Optio-oikeudet ja osakkeiden merkintä

Optio-oikeudet 2010

Nokian Renkaat Oyj:n yhtiökokous päätti 8.4.2010 tarjota optio-oikeuksia 4.000.000 kappaletta Nokian Renkaat -konsernin henkilöstön merkittäväksi. Liikkeeseen laskettavien optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden osuus on yhteensä enintään 3 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä mahdollisen osakemerkinnän jälkeen.

Osakkeiden merkintäaika on:

  • optio-oikeudella 2010A 1.5.2012-31.5.2014
  • optio-oikeudella 2010B 1.5.2013-31.5.2015
  • optio-oikeudella 2010C 1.5.2014-31.5.2016.

Optio-oikeudet 2013

Nokian Renkaat Oyj:n yhtiökokous päätti 11.4.2013 tarjota optio-oikeuksia 3.450.000 kappaletta Nokian Renkaat -konsernin henkilöstön merkittäväksi. Liikkeeseen laskettavien optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden osuus on yhteensä enintään 2,6 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä mahdollisen osakemerkinnän jälkeen.

Osakkeiden merkintäaika on:

  • optio-oikeudella 2013A 1.5.2015–31.5.2017
  • optio-oikeudella 2013B 1.5.2016–31.5.2018
  • optio-oikeudella 2013C 1.5.2017–31.5.2019.

Osakkeiden merkitseminen optio-oikeuksilla vuonna 2017

Osakemerkintäpaikkana toimii Evli Pankki Oyj ja sen sidonnaisasiamiehenä Evli Alexander Management Oy, joka vastaanottaa ja välittää osakemerkintöjä Incentive -palvelun kautta.

Nokian Renkaat -konserniin työsuhteessa olevan optionhaltijan tulee tehdä merkintä sähköisesti Incentive-palvelussa https://incentive.eam.fi.

Muut optionhaltijat voivat merkitä osakkeita optioilla ottamalla yhteyttä Evli help desk -palveluun puhelimitse numeroon (09) 4766 9931 tai sähköpostitse osoitteeseen operations@eam.fi, josta toimitetaan sinulle merkintälomake.

Osakkeiden merkintähinta (10.4.2017 lähtien): 2013A-optioilla 26,33 €/osake ja 2013B-optiolla 25,06 €/osake.

Allekirjoitettuasi osakemerkintälomakkeen ja maksettuasi merkintämaksun saamasi maksuohjeen mukaisesti Evli Pankki kirjaa merkintään käytetyt optiot pois tililtäsi ja niiden tilalle Nokian Renkaat Oyj:n uusia osakkeita.

Merkitty osake ei ole heti pörssissä myytävissä, vaan uudet osakkeet rekisteröidään ensin kaupparekisterissä ja haetaan ns. lisäeränä pörssilistalle. Merkitsijän on tämän vuoksi syytä varautua siihen, että merkitty osake tulee pörssikaupan kohteeksi vasta usean viikon kuluttua osakemerkinnästä.

Osinkoon oikeuttavat sekä muut osakkeenomistajan oikeudet tulevat voimaan kaupparekisteröintipäivästä lähtien.

Nokian Renkaat Oyj:n optio-oikeuksien perusteella merkityt osakkeet pyritään vuonna 2017 rekisteröimään ja listaamaan NASDAQ Helsingissä seuraavan tavoiteaikataulun mukaisesti:

Merkintä-/ maksupäivä Arvioitu rekisteröintipäivä Arvioitu listauspäivä
18.1.2017 9.2.2017 10.2.2017
18.4.2017 11.5.2017 12.5.2017
20.7.2017 16.8.2017 17.8.2017
17.10.2017 9.11.2017 10.11.2017
28.11.2017 21.12.2017 22.12.2017

Kaupparekisteripäivämäärät ovat arvioituja, koska ne riippuvat kaupparekisterin käsittelyajasta ja tämän seurauksena myös listauspäivät ovat arvioituja.

Nokian Renkaat Oyj:n optio-oikeuksien 2010 ehdot
Nokian Renkaat Oyj:n optio-oikeuksien 2013 ehdot

Noteeraukset Helsingin Pörssissä