7. helmikuu 2023 14:01 kategoriassa Pörssitiedotteet

Nokian Renkaat julkistaa oikaistut vertailutiedot vuosilta 2021 ja 2022 johtuen ilmoitetusta Venäjältä vetäytymisestä

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 7.2.2023 klo 14.01

Nokian Renkaat oikaisee ei-IFRS-luvut vuosilta 2021 ja 2022 vastaamaan paremmin tapaa, jolla Nokian Renkaiden johto seuraa liiketoimintaa yhtiön ilmoitettua vetäytyvänsä Venäjältä. Vetäytymisprosessi on kesken. Yhtiön tasetta ei oikaista.

1.1.2023 alkaen Nokian Renkaat raportoi ei-IFRS-lukuina Segmentit yhteensä liikevaihdon ja Segmentit yhteensä liikevoiton, jotka eivät sisällä Venäjän liiketoimintoja tai muita eriä, jotka eivät ilmennä Nokian Renkaiden liiketoiminnan operatiivista kehitystä.

Vuosien 2021 ja 2022 oikaistut ei-IFRS-luvut on esitetty alla.

Venäjältä vetäytymiseen liittyvän kaupan toteutuminen vaatii venäläisten viranomaisten hyväksynnän ja muiden edellytysten täyttymisen, mikä aiheuttaa huomattavia epävarmuuksia liittyen kaupan lopulliseen ajankohtaan, hintaan, ehtoihin ja toteutumiseen.

Ohjeistus vuodelle 2023, julkaistu Tilinpäätöstiedotteessa 7.2.2023:

Vuonna 2023 Nokian Renkaiden segmentit yhteensä liikevaihdon odotetaan olevan 1 300–1 500 milj. euroa ja segmentit yhteensä liikevoittoprosentin 6–8 %. Segmentit yhteensä liikevoiton odotetaan syntyvän vuoden jälkimmäisellä puoliskolla johtuen liiketoiminnan kausiluonteisuudesta.

Vuodesta 2023 alkaen segmentit yhteensä liikevaihto ja segmentit yhteensä liikevoitto eivät sisällä Venäjän liiketoimintoja tai muita eriä, jotka eivät ilmennä Nokian Renkaiden liiketoiminnan operatiivista kehitystä.

Segmentit yhteensä liikevaihto liiketoimintayksiköittäin (pl. Venäjä)

Milj. euroa

1–3
/22

4–6
/22

7–9
/22

10–12/22

1–12
/22

1–3
/21

4–6
/21

7–9
/21

10–12/21

1–12
/21

Henkilöauton-renkaat

223,5

185,2

215,5

186,5

810,7

171,5

192,4

269,3

257,9

891,1

Raskaat renkaat

64,3

73,7

68,4

64,6

271,0

57,1

62,6

69,0

65,3

254,0

Vianor

57,1

99,1

76,5

129,4

362,0

58,1

91,5

70,1

123,1

342,9

Muut toiminnot ja eliminoinnit

-22,0

-25,7

-26,8

-18,8

-93,2

-21,8

-20,4

-29,8

-22,9

-94,9

Yhteensä

322,9

332,3

333,5

361,7

1350,5

264,9

326,1

378,6

423,5

1393,1

 Segmentit yhteensä liikevoitto liiketoimintayksiköittäin (pl. Venäjä)

Milj. euroa

1–3
/22

4–6
/22

7–9
/22

10–12/22

1–12
/22

1–3
/21

4–6
/21

7–9
/21

10–12/21

1–12
/21

Henkilöauton-renkaat

42,9

-22,7

-18,1

-26,9

-24,7

27,7

37,0

70,7

48,6

184,0

Raskaat renkaat

12,1

16,8

9,1

6,1

44,1

12,6

11,7

11,9

4,1

40,3

Vianor

-12,1

9,6

-5,1

10,7

3,1

-9,8

10,0

-4,5

8,4

4,1

Muut toiminnot ja eliminoinnit

-8,3

-2,8

-3,7

10,3

-4,6

-5,2

-2,8

-8,2

-2,1

-18,3

Yhteensä

34,6

0,9

-17,9

0,2

17,8

25,3

56,0

69,9

58,9

210,1

 Segmentit yhteensä liikevaihto maantieteellisten alueiden mukaan (pl. Venäjä)

Milj. euroa

1–3
/22

4–6
/22

7–9
/22

10–12
/22

1–12
/22

1–3
/21

4–6
/21

7–9
/21

10–12
/21

1–12
/21

Pohjoismaat

135,0

175,4

178,3

233,7

722,3

133,3

163,5

159,8

228,3

684,9

Muu Eurooppa

106,5

85,4

58,0

52,8

302,8

83,5

103,2

147,9

129,3

463,9

Amerikka

80,5

68,9

93,2

72,1

314,6

45,7

55,9

65,5

61,7

228,9

Muut maat

0,9

2,7

4,0

3,1

10,6

2,4

3,5

5,3

4,2

15,4

Yhteensä

322,9

332,3

333,5

361,7

1350,5

264,9

326,1

378,6

423,5

1393,1

 Nokian Renkaat -konsernin ei-IFRS-luvut (pl. Venäjä)

