FacebookInstagramLinkedInPinicon-playscroll-downsearchTwitterWhatsappYouTube
Menu
Menu

Sijoittajakalenteri

Yhtiökokoukset

2021

30.03.2021

Varsinainen yhtiökokous 2021

Nokian Renkaat Oyj:n hallitus on päättänyt, että yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 30.3.2021 klo 16.00 (Suomen aikaa) ja että siinä noudatetaan poikkeuksellisia kokousmenettelyjä COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi annetun väliaikaislain (677/2020) nojalla. Yhtiö julkaisee kutsun varsinaiseen yhtiökokoukseen viimeistään 9.3.2021. Kutsu sisältää yksityiskohtaisempia tietoja yhtiökokoukseen osallistumisesta ja äänestämisestä.

Osakkeenomistajien, työntekijöiden ja yhtiön muiden sidosryhmien terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi yhtiökokous järjestetään ilman osakkeenomistajien ja heidän asiamiestensä läsnäoloa kokouspaikalla. Osakkeenomistajat voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan äänestämällä ennakkoon (joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä) sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon yhtiökokouskutsussa kuvatulla tavalla.

Hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja ja yhtiön muu johto sekä tilintarkastaja eivät osallistu yhtiökokoukseen eikä videoyhteyttä järjestetä. Hallituksen puheenjohtajan ja yhtiön toimitusjohtajan ennakkoon nauhoitetut puheenvuorot julkaistaan yhtiön internetsivuilla viimeistään 9.3.2021.

Vastaehdotukset ja oikeus esittää kysymyksiä

Osakkeenomistajien, joilla on vähintään yksi sadasosa (1/100) yhtiön kaikista osakkeista, vastaehdotukset yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin on toimitettava yhtiölle viimeistään 11.3.2021 klo 16.00 (Suomen aikaa) ja osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitetut kysymykset yhtiön johdolle on toimitettava viimeistään 18.3.2021 klo 16.00 (Suomen aikaa). Vastaehdotukset sekä kysymykset on toimitettava sähköpostilla osoitteeseen yhtiokokous@nokiantyres.com yhtiökokouskutsussa tarkemmin ilmoitetuin tavoin. Osakkeenomistajat voivat ilmoittautua yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon 12.3.2021 alkaen.

Pörssitiedote 26.11.2020: Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2021

2020

02.04.2020

Varsinainen yhtiökokous 2020

Varsinainen yhtiökokous 2020 pidettiin poikkeusjärjestelyin 2.4.2020 Nokialla. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2019, myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä vahvisti palkitsemispolitiikan.

Yhtiökokous päätti myös osingonmaksusta, hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista, tilintarkastajan valinnasta ja palkkioista, hallituksen valtuuttamisesta päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta, hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta sekä yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.

Tärkeitä päivämääriä:

  • Osingon maksupäivä 17.4.2020 
  • Osingon toisen erän maksupäivä 9.12.2020
    (Osingon toinen erä, suuruudeltaan 0,35 euroa osakkeelta, maksetaan 9.12.2020 osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.10.2020 merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon)

Yhtiökokousasiakirjat ja esitysmateriaalit

Yhtiökokousdokumentit ovat ladattavissa alla olevista linkeistä. Lisätietoja hallitusjäsenistä täältä

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009