Sijoittajakalenteri

Yhtiökokoukset

2021

30.03.2021

Varsinainen yhtiökokous 2021

Varsinainen yhtiökokous pidettiin poikkeuksellisin menettelyin 30.3.2021 Helsingissä Covid-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi 3.10.2020 voimaan tulleen väliaikaisen lain (677/2020) nojalla.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2020, myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2020 sekä vahvisti yhtiön toimielinten palkitsemisraportin.

Yhtiökokous päätti myös osingonmaksusta, hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista, tilintarkastajan valinnasta ja palkkiosta, hallituksen valtuuttamisesta päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta sekä hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Osingonmaksu:

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 1.1.–31.12.2020 maksetaan osinkoa 1,20 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan kahdessa erässä:

  • Ensimmäinen erä 0,60 euroa osakkeelta maksetaan 15.4.2021 osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 1.4.2021 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon
  • Toinen erä 0,60 euroa osakkeelta maksetaan joulukuussa 2021 osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Toisen erän suunniteltu täsmäytyspäivä on 4.11.2021 ja osingon maksupäivä viimeistään 9.12.2021. Yhtiö julkistaa hallituksen päättämän toisen erän täsmäytyspäivän ja maksupäivän erikseen.


Hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja ja yhtiön muu johto sekä tilintarkastaja eivät osallistuneet yhtiökokoukseen eikä videoyhteyttä järjestetty. Hallituksen puheenjohtajan ja yhtiön toimitusjohtajan ennakkoon nauhoitetut puheenvuorot löytyvät alta. Puheet eivät olleet osa yhtiökokousta.

Tallenne hallituksen puheenjohtajan puheesta

Tallenne toimitusjohtajan katsauksesta
Toimitusjohtajan katsaus (pdf)

Vastaehdotukset ja oikeus esittää kysymyksiä

Osakkeenomistajilla, joilla oli vähintään yksi sadasosa (1/100) yhtiön kaikista osakkeista, oli oikeus tehdä äänestykseen otettavia vastaehdotuksia yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Vastaehdotuksia ei saapunut määräaikaan 11.3.2021 klo 16.00 mennessä.

Osakkeenomistajilla oli oikeus esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista toimittamalla tällaiset kysymykset yhtiölle 18.3.2021 klo 16.00 mennessä. Määräaikaan mennessä yhtiölle esitetyt kysymykset (joiltakin osin hieman lyhennettynä) vastauksineen on esitelty alla. Poikkeusoloista johtuen kysymyksiin on osin vastattu tavanomaista laajemmin ja osin laajemmin kuin vain yhtiökokouksen asialistalla olevien asioiden osalta.

Vastaukset osakkeenomistajien ennakkokysymyksiin

Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys yhtiökokoukseen ovat päättyneet. 
Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys 12.3.—23.3.2021
Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ilmoittautumisohjeet ja määräajat löytyvät yhtiökokouskutsusta

Yhtiökokousmateriaalit ovat ladattavissa alla olevista linkeistä:

2020

02.04.2020

Varsinainen yhtiökokous 2020

Varsinainen yhtiökokous 2020 pidettiin poikkeusjärjestelyin 2.4.2020 Nokialla. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2019, myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä vahvisti palkitsemispolitiikan.

Yhtiökokous päätti myös osingonmaksusta, hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista, tilintarkastajan valinnasta ja palkkioista, hallituksen valtuuttamisesta päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta, hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta sekä yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.

Tärkeitä päivämääriä:

  • Osingon maksupäivä 17.4.2020 
  • Osingon toisen erän maksupäivä 9.12.2020
    (Osingon toinen erä, suuruudeltaan 0,35 euroa osakkeelta, maksetaan 9.12.2020 osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.10.2020 merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon)

Yhtiökokousasiakirjat ja esitysmateriaalit

Yhtiökokousdokumentit ovat ladattavissa alla olevista linkeistä. Lisätietoja hallitusjäsenistä täältä

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009