös selvityksen muista kuin taloudellisista tiedoista.

28.02.2020

Yritysvastuuraportti 2019

Yritysvastuuraportti 2019 on laadittu GRI-standardien mukaisesti, ja se on riippumattoman kolmannen osapuolen varmentama. Yritysvastuuraportti kuvaa Nokian Renkaiden vastuullisuustyötä sekä vuoden 2019 toimia niin tuoteturvallisuuden ja -vastuun kuin sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristövastuun saralla. Vuonna 2019 yhtiö arvioi ilmastoon liittyvien muutosten mukanaan tuomat riskit ja mahdollisuudet Task Force on Climate-related Financial Disclosures -ryhmän (TCFD) suositusten mukaisesti. Yhteenveto analyysistä on sisällytetty yritysvastuuraporttiin.

25.02.2020

Roadshow DNB

Boston 25.2. 

​New York 26.2.​

Toronto 27.2.

​New York 28.2.​

13.02.2020

Roadshow Danske Bank, Lontoo

05.02.2020

Aamiaistilaisuus institutionaalisille sijoittajille Helsingissä, järjestäjänä Danske Bank

04.02.2020

Tilinpäätöstiedote 2019

Nokian Renkaat julkaisi vuoden 2019 tilinpäätöstiedotteen 4.2.2020 klo 14.00. 

PUHELINKONFERENSSI

Englanninkielinen puhelinkonferenssi sijoittajille, analyytikoille ja medialle pidettiin 4.2.2020 klo 15.00. Toimitusjohtaja Hille Korhonen sekä talous- ja rahoitusjohtaja Teemu Kangas-Kärki esittelivät katsauksen.

01.01.2020

Hiljainen jakso alkaa

2019

16.12.2019

Q&A-puhelinkonferenssi

Q&A-puhelinkonferenssi pidettiin maanantaina 16.12.2019 klo 15.00. Toimitusjohtaja Hille Korhonen sekä talous- ja rahoitusjohtaja Teemu Kangas-Kärki vastasivat kysymyksiin.

Nokian Renkaiden Q&A-puhelinkonferenssien tavoitteena on taustoittaa jo aikaisemmin julkistettua tietoa. Emme aio julkistaa erillisiä tiedotteita näiden puhelinkonferenssien yhteydessä.

13.11.2019

Roadshow Kepler Cheuvreux, Pariisi

04.11.2019

Lounastilaisuus institutionaalisille sijoittajille Helsingissä, järjestäjänä Nordea

31.10.2019

Roadshow Kepler Cheuvreux, Lontoo

30.10.2019

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2019

Nokian Renkaat julkaisi tammi−syyskuun 2019 osavuosikatsauksen 30.10.2019 klo 14.

PUHELINKONFERENSSI

Englanninkielinen puhelinkonferenssi sijoittajille, analyytikoille ja medialle järjestettiin 30.10.2019 klo 15.00. Toimitusjohtaja Hille Korhonen sekä talous- ja rahoitusjohtaja Teemu Kangas-Kärki esittelivät katsauksen.

01.10.2019

Hiljainen jakso alkaa

30.09.2019

Roadshow Morgan Stanley, New York

19.09.2019

Q&A-puhelinkonferenssi

Nokian Renkaiden Q&A-puhelinkonferenssi pidettiin torstaina 19.9.2019 klo 15.00. Toimitusjohtaja Hille Korhonen sekä talous- ja rahoitusjohtaja Teemu Kangas-Kärki vastasivat kysymyksiin. Myös Mark Earl, SVP, Americas Business Area osallistui puhelinkonferenssiin ja kertoi Nokian Renkaiden strategiasta Pohjois-Amerikassa.

Nokian Renkaiden Q&A-puhelinkonferenssien tavoitteena on taustoittaa jo aikaisemmin julkistettua tietoa. Yhtiö ei aio julkistaa erillisiä tiedotteita näiden puhelinkonferenssien yhteydessä.

11.09.2019

Roadshow Nordea, Frankfurt

14.08.2019

Roadshow SEB, Lontoo

07.08.2019

Lounastilaisuus institutionaalisille sijoittajille Helsingissä, järjestäjänä SEB

06.08.2019

Puolivuosikatsaus 2019

Nokian Renkaat julkaisi tammi−kesäkuun 2019 puolivuosikatsauksen 6.8.2019 klo 14.00.

