FacebookInstagramLinkedInmenu-iconPinicon-playscroll-downsearchTwitterWhatsappYouTube
Menu

Rengasvalinnalla on väliä

Edelläkävijyys edellyttää asiantuntemusta ja tiedon eteenpäin jakamista. Huipputurvallisten ja laadukkaiden renkaiden valmistajana meidän kuuluu kantaa vastuuta myös liikenneturvallisuuteen, ympäristöystävällisyyteen ja renkaisiin liittyvien asioiden kehittämisestä sekä ihmisten valistamisesta.

Suuri osa ihmisten aiheuttamista hiilidioksidipäästöistä johtuu fossiilisten polttoaineiden, kuten bensiinin ja dieselöljyn, käytöstä. Hiilidioksidi onkin merkittävin liikenteen aiheuttamista kasvihuonekaasuista. Kun ajoneuvon rengas pyörii tien pintaa vasten, aiheutuu kitkaa, jota kutsutaan vierintävastukseksi. Mitä suurempi vierintävastus, sitä enemmän kuluu polttoainetta. Näin rengas vaikuttaa suoraan polttoaineenkulutukseen ja liikenteen päästöihin. Ajon aikainen polttoaineenkulutus onkin merkittävin renkaan käytönaikaisista ympäristövaikutuksista.

Noin 40 prosentin ero vierintävastuksessa tarkoittaa keskimäärin 5–6 prosentin eroa polttoaineen kulutuksessa. Tämän suuruinen ero voi tulla kyseeseen esimerkiksi polttoainetehokkuudeltaan A- ja F-luokan renkaiden välillä. Nykyisillä polttoainehinnoilla on mahdollista vähentää polttoainekuluja noin 300 euroa renkaan käyttöiän aikana eli 40 000 km:n ajossa, kun valitsee vierintävastukseltaan taloudellisimman renkaan.

Pieniltä tuntuvilla valinnoilla jokainen voi vaikuttaa lähiympäristöön ja maailman tilaan. Viestimme vuosittain Pohjoismaissa ja Keski-Euroopassa oikeasta ajotyylistä niin medialle kuin kuluttajillekin. Viisaalla rengasvalinnalla ja hillityllä ajotavalla kuluttaja pienentää olennaisesti autoilunsa aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä sekä säästää rahaa. Lisäksi kuluttajia valistetaan tarkistamaan rengaspaineet, joilla on edelleen merkitystä polttoaineen kulutukselle. Tässäkin asiassa turvallisuus ja ympäristöystävällisyys kulkevat käsi kädessä.

Edistämässä rengasalan kehitystä ja herättämässä keskustelua

Nokian Renkaat on ollut mukana edistämässä koko rengasalaa osallistumalla yhteistyöjärjestöjen toimintaan sekä alan keskusteluun.

Julkiseen keskusteluun on nostettu esimerkiksi tarve jääpitomerkinnälle. Jääpito on pohjoisen olosuhteissa talvirenkaan tärkein ominaisuus. Rengasvalintaa tekevällä kuluttajalla ei ole oikeastaan minkäänlaisia välineitä erottaa toisistaan erilaisia talvirenkaita jääpidon osalta, sillä nykyiset merkinnät viestivät märkäpidosta. Nokian Renkaat on osaltaan vaatinut, että jääpitomerkintä pitäisi olla pakollinen talvirenkaille. Kasvava renkaiden verkkokauppa, käytettyjen autojen maahantuonti, halpatuotteiden lisääntyminen ja uusien rengasluokkien syntyminen (all season- ja all weather -renkaat) aiheuttavat sen, että kuluttajien on entistä vaikeampi tietää, minkälainen jääpito heidän käyttämissään talvirenkaissa on. Kansainväliset rengasvalmistajat ovat yhdessä kehittäneet testin, jolla talvirenkaan jääpitoa voidaan mitata. Testi on tällä hetkellä standardoitavana kansainvälisessä standardointijärjestössä (ISO).

Vuonna 2016 Nokian Renkaat ehdotti Euroopan rengasalan kattojärjestö ERTMAlle yhteneväisiä sääntöjä lehtitestauskäytäntöihin. Yhteisten sääntöjen toivottiin tuovan läpinäkyvyyttä lehtitestauskäytäntöihin. Nokian Renkaista riippumattomista syistä vuonna 2017 alalla todettiin, ettei yhteisiä sääntöjä luoda. Julkaisimme oman testirengaspolitiikkamme verkkosivuillamme.

Talvirenkaiden käyttövelvoitteen kytkeminen keliolosuhteisiin voi vaarantaa liikenneturvallisuutta

Talvirenkaiden käyttövelvoitteen kytkeminen keliolosuhteisiin voi vaarantaa liikenneturvallisuuttaRengasalan tekninen foorumi otti vuonna 2017 kantaa hallituksen esitysluonnokseen tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Tekninen foorumi suhtautuu liikenneturvallisuussyistä kriittisesti hallituksen esitysluonnokseen siltä osin, kun talvirengassääntelyä esitetään muutettavaksi siten, että talvirenkaiden käyttövelvoite joulu-, tammi- ja helmikuun talvijaksossa sidottaisiin kalenterin sijasta keliin.

Rengasalan tekninen foorumi piti kannanotossaan hyvänä, että hallituksen esitysluonnos merkitsee tiukennusta talvirengasvaatimuksiin marras- ja maaliskuussa. Mainittuina kuukausina olisi käytettävä talvirenkaita, jos sää tai keli sitä edellyttäisi. Sitä vastoin foorumi ehdotti harkitsemaan uudestaan esitysluonnosta siltä osin, kun talvirenkaiden käyttövelvoite joulu- helmikuun talvijaksossa ehdotetaan sidottavaksi kalenterin sijasta keliin.

