Sijoittajakalenteri

Yhtiökokoukset

2021

30.03.2021

Varsinainen yhtiökokous 2021

Varsinainen yhtiökokous pidettiin poikkeuksellisin menettelyin 30.3.2021 Helsingissä Covid-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi 3.10.2020 voimaan tulleen väliaikaisen lain (677/2020) nojalla.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2020, myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2020 sekä vahvisti yhtiön toimielinten palkitsemisraportin.

Yhtiökokous päätti myös osingonmaksusta, hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista, tilintarkastajan valinnasta ja palkkiosta, hallituksen valtuuttamisesta päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta sekä hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Osingonmaksu:

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 1.1.–31.12.2020 maksetaan osinkoa 1,20 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan kahdessa erässä:

  • Ensimmäinen erä 0,60 euroa osakkeelta maksetaan 15.4.2021 osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 1.4.2021 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon
  • Toinen erä 0,60 euroa osakkeelta maksetaan joulukuussa 2021 osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Toisen erän suunniteltu täsmäytyspäivä on 4.11.2021 ja osingon maksupäivä viimeistään 9.12.2021. Yhtiö julkistaa hallituksen päättämän toisen erän täsmäytyspäivän ja maksupäivän erikseen.


Hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja ja yhtiön muu johto sekä tilintarkastaja eivät osallistuneet yhtiökokoukseen eikä videoyhteyttä järjestetty. Hallituksen puheenjohtajan ja yhtiön toimitusjohtajan ennakkoon nauhoitetut puheenvuorot löytyvät alta. Puheet eivät olleet osa yhtiökokousta.

Tallenne hallituksen puheenjohtajan puheesta

Tallenne toimitusjohtajan katsauksesta
Toimitusjohtajan katsaus (pdf)

Vastaukset osakkeenomistajien ennakkokysymyksiin

Yhtiökokousmateriaalit ovat ladattavissa alla olevista linkeistä:

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009