PUHELINKONFERENSSI

Englanninkielinen puhelinkonferenssi sijoittajille, analyytikoille ja medialle järjestettiin 6.8.2019 klo 15.00. Toimitusjohtaja Hille Korhonen sekä talous- ja rahoitusjohtaja Teemu Kangas-Kärki esittelivät katsauksen.

01.07.2019

Hiljainen jakso alkaa

17.06.2019

Q&A-puhelinkonferenssi

Nokian Renkaiden Q&A-puhelinkonferenssi pidettiin maanantaina 17.6.2019 klo 15.00. Toimitusjohtaja Hille Korhonen sekä talous- ja rahoitusjohtaja Teemu Kangas-Kärki vastasivat kysymyksiin. 

Nokian Renkaiden Q&A-puhelinkonferenssien tavoitteena on taustoittaa jo aikaisemmin julkistettua tietoa. Yhtiö ei aio julkistaa erillisiä tiedotteita näiden puhelinkonferenssien yhteydessä.

07.06.2019

Roadshow Carnegie, New York

06.06.2019

Roadshow Carnegie, Toronto

13.05.2019

Roadshow Carnegie, Lontoo

10.05.2019

Lounastilaisuus institutionaalisille sijoittajille Helsingissä, järjestäjänä Carnegie

08.05.2019

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2019

Nokian Renkaat julkaisi tammi−maaliskuun 2019 osavuosikatsauksen 8.5.2019 klo 14.00.

PUHELINKONFERENSSI

Englanninkielinen puhelinkonferenssi sijoittajille, analyytikoille ja medialle järjestettiin 8.5.2019 klo 15.00. Toimitusjohtaja Hille Korhonen sekä talous- ja rahoitusjohtaja Teemu Kangas-Kärki esittelivät katsauksen.

01.04.2019

Hiljainen jakso alkaa

15.03.2019

Taloudellinen katsaus 2018

Taloudellinen katsaus 2018 sisältää toimitusjohtajan katsauksen, hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvityksen. Hallituksen toimintakertomus sisältää myös selvityksen muista kuin taloudellisista tiedoista.

15.03.2019

Yritysvastuuraportti 2018

Nokian Renkaat Oyj on julkaissut vastuullisuusraporttinsa vuodelta 2018. Raportti on laadittu GRI Standards -ohjeiston Core-tason vaatimusten mukaisesti, ja se on riippumattoman kolmannen osapuolen varmentama. Yritysvastuuraportti kuvaa Nokian Renkaiden vastuullisuustyötä sekä vuoden 2018 toimia niin tuoteturvallisuuden ja -vastuun kuin sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristövastuun saralla.

13.03.2019

Roadshow SEB, Oslo

12.03.2019

Q&A-puhelinkonferenssi

Nokian Renkaiden Q&A-puhelinkonferenssi pidettiin tiistaina 12.3.2019 klo 15.00. Toimitusjohtaja Hille Korhonen sekä talous- ja rahoitusjohtaja Teemu Kangas-Kärki vastasivat kysymyksiin.

Nokian Renkaiden Q&A-puhelinkonferenssien tavoitteena on taustoittaa jo aikaisemmin julkistettua tietoa. Yhtiö ei aio julkistaa erillisiä tiedotteita näiden puhelinkonferenssien yhteydessä.

11.02.2019

11.-12.2. Roadshow Handelsbanken, Lontoo

06.02.2019

Lounastilaisuus institutionaalisille sijoittajille Helsingissä, järjestäjänä Handelsbanken

05.02.2019

Tilinpäätöstiedote 2018

Nokian Renkaat julkaisi vuoden 2018 tilinpäätöstiedotteen 5.2.2019 klo 14.00. 

PUHELINKONFERENSSI

Englanninkielinen puhelinkonferenssi sijoittajille, analyytikoille ja medialle järjestettiin 5.2.2019 klo 15.00. Toimitusjohtaja Hille Korhonen sekä talous- ja rahoitusjohtaja Teemu Kangas-Kärki esittelivät katsauksen.

