12. huhtikuu 2016 19:00 kategoriassa Pörssitiedotteet

Nokian Renkaat Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 12.4.2016

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 12.4.2016 klo 19.00

Nokian Renkaiden varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 12.4.2016 Tampereella. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2015 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti myös osingonmaksusta, hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista, tilintarkastajan valinnasta ja palkkioista sekä hallituksen valtuuttamisesta päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkona 1,50 euroa osakkeelta.

Osinko maksetaan 28.4.2016 osakkaille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 14.4.2016 merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Hallituksen kokoonpano

Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin seitsemän. Hallituksen jäseninä jatkavat nykyiset Hille Korhonen, Tapio Kuula, Raimo Lind, Inka Mero ja Petteri Walldén. Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Heikki Allonen ja Veronica Lindholm.

Hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä sekä sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Hallituksen jäsenten palkkiot ennallaan

Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa kuukausipalkkiona 6 667 euroa tai 80 000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenelle kuukausipalkkiona 3 333 euroa tai 40 000 euroa vuodessa.

Vuosipalkkio maksetaan 50-prosenttisesti rahana ja 50-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että 13.4.–30.4.2016 hankitaan Nokian Renkaat Oyj:n osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajan lukuun 40 000 eurolla ja kunkin hallituksen jäsenen lukuun 20 000 eurolla.

Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta mahdollisesti aiheutuvasta varainsiirtoverosta.

Palkkiopäätös tarkoittaa hallituksen jäsenten lopullisen palkkion olevan riippuvainen yhtiön osakkeen kurssikehityksestä.

Lisäksi jokaisesta hallituksen ja sen valiokuntien kokouksesta maksetaan 600 euroa kokouspalkkiota jokaiselle kokouksessa läsnä olleelle jäsenelle. Matkakulut korvataan yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana Lasse Holopainen, KHT. Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Tilintarkastajan toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 5 000 000 yhtiön osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Ehdotettu osakemäärä on 3,7 % kaikista yhtiön osakkeista.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa, muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäviksi, käytettäväksi yhtiön kannustinjärjestelmissä tai jos se muutoin on hallituksen käsityksen mukaisesti osakkeenomistajien intressissä.

Osakkeiden hankkimisessa maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtiön osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä. Omien osakkeiden hankkimisen vähimmäisvastike on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 12.10.2017 asti.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on luettavissa viimeistään 26.4.2016 yhtiön internet-sivuilta osoitteessa https://www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/sijoittajapalvelut/sijoittajakalenteri/yhtiokokoukset/

Nokian Renkaat Oyj

Antti-Jussi Tähtinen
Markkinointi- ja viestintäjohtaja

Lisätietoja: talousjohtaja Anne Leskelä, puh. 010 401 7481

Jakelu: Nasdaq Helsinki, media ja www.nokiantyres.com