Milj. euroa

1–3
/22

4–6
/22

7–9
/22

10–12
/22

1–12
/22

1–3
/21

4–6
/21

7–9
/21

10–12
/21

1–12
/21

Segmentit yhteensä liikevaihto

322,9

332,3

333,5

361,7

1350,5

264,9

326,1

378,6

423,5

1393,1

Myytyjä suoritteita vastaavat kulut

-230,4

-272,1

-298,4

-303,2

-1104,1

-186,1

-210,6

-248,4

-297,9

-943,0

Segmentit yhteensä bruttokate

92,5

60,2

35,1

58,6

246,3

78,8

115,6

130,2

125,5

450,1

Liiketoiminnan muut tuotot

0,4

0,4

0,3

1,6

2,8

0,5

0,4

0,2

0,6

1,7

Myynnin, markkinoinnin ja tuotekehityksen kulut

-40,8

-41,1

-36,9

-41,8

-160,6

-40,6

-42,8

-42,0

-45,2

-170,6

Hallinnon kulut

-16,5

-18,3

-16,2

-18,4

-69,4

-12,7

-15,7

-19,9

-22,2

-70,5

Liiketoiminnan muut kulut

-0,9

-0,2

-0,3

0,2

-1,3

-0,7

-1,4

1,4

0,2

-0,5

Segmentit yhteensä liikevoitto

34,6

0,9

-17,9

0,2

17,8

25,3

56,0

69,9

58,9

210,1

 Venäjään liittyvät ei-IFRS-rajaukset

Milj. euroa

1–3
/22

4–6
/22

7–9
/22

10–12/22

1–12
/22

1–3
/21

4–6
/21

7–9
/21

10–12/21

1–12
/21

Liikevaihto

93,5

149,8

132,7

49,6

425,6

76,9

90,1

65,0

89,1

321,0

Myytyjä suoritteita vastaavat kulut

-57,1

-57,2

-50,9

-24,4

-189,6

-47,1

-51,7

-34,7

-48,9

-182,4

Bruttokate

36,5

92,5

81,8

25,2

236,0

29,8

38,4

30,2

40,2

138,6

Liiketoiminnan muut tuotot

0,1

-0,1

0,0

1,5

1,5

0,0

0,0

0,0

0,2

0,2

Myynnin, markkinoinnin ja tuotekehityksen kulut

-2,0

-2,7

-2,7

-4,5

-11,9

-1,7

-2,0

-1,8

-5,9

-11,4

Hallinnon kulut

-2,7

-4,3

-4,5

-9,5

-20,9

-3,1

-2,9

-2,8

-5,4

-14,1

Liiketoiminnan muut kulut

0,0

0,0

-1,9

0,7

-1,3

0,0

0,0

1,4

0,0

1,5

Segmentin liikevoitto

31,9

85,4

72,8

13,3

203,3

25,0

33,6

27,0

29,1

114,7

 Nokian Renkaat -konsernin raportoidut luvut vuosilta 20212022

Milj. euroa

1–3
/22

4–6
/22

7–9
/22

10–12
/22

1–12
/22

1–3
/21

4–6
/21

7–9
/21

10–12
/21

1–12
/21

Liikevaihto

416,5

482,1

466,2

411,3

1 776,1

341,8

416,2

443,5

512,6

1714,1

Myytyjä
suoritteita vastaavat kulut

-287,5

-329,4

-349,3

-327,6

-1293,8

-233,2

-262,2

-283,1

-346,9

-1125,4

Bruttokate

128,9

152,7

116,9

83,7

482,3

108,6

154,0

160,4

165,7

588,7

Liiketoiminnan muut tuotot

0,5

0,3

0,3

3,1

4,3

0,5

0,4

0,2

0,8

1,8

Myynnin, markkinoinnin ja tuotekehityksen kulut

-42,9

-43,8

-39,5

-46,3

-172,5

-42,3

-44,8

-43,8

-51,1

-182,0

Hallinnon kulut

-19,2

-22,6

-20,7

-27,9

-90,3

-15,8

-18,6

-22,7

-27,6

-84,6

Liiketoiminnan muut kulut

-1,0

-0,3

-2,2

0,9

-2,5

-0,7

-1,4

2,8

0,2

1,0

Segmentit yhteensä liikevoitto

66,5

86,3

54,9

13,5

221,2

50,3

89,6

96,9

88,0

324,8

Ei-IFRS-rajaukset

-7,1

-289,1

-14,1

-27,0

-337,4

-6,1

-7,8

-7,8

-35,0

-56,7

Liikevoitto

59,3

-202,8

40,7

-13,5

-116,2

44,3

81,8

89,1

53,0

268,2

Nettorahoitus-erät

-1,7

3,5

-6,9

-25,0

-30,1

-0,6

-2,2

-4,2

-3,0

-10,0

Tulos ennen veroja

57,6

-199,3

33,8

-38,5

-146,3

43,7

79,6

85,0

49,9

258,2

Verot

-10,6

-31,8

-9,5

22,8

-29,2

-8,2

-15,1

-15,8

-12,9

-52,0

Tilikauden tulos

47,0

-231,1

24,3

-15,7

-175,5

35,5

64,5

69,1

37,1

206,2

 

Lisätietoja:
Teemu Kangas-Kärki, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 401 7750

Sijoittajasuhteet: [email protected]
Media: [email protected] 


Liitteet