01.01.2019

Hiljainen jakso alkaa

2018

13.12.2018

13-14.12. Roadshow ABG Sundal Collier, Frankfurt ja Pariisi

27.11.2018

27.-29.11. Roadshow DNB, New York ja Boston

14.11.2018

Roadshow JP Morgan, Lontoo

13.11.2018

Pääomamarkkinapäivä 13.11.2018

Nokian Renkaat kutsui analyytikot ja institutionaaliset sijoittajat englanninkieliseen pääomamarkkinapäiväänsä 13.11.2018.

Lisätietoa ja englanninkieliset materiaalit täältä.

31.10.2018

Lounastilaisuus institutionaalisille sijoittajille Helsingissä, järjestäjänä Nordea

31.10.2018

Osavuosikatsaus, tammi–syyskuu 2018

Nokian Renkaat julkaisi tammi−syyskuun 2018 osavuosikatsauksen 31.10.2018 klo 8.00. 

PUHELINKONFERENSSI

Englanninkielinen puhelinkonferenssi sijoittajille, analyytikoille ja medialle järjestettiin klo 10.00. Nokian Renkaiden toimitusjohtaja Hille Korhonen sekä talous- ja rahoitusjohtaja Teemu Kangas-Kärki esittelivät katsauksen.

12.09.2018

Q&A-puhelinkonferenssi

Nokian Renkaiden Q&A-puhelinkonferenssi pidettiin 12.9.2018 klo 15.00. Toimitusjohtaja Hille Korhonen sekä talousjohtaja Teemu Kangas-Kärki vastasivat kysymyksiin. 

Nokian Renkaiden Q&A-puhelinkonferenssien tavoitteena on taustoittaa jo aikaisemmin julkistettua tietoa. Yhtiö ei aio julkistaa erillisiä tiedotteita näiden puhelinkonferenssien yhteydessä.

10.09.2018

10.-11.9. Roadshow SEB, Lontoo

08.08.2018

Puolivuosikatsaus, tammi–kesäkuu 2018

Nokian Renkaat julkaisi tammi-kesäkuun 2018 puolivuosikatsauksen 8.8.2018 klo 8.00.

08.08.2018

Lounastilaisuus institutionaalisille sijoittajille, järjestäjänä Danske Bank

26.06.2018

Danske Bankin järjestämä Q&A-puhelinkonferenssi

04.06.2018

Nokian Renkaiden järjestämä Q&A-puhelinkonferenssi

Englanninkielinen Q&A-puhelinkonferenssi pidetään 4.6.2018 klo 16:30 (Suomen aikaa).

Puhelinkonferenssissa kysymyksiin ovat vastaamassa toimitusjohtaja Hille Korhonen, talousjohtaja Anne Leskelä sekä viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Päivi Antola.

Jos haluat osallistua, ilmoittaudu viimeistään keskiviikkona 30.5.2018.

29.05.2018

Roadshow Kepler, Lontoo

16.05.2018

Roadshow Kepler, Pariisi

09.05.2018

Osavuosikatsaus, tammi–maaliskuu 2018

Nokian Renkaat julkaisi tammi-maaliskuun 2018 osavuosikatsauksen 9.5.2018 klo 8.00.

Englanninkielinen tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle järjestettiin hotelli Kämpissä (os. Pohjoisesplanadi 29, Helsinki) 9.5.2018 klo 10.00 alkaen. Toimitusjohtaja Hille Korhonen esitteli osavuosikatsauksen ja vastaa kysymyksiin.

16.03.2018

Vuosikertomus 2017

PDF-muodossa julkaistavat Vuosikatsaus ja Taloudellinen katsaus 2017 sisältävät yhtiön tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvityksen. Hallituksen toimintakertomus sisältää myös selvityksen muista kuin taloudellisista tiedoista.

16.03.2018

Yritysvastuuraportti 2017

Nokian Renkaat Oyj on julkaissut vastuullisuusraporttinsa vuodelta 2017. Raportti on laadittu GRI Standards -ohjeiston Core-tason vaatimusten mukaisesti, ja se on riippumattoman kolmannen osapuolen varmentama. Yritysvastuuraportti kuvaa Nokian Renkaiden vastuullisuustyötä sekä vuoden 2017 toimia niin tuoteturvallisuuden ja -vastuun kuin sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristövastuun saralla.

02.02.2018

Tilinpäätöstiedote 2017

Nokian Renkaat julkaisi vuoden 2017 tilinpäätöstiedotteen 2.2.2018 klo 8.00.

Englanninkielinen tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle järjestettiin hotelli Kämpissä (os. Pohjoisesplanadi 29, Helsinki) 2.2.2018 klo 10.00 alkaen. Toimitusjohtaja Hille Korhonen esitteli vuoden 2017 tuloksen ja vastasi kysymyksiin.

2017

15.11.2017

Osakesäästäjien seminaariristeily Pietariin

Osakesäästäjien Keskusliitto järjestää matkan Pietariin 15.-18.11.2017. Matkan yhteydessä on mahdollisuus tutustua Nokian Renkaiden Venäjän-tehtaaseen.

Lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet oheisesta linkistä https://www.osakeliitto.fi/events/osakesaastajien-seminaariristeily-pietariin/

Matka on Osakesäästäjien Keskusliiton järjestämä, joten Nokian Renkaat ei ota vastaan ilmoittautumisia.

Matka on loppuunmyyty.

01.11.2017

Osavuosikatsaus, tammi-syyskuu keskiviikkona 1.11.2017

Nokian Renkaat julkaisi tammi-syyskuun 2017 osavuosikatsauksen 1.11.2017 klo 8.00.

Englanninkielinen tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle järjestettiin hotelli Kämpissä (os. Pohjoisesplanadi 29, Helsinki) 1.11.2017 klo 10.00 alkaen. Toimitusjohtaja Hille Korhonen esitteli osavuosikatsauksen ja vastasi kysymyksiin.

08.08.2017

Puolivuosikatsaus, tammi-kesäkuu tiistaina 8.8.2017

Nokian Renkaat julkaisi tammi-kesäkuun 2017 puolivuosikatsauksen 8.8.2017 klo 8.00.

Englanninkielinen tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle järjestettiin hotelli Kämpissä (os. Pohjoisesplanadi 29, Helsinki) 8.8.2017 klo 10.00 alkaen. Toimitusjohtaja Hille Korhonen esitteli puolivuosikatsauksen ja vastasi kysymyksiin.

03.05.2017

Ylimääräinen Q1-tulokseen ja tehdashankkeeseen liittyvä Q&A-puhelinkonferenssi pidetään 3.5.2017 klo 18.00.

Ylimääräinen Q1-tulokseen ja tehdashankkeeseen liittyvä Q&A-puhelinkonferenssi pidetään 3.5.2017 klo 18.00.

Osallistua voi soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua:

FI: +358 9 81710495
UK: +44 20 31940552
SE: +46 8 56642702
US: +1 855 7161597

03.05.2017

Osavuosikatsaus, tammi-maaliskuu keskiviikkona 3.5.2017

Nokian Renkaat julkaisi tammi-maaliskuun 2017 osavuosikatsauksen 3.5.2017 klo 8.00.

Englanninkielinen tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle järjestettiin hotelli Kämpissä (os. Pohjoisesplanadi 29, Helsinki) 3.5.2017 klo 10.00 alkaen. Väliaikainen toimitusjohtaja Andrei Pantioukhov esitteli osavuosikatsauksen ja vastasi kysymyksiin.

17.03.2017

Yritysvastuuraportti 2016

Nokian Renkaat Oyj on julkaissut vastuullisuusraporttinsa vuodelta 2016. Raportin pohjana on kansainvälinen ja laajasti käytetty GRI G4 -ohjeisto, jossa vastuullisuus jaetaan kolmeen pääryhmään (taloudellinen, ympäristö ja sosiaalinen vastuu) sekä niiden eri alakohtiin. Nyt julkaistu raportti on ulkopuolisen tahon varmentama.

02.02.2017

Tilinpäätöstiedote 2016 torstaina 2.2.2017

Nokian Renkaat julkaisi vuoden 2016 tilinpäätöstiedotteen 2.2.2017 klo 8.00.

Englanninkielinen tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle järjestettiin hotelli Kämpissä (os. Pohjoisesplanadi 29, Helsinki) 2.2.2017 klo 10.00 alkaen. Väliaikainen toimitusjohtaja Andrei Pantioukhov esitteli vuoden 2016 tuloksen ja vastasi kysymyksiin.

2016

21.12.2016

Nokian Renkaat Oyj:n väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi on nimitetty Andrei Pantioukhov: Telekonferenssin nauhoite 21.12.

Hallituksen puheenjohtaja Petteri Walldén ja väliaikainen toimitusjohtaja Andrei Pantioukhov. Telekonferenssin nauhoite englanniksi.

29.11.2016

Kutsu pienosakkeenomistajille

Tervetuloa tutustumaan Nokian Renkaiden Vsevolozhskin-tehtaaseen, Venäjälle tiistaina 29.11.2016.

Tilaisuus on täynnä.

01.11.2016

Osavuosikatsaus, 3. neljännes tiistaina 1.11.2016

Nokian Renkaat julkaisi tammi-syyskuun osavuosikatsauksen 1.11.2016 klo 8.00.

Englanninkielinen tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle järjestettiin hotelli Kämpissä (os. Pohjoisesplanadi 29, Helsinki) 1.11.2016 klo 10.00 alkaen. Toimitusjohtaja Ari Lehtoranta esitteli tammi-syyskuun osavuosikatsauksen ja vastasi kysymyksiin.

27.09.2016

Nokian Renkaiden toimitusjohtaja vaihtuu: Telekonferenssin nauhoite 27.9.

Hallituksen puheenjohtaja Petteri Walldén ja toimitusjohtaja Ari Lehtoranta. Telekonferenssin nauhoite englanniksi.

09.08.2016

Puolivuosikatsaus 9.8.2016

Nokian Renkaat julkaisi tammi-kesäkuun puolivuosikatsauksen 9.8.2016 klo 8.00.

Englanninkielinen tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle järjestettiin hotelli Kämpissä (os. Pohjoisesplanadi 29, Helsinki) 9.8.2016 klo 10.00 alkaen. Toimitusjohtaja Ari Lehtoranta esitteli tammi-kesäkuun puolivuosikatsauksen ja vastasi kysymyksiin.

04.05.2016

Osavuosikatsaus, 1. neljännes keskiviikkona 4.5.2016

Nokian Renkaat julkaisi tammi-maaliskuun osavuosikatsauksen 4.5.2016 klo 8.00.

Englanninkielinen tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle järjestettiin hotelli Kämpissä (os. Pohjoisesplanadi 29, Helsinki) 4.5.2016 klo 10.00 alkaen. Toimitusjohtaja Ari Lehtoranta esitteli tammi-maaliskuun osavuosikatsauksen ja vastasi kysymyksiin.

05.04.2016

Yritysvastuuraportti 2015

Nokian Renkaat Oyj on julkaissut vastuullisuusraporttinsa vuodelta 2015. Vastuullisuusraportti on luettavissa suomeksi ja englanniksi yhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.nokianrenkaat.fi/yritys/vastuullisuus. Raportin pohjana on kansainvälinen ja laajasti käytetty GRI G4 -ohjeisto, jossa vastuullisuus jaetaan kolmeen pääryhmään (taloudellinen, ympäristö ja sosiaalinen vastuu) sekä niiden eri alakohtiin. Nyt julkaistu raportti on Nokian Renkaiden kolmas GRI-raportti, ja laadunvarmistuksen vahvistamiseksi se on myös ensimmäistä kertaa ulkopuolisen tahon varmentama.

01.03.2016

Toimitusjohtaja Ari Lehtorannan esitys Motor Show -konferenssissa Genevessä 1.3.2016

05.02.2016

Tilinpäätöstiedote 2015 perjantaina 5.2.2016

Nokian Renkaat julkaisi vuoden 2015 tilinpäätöstiedotteen 5.2.2016 klo 8.00.

Englanninkielinen tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle järjestettiin hotelli Kämpissä (os. Pohjoisesplanadi 29, Helsinki) 5.2.2016 klo 10.00 alkaen. Toimitusjohtaja Ari Lehtoranta esitteli vuoden 2015 tuloksen ja vastasi kysymyksiin.

2015

26.11.2015

Talousjohtaja Anne Leskelän esitys Pörssisäätiön pörssi-illassa Tampere-talossa 26.11.2015

30.10.2015

Osavuosikatsaus, 3. neljännes perjantaina 30.10.2015

16.09.2015

Toimitusjohtaja Ari Lehtorannan esitys Handelsbankenin Nordic Large Cap seminaarissa Tukholmassa 16.9.2015

07.08.2015

Osavuosikatsaus, 2. neljännes perjantaina 7.8.2015

09.06.2015

Toimitusjohtaja Ari Lehtorannan esitys J.P. Morganin European Automotive konferenssissa 9.6.2015

22.05.2015

Toimitusjohtaja Ari Lehtorannan esitys Handelsbankenin Venäjä-seminaarissa 22.5.2015

08.05.2015

Osavuosikatsaus, 1. neljännes perjantaina 8.5.2015

31.03.2015

Yritysvastuuraportti 2014

25.03.2015

Telekonferenssi Ari Lehtoranta ja Swedbankin asiakasryhmä 25.3.2015

05.02.2015

Tilinpäätöstiedote 2014 torstaina 5.2.2015

2014

25.11.2014

Toimitusjohtaja Ari Lehtorannan esitys Nordic Focus Session tilaisuudessa 25.11.2014

31.10.2014

Osavuosikatsaus, 3. neljännes perjantaina 31.10.2014

27.08.2014

Toimitusjohtaja Kim Granin esitys Swedbank Ab:n sijoittajatilaisuudessa 27.8.2014

08.08.2014

Osavuosikatsaus, 2. neljännes perjantaina 8.8.2014

12.06.2014

Yritysvastuuraportti 2013

22.05.2014

Toimitusjohtaja Kim Granin esitys Handelsbankenin Venäjä-seminaarissa 22.5.2014

07.05.2014

Osavuosikatsaus, 1. neljännes keskiviikkona 7.5.2014

27.03.2014

Kim Granin esitys Swedbankin sijoittajatapaamisessa Helsingissä 27.3.2014

12.03.2014

Toimitusjohtaja Kim Granin esitys Danske Bank Marketsin sijoittajatilaisuudessa Pietarissa 12.3.2014

07.02.2014

Tilinpäätöstiedote 2013 perjantaina 7.2.2014

2013

20.11.2013

Toimitusjohtaja Kim Granin esitys Nordea Finnish Large Cap Summit 2013 sijoittajatilaisuudessa 20.11.2013

31.10.2013

Osavuosikatsaus, 3. neljännes torstaina 31.10.2013

03.09.2013

Toimitusjohtaja Kim Granin esitys SEBin Finnish Blue Chip seminaarissa 3.9.2013

28.08.2013

Toimitusjohtaja Kim Granin esitys Swedbank Ab:n sijoittajatilaisuudessa 28.8.2013

09.08.2013

Osavuosikatsaus, 2. neljännes perjantaina 9.8.2013

12.06.2013

06.06.2013

Toimitusjohtaja Kim Granin esitys Handelsbankenin Capital Markets Russia seminaarissa 6.6.2013

29.05.2013

Talousjohtaja Anne Leskelän esitys Nokian Renkaiden pääkonttorilla 29.5.2013

22.05.2013

Toimitusjohtaja Kim Granin esitys Nordea Private Wealth Management -tilaisuudessa 22.5.2013

16.05.2013

Toimitusjohtaja Granin esitys sijoittajaryhmälle Vsevolozhskissa 16.5.2013 (sama esitys kuin 15.5.2013)

15.05.2013

Toimitusjohtaja Granin esitys sijoittajaryhmälle Vsevolozhskissa 15.5.2013

30.04.2013

Osavuosikatsaus, 1. neljännes tiistaina 30.4.2013

20.03.2013

Toimitusjohtaja Kim Granin esitys Swedbank First Securities sijoittajatilaisuudessa 20.3.2013

12.03.2013

Kim Granin esitys Danske Bankin Road Trip to Russia -tilaisuudessa 12.3.2013

06.02.2013

Tilinpäätöstiedote 2012 keskiviikkona 6.2.2013

2012

30.10.2012

Osavuosikatsaus, 3. neljännes tiistaina 30.10.2012

13.09.2012

Talousjohtaja Anne Leskelän esitys ABG Collier Spotlight -tilaisuudessa 13.9.2012

23.08.2012

EMAS-raportti 2011

23.08.2012

Toimitusjohtaja Kim Granin esitys Swedbank Ab:n sijoittajatilaisuudessa 23.8.2012

08.08.2012

Osavuosikatsaus, 2. neljännes 2012 julkaistiin keskiviikkona 8.8.2012

07.06.2012

Talousjohtaja Anne Leskelän esitys Danske Bankin Credit Update -tilaisuudessa 7.6.2012

29.05.2012

Toimitusjohtaja Kim Granin esitys Handelsbankenin Venäjä-seminaarissa Helsingissä 29.5.2012

09.05.2012

Osavuosikatsaus, 1. neljännes 2012 julkaistiin keskiviikkona 9.5.2012

21.03.2012

Andrei Pantioukhovin esitys Danske Markets Equities' Russia Seminar Venäjällä 21.3.2012

20.03.2012

Toimitusjohtaja Kim Granin esitys tilaisuudessa "Bank of America Merrill Lynch: Pan European Capital Goods, Autos, Aerospace & Defence Conference" 20.3.2012

14.03.2012

Toimitusjohtaja Kim Granin esitys Swedbank Ab:n sijoittajatilaisuudessa 14.3.2012

08.02.2012

Tilinpäätöstiedote 2011 keskiviikkona 8.2.2012

2011

04.11.2011

Osavuosikatsaus, 3. neljännes 2011 julkaistiin perjantaina 4.11.2011 klo 8.00

29.09.2011

Toimitusjohtaja Kim Granin esitys Swedbank seminaarissa New Yorkissa 29.9.2011

21.09.2011

Toimitusjohtaja Kim Granin esitys ABG Sundal Collierin seminaarissa 21.9.2011

05.08.2011

Osavuosikatsaus, 2. neljännes 2011 julkistettiin perjantaina 5.8.2011 klo 8.00

31.05.2011

Talousjohtaja Anne Leskelän esitys Handelsbankenin Capital Market -tapahtumassa 31.5.2011

26.05.2011

Andrei Pantioukhovin esitys Carnegie Investment pankin asiakkaille Venäjällä 26.5.2011

20.05.2011

EMAS-raportti 2010

06.05.2011

Osavuosikatsaus, 1. neljännes 2011 julkaistiin perjantaina 6.5.2011 klo 8.00

29.03.2011

Talousjohtaja Anne Leskelän esitys Sijoitus 2011 -tapahtumassa Tampere-talossa 29.3.2011

17.03.2011

Kim Granin esitys Danske Markets seminaarissa Venäjällä 17.3.2011

2010

14.12.2010

Puhelinkonferenssi Kim Granin ja ABG Sundal Collierin kanssa 14.12.2010

03.11.2010

Osavuosikatsaus, 3. neljännes 2010 julkistettiin keskiviikkona 3.11.2010 klo 8.00.

05.08.2010

Osavuosikatsaus, 2. neljännes julkaistiin torstaina 5.8.2010 klo 8.00

06.05.2010

Osavuosikatsaus, 1. neljännes julkaistiin tiistaina 6.5.2010 klo 8.00

2009

03.11.2009

06.08.2009

07.05.2009

12.03.2009

Vuosikertomus 2008

11.02.2009

Tilinpäätöstiedote 2008

2008

31.10.2008

Osavuosikatsaus, 3. neljännes 2008

06.08.2008

Osavuosikatsaus, 2. neljännes 2008

07.05.2008

Osavuosikatsaus, 1. neljännes 2008

13.03.2008

Vuosikertomus 2007

13.02.2008

Tilinpäätöstiedote 2007

2007

01.11.2007

Osavuosikatsaus, 3. neljännes 2007

08.08.2007

Osavuosikatsaus, 2. neljännes 2007

09.05.2007

Osavuosikatsaus, 1. neljännes 2007

15.03.2007

Vuosikertomus 2006

15.02.2007

Tilinpäätöstiedote 2006

2006

02.11.2006

Osavuosikatsaus, 3. neljännes 2006

08.08.2006

Osavuosikatsaus, 2. neljännes 2006

10.05.2006

Osavuosikatsaus, 1. neljännes 2006

30.03.2006

Vuosikertomus 2005

14.02.2006

Tilinpäätöstiedote 2005

2005

03.11.2005

Osavuosikatsaus, 3. neljännes 2005

11.08.2005

Osavuosikatsaus, 2. neljännes 2005

13.05.2005

Osavuosikatsaus, 1. neljännes 2005