Renkaat ovat suurin henkilö- ja pakettiautojen ajo-ominaisuuksiin liittyvä riskitekijä ja niiden merkitys korostuu vaativissa ja nopeasti muuttuvissa kelioloissa. Kesä- ja talvirenkaat on suunniteltu toimimaan eri lämpötila-alueilla ja niiden kumiseokset sekä pintamallit ovat erilaiset. Kesärenkaat toimivat parhaiten lämpimissä olosuhteissa ja talvirenkaat taas kylmissä olosuhteissa. Eri tutkimusten mukaan kesärenkaiden jarrutusmatka jäällä voi olla yli kaksinkertainen verrattuna talvirenkaaseen.

Kesärengas ei toimi enää kunnolla noin alle +5 asteen lämpötilassa. Tätä kylmemmässä lämpötilassa kesärenkaan kulutuspinnan kumiseos menettää elastisuuttaan ja samalla sen pito-ominaisuudet kaikilla ajoalustoilla heikkenevät. Mitä kylmemmäksi mennään sitä huonommaksi kesärenkaan pito-ominaisuudet muuttuvat. Lähellä nollan lämpötilaa sitä voidaan pitää jo vaarallisena.

Talvirenkaiden käyttövelvoitteen kytkeminen joulu-, tammi- ja helmikuussa kalenterin sijasta keliolosuhteisiin on omiaan vaarantamaan liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta. Säännösehdotuksen todettiin tältä osin olevan tulkinnanvarainen ja pitävän sisältää paljon riskitekijöitä. Vaara on tarjolla, että kesärenkaiden määrä liikenteessä kasvaa mainittuna ajanjaksona talvikelissä samalla, kun vastuuton riskinotto kesärenkaiden käytössä lisääntyy. Suurin osa autoilijoista toimisi varmasti vastuullisesti talvikelissä, mutta talvikelissä kesärenkailla ajavien riskikuljettajien määrä saattaa kasvaa. Riskikuljettajat vaarantavat sekä oman että myös muiden tiellä liikkuvien turvallisuutta.

Aurora-älytiehanke petaa tulevaisuuden tieturvallisuutta

Aurora-älytiehanke petaa tulevaisuuden tieturvallisuuttaNokian Renkaat on ollut loppuvuodesta 2017 mukana Liikenneviraston hallinnoimassa Aurora-ohjelmassa. Monikansallisessa tutkimushankkeessa keskitytään tutkimaan älyliikennettä: Muonioon Valtatie 21:n osaksi rakennettu instrumentoitu älytie palvelee laaja-alaisesti autonomisen ajamisen ja liikenteen kehittämistyötä erityisesti arktisia olosuhteita hyödyntäen. Aurora-hankkeen lopullisena tarkoituksena on edistää tieliikenteen automatisaatiota ja löytää uusia älykkäitä ratkaisuja tulevaisuuden liikenteen tarpeisiin.

Nokian Renkaat on paitsi rengasteknologioiden myös arktisten olosuhteiden asiantuntija. Auroraan osallistumisella haluamme varmistaa, että sen tuotteet ja palvelut ovat turvallisia, ja että ne vastaavat liikenteen ja asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin myös tulevaisuudessa.

Yksi Nokian Renkaiden tutkimusaiheista Aurorassa on tulevaisuuden teiden konnektiviteetti, eli se miten auto, renkaat ja tie ovat yhteydessä keskenään. Vaikka tekoäly mullistaa liikennettä ja autoilua tulevaisuudessa monelta osin, on rengas myös autonomisessa ajamisessa auton tärkein kontaktipiste tiehen.

SnapSkan liikenneturvallisuuden asialla  

SnapSkan liikenneturvallisuuden asiallaAuton renkaiden urasyvyys on aina turvallisuuskysymys paitsi autoilijalle itselleen myös muille tien käyttäjille. Joulukuussa 2016 ensimmäistä kertaa lanseerattu ja vuoden 2017 aikana laajemmin Suomessa pilotoitu SnapSkan-palvelu kertoo renkaiden urasyvyyden tehokkaasti, nopeasti ja vaivattomasti. Kehittämämme SnapSkan ilmoittaa lisäksi, milloin on aika vaihtaa renkaat uusiin.

Käytännössä maksutonta SnapSkan-palvelua käytetään ajamalla auto esimerkiksi parkkihalliin sijoitetun 3D-skannerin yli. Laite kuvaa automaattisesti renkaiden kulutuspinnasta kolmiulotteisen mallin ja laskee kunkin renkaan urien syvyyden. Tulosten yksilöinti tapahtuu auton rekisterinumeron perusteella. Skannauksen jälkeen ajoneuvon kuljettaja saa tulokset itselleen joko sähköpostilla tai tekstiviestillä.

Huippuasiantuntijana haluamme olla edelläkävijä kaikessa renkaisiin liittyvässä kehitystyössä, myös rengasalan digitalisaatiossa. Siksi tavoitteenamme on luoda jatkuvasti uusia renkaisiin ja niiden turvallisuuteen liittyviä palveluita – usein yhteistyössä kumppaniemme kanssa. SnapSkan-palvelukonseptin teknisessä kehittämisessä ovat olleet mukana teknologia- ja ohjelmistotalot Futurice ja Affecto sekä brittiläinen 3D-skannauksen erityisosaaja Sigmavision.

SnapSkan-palvelun kohderyhmä on globaali: sen tavoitteena on lisätä miljoonien ihmisten rengastietoutta, parantaa liikenneturvallisuutta sekä tarjota ajamisen mielenrauhaa kaikkialla maailmassa.

Tämän sivun sisältö kuuluu KPMG:n tekemän varmennustoimeksiannon laajuuteen. Varmennusraportin löydät täältä.