Menu

Optio-oikeudet ja osakkeiden merkintä

Optio-oikeudet 2013

Nokian Renkaat Oyj:n yhtiökokous päätti 11.4.2013 tarjota optio-oikeuksia 3 450 000 kappaletta Nokian Renkaat -konsernin henkilöstön merkittäväksi. Liikkeeseen laskettavien optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden osuus on yhteensä enintään 2,6 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä mahdollisen osakemerkinnän jälkeen.

Osakkeiden merkintäaika on:

  • optio-oikeudella 2013A 1.5.2015–31.5.2017
  • optio-oikeudella 2013B 1.5.2016–31.5.2018
  • optio-oikeudella 2013C 1.5.2017–31.5.2019.

Osakkeiden merkitseminen optio-oikeuksilla vuonna 2019

Uuden arvopaperikeskusjärjestelmän käyttöönoton myötä osakemerkintä optio-oikeuksilla on muuttunut 7.5.2018 lähtien.

Optionhaltijat, joilla arvo-osuustili Evli Pankki Oyj:ssä

Nokian Renkaat –konsernin työsuhdeoptio-oikeuksien haltijat, joiden arvo-osuustili on Evli Pankissa, tulee tehdä osakkeiden merkintä optio-oikeuksilla sähköisesti Incentive –palvelussa https://incentive.eam.fi.

Muut optio-oikeuksien haltijat (sijoittajat), joilla on arvo-osuustili Evli Pankissa, voivat merkitä osakkeita optio-oikeuksilla ottamalla yhteyttä Evli Helpdesk -palveluun sähköpostitse osoitteeseen operations@eam.fi tai puhelimitse numeroon +358 (0) 9 4766 9931 (klo 9:00 – 16:00).

Optionhaltijat, joilla arvo-osuustili muussa arvo-osuustilinhoitajayhteisössä

Nokian Renkaat -konsernin työsuhdeoptio-oikeuksien haltijat tai muut optio-oikeuksien haltijat (sijoittajat), joiden arvo-osuustilit ovat muussa arvo-osuustilinhoitajayhteisössä, tulee olla yhteydessä omaan tilinhoitajaansa tehdessään optio-oikeuksilla osakemerkintää. Arvo-osuustilinhoitaja antaa lisätietoja osakkeiden merkitsemisestä.

Osakkeiden merkintähinta (10.4.2019 lähtien): 2013C-optioilla 18,25 €/osake.

Osakemerkinnän tehtyäsi ja maksettuasi merkintämaksun arvo-osuustilinhoitajaltasi saadun maksuohjeen mukaisesti, arvo-osuustilinhoitajasi kirjaa merkintään käytetyt optiot pois tililtäsi ja niiden tilalle Nokian Renkaat Oyj:n uusia osakkeita.

Merkitty osake ei ole heti pörssissä myytävissä, vaan uudet osakkeet rekisteröidään ensin kaupparekisterissä ja haetaan ns. lisäeränä pörssilistalle. Merkitsijän on tämän vuoksi syytä varautua siihen, että merkitty osake tulee pörssikaupan kohteeksi vasta usean viikon kuluttua osakemerkinnästä.

Osinkoon oikeuttavat sekä muut osakkeenomistajan oikeudet tulevat voimaan kaupparekisteröintipäivästä lähtien.

Nokian Renkaat Oyj:n optio-oikeuksien perusteella merkityt osakkeet pyritään vuonna 2019 rekisteröimään ja listaamaan NASDAQ Helsingissä seuraavan tavoiteaikataulun mukaisesti:

Merkintä-/ maksupäivä Arvioitu rekisteröintipäivä Arvioitu listauspäivä
22.1.2019 19.2.2019 20.2.2019
23.4.2019 22.5.2019 23.5.2019
31.5.2019 20.8.2019 21.8.2019

Kaupparekisteripäivämäärät ovat arvioituja, koska ne riippuvat kaupparekisterin käsittelyajasta ja tämän seurauksena myös listauspäivät ovat arvioituja.

Nokian Renkaat Oyj:n optio-oikeuksien 2013 ehdot

Noteeraukset Helsingin Pörssissä