Sijoittajakalenteri

Yhtiökokoukset

2023

26.04.2023

Yhtiökokous 26.4.2023

Osakkeenomistaja voi vaatia yhtiökokoukselle kuuluvan asian sisällyttämistä varsinaisen yhtiökokouksen asialistalle. Jotta vaatimus voidaan huomioida, se tulee toimittaa kirjallisena yhtiön hallitukselle viimeistään 6.3.2023 osoitteeseen
yhtiokokous@nokiantyres.com 

2022

28.04.2022

Varsinainen yhtiökokous 2022

Nokian Renkaat Oyj:n vuoden 2022 varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 28.4.2022 klo 10.00.

Osakkeenomistajien, työntekijöiden ja yhtiön muiden sidosryhmien terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi yhtiökokous järjestettiin ilman osakkeenomistajien ja heidän asiamiestensä läsnäoloa kokouspaikalla. 

Yhtiökokousta oli mahdollista seurata videoyhteyden välityksellä. 

Vastaehdotukset, oikeus esittää kysymyksiä ja muut tiedot
Osakkeenomistajilla, joilla oli vähintään yksi sadasosa (1/100) yhtiön kaikista osakkeista, oli oikeus tehdä äänestykseen otettavia vastaehdotuksia yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset tuli toimittaa yhtiölle viimeistään 5.4.2022 klo 16.00. Yhtiölle ei toimitettu yhtään tällaista vastaehdotusta.

Osakkeenomistajalla oli oikeus esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista. Kysymykset tuli toimittaa yhtiölle viimeistään 11.4.2022 klo 16.00. Osakkeenomistajien kysymykset ja yhtiön johdon vastaukset niihin ovat nähtävissä täällä: Vastaukset osakkeenomistajien ennakkokysymyksiin

Osakkeenomistajien ehdotukset
Osakkeenomistajan mahdollinen pyyntö saada vaatimansa asia Nokian Renkaiden varsinaisen yhtiökokouksen 2022 käsiteltäväksi tuli ilmoittaa Nokian Renkaiden hallitukselle viimeistään 20.1.2022 tai neljä viikkoa ennen yhtiökokouskutsun toimittamista riippuen siitä, kumpi päivämäärä oli myöhemmin.

Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja osallistuivat yhtiökokoukseen, mutta yhtiön muu johto sekä tilintarkastaja eivät osallistuneet yhtiökokoukseen.

Hallituksen puheenjohtajan puhe (pdf)

Yhtiön toimitusjohtajan ennakkoon nauhoitettu puhe on julkaistu alla. Puhe ei ole osa yhtiökokousta.

Tallenne toimitusjohtajan katsauksesta
Toimitusjohtajan katsaus (pdf)

Yhtiökokousmateriaalit ovat ladattavissa alla olevista linkeistä:

2021

30.03.2021

Varsinainen yhtiökokous 2021

Vuoden 2021 varsinainen yhtiökokous pidettiin poikkeuksellisin menettelyin 30.3.2021 Helsingissä Covid-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi 3.10.2020 voimaan tulleen väliaikaisen lain (677/2020) nojalla.

Hallituksen puheenjohtajan ja yhtiön toimitusjohtajan ennakkoon nauhoitetut puheenvuorot löytyvät alta. Puheet eivät olleet osa yhtiökokousta.

Tallenne hallituksen puheenjohtajan puheesta

Tallenne toimitusjohtajan katsauksesta
Toimitusjohtajan katsaus (pdf)

Vastaukset osakkeenomistajien ennakkokysymyksiin

Yhtiökokousmateriaalit ovat ladattavissa alla olevista linkeistä:

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009