Sijoittajakalenteri

Yhtiökokoukset

2024

30.04.2024

Varsinainen yhtiökokous 2024

Nokian Renkaiden varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 30.4.2024 klo 10.00. Lisätietoa ja materiaalit löytyvät täältä

2023

26.04.2023

Yhtiökokous 26.4.2023

Nokian Renkaat Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2023 pidettiin 26.4.2023 klo 10.00 Messukeskuksen Siipi-kokoustilassa, osoitteessa Rautatieläisenkatu 3, 00520 Helsinki. 

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestäminen 3.4.20.4.2023

Yhtiökokoukseen ilmoittautuneilla osakkeenomistajilla oli mahdollisuus seurata kokousta myös verkkolähetyksen välityksellä. Verkkolähetyksen seuraamista ei pidetty virallisena osallistumisena yhtiökokoukseen eikä verkkolähetyksen välityksellä ollut mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia, käyttää muita puheenvuoroja tai äänestää. Yhtiökokouksen kokouskielenä oli suomi ja kokous simultaanitulkattiin englanniksi.

Tärkeitä päivämääriä:
3.4.2023 klo 12.00 ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkoivat
14.4.2023 yhtiökokouksen täsmäytyspäivä
20.4.2023 klo 16.00 ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyivät
26.4.2023 klo 10.00 yhtiökokous; kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanotto, äänestyslippujen jako sekä kahvitarjoilu alkoivat klo 8.30.
10.5.2023 yhtiökokouksen pöytäkirja saatavilla

Osingonmaksu
Hallitus ehdotti Yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 0,35 euroa osakkeelta osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 28.4.2023 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdotti, että osingon maksupäivä on 11.5.2023.

Lisäksi hallitus ehdotti yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 0,20 euron suuruisesta osingosta, joka maksetaan joulukuussa. Hallitus päättää osingon maksamisesta 31.10.2023 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan. Yhtiö tiedottaa hallituksen päätöksen mukaisesta mahdollisesta toisesta erästä ja vahvistaa samalla osingon täsmäytys- ja maksupäivän.

Yhtiökokousmateriaalit ovat ladattavissa alla olevista linkeistä:

2022

28.04.2022

Varsinainen yhtiökokous 2022

Nokian Renkaat Oyj:n vuoden 2022 varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 28.4.2022 klo 10.00.

Osakkeenomistajien, työntekijöiden ja yhtiön muiden sidosryhmien terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi yhtiökokous järjestettiin ilman osakkeenomistajien ja heidän asiamiestensä läsnäoloa kokouspaikalla. 

Yhtiökokousta oli mahdollista seurata videoyhteyden välityksellä. 

Vastaehdotukset, oikeus esittää kysymyksiä ja muut tiedot
Osakkeenomistajilla, joilla oli vähintään yksi sadasosa (1/100) yhtiön kaikista osakkeista, oli oikeus tehdä äänestykseen otettavia vastaehdotuksia yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset tuli toimittaa yhtiölle viimeistään 5.4.2022 klo 16.00. Yhtiölle ei toimitettu yhtään tällaista vastaehdotusta.

Osakkeenomistajalla oli oikeus esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista. Kysymykset tuli toimittaa yhtiölle viimeistään 11.4.2022 klo 16.00. Osakkeenomistajien kysymykset ja yhtiön johdon vastaukset niihin ovat nähtävissä täällä: Vastaukset osakkeenomistajien ennakkokysymyksiin

Osakkeenomistajien ehdotukset
Osakkeenomistajan mahdollinen pyyntö saada vaatimansa asia Nokian Renkaiden varsinaisen yhtiökokouksen 2022 käsiteltäväksi tuli ilmoittaa Nokian Renkaiden hallitukselle viimeistään 20.1.2022 tai neljä viikkoa ennen yhtiökokouskutsun toimittamista riippuen siitä, kumpi päivämäärä oli myöhemmin.

Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja osallistuivat yhtiökokoukseen, mutta yhtiön muu johto sekä tilintarkastaja eivät osallistuneet yhtiökokoukseen.

Hallituksen puheenjohtajan puhe (pdf)

Yhtiön toimitusjohtajan ennakkoon nauhoitettu puhe on julkaistu alla. Puhe ei ole osa yhtiökokousta.

Tallenne toimitusjohtajan katsauksesta
Toimitusjohtajan katsaus (pdf)

Yhtiökokousmateriaalit ovat ladattavissa alla olevista linkeistä:

2021

30.03.2021

Varsinainen yhtiökokous 2021

Vuoden 2021 varsinainen yhtiökokous pidettiin poikkeuksellisin menettelyin 30.3.2021 Helsingissä Covid-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi 3.10.2020 voimaan tulleen väliaikaisen lain (677/2020) nojalla.

Hallituksen puheenjohtajan ja yhtiön toimitusjohtajan ennakkoon nauhoitetut puheenvuorot löytyvät alta. Puheet eivät olleet osa yhtiökokousta.

Tallenne hallituksen puheenjohtajan puheesta

Tallenne toimitusjohtajan katsauksesta
Toimitusjohtajan katsaus (pdf)

Vastaukset osakkeenomistajien ennakkokysymyksiin

Yhtiökokousmateriaalit ovat ladattavissa alla olevista linkeistä